25. omaloominguvõistluse statuut

1.     25. Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse eesmärk on julgustada noorte eneseväljendust omaloomingu kaudu.

2.     Võistlus kuulutatakse välja 14. märtsil 2022.

3.  Omaloominguvõistluse auhinnafondi panustavad Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp, Viljandi Omavalitsuste Liidu vahendusel Haridus- ja Teadusministeerium, Viljandi Linnaraamatukogu.

4.   Võistlusel määratakse auhinnad kahes kategoorias ning raamatukogude aasta eripreemia:

4.1.  Luule

4.2.  Proosa

5.   Võistlusel määratakse 50 € väärtuses raamatukogude aasta eripreemia parima raamatukogu- või lugemisteemalise kirjatöö eest.

6.    Võistlusel osalemise tingimused:

6.1.  Esitatud võistlustöö on esitatud eestikeelses ilukirjanduslikus vormis.

6.2.  Esitatud töid tohib omaloominguliste illustratsioonidega täiendada.

6.3.  Omaloomingu autor on 01. mai 2022 seisuga 15–21 aastat vana.

6.4.  Omaloomingu autor elab ja/või õpib Viljandi maakonnas.

6.5. Omaloomingulised ilukirjanduslikud tööd laekuvad koos autori nime, isikukoodi, elukoha ja/või kooli ja pseudonüümiga e-posti aadressile kultuurikonks@gmail.com hiljemalt 01. mai 2022 kell 23.59.

6.6. Võistlustöö esitamisega annab autor nõusoleku, et esitatud loomingut võib avalikustada Viljandi Linnaraamatukogu veebikanalites ning perioodiliselt avaldatavas kogumikus.

6.7. Võistlustöö esitamisega annab autor nõusoleku, et omaloominguvõistlusel kogutud isikuandmeid tohib kasutada omaloominguvõistluse kriteeriumitele vastavuse hindamiseks, võistlejaga suhtlemiseks perioodil märts–juuni 2022, punktis 6.6 nimetatud juhtudel ning vajadusel lepingute sõlmimiseks.

7.  25. Viljandimaa 15–21-aastaste noorte omaloominguvõistluse töid hindab žürii koosseisus Laura Jaanhold, Margus Haav, Aleksandra Puks ja Rene Vahtra.

8.     Võistluse tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse võitjatele üle hiljemalt 31. mai 2022.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar