Meie kirjanikud ja kodulugu

Otsing sellest blogist

kolmapäev, 25. november 2020

Kurt Vonnegut. Harmagedon tagasivaates


J
a teisi uusi ja avaldamata kirjutisi sõjast ja rahust

Tänapäev, 2009 
223 lk.

Autori poeg Mark Vonnegut ütleb raamatu sissejuhatuses oma isa kirjutamise kohta, „Ta romaanid, kõned, novellid ja isegi raamatukaantele trükitud kommentaarid on väga hoolsalt meisterdatud. Kes arvab, et Kurti naljad või esseed tulid lihtsalt või on ülejala kirjutatud, ei ole ise kunagi kirjutada üritanud.“

Raamatus on 12 teksti, mis ei ole varem avaldatud. Kõik tekstid käsitlevad kahte teemat – sõda ja rahu. Neid teemasid vaatab autor läbi inimsuhete ja suhtumiste. Ükski rahvus ei ole hea või halb – jõhkardeid on igal pool. Palju olulisem on see, kui kaua suudab üks inimene hoida endas hoolivust ja austust teiste inimeste suhtes.

Erakordne anne on kirjutada Dresdeni pommitamisest nii, et see paneb lugeja ühtaegu muigama ja muudab kurbusest silmad märjaks. Kujutleda lugedes lapse mõtteid keset rusudes linna, sõduri soovi ellu jääda, naise tuimust elu suhtes – inimloomus ei ole aastatuhandete jooksul just palju muutunud – oleme sellised ka täna.

„Ta (Kurt Vonnegut) mõtles tahes-tahtmata, et kogu selle raha, mis me kulutasime kusagil kaugel asjade õhkulaskmiseks ja inimeste tapmiseks, pannes kogu maailma inimesed end vihkama ja kartma, oleks võinud parem kulutada avalikule haridusele ja raamatukogudele. Raske on kujutleda, et tal ajaloolises plaanis õigus poleks – ja ilmselt see ongi juba tõestatud“. (Mark Vonnegut)

Lõpetuseks Kurt Vonneguti tsitaat, tema viimase kõne lõpust, mis sobib ideaalselt tänasesse päeva. „Ja kuidas me peaksime selle apokalüpsise ajal käituma? Me peaksime kahtlemata olema üksteise vastu ebatavaliselt kenad. Aga lisaks ei tohiks me enam nii tõsised olla. Nali aitab kõvasti. Ja võtke koer, kui teil juba pole.“

Head lugemist!

Raamatut luges: Reet Lubi
Raamatuga saab tutvuda: ilu- ja teabekirjanduse saalis (2. saal)
Link raamatule andmebaasis Urram: https://www.lugeja.ee/record/517035

laupäev, 21. november 2020

21. november - Hans Kõiva 115

Hans Kõiva

21.11.1905 (vkj 8.11.1905) Kase t, Polli, Viljandimaa - 25.05.1961 Tallinn
Linavabrikant

Tema vanemad olid Henn ja Reet (end Kivisäki) Kõiva. Õppis välismaal linatöötlemist. Oli 1935. a. Vändra Linavabriku ehitaja ja juhataja (hilisem Vändra "Mistra"). Samal, 1935. aastal eraldas oma isatalust maa ja ehitas Kase Linavabriku Karksi-Nuias. Kase Linavabrikust sai nõukogude ajal "Norma" puitmänguasjade tootmise tsehh, mis liideti 1975. aastal Tartu Plastmasstoodete katsetehasega.

Oli kaks korda abielus. Esimene abielu lõppes lahutusega. Teine abikaasa Ada Kõivaga poeg Peeter.

11. detsembril 1937 kirjutati ajalehes "Päevaleht":

"Vändra riiklik toorlinavabrik eeskujuks teistele. Eile jõudis kodumaale tagasi riigi toorlinavabriku juhataja Hans Kõiva, kes käis põllutööministeeriumi ülesandel Lääne- ja Kesk-Euroopa riikides, et tutvuda sealsete linamajanduslike korraldustega. H. Kõiva peatus peamiselt Saksamaal, Hollandis, Belgias, Prantsusmaal ja Tšehhoslovakkias, et seal uurida linaharimisega seoses olevaid küsimusi. Tutvunud linaharimise meetoditega välismaal H. Kõiva on jõudnud veendumusele meie toorlina harimise mehhaniseerimise vajadusis. Belgias, Saksamaal ja Tšehhoslovakkias on vastavad masinavabrikud ehitatavaid mehaanilisi linaharimise sisseseadeid sellevõrra täiendanud, et neid saab juba meie linaharimisel suure eduga kasutada. Et tegelikku eeskuju anda teistele toorlinavabrikuile, kavatseb riigimõisade valitsus Vändra toorlinavabrikus vastavad täiendused viia läbi. Arvatavasti lastakse sellekohane sisseseade valmistada Belgias. Pärast seda kui uut töötamisviisi Vändras lähemalt on uuritud ja kui teised toorlinavabrikud on sellega tutvunud, kavatsetakse 1958. a. sügiseks läbi viia vastavad uuendused ka teisis toorlinavabrikuis. Toorlinavabrikud võivad edaspidi tarvitada poole vähem töölisi sama toodangu saavutamiseks. Nii vabaneb hulk töölisi linaharimisest, et muid töid teha. Linaleotuse osa võetakse samuti korraldamisele edaspidi."

(URL: https://dea.digar.ee/article/paevalehtew/1937/12/11/7)


Mais 1940 põles Karksi toorlinavabrik maha. Linavabrik oli puidust ehitis ning sama laastukatuse all asusid ka eluruumid. Tööstus hävis täielikult, ent eluruume õnnestus osaliselt päästa. Kahju hinnati tolleaegsetes lehtedes 50000 kroonile. 

(Allikas: Pärnumaa Teataja (1940) 18. mai, lk. 9. URL: https://dea.digar.ee/page/parnumaateataja/1940/05/18/9)


2. augustil 1941 ilmus ajalehes "Sakala järgmine põllumajanduse korraldus:
"Maavalitsus otsustas anda end. natsionaliseeritud „Kase" linavabrik, mille juhid nõukogude võimu kukutamisel on koos punavägedega lahkunud, vabriku endise omaniku Hans Kõiva hooldamisele ja heaperemehelikule valitsemisele kuni uute korraldusteni."

Raamatus "Küüditamine Eestis 1949 : 4" leiab küüditamata jäänud kulakute nimekirjast ka Hans ja Ada Kõiva nimed, kus seisab kirjas:
 "ENSV MN otsus 14.03.1949, mitte küüditatud. Uus elukoht Tallinn, Muraka 3-2."

Hans Kõiva on maetud Karksi-Nuia surnuaeda. 


Allikad: 

 • Kuulsad mulgid /koost. Mati Laane. URL: https://matilaane.files.wordpress.com/2016/06/mulgitegelased.pdf
 • Geni.com
 • Küüditamine Eestist Venemaale : märtsiküüditamine 1949. 1. osa = Deportation from Estonia to Russia : deportation in March 1949. Volume 1 / Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) ... [jne.] ; koostanud Leo Õispuu ; [inglise keelde tõlkinud Eve Otsa, Tiiu Kammiste ja Kirill Lebed ; toimetanud Ülo Ojatalu ja Arvi Prikk ; eessõnad: Lennart Meri, Mart Laar]. - Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2003
 • Ajaleht "Sakala" 2. aug. 1941
 • Ajaleht "Pärnumaa Teataja" 18. mai 1940
 • Ajaleht "Päevaleht! 11. dets. 1937

reede, 20. november 2020

24. veebruar - Jaak Kivisäk 150

Jaak Kivisäk

24.02.1870 Vilsti t, Karksi - 1940
Põllumees ja ühiskonnategelane

Isa Jaak, Ema Ann (Sulg). Õppis Kukese külakoolis ja Karksi kihelkonnakoolis ning täiendas hiljem oma haridust iseõppimise teel. Hiljem Karksi vallas Kulli talu omanik.

Valiti 21-aastasena Karksi vallavolikokku ja ta kuulus pensionipõlveni kõikide vallavolikogude koosseisus. Esimese maailmasõja eel ka vallavanem.  Juubilar oli rahvuslik eestvõitleja ja iseseisvusmõtte õhutaja. 

Põllumeeste kutsehuvide eest võitlejana on Jaak Kivisäk saanud üleriiklikult tuttavaks 1933. a. põllumajanduse kriisiliikumise algatajana ja juhina, mida üldisemalt tunti "Karksi liikumise" nime all. Edumeelse põllumehena oli koha peal esimesi, kes asus põllumajanduse mehhaniseerimisküsimuste lahendamisele. Arendas karjapidamist, sookultuuri, aiandust. Karksi Põllumeeste Seltsi asutaja ja esimees 1918-1936, Karksi tulekindlustusseltsi esimees 1918-st, Karksi Põllumeeste Kogude esimees 1922-1934, Karksi Linaharijate Ühingu esimees 1925-st, Linavabriku ühingu asutaja ja esimees. 

Laulis kooris, Iivakivi karskusseltsi asutaja- ja auliige.

Jaak Kivisäk kogus ka Karksi pärimust. Lõuna-Eesti pärimuse portaalis võib leida tema üleskirjutisi soa- ja katkuaegadest ja Karksi kiriku ehitustest, Kalmemäe oigaja sääreluust, Iivakivi juurest nähtuste ja leiduste kohtaKitsi talu tondist ja ta väljaajamisest, Karksi kiriku keldrist jt. 

Vaata tema kogutud lugusid lähemalt Lõuna-Eesti pärimuse portaalist: URL:  http://www.folklore.ee/lepp/karksi/?sel_id=28 ja URL: http://www.folklore.ee/lepp/karksi/?sel_id=2)

Allikad: 

Karksi-Nuia Rahumäe kalmistu. Allikas: Geni.com

20. november - Arnold Luhaäär 115

Arnold Luhaäär

20.11.1905 Mõisaküla - 19.01.1965 Tallinn
Eesti raskejõustiklane, tõstja (180 cm, 80–120 kg)

"Arno, suru — rauapuru!" kaikus 1936. aasta 5. augustil Berliini olümpiamängudel Deutsch-landhalles, kus eestlane Arnold Luhaäär olümpiamedali eest võitles.
Allikas: Lääne, Tiit. Arnold Luhaäär püsis kuraditosin aastat tõstespordi maailma tipus 
Sakala (2005) 15. okt. 

Mõisakülast oma sportlasteed alustanud tõstja Arnold Luhaääre karjääri mahtus hõbe- ja pronksmedal olümpiamängudelt, pronks maailma- ning hõbe Euroopa tiitlivõistlustelt.

Õppis Pärnu gümnaasiumis. Sportima hakkas 1919. aastal Mõisakülas, jätkas Pärnu Tervises ja Vapruses ning aastast 1926 Tallinna Spordis (1928–1930 kuulus Eesti Töölisspordi Liitu). 

Võitis 1928. aastal Amsterdami olümpiamängudel raskekaalus hõbeda (100 + 110 + 150 = 360) ja 1936. aastal Berliini olümpiamängudel pronksi (115 + 120 + 165 = 400).

Maailmameistrivõistlustel 1938. aastal pronks ja Euroopa meistrivõistlustel 1933. aastal hõbe. 

Tuli 1928. aastal külalisvõistlejana NSV Liidu I spartakiaadi võitjaks. Oli 1926., 1928., 1932.-1934. ja 1936.-1938. aastal Eesti meister tõstmises (8 x) ja 1931. aastal Kreeka-Rooma maadluses. 

Püstitas 2 maailmarekordit (1927 vasaku käega rebimises 90,0 ja 1937 tõukamises 167,5), 7 olümpiarekordit (2 rebimises ja 5 tõukamises) ning 40 Eesti rekordit. 

Isiklikke rekordeid: 
 • surumine 127,5 
 • rebimine 122,5
 • tõukamine 167,5 
 • kolmevõistlus 412,5 
 • ühe käega rebimine 90,0
 • tõukamine 102,5 
 • viievõistlus 610

Oli 1937. aastal tulemusega 412,5 maailma edetabelijuht

Kuulus 1928–1938 Eesti koondisse. Oli 1935–1940 Maadlus-, Poksi- ja Tõsteliidu juhatuse liige ja sekretär, 1945–1950 Tõstesektsiooni presiidiumi liige ja 1949–52 kohtunikekogu esimees. Töötas 1946–1948 Spartaki raskejõustikuklubi juhatajana. 

Töötas enne II maailmasõda kaua raudteetelegrafistina ja tegutses Eesti Töölisspordi Liidus, pärast sõda oli põhiliselt lihttööline.

Sõda lahutas pere

Hoopis vähem kui Luhaääre võitusid teatakse seda, et Teine maailmasõda lahutas tõstekuulsuse tema perekonnast.

Kaua aega poissmehepõlve pidanud Luhaäär abiellus 1942. aasta sügisel, väljavalituks osutus Marta Oravas. 25. aprillil 1943 sündis perre tütar Kersti.

Kui 1944. aastal venelased taas Eestile lähenema hakkasid, liikusid paljud läände. Väike Kersti oli emaga läinud maale, Türi lähedale, juba pärast märtsipommitamist.

“Juhtus nii, et sügisel 1944 pidime ilma isata alustama põgenikuteed. Isa oli Tallinnas tööl ning ema ei saanud teda kätte. Kauemaks ei julgenud ta aga Eestisse jääda ning me läksime koos sõduritega Riiga, sealt edasi laevaga juba Gottenhafenisse,” meenutab tõstekuulsuse tütar Kersti Linask-Luhaäär.

“Mina oma isa kahjuks ei mäleta, sest 1944 sügisel Eestist lahkudes ei õnnestunud emal temaga ühendust saada,” ütleb Kersti Linask-Luhaäär. “Ja kahjuks ei osanud ma ka ema käest isa kohta midagi täpsemat uurida. Tema suurtest spordisaavutustest olen lugenud vaid hiljem Eestis olles ja siin töötades.”

Marta Luhaääre kirjaridades mehele 19. mail 1945 seisavad aga read: “Nüüd ei tea, kuis asjad arenevad. Kui teaks vaid, kus sina oled? Siis oleks palju lihtsam asju seada. Nüüd aga tean, et enne kui venelased pole meie maalt väljas, ei tohi tagasipööramisest juttugi olla.”

Kersti Linask-Luhaäär luges isa surmast 1965. aastal New Yorgi lehest Vaba Eesti Sõna “Kannan tema mälestuseks kuld­uuri ketti, uuri kinkis isale riigivanem pärast 1936. aasta Berliini olümpiat. Kett oli ainus, mis isa auhindadest pärast murdvargust alles jäi,” ütleb Kersti Linask-Luhaäär.

Kersti on alates 1997. a igal aastal töötanud Eesti kõrgkoolides õppejõuna, viimastel aastatel Tallinna Tehnikaülikoolis. “Nüüd olen olnud aastas kaheksa kuud Eestis ja neli Ameerikas.”

Allikas: Lääne, Tiit. Arnold Luhaäär – eesti tõstja 13 hooaega maailma tipus // Maaleht (2015) 12. juuli. URL: https://maaleht.delfi.ee/elu/arnold-luhaaar-eesti-tostja-13-hooaega-maailma-tipus?id=71857875&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20maaleht%20%28Maaleht.ee%29


Aastast 1992 korraldatakse Mõisakülas tema mälestusvõistlust. 

Maetud Tallinna Metsakalmistule.Vaata lisaks
Arnold Luhaääre tulemused OM-il (olympedia.org)

Arnold Luhaäär Olümpia seinaplaat 1937 signeeritud Mõisaküla.
 URL: 
https://www.osta.ee/arnold-luhaaar-olumpia-seinaplaat-1937-signeeritud-moisakula-38444328.htmlTervikasi nr 89 Eesti Posti veebil

Allikad:

kolmapäev, 18. november 2020

18. november - Jaan Jung 185

Jaan Jung

18.11.1830 Tammeküla, Imavere v., Pilistvere khk. - 26.06.1900 Soo-otsa t., Tammeküla, Imavere
Eesti ärkamisaja tegelane, arheoloog ja ajaloolane

Sündis Tammeküla õpetaja pojana. Lugema õppis piibli ja kalendrisabade najal Rohkem haridust ei saanud ta omandada vanemate kehvuse pärast ja kihelkonnakooli puudumisel Pilistveres. Alles leeriskäimise järel 1894. aastal astus Jung kihelkonnakooli Põltsamaal. Sealses koolis õppis ta esimese talvega ära kõik, mis õppida oli. Omal käel sai selgeks vene keele ning omandas ladina, prantsuse ja soome keele lugemise oskuse. Saksa keel sai tal emakeele järel teiseks keeleks ja saksakeelne kirjandus peamiseks teadmiste allikaks.

Jaan Jung oli peaaegu kahekümneaastane, kui tal avanes võimalus õppida kihelkonnakoolis Pilistveres, kus õppetöö kestis kolm talve. Pärast õpingute lõpetamist tegi ta vallakoolmeistri eksami ning 1857. aastast sai temast Abja Kaidi vallakooli õpetaja ja Halliste kiriku orelimängija

Ühiskondlik ja kultuuriline tegevus

Jaan Jung oli Viljandi Eesti Põllumeeste Seltsi üks asutajaid 1871. aastal ja hiljem ajuti selle president. 1876. aastal astus ta Eesti Kirjameeste Seltsi liikmeks, võttis osa Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi ja Halliste Põllumeeste Seltsi tegevusest. 

Tegi kaastööd väljaannetele "Perno Postimees", "Olevik",  "Linda", "Eesti Postimees" ja "Sakala". Koolmeistrina andis Jung välja ka mitu õpikut.

Vaba aja pühendas ta Eesti koduloo uurimisele, eriti huvitasid teda vanad linnamäed ja kalmed. Jung pooldas Baltikumi esiajaloo kirjeldamisel tol ajal populaarset gooti teooriat ja töötas vastu Tartu Ülikooli professori Georg Loeschcke püüdele seda kummutada. Oma sõnul suutiski ta ära hoida Loeschcke pikema teadusartikli ilmumise, kus viimane kavatses gooti teooria lõplikult ümber lükata. Soome-ugri rahvaid pidas Jung piiblitegelase Noa poja Jaafeti järglasteks.

Jaan Jungi võiks nimetada ka esimeseks eestlasest arheoloogiks, sest ta täiendas end muinasteaduste alal nii Soomes kui ka mujal Vene impeeriumis ning ta kutsuti ka 1896. aastal Riias toimunud ülevenemaalisele arheoloogide kokkutulekule. Jaan Jung oli koos Matthias Johann Eiseniga esimesi, kes hakkas 1870. aastatel propageerima termini "ajalugu" kasutamist senise "sündinud asjade loo" ja teiste ebamääraste väljendite asemel.

Jaan Jung oli esimene eestlasest muinsuste uurija ja arheoloogiliste kaevamiste tegija. Ta võttis käsile kaevamised Kaarli vallas Taru talu põllul umbes kolmandiku vakamaa suurusel tükil. Kaasabi kaevamistel osutasid soome professorid Juhani Reinhold Aapelin (1842-1915) ja Otto Hjalmar Appelgren-Kivalo (1853-1953). Leiti pronksist sõmuseid, rauast kirveid, nuge, nooleotsi ja muid esemeid. 

1880. aastal tegi ta oma esimesed kaevamised linnamägedes, kaevates koos viie töölisega Lõhavere Linnamäel. Seostas linnamäe esimesena Henriku Liivimaa kroonikas mainitud Leole (Lehowa) linnusega ja avaldas samal aastal Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamatus linnamäest põhjaliku kirjelduse. 1878. aastal kaevas ta Pilistvere kihelkonnas Villevere kalmet. Avastanud Sinialliku ja Naanu linnamäe.

Avaldas Aapelini soovitusel Eesti muistiseid tutvustavaid kirjutisi ka Soome ajakirjades. Osales ka Õpetatud Eesti Seltsi, Pärnu Muinsusteuurimise Seltsi jmt seltsi tegevustes, oli Soome Muinasmälestiste Seltsi kirjavahetaja-välisliige (1879 ja1885).

Algatas 1896. aastal Riias peetud X ülevenemaalise arheoloogilise kongressi eeltööde ajal korrespondentide abiga muististe üle-eestilise registreerimise. Sellest kujunes tema suurtöö juba 1890. aastal. Tegemist oli kõigi muistsete kalmistute, linnamägede, ohvrikohtade ja teiste kinnismuististe väljaselgitamise ning nendega seotud pärimuste kogumisega. 

1896. aastal sai teoks ulatuslik kontrollretk läbi Viljandi-, Pärnu- ja Järvamaa ning sealt edasi Viru- ja Harjumaale. Läänemaal tegi kontrollretke üks Jungi paremaid korrespondente Anton Suurkask. Tulemused avaldas 3-köitelises "Muinasaja teadus Eestlaste maalt" (Tartu, 1898-1910; osa andmeid jäid käsikirja). Kaks esimest köidet ilmusid omal kulul, kolmanda andis pärast autori surma välja V. Reiman. 

Avaldas ka ajaloo-ainelise sariväljaande "Kodu-maalt" (1874-1879, 9 raamatut), raamatu "Õndsa dr. Martin Luteruse elu lugu" (Tartu, 1883) ning 51 artiklit Õpetatud Eesti Seltsi väljaannetes. Tõlkis esimesena eesti keelde Henriku Liivimaa kroonika (ilm. 1881-1883, 4 vihikut).

Tegutses ka Karksi karskusseltsis Iivakivi. Esimest korda kaevati ta peale just selle seltsi 1894. aastal  eesti rahva priiuse 75. aastapäeva tähistamisel peetud kõnes öeldud mõne lause pärast. Siis õnnestus Jungil enda süütust tõestada. Teist korda kaevati ta peale kaks aastat hiljem allkirjade kogumise pärast ühele balti aadlile saadetavale tänukirjale rahvahariduse edendamise eest, milles vene valitsuse samme ses asjas halba valgusesse seati. Olgugi süütu, ei saanud Jung seda ajapuudusel õigel ajal tõendada ja ta tagandati oma kohalt.

Ta jäi veel edasi Halliste kiriku orelimängijaks, kuid 1899. aastal lahkus ja asus elama sünnikihelkonda ostetud Soo-otsa tallu.

Neil viimastel aastatel, mil õpetajaametist tagandamise aegu ja järgi viiski ta läbi kinnismuististe inventeerimise peaaegu üle kogu eestlaste ala. 

Maetud Pilistvere kalmistule. 

Mälestuskivi asub Penuja tee ääres, Abja vallas

Jaan Jungi mälestuskivi endise vallakooli asukohas. Foto: http://entsyklopeedia.ee/meedia/abjaku1/abjaku_kaidi_kool_jaan_jung1 


Töid

 • Liiwimaa kuningas Magnus ja Wene Zaar Joann Wassiljewitsh IV ehk tükike Wene- ja Läänemere maade ajalugust aastast 1530 kunni 1584. Tartu, 1874
 • Mönda Isamaa wanust aegust. Tartu, 1874
 • Rootslaste wäljarändamine Hiiumaalt aastal 1781, ja teiste Eestimaal elawa Rootslaste loust aastast 1345 kunni 1800. Tartu, 1875
 • Liiwlaste würst Kaupo, ja sõdimised tema päewil, kui ka Liiwi rahwast ja nende kadumisest siin maal. Tartu, 1876
 • Sõda Wolmari linna al ja Rakwere linna õnnetu kadumine. Tartu, 1876
 • Jutustused Türgi sõaplatsist. Viljandi, 1877
 • Sakala maa ja Wiliandi lossi ja linna aja loust : Lõpetuses mõned Wiliandi maa rahwa wanad jutud. Tartu, 1878
 • Eesti rahwa wanast usust, kombedest ja juttudest. Tartus, 1879
 • Järwa maa ja Paide lossi ja linna aja loust. Tartu, 1879
 • Nurmegunde maa ja Põltsama lossi ja linna aja loust. Tartu, 1879
 • Über einige Altertümer aus dem Kirchspiel Hallist und der Umgegend im Pernauschen Kreise Livlands. Dorpat, 1882
 • Õntsa dr. Martin Luteruse elu lugu : Luteruse 400 aastase sündmise pääwa mälestuseks. Tartu, 1883
 • Halliste ja Karksi kirikute ja kihelkondade ajalugu : Halliste kiriku 25-aastase juubileumi mälestuseks. Tartu, 1893
 • Muinasaja teadus Eestlaste maal. I (II) osa : kohalised muinasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi maakonnast. Tartu, 1898; [Faksiimiletr.]. Tallinn, 2000
 • Muinasaja teadus Eestlaste maalt. I, Üleüldine muinasaja kirjeldus. Tartu, 1899
 • Muinasaja teadus Eestlaste maalt. II, Kohalised muinasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi. Tartu, 1899
 • Muinasajateadus eestlaste maalt : III, Kohalised muinasaja kirjeldused Tallinnamaalt. Tallinn, 1910

Allikad:

 • EE 14 : Eesti elulood 14. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000. Lk. 113 + URL: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/jung_jaan 
 • Eesti biograafiline leksikon. Mart Tamberg, 2001. Lk. 171-172
 • Eesti kirjanike leksikon. Eesti Raamat, 2000. Lk. 147
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon : 1. köide A-Ki. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000. Lk. 471
 • Raudla, Heiki. Pilistvere kihelkond - Eestimaa Taani. Viljandi Muuseum, 2012. Lk. 312-315
 • Vikipeedia. URL: https://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_Jung

teisipäev, 17. november 2020

Ian Mortimer. AJARÄNDURI TEEJUHT KESKAEGSELE INGLISMAALE


KÄSIRAAMAT 14. SAJANDISSE RÄNDAJALE

Kirjastus Äripäev 2014
400 lk. 

Seda raamatut lugedes ohkasin korduvalt: „Miks küll omal ajal ajalooõpikud sellised polnud…“

Ian Mortimer on kirjutanud hämmastavalt lihtsasti loetava raamatu, kus 14. sajand on nii üksi pulki lahti võetud, kui veel vähegi saab. Teede olukord, merereisid, seisused, linnad ja maaelu, rõivastus, toidud, haigused ja nende ravi, korra hoidmine ja kohtumõistmine, meelelahutus jne jne.  Mõni peatükk paneb küll imestama, et inimkond üldse siiamaani välja on vedanud. Lisaks möllanud katkule on ka kergemate haiguste ravi olnud  keskajal üsna küsitava väärtusega.

Autori ladus kirjaviis (ei saa alahinnata ka tõlketööd- Victoria Traat, Inger Traat) loob värvikaid kujutluspilte. Tekib tunne, et kui raamat käest panna ja üle ukse  õue astuda, siis seesama sajand ootabki sind väljas, mine ainult teele.

Praegu, kui maailm on muutunud suureks ja kättesaamatuks, miks mitte teha üks rännak mööda vana head Inglismaad. Näiteks pakub autor välja 10 paika Londonis, mida juba sel sajandil peab nägema. Aga lugeja võib ka lasta end kostitada küpsetatud pääsukese ja veinis keedetud puuviljadega, ööbida võõrastemajas või kloostri müüride vahel, lahutada meelt laadaplatsil või minna rüütliturniirile. Ja kui see keskaegne virr-varr paneb pea ringi käima, siis otsida mõni varjuline koht uurimaks tolleaegseid manuskripte.

Raamatut luges: Marju Roosileht
Raamatuga saab tutvuda: ilu- ja teabekirjanduse saalis (2. saal)
Link raamatule andmebaasis Urram: https://www.lugeja.ee/record/1145284

17. november - Johann Täks 120

Johann Täks

17.11.1900 (vkj 4. 11.1900) Tauga, Äriküla, Karksi v - 24.02.1973 Cleveland, Ohio, USA
Insener
120 aastat sünnist

Sündis 17. novembril (vkj 4. novembril) 1900 Karksi vallas. Abiellus 1928. aastal Hilda Auksmanniga. Sellest abielust sündis tütar Tiia.

Õppis 1910.-1914. aastal Penuja vallakoolis ja Karksi kihelkonnakoolis; 1914.-1916. aastal Viljandi kõrgemas algkoolis, Miitavi reaalkoolis ja Tartu reaalkoolis, mille lõpetas 1918. aasta. 1918.-1924. aastal õppis Riia polüthnikumis ja Darmstadti ning Berliini tehnikaülikoolis. Lõpetas 1924. aastal Berliini tehnikaülikooli diplomeeritud insenerina masinaehituse alal. Enesetäiendamise otstarbel töötas Saksamaal ja Prantsusmaal. 

Vabadussõjast võttis osa vabatahtlikuna. Lõpetas sõjakooli lipnikuna. Oli hiljem rannapatarei nr 8 komandöri kohusetäitja.

Töötas 1925.-1927. a. Kohtla Riigi Põlevkivitööstuse jõujaama juhatajana, 1927.-1929. a. Teedeministeeriumi jõuvankrite ning lennuasjanduse inspektorina. Osales 1928 ülemaailmsel autoliiklemise kongressil Roomas.

Oli 1928-1932 ajakirja Auto toimetaja.

1931-1934 oli J. Täks Kaubanduse ja Tehnika Kontori Orion, J. Täks & Ko kaasomanik; 1934-1940 Kaubanduse ja Tehnika Kontori insener J. Täks ainuomanik ja juhataja. 

J. Täks põgenes 1944 perega Eestist, siirdus USA-sse, suri Clevelandis. 

Allikad:


Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word : Estonian weekly, 8 märts 1973 URL: https://dea.digar.ee/page/vabaeestisona/1973/03/08/12

neljapäev, 12. november 2020

12. november - Ants Saar 100

 Ants Saar

12.11.1920 Pahuvere, Tuhalaane v - 10.11.1989 Tallinn
Prosaist ja filmistsenarist

Sündis Pahuveres kooliõpetaja pojana, õppis 1927-1933 Pahuvere ja Tuhalaane algkoolis, 1935-1940 Viljandi gümnaasiumis. Õppis 1948-1950 Gorki nim. kirjandusinstituudi kaugõppes ja 1950-1953 NLKP keskkomitee kõrgemas parteikoolis Moskvas. 

Pärast Eesti okupeerimist 1940 läks kaasa nõukogude võimuga, töötas ajakirjanduses. 1941. aastal astus hävituspataljoni, teenis Punaarmees aastani 1946. 

Sõja järel oli Tallinnas kunstide valitsuse inspektor. 1946-1948 toimetas Viljandis "Sakalat", 1948-1950 Tallinnas "Stalinistlikku Noorust" ning 1953-1961 "Sirpi ja Vasarat". 

Aastatel 1961-1965 oli stuudio "Tallinnfilm" peatoimetaja, seejärel kutseline kirjanik Tallinnas. 1969-1978 Eesti Kommunistliku Partei keskkomitee kultuuriosakonna juhataja asetäitja, 1978-1981 ajakirja "Таллинн" peatoimetaja.

Kõigil nimetatud ametikohtadel järgis EKP ideoloogilist liini, olles üks Nõukogude Eesti kultuurielu järjekindlamaid sovetiseerijaid. 
 • 1943 NLKP liige
 • 1949 Kirjanike Liidu liige
Suri Tallinnas 10. novembril 1989. Maetud Metsakalmistule.

Teosed

 • Õige suund : näidend 1-es vaatuses (1949, koos Ira saarega) 
 • Inimene otsis õnne (1958)
 • Ebatavalised kohtumised : reportaažid kommentaaridega (1968)
 • Nõiutud ring (1969)
 • Vaikne suvi vaikses linnas (1971)
 • Repliigid kommentaaridega (1976)
 • Ühe komandeeringu aruanne (1980)
 • Selgus saabus enne südaööd (1983)
 • Killud suurest mosaiigist (1986)
 • Peatused teel (1986)

Allikas: Eesti kirjanike leksikon. Eesti Raamat, 2000. Lk. 494

Antoine Laurain. PUNASE MÄRKMIKUGA NAINE

Eesti Raamat, 2020
197 lk.

Raamatu on prantsuse keelest eesti keelde on selle tõlkinud Sirje Keevallik.

Raamatu autor Antoine Laurain on 1972 aastal sündinud prantsuse kirjanik. Tema sulest on peale selle raamatu veel ilmavalgust saanud 5 ilukirjanduslikku teost. Eesti keelde neist veel teisi nimetusi tänaseks päevaks ei ole tõlgitud.

Kuidas mõjutavad juhused meie elusid? Kas me oskame nendes juhustes näha võimalusi – võimalust näiteks õnne leida? Aga mitte lihtsalt leida vaid selle leidmise nimel oma intuitsiooni uskuda ja selle järgi toimida. Kui üks pool on teinud kõikvõimaliku, et leida salapärase punase märkmiku omanik, tahtes jääda selle juures anonüümseks (peaaegu) siis kas teinepool näeb selles ka võimalust ja märki sellest, et üks suur elumuudatus võib selle kõige taga olla. Kas peaks, kas võiks, või siiski mitte…

Mulle meeldis see raamat, kuna selles oli palju filosoofilisi arutelusid elust, olemisest, tunnetest. Samuti olid päris ägedad ja erilised inimnatuurid, ehk siis suhteliselt kirju seltskond.

Eesti Raamatu sarjas "Tõlkes leitud" on eesti keeles ilmunud tänaseks üheksa raamatut. Kes veel ei ole seda sarja enese jaoks raamatukogust avastanud siis soovitan seda teha. Seda just nendel, kes tahavad toredaid lugusid inimestest, millesse on pandud ka omajagu vürtsi ja keerdkäike.

Raamat kuulub sarja „Tõlkes leitud“.
Raamatut luges: Rene Vahtra
Raamatuga saab tutvuda: ilu- ja teabekirjanduse saalis (2. saal)
Link raamatule andmebaasis Urram: https://www.lugeja.ee/record/1944033

pühapäev, 1. november 2020

1. november - Arno Oja 70

 
Foto: Sirp

Ajakirjanik ja kriitik
Arno Oja 70
1.11.1950 Laitse, Keila rajoon

Ajakirjanik ja kriitik õppis 1958. aastast Laitse algkoolis, jätkas 1961–1966 Lehtse 8-klassilises Koolis ning Viljandi 1. Keskkoolis, mille lõpetas 1968.

Astus 1969. aastal Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika teaduskonda, kust lahkus I kursuselt valgustajaks Vanemuise teatrisse. 1970–1971 oli „Tee Kommunismile“ korrespondent. 1971–1975 õppis Tartu Riiklikus Ülikoolis filoloogiateaduskonnas eesti keelt ja kirjandust, jätkas õpinguid 1975–1977 Tallinna Pedagoogilises Instituudis stuudiumi lõpetamata.

Töötas 1974–1975 „Noorte Hääle“ korrespondendina ning 1975–1978 ENSV riikliku raamatukogu vanembibliograafina. 1980ndatel aastatel pidas mitmeid ameteid Tallinnas, Tartus ja Viljandis- 1989–1991 Eesti humanitaarinstituudi õppejõud, hiljem vabakutseline literaat.

Kirjandusuurijana on ta käsitlenud Ilmar Laabani, arvustaja ja publitsistina Artur Alliksaare, Harri Asi, Nikolai Baturini, Salme Ekbaumi, Indrek Hirve, Enn Kippeli, Andrus Kivirähki, Kalle Kure, Madis Kõivu, Kalju Lepiku, Viivi Luige, Ene Mihkelsoni, Ilmar Mikiveri, Ülar Ploomi, Toomas Raudami, Ott Rauna, ando Runneli, Rein Saluri, Ilmar Talve, Tarmo Tederi, Peeter Urmi, Märt Väljataga, Ervin Õunapuu jt loomingut. Ta on toimetanud ka raamatuid.

2017. aastast on ta Eesti Kirjanike Liidu liige.

Allikas: Eesti kirjanike leksikon. Eesti Raamat, 2000. Lk. 382; Vikipeedia
 

Artiklikogumikud

 • Kajaloodi vari (2016)

teisipäev, 27. oktoober 2020

Genki Kawamura. KUI KASSID MAAILMAST KAOKSID

Tänapäev, 2020 

143 lk.

 

Seda raamatut lugedes ja teades, et sellist veidrat olukorda ei saa kunagi juhtuda, koputab siiski kogu aeg kuklas küsimus: “Kuidas mina sellises olukorras otsustaksin?“

Raamatu minategelane on 30-aastane mees, kes elab koos kassiga üsna üksildast elu. Ühel päeval saab ta halva diagnoosi ja arsti sõnul on kahtlane, „kas nädalatki välja veab“. Sel päeval koju jõudes ei oota teda seal mitte ainult kass vaid ka Havai särgis ja päikeseprillidega tegelane, kes nimetab ennast saatanaks. Saatan pakub tehingut: „Mina kaotan ühe asja siit maailmast ära. Selle asemel saad sina ühe päeva oma elule juurde“. Konks on selles, et nende asjade üle, mis kaduda võiksid, otsustab samuti saatan. See ei tundu olevat midagi üle mõistuse, sest juba minategelase ema ütles: „Millegi saamiseks peab midagi kaotama“. Pikemalt kaalumata nõustub ta tehinguga.

Ilma suuremate süümepiinadeta kaovad maailmast telefonid, filmid, kellad. Kuni saatan teeb ettepaneku kaotada maailmast kassid.

Raamatut luges: Marju Roosileht
Raamatuga saab tutvuda: ilu- ja teabekirjanduse saalis (2. saal)

Link raamatule andmebaasis Urram: https://www.lugeja.ee/record/1961352