reede, 16. aprill 2010

Kvaliteediõpetus

Koostanud Andres Jagomägi
Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009
Teine, parandatud ja täiendatud trükk.


Kvaliteediõpetuse loengukonspekt on mõeldud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastele eesmärgiga anda ettekujutus kõikvõimsatest mõistetest

Sisu lühidalt:
- Standard
- Kvaliteedisüsteemi hindamine
- Kvaliteedimudelid
- Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine organistatsioonis
- Juhtkonna kohustused
- Kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine organisatsioonis
- Ressursside juhtimine
- Tooteteostus
- Mõõtmine, analüüs ja parendamine
- Keskkonnajuhtimine
- Kvaliteedi juhtimise ja tagamise parendamise võtted