teisipäev, 20. aprill 2010

Liiga palju head teatrit : Teatrikirjutisi 1964 - 2005

Ülo Tonts
Eesti Teatriliit, 2009

Lavastused ja arvustused, kaks ülevaadet teatrikirjutistest, muljed teatrireisidelt, teatrilood siit nurgast ja sealt nurgast.

Teatrielu 2008

Eesti Teatriliit, 2009

«Teatrielu 2008» kajastab nii 2008. aasta eesti teatrielus toimunut, kuid vaatab lisaks veidi ka Eestist väljapoole.

reede, 16. aprill 2010

Rahvusest riigiks = From Nation to State : Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale

5. raamat sarjast Varia historica
Eesti Ajaloomuuseum, 2010

Artiklite kogumik põhineb 2008. aastal toimunud Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvahelise teaduskonverentsi "Rahvusest riigiks" materjalidel, mis oli pühendatud Vene impeeriumist aastatel 1917-1920 välja kasvanud rahvusriikidele.

Artiklid on eesti, inglise või vene keeles

Sisukord
Seppo Zetterberg. Iseseisva Soome sünd 1917–1920. Summary: The birth of independent Finland
Эрикс Екабсонс. Отношения Латвии с Эстонией, Литвой и Польшей во время Войны за независимость в 1918-1920 гг. Summary: Relations of Latvia with Estonia, Lithuania and Poland during War of Independence in 1918-1920
Чесловас Лауринавичюс. Безопасность Балтийских стран и Литва в межвоенный период. Summary: Security of Baltic States and Lithuania between two World Wars
Захар Шибеко. Неизвестная Беларусь: международная презентация 1917–1920 гг. Summary: Unknown Belarus: international presentation in 1917–1920
Владимир Сергийчук. Возрождение Украинской государственности в 1917–1920 годах . Summary: The Renaissance of the Ukrainian Statehood in 1917-1921
Илья Лоткин. Оптация и эмиграция эстонского населения Сибири в 1920-1923 гг. – проблема экономического и политического выбора. Summary: Optation and emigration of Estonian population of Siberia in 1920-1923 – problem of economic and political choice
Karsten Brüggemann. Historical Science and the “Estonian War of Independence”: Looking for a New Research Agenda. Kokkuvõte: Ajalooteadus ja „Eesti vabadussõda”: uut uurimissuunda otsides
Reigo Rosenthal. Eesti Vabariik ja Nõukogude Venemaa: sõjaline vastasseis ning tee rahuni 1918–1919. Summary: Republic of Estonia and Soviet Russia: military opposition and road to peace in 1918-1919
Ivar Leimus. Uus riik, uus raha, vana mõtteviis. Summary: New state, new money, old mentality

Räägime asjast : Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi materjale

3. raamat sarjast Varia historica
Eesti Ajaloomuuseum, 2008


Artiklite kogumik põhineb 2007. aastal toimunud Eesti Ajaloomuuseumi teaduskonverentsi "Räägime asjast" materjalidel, mis käsitles muuseumi kogudes leiduvaid põnevamaid esemeid ja dokumente, avades nende museoloogilist tausta ja laiemat ajaloolist tagamaad.

Eestikeelsetele artiklitele on lisatud inglisekeelsed lühikokkuvõtted.

Sisukord:
Jaak Mäll, Priidu Peetsalu. Kodasoo raudkübar. Metallograafiliste uuringute tulemusi.
Gunnar Haljak. Tallinna ja Tartu lübischete dateerimisest ca 1390-1420.
Ivar Leimus. Kodusandi märk - tõend vaestehoolekandest Tallinnas 16. sajandil.
Krista Sarv. Jalatsileid Tallinnast Pikk tänav 48 keldrist.
Ene Hiio. Tundmatu kaasmaalane Alexander von Ungern-Sternberg.
Tiiu Leimus. Näitused ja messid - Eesti majanduse motivaator 1920.-1930. aastatel.
Anne Ruussaar. Tartu klaasivabrikud 1930. aastatel.
Mati Mandel. Ühest kõnekast meenutustekatkendist. (Muulaste küüditamine Eestist 1941. aastal)

Mistsellid
Priidu Mikumets. Iisaku kandi rahvarõivaid Eesti Ajaloomuuseumi kogust
Helle Avila. Vene õigeusu kiriku lipp Eesti Ajaloomuuseumi kogust
Anne Ruussaar. Erich Kullas (Brenner) - esimene Eestis diplomeeritud klaasilihvija
Maia Madar. Läänemaailmast koju. Kohtuminister Tõnis Kalbus ja temale kuulunud esemed

Ülevaated
Epp Preem. Lühike ülevaade Eesti muuseumide aastaraamatutest

Viivi Rukki ja tema aeg : artikleid ja bibliograafia

Sari Eesti keele ruum : Emakeeleõpetuse Infokeskuse toimetised, 1736-6437 ; 4
Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2009


Viivi Rukki oli möödunud sajandi kolme aastakümne kestel Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi metoodik ja kabinetijuhataja, kes nõustas Eesti emakeeleõpetajaid, koordineeris ja korraldas süsteemipärast täiendusõpet, ainenäitusi jms. Tema osavõtul koostatud õppekirjandus oli käibel mitu aastakümmet, tema metoodilised kirjutised pakkusid konkreetseid ja kasutatavaid õppevõtteid.

Muutliku vikerkaare all : Näituse kataloog Aadamson-Ericu muuseum, Tallinn 6.11.2009 - 21.03.2010

Sari Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kultuuriloolised kogud 4
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2010


Erinevaid teoseid Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kunstikollektsioonist on aastate jooksul kaasatud paljudele näitustele. Mitmeid Eesti kunstiklassika tippteoseid sisaldava kunstikogu põhiosa moodustab kirjanik Friedebert Tuglase (1886–1971) isiklik kollektsioon, kuhu on lisandunud poetess Marie Underi (1883–1980) kunstikogu ning eesti pagulaskunsti kollektsioon Eesti Kultuurifondilt Ameerika Ühendriiges. Väljapanek "Muutliku vikerkaare all" oli selle mitmekülgse kunstikogu esmakordne ülevaatlik esitlus ning avas 20. sajandi eesti kirjanike ja kunstnike omavahelisi suhteid.

Eelkõige teadusliku uurimistööga tegeleva kirjanduskeskuse kunstikogule pani oma testamendiga aluse Friedebert Tuglas (1886–1971), pärandades perekonna kultuurivara – üle tuhande kunstiteose ja ligemale 16 000 raamatut – Teaduste Akadeemiale. Aastatel 1993–1994 jõudis Rootsist kirjanduskeskusesse Marie Underi ja Artur Adsoni kunstikogu. 2007. aastal andis Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusele üle oma heatasemelise kunstikogu, kuhu aastail 1968–1975 oli kogutud eelkõige Eduard Rüga nõudliku valikuga meie pagulaskunstnike Abel Lee, Endel Kõksi, Karin Lutsu, Olev Mikiveri, Eduard Rüga, Hans Tsirki, Epp Ojamaa, Otto Paju, Anne-Reet Parise, Arno Vihalemma, Osvald Timmase ja teiste loomingut.

Tänaseks 1159 teosega kollektsiooni kuuluvad mitmed Eesti kunstiloos märgilised teosed, nagu Nikolai Triigi "Konrad Mäe portree" aastast 1908, mis selleks näituseks ka täielikult restaureeriti, Ants Laikmaa "Marie Underi portree" (1904), Aleksander Tassa "Amori tempel Versailles's" (1912) ning hea valik Konrad Mäe, Aleksander Tassa, Nikolai Triigi, Ants Laikmaa, Ado Vabbe, Märt Laarmani, Eduard Wiiralti, Gori, August Roosilehe, Anton Starkopfi, Jaan Vahtra, Andrus Johani, Aleksander Mülberi, Hando Mugasto, Arkadio Laigo, Vive Tolli, Evald Okase ja paljude teiste tuntud eesti kunstnike loomingust. Mõistagi on Underi ja eriti Tuglase kogus suur osa illustratsioonidel. Tähelepanuväärseima välisautorina on esindatud Oskar Kokoschka illustratsiooniga Underi "Kogutud luuletustele" 1958. aastast.

Kunstikogu kujunemist vaadates joonistub hästi välja kultuurilooliselt huvitav sissevaade kirjanike ja kunstnike omavahelistesse suhetesse.

Kriisijuhtimine

Sari Äripäeva raamat : Taskumentornr. 3
Äripäev, 2010


Mida sa teeksid, kui sinu parim töötaja homme töölt lahkuks? Mis siis, kui sinu kontorihoones oleks tulekahju ja sa ei pääseks mitu nädalat oma arvuti või kaustade juurde – või mis veel hullem, sa jääksid oma isiklikest kaustadest üldse ilma? Kas sa saaksid edasi töötada ja täita klientidele, müüjatele ja tarnijatele antud lubadusi?

Paljude meelest on kriisijuhtimine siseauditi ametnike, vastutavate töötajate ja suhtekorraldajate pärusmaa.

See on osaliselt tõsi – need inimesed saavad kõige paremini hakkama kriisidega, mis puudutavad toodete rikkumist, toiduainete saastumist või moonutatud kasumiaruannet. Ent ootamatuid sündmusi, mis võivad sinu osakonda või ettevõtet hävitavalt mõjutada, on teisigi. Näiteks ei suuda tarnija kohale toimetada äärmiselt olulist saadetist või muudab tähtsa meeskonnaliikme pikaajaline haigus keeruliseks või võimatuks vajaliku töö tegemise.

Kuid etteplaneerimise abil saad võimaliku katastroofi mõju leevendada, seda ennetada või mõnikord oma ettevõttele kriisist koguni kasu tuua.

Raamatus kirjeldatakse protsessi, mis aitab sul kriise efektiivselt juhtida, ole sa siis firma või osakonna juhataja või meeskonna juht.

Kriis on muutus – ootamatu või pikema aja jooksul kujunenud –, mis tekitab kohest lahendamist vajava pakilise probleemi. Kriis võib võtta mitmeid vorme:
- Avastatakse eluohtlikud tootevead.
- Häkkerid lülitavad välja terve firma arvutisüsteemi ja takistavad klientide juurdepääsu.
- Külm hävitab piirkonna tsitruseliste saagi.
- Terroristide rünnak hävitab elusid ja hooneid.
- Sureb oluline töötaja ja talle pole kohe asendajat võtta.

Kriisid ei ole äritsükli normaalsed tõusud ja mõõnad ehk korduvad probleemid, millega tuleb tegelda riske võttes ja uusi võimalusi uurides. Kriisid on piinarikkad painavad sündmused. Ometi võib nendest rasketest kogemustest ka head sündida. Õppetund, mille kriisi lahendamine annab, aitab edasisi kriise ennetada, juhtida ja pakub vahel koguni uusi võimalusi.

Raamatust saab teada kriiside nelja liigi kohta, milleks on loomulikud ehk ettevõttega seotud sündmused, tehnoloogiarikked, majanduslikud tegurid (näiteks järsud turukõikumised) ja ärisuhete kriisid.

Ehkki kriiside leevendamiseks ei ole lihtsat valemit, võib kriisijuhtimise jagada kuude etappi. Need etapid on: kriisi ennetamine, kriisijuhtimiseks valmistumine, kriisi teadvustamine, kriisi ohjeldamine, kriisi lahendamine ja lõpuks kriisist õppimine.

Stressijuhtimine

Sari Äripäeva raamat : Taskmentor nr. 4
Äripäev, 2010


Kell on pool kaheksa reede õhtul ja sina oled ikka töölaua taga kontoris – pärast pikka ja stressirohket nädalat. Nädala alguses andis üks sinu parimatest töötajatest lahkumisavalduse. Firmas liiguvad jutud koondamistest. Ja kaks tundi tagasi tõi ülemus sinu lauale terve hunniku uusi projekte. Sa tunned, kuidas adrenaliin soontes möllab. Ent järele mõeldes mõistad, et stress ei piirdu ainult viimase nädalaga. Töö juures on olukord juba mitu kuud keeruline olnud ja see hakkab närvidele käima.


“No kuule,” ütled sa endale. “Elu on edaspidigi täis stressirohkeid olukordi. Ära tee neist välja, need kaovad iseenesest.” Sul on õigus selles osas, et stress on osa meie elust. Ent selle eiramise osas tasuks ettevaatlik olla. Kui sa lased stressitasemel liiga kõrgele kerkida – või liiga kaua kõrge olla –, võid sina ise, sinu meeskond ja ka su firma selle eest kallist hinda maksta. Allasurutud kahjulik stress võib tervisele ja sinu töötulemustele hakata mõjuma ega lase sul oma meeskonda efektiivselt juhtida, mis omakorda takistab selle optimaalset tööd.


Ometi pole stress alati halb. Mõistlikul tasemel võib see sinusse energiat süstida ning ärgitada lahendama tööalaseid probleeme ja saavutama eesmärke. Stressijuhtimise võti? Teha vahet kasulikul ja kahjulikul stressil ning hinnata seejärel oma stressitaset. Kui see hakkab lähenema ohtlikule piirile, asu seda ohjama raamatus kirjeldatud lihtsate meetodite abil. Sa avastad, et kaitsetuse- ja võimetusetunde – mis on peamised stressi põhjustajad – vähendamine on esimene tähtis samm.

Sa ei saa – ega tohigi – stressist täielikult vabaneda. Aga sa võid õppida seda juhtima, nii et see töötab sinu kasuks, mitte kahjuks.

Muretsemise põhivõrrand. Mis põhjustab haiglast muretsemist? Kui sa tunned end arvatavate ohtude ees kaitsetuna ja arvad, et sul on olukorra üle kontrolli saavutamiseks vähe võimu, võib muretsemise ja ängistuse tase kergesti tõusta. Matemaatiliselt väljendudes:

Suurenenud kaitsetusetunne + vähenenud võimutunne = muretsemise kasv.

Suurenenud kaitsetusetunne sunnib sind ohte üle hindama, nii et tühisest probleemist saab painaja. Kui näiteks sinu korterikulud ületavad ühel kuul eelarves lubatu, võid sa hakata kujutama ette, et terve aastaeelarve läheb ettenägematute kulude nahka.

Vähenenud võimutunne sunnib sind aga unustama või alahindama jõudu, mis on ohuga võitlemiseks sinu sees. Kui näiteks kulud on ületanud ettenähtud piiri, võid sa unustada, et sul on võimu selle põhjusi hinnata ja astuda olukorra parandamiseks järgmisel kuul asjakohaseid samme

Töötajate koondamine

Sari Äripäeva raamat : Taskumentor nr. 2
Äripäev, 2010

Mentor Susan Alvey raamatust „Töötajate koondamine“ leiab infot ja abivahendeid, kuidas tegelda koondamise kõige keerulisemate aspektidega, sealhulgas näiteks, kuidas põhjendada koondamist, keda koondada, kuidas sellest teatada ja kuidas hiljem meeskonna produktiivsust säilitada.


Kui sa oled tüüpiline juht, pelgad sa töötajate koondamist, ja põhjusega. See võib olla iga juhi ja iga ettevõtte ajaloo üks keerulisemaid ja valusamaid ülesandeid. Koondamistega seostuvad ärevad emotsioonid ja tõsised tagajärjed − muud probleemid võivad olla nii keerukad ja pingelised, et paljud juhid koondavad valesti või hoiduvad sellest üldse.

Kahjuks on koondamine organisatsiooni tegevuse üks osa, eriti majanduslikult keerulistel aegadel. Juhid, kes ei taha õppida, kuidas töötajaid õigesti koondada, teevadki seda valesti. Ja valesti koondamine võib kalliks maksma minna: see võib püsivalt kahjustada sinu mainet ja professionaalset enesehinnangut ning rikkuda ka ettevõtte mainet, nii et firmal on hiljem raske tööle meelitada ja enda juures hoida andekaid töötajaid. Valesti tehtud koondamine võib viia ka hagide esitamise, usalduse kadumise ja töömoraali languseni ning sundida oma väärtust tundvaid häid töötajaid firmast lahkuma.


Kõike seda arvesse võttes on äärmiselt oluline, et sa valmistuksid koondamisteks tõhusalt − juhuks, kui see peaks sinu firmas ette tulema. Mida rohkem sa koondamisest tead, seda paremini oled ette valmistunud. See raamat aitab sind. Siit leiad infot ja abivahendeid, kuidas tegelda koondamise kõige keerulisemate aspektidega, sealhulgas näiteks, kuidas põhjendada koondamist, keda koondada, kuidas sellest teatada ja kuidas hiljem meeskonna produktiivsust säilitada.

Koondamine pole kunagi lihtne. Ent kui õpid seda tõhusalt ellu viima, aitad kaasa võimalusele, et sinu firma saab hakkama ja saavutab oma eesmärgid ka pärast koondamisi.

Otsuste tegemine

Sari Äripäeva raamat : Taskumentor nr. 1
Äripäev, 2010


Mida suuremad on panused, seda närvilisem on otsuse tegemise protsess. Tarkade otsuste tegemiseks pead sa seda protsessi tundma. Kaheksa efektiivse otsusetegemise sammu mõistmine aitab sellele kaasa.

„Otsuste tegemise“ raamatus vaatleb mentor David A. Garvin igat sammu üksikasjalikult alates eeltööst ja levinumate takistuste äratundmisest kuni alternatiivide tekitamise ja hindamise ning huvigruppideni. Siit leiad ka näpunäiteid, kuidas üldist otsusetegemise protsessi hinnata, et kogemuste kasvades selles osas pidevalt areneda.

Meenuta viimast tähtsat otsust, mille sa pidid töö juures tegema. Sinu otsusest sõltus palju, ent parimat varianti ilmselt ei leitud. Tuli teha kompromisse. Lisaks teadsid sa, et valitud rada mõjutab tõsiselt sinu firmat ja töötajaid. Mida sa otsust tehes tundsid? Pärast? Kas su valik oli õige? Tarkade otsuste tegemiseks pead sa seda protsessi lahkama, selle teaduslikumaks muutma. Efektiivse otsusetegemise kaheksa sammu mõistmine aitab sellele kaasa. See raamat vaatleb igat sammu üksikasjalikult alates eeltööst ja levinumate takistuste äratundmisest kuni alternatiivide tekitamise ja hindamise ning huvigruppideni. Siit leiad ka näpunäiteid, kuidas üldist otsusetegemise protsessi hinnata, et kogemuste kasvades selles osas pidevalt areneda.

Tallinna juugendarhitektuur : Jacques Rosenbaum (1878-1944)

Karin Hallas-Murula
Eesti Arhitektuurimuuseum, 2010


Jacques Rosenbaum oli Tallinna 20. sajandi alguse silmapaistvamaid arhitekte. Tema ehitised – Draakoni galerii Pikk 18, Reichmanni maja Pikk 23/25, endine pangahoone Harju 9, Seewaldi haiglahoonete kompleks, Leppenbergi lõvipeadega üürimaja Roosikrantsi 15 jt. moodustavad Tallinna hilishistoritsistliku ja juugendarhitektuuri kirkaima ja kunstipärasema osa. Raamatus on arvukalt publitseeritud ka Rosenbaumi teostamata jäänud projekte. Uurimus sisaldab uusi andmeid ja dokumente Rosenbaumi seni teadmata olnud tegevuse kohta, sealhulgas tema elu lõpuperioodil 1930. aastate Saksamaal, mida autor kogus Berliini arhiivides.

Kvaliteediõpetus

Koostanud Andres Jagomägi
Tallinna Tehnikakõrgkool, 2009
Teine, parandatud ja täiendatud trükk.


Kvaliteediõpetuse loengukonspekt on mõeldud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastele eesmärgiga anda ettekujutus kõikvõimsatest mõistetest

Sisu lühidalt:
- Standard
- Kvaliteedisüsteemi hindamine
- Kvaliteedimudelid
- Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine organistatsioonis
- Juhtkonna kohustused
- Kvaliteedijuhtimise süsteemi loomine organisatsioonis
- Ressursside juhtimine
- Tooteteostus
- Mõõtmine, analüüs ja parendamine
- Keskkonnajuhtimine
- Kvaliteedi juhtimise ja tagamise parendamise võtted

Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov : 1890-1930

Enn Ernits
Eesti Kirjandusmuuseum, 2009

Monograafia annab põhjaliku ülevaate vadja haritlase, Tartu ülikooli kasvandiku Dimitri Tsvetkovi (1890–1930) traagilisest elukäigust ning annab hinnangu ta tegevusele kodumurde sõnavara talletamisel, vadjalaste elu-olu ja kombeloo kajastamisel ning rahvaluule ülestähendamisel.

Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil (3. osa)

17. raamat sarjast Eesti Ajalooarhiivi toimetised
Eesti Ajalooarhiiv, 2009


Raamatute sarja kolmandas teoses lahatakse 16/17. sajandi ühiskonnaelu väga erinevaid tahke Läänemere provintside riigiõiguslikust asendist Rootsi impeeriumis institutsiooniajaloo ning kiriku- ja vaimuelu aspektideni, majandusest ja kommunikatsioonist rahvusvahelise poliitikani.

Mu kallis Niina : Raimond Valgre kirju Niina Nikolajevna Vassiljevale 1944-1949

10. raamat ja postkaardikomplekt (21tk) sarjast Elavik
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2010


„Mu kallis Niina!” on ühe armastuse lugu kirjades – Raimond Valgre kirjad Niina Vassiljevale aastatel 1944–1949. Valitud kirjad moodustavad panoraamse vaate armastava inimese tundeelule, taustaks sõjalõpu ja -järgse aja sündmused ning üleelamised. Raamatu juurde kuulub Raimond Valgre joonistustel põhinev postkaardikomplekt „My Lifestory” – Valgre elulugu värssides.

Niina Vassiljeva: „Kirjutasime teineteisele väga tihti, peaaegu iga päev. Vaatamata sellele, et me rääkisime oma kirjades väga paljust, jäi ta mulle mõnes mõttes ikkagi mõistatuseks.”

1944. aasta varakevad. Raimond Valgrel oli seljataga ränkraske sõjateekond tagalas ja sõjatandril – algul mobiliseerituna tööpataljonis Siberi põhjaosas Kotlases, siis Arhangelskis, siis jälle idas Tšebarkulis, edasi Eesti diviisis rindepillimehena, kuni Velikije Luki lahingupõrguni välja. 1944. aasta varakevadel oldi Leningradis Eesti korpuse džässorkestriga. Toimus väeosadevaheline isetegevuskonkurss-ülevaatus, mitme kontserdiga esineti ka hotellis Oktjabrskaja, kus tol ajal resideerus Eesti valitsus. Orkestrimehed peatusid Leningradi rinde jaotuspunktis Fontanka tänav 90, vanaaegses kolmekorruselises kasarmus. Samas majas asus nn majandusrood – ligi kolmkümmend noort naist, kes teenindasid rinde jaotuspunkti, olid saabuvate sõdurite registreerijad, meditsiiniõed, majandustöölised.

Ühel veebruarilõpu õhtul toimus Eesti džässorkestri ruumides improviseeritud tantsuõhtu-ball, osalejaiks eesti pillimehed ja majandusroodu neiud. Mõne aja pärast see ball kordus ja siis Raimond Valgre ja Niina Vassiljeva kohtusidki.

Eesti Raadiole antud intervjuus kirjeldas Niina Vassiljeva seda kohtumist niiviisi:
[---] Tantsides oli mul kogu aeg tunne, et keegi mind pidevalt jälgib. Siis, kui ma teda märkasin, meie pilgud kohtusid, ta tõusis ja tuli minu juurde. Ta hakkas minuga tantsima ja nii me tutvusime. Selgus, et me mõlemad võime rääkida ja aru saada teineteisest vaid inglise keeles. Mina alustasin sel ajal inglise keele õppimist, tema rääkis päris soravalt. Olime väga rõõmsad, et leidsime “ühise keele”. Sellel õhtul me enam teineteisest ei lahkunud. Alguses tantsisime, siis läksime koridori. Seisime seal akna all hommikuni, aga hommikul pidi ta ära sõitma… Ja oligi kõik. Me ainult lubasime, et kirjutame teineteisele kohe.

Nii algas viis aastat kestnud liigutav armastuslugu kirjades. Kirju kirjutati enamasti inglise keeles, sõjaväe tsensuuri karmistudes ka vene keeles.

neljapäev, 15. aprill 2010

August Englas

Koostaja Tiit Lääne
Sari Spordikangelased
Eesti Olümpiakomitee, 2010


EOK auliige August Englas on maailmameister kreeka-rooma maadluses (1953) ja vabamaadluses (1954).

August Englase pühendumus spordile, elav huvi maadluselus toimuva vastu, taktitundeline tähelepanujuhtimine noorte talentide meisterlikkuse täiustamise kõrval eriliselt nende isiksuseomaduste kujundamisele, tema heatahtlikkus ja nakatav naer on teinud Augustist olümpiapere ühe lugupeetavama liikme. Selle raamatu väljaandmine on Eesti Olümpiakomitee tagasihoidlik tänuavaldus meie suurmehele”, kirjutas raamatu eessõnas EOK president Mart Siimann.

Eesti reformikogemus teel Euroopa Liitu : valik artikleid

Välisministeerium, 2009

Pühendatud suursaadik Priit Kolbre (1956–2006) mälestusele

Autorite loend (praegused ametikohad)
Allan Gromov
, Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler
Clyde Kull, Välisministeeriumi poliitikadirektor
Ehtel Halliste, rahvusvaheline avalike suhete ja kommunikatsiooni konsultant
Einari Kisel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler energeetika küsimustes
Eve Põtter, Notarite Koja notarikandidaat
Henrik Hololei, Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabineti juhataja
Dr iur Julia Laffranque, kohtunik, Eesti Riigikohtu halduskolleegiumi ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liige
Kaja Tael, Välisministeeriumi asekantsler Euroopa Liidu küsimustes
Karin Rannu, Välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna 2. büroo direktor (emapuhkusel alates septembrist 2005)
Katrin Saarsalu-Layachi, Eesti suursaadik Austrias, Šveitsis ja Slovakkias, asukohaga Viinis; 2009. a. sügisest Välisministeeriumi personaliosakonna peadirektor
Kristina Meius, Välisministeeriumi poliitikadirektori osakonna Euroopa korrespondendi büroo direktor
Kyllike Sillaste-Elling, peaministri välispoliitika nõunik; 2009. a. sügisest asejuht Eesti suursaatkonnas Ameerika Ühendriikides
Lemmi Oro, Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja
Liina Teras, kohtunik Uno Lõhmuse nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus
Margus Rahuoja, Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabineti liige
Marina Kaljurand, Välisministeeriumi asekantsler välismajanduse ja arengukoostöö küsimustes
Mart Laar, Riigikogu liige, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees
Matti Maasikas, Euroopa Liidu laienemisvoliniku Olli Rehni kabineti liige
Meelike Palli, Eesti suursaadik Taanis
Paavo Palk, Euroopa Komisjoni Teabevahetuse Peadirektoraadi osakonnajuht
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Renaldo Mändmets, Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraadi üksuse juhataja (vastutav Bulgaaria eest).
Dr Riina Kionka, Euroopa Liidu välispoliitika juhi Javier Solana isiklik esindaja inimõiguste küsimustes
Toomas Kevvai, Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
Tunne Kelam, Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraatide (ERP-ED) fraktsiooni liige
Tõnis Nirk, Eesti suursaadik ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis; 2009. a. sügisest Välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna peadirektor
Urmas Paet, välisminister
Väino Reinart, Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides

Tutvu teaviku sisuga SIIT

Бессонница : стихи и переводы

Лев Коновалов
Редакторы: Людмила Берестовая, Юло Ало Высар
Иллюстрации и оформление: Эве Пукк
Вильянди : Л. Коновалов, 2008


Лев Коновалов родился в 1930 году в Карелии, а среднюю школу закончил в Эстонии, в Пярну. Закончил отделение русской филологии в Тартуском университете, работал учителем в Вильянди. Сейчас поэт уже на пенсии – но как учитель, не как писатель. В 2001 году вышел его сборник «Вечерний снегопад», в 2004 – «Времена года», в 2007 – «Соловьиное эхо».

Сборник стихов и переводов «Бессонница», выпущенная в уходящем 2008 году при поддержке Эстонского культурного капитала и Вильяндиской мэрии. Как значится в предисловии, Лев Коновалов стал писать стихи с ранней юности, участвовал в республиканских конференциях молодых авторов, печатался в студенческом альманахеи газетах. Его стихи звучали на волне Радио 4 и в передачах Эстонского Телевидения. Более полувека назад Лев Коновалов попробовал свои силы и в жанре поэтического перевода, его работу высоко оценила, например, такая известная эстонская поэтесса, как Бетти Альвер.


Я виноват,
но ты не уходи.
Боюсь, ты можешь
вовсе не вернуться.
Позволь на миг
прижать тебя к груди,
К твоим губам
губами прикоснуться.

В твоих глазах
пылает пламя мщения.
Уйми свой пыл,
себе не навреди.
Я в сотый раз
готов просить прощения.
Я виноват.
но ты не уходи...

Inimorganismi biomolekulid ja nende meditsiiniliselt olulisemad ülesanded : Inimorganismi metabolism, selle häired ja haigused

Ello Karelson, Aune Rehema, Kersti Zilmer, Mihkel Zilmer ja Tiiu Vihalemm
Avita, 2010

Raamat on autorite eelmiste meditsiiniliste biokeemia õpikute edasiarendus. Raamatut iseloomustavad selgelt kliiniline orientatsioon ja analüüsi-info inimorganismi põhisus, st on välditud katseklaasis saadud faktide ning loomkatsete tulemuste suvaline inkorporeerimine inimorganismi metabolismi ja funktsioneerimise käsitlusse.

Pühade ja vaimsete paikade atlas : Avasta kogu maailmas müstilise väega kohti

David Douglas
Varrak, 2010

Mis teeb ühe paiga pühaks? Kas on tõepoolest olemas nii võimsaid paiku, kus terved inimrühmad kogevad sarnast vaimset mõju? Kas inimene saab tugevdada seda energiat läbi oma tegevuse? Raamatus vaadeldakse müstilise väega kohti üle kogu maailma ja uuritakse inimese, usu ja maastiku vahelisi seoseid. Tutvustatakse nii iidseid kui ka hilisemaid pühasid paiku, alates neitsi Maarja pühamust Prantsusmaal Rocamadouris kuni Callanishi salapäraste megaliitideni Lewise saarel.

Lehitse raamatut SIIT

Seitsekümmend loodusmaailma mõistatust

Michael J. Benton
Sari Seitsekümmend
Koolibri, 2010

Rahvusvaheline teadlaste kollektiiv jagab lugejatega oma teadmisi loodusteaduste suurimatest ja uusimatest avastustest. Seitsmes osas käsitletakse meie planeedi ja eluslooduse päritolu, geoloogilisi protsesse, eveolutsiooni olemust ja avaldumist, biogeograafiat ja keskkonda, taimestikku ja loomastikku, loomade käitumist, kliimasoojenemist ja tulevikuarenguid. Rikkalikult illustreeritud raamat vastab ka paljudele põnevatele küsimustele, näiteks milline on olnud kõigi aegade suurim vulkaanipurse, kuidas arenes silm, kas poolustel on olnud alati jää, kas inimesed on ainsad teadvusega olendid jne.


Lehitse raamatut SIIT

Obscurum per obscurius : [näitus religioonide konflikti teemadel] : Tallinna Kunstihoone, 28.05-6.07.2008

Tallinna Kunstihoone Fond, 2008

Illustreerival pildil oleva teose autor:
© Alexander Kosolapov
Näitus "Obscurum per obscurius"


Kunstihoones käsitles religiooni ja demokraatia suhteid Ilja Sundelevitshi ja Reet Varblase kureeritud näitus "Obscurum per obscurius". Vaatluse alla oli võetud religioonidevaheliste potentsiaalsete ja reaalsete konfliktide küsimused järgmistes valdkondades: inimese usk ning religioon kui süsteem, religioonide paljusus ühes kultuuriruumis ning religioossete tunnetega manipuleerimine - kas siis konsumeristliku ühiskonna huvides või võimu saavutamiseks vaenulike stereotüüpide tekitamise kaudu.

Kolm suurt religiooni, mis on praeguses Lääne tsivilisatsioonis esindatud, kipuvad olema autoritaarsed ja totaalsed: iga usund arvab (kaldub arvama), et on ainuõige ja et tal on ainukesena õigus representeerida inimese ja jumala suhet. Nende vahel valitseb nii teoloogiline kui ka sotsiaalpoliitiline konflikt.

Kuraatorid leidsid, et sõnavabadust saab täielikult ellu viia ainult sekulaarse mõttelaadi raamistikus. Demokraatlik ühiskond peaks püüdlema selle poole, et lükata tolerantsi piire võimalikult laiaks, vältides samal ajal vastuseisu oma kodanike kultuuriliste ja religioossete hoiakutega. Kuivõrd on demokraatlikus ühiskonnas üleüldse võimalik aktsepteerida üksteise suhtes vaenulikke religioone? Ja vastupidi: kuivõrd tohib demokraatlik ühiskond sekkuda väljakujunenud normidesse? Kuidas on võimalik neid konflikte lahendada? Kes otsustab, kus algab võõra usu totalitaarsus teises kultuuriruumis?

Näitusel osales 31 kunstnikku 14 riigist; Eestit esindasid Anu Juurak, Leonhard Lapin, Peeter Laurits, Raul Meel, Tanja Muravskaja, Terje Ojaver, Jüri Ojaver, Daniela Anna Rodgers ja Paul Rodgers, Liina Siib ja Jaan Toomik.

Kõne all oleva näituse eellugu ulatus 2003. aastasse. Siis oli Moskvas Sahharovi keskuses näitus "Ettevaatust religioon", mis vaatas Vene Õigeusule kriitilise ja iroonilise pilguga.

"Kui näitus oli viis päeva olnud, siis tungisid sinna sisse kolm kuni neli munka, võtsid hõlma alt suured malakad ja peksid näituse segi. Näituse korraldajad kaebasid huligaanid kohtusse, neil ei alustatud süüasja, mõisteti õigeks, aga näituse korraldajad anti kohtu alla," rääkis kuraator Reet Varblane.

Neli kuraatorit mõisteti süüdi, kaks neist, armeenlased, põgenesid hirmunult tagasi kodumaale.

Tallinna Kunstihoones üleval olnud näitus oli Moskva näituse edasiarendus. Kunstnikud ammutasid ainest kolme suurema religiooni mitme tasandi vastuoludest. Alates üksikisiku ja sootsiumi, lõpetades religioossete tunnetega manipuleerimise probleemist.

Teoloog Toomas Pauli sõnul on Eesti sarnaselt suure osaga moodsast Euroopast äärmiselt vastuvõtlik kõiksugustele religiooni aseainetele.

"Horoskoobiusk on ju täiesti üldine. Kuigi 16% usub isikulist jumalat, 56% usub tonte ja haldjaid ja poltergeiste. Religioon ei tarvitse olla organisatsiooniga vaid moodsas maailmas on ta pigemini kodus kokku segatud kokteil," rääkis Paul.

Anu Põder : isikukataloog

Tallinna Kunstihoone Fond, 2009

Anu Põder on filosoofiline kunstnik, kuid ta ei mängi keerulistele diskursustele, ei refereeri ega tsiteeri tuntud klassikuid. Ta tundub olevat täiesti vaba sekundaarsest väärtustesüsteemist.

Anu Põdra kunsti filosoofilisus seisneb tema oma elutunnetuses, -kogemuses. See kõik ei tähenda, et Anu Põder ei tunneks praegust kunsti või kunstiajalugu või ei hooliks sellest. Sugugi mitte, kuid ta on osanud teiste loodust-kogetust filtreerida just selle iva, mis orgaaniliselt sobib tema oma kogemusse, et siis selle pinnal konstrueerida midagi uut.

Ta teab, et visuaalne kujund hakkab toimima ainult siis, kui sellele on tähendus antud ja kui selle tähenduseni on jõutud oma kogemuse kaudu, ning et kunsti tähenduslikkus jõuab vaatajani just visuaalse kujundi veenvuse kaudu.

Ja just seetõttu on ta üks väheseid eesti skulptoreid, kes on äratanud kõige erinevate huvide ja hoiakute, erinevas vanuses kuraatorite-kriitikute tähelepanu. Teda on oma kuraatoriprojektidesse tahtnud eakaaslased, aga ta on olnud samavõrd köitev ka päris noortele kuraatoritele, kunstiteadlastele või kunstnikele.

Anu Põdra isikkataloogi on kujundanud Denes Farkas, tekstid on kirjutanud Juta Kivimäe, Mirjam Peil, Reet Varblane ja Jaan Elken, toimetanud on Reet Varblane. Välja on andnud SA Tallinna Kunstihoone Fond.

Noorte kaasamine ja osalus: käsiraamat noorele, noortekogule, noortevolikogule, ametnikule, noorsootöötajale, maakonna ja kohaliku omavalitsuse juhile

Eesti Noorteühenduste Liit, 2009

Raamatus käsitletakse noorte osaluse teemasid laiemalt, räägitakse noorte osaluskogudest, kohalike omavalitsuste noorte kaasamisest, noorsootööst ning antakse praktilisi näpunäiteid.

Kaasamine ja osalemine on noorsootöö vallas väga olulised teemad, materjal on suunatud nii noortele kui noortega tegelevaile inimestele,” selgitab ENLi noortekogude ja noortevolikogude koordinaator Kristo Notton.

Raamatust võidavad nii olemasolevate osaluskogude noored kui ka aktiivsed noored, kelle kodukohas noortevolikogu veel ei ole. Samuti on palju infot maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes noortega töötavatele inimestele,” lisab Notton.

Raamatus leiab mõtteid küsimustele: miks osaleda, kuidas osaleda, kust leida raha, mis on kommunikatsioon ning milleks noori kaasata? Raamatusse on lisatud ka mitmeid noorte praktilisi näiteid ning tehnikaid alates tegevuskava näidisest lõpetades pressiteatega.

Käsiraamatu väljaandmist toetasid Eesti Noorsootöö Keskus ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Käsiraamatut saab lugeda ka SIIT

Introvertne juht : Oma sisemise jõu avastamiseks

Jennifer B. Kahnweiler
Sari Äripäeva raamat
Äripäev, 2010

Teadlased on selgitanud, et 50 % inimestest ja 40% juhtivtöötajatest on introverdid. Eestlased on loomu poolest vaiksed ja tagasihoidlikud ja meil on introvertide osakaal ilmselt suuremgi.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole sissepoole elav introvert see, kes peab väljapoole elavale ekstraverdile alla jääma. Temal on oma vaikivad tugevused, mida rakendades sellised kuulsad introverdid nagu Bill Gates ja Warren Buffett tippu jõudsid. Kuidas avastada oma vaikivaid tugevusi ja neid ära kasutada kirjutab Jennifer B. Kahnweiler oma raamatus „Introvertne juht“.

Introvertne juht ei tõtta nagu tema ekstravertne kolleeg igal võimalusel ja üsna kärarikkalt oma arvamust avaldama, ta ei ürita trügida üle teiste peade ega olla „igas pulmas peigmees“.

Selles mõttes on ta meile, eestlastele, üsna loomuomane juhitüüp. Pigem enne mõtleb, kui ütleb ja kui midagi ütleb, siis tõesti ka mõtleb seda, mitte ei ürita musta valgeks rääkida. Veidi mõtlik ja tagasihoidlik, aga siiski valmis oma koha eest võitlema.

Kuna läänelik ärikultuur hindab just esirinnas ja rambivalguses püsimist, siis tuleb introvertsel juhil midagi ette võtta, et mitte lasta end välja tõugata. Tal tuleb end mitte muuta, vaid kohandada.

Raamat õpetab nägema, millised on introvertse juhi kasutud käitumisviisid – vaenlast tundes on võimalik valida sobilik vastumürk. See on asjalik õpik kogu võtmekimbuga, mis aitab avada uksi vajalike juhtimisoskuste juurde. Näiteks, kuidas tulla toime stressiga, kuidas mängleva kergusega suhelda teile võõraste, kuid vajalike inimestega, kuidas pühenduda olulisematele projektidele, millised nipid aitavad üle saada esinemiskartusest, mida räägib teie kehakeel jms.

Et saada või kindlustada juhikohta, tuleb introvertsel liidril teadlikult omandada teatud käitumisviise, mis nn sündinud juhtidele on looduse poolt kaasa antud. Tuleb õppida tundma oma nõrku ja tugevaid külgi, milleks raamatus on abistavad küsimustikud. Samuti on siin toodud mitmeid tüüpiliste tööalaste olukordade näiteid ja võimalikud lahendused. Maailmas on paljud introvertsed juhid alates Bill Gatesist olnud üliedukad just neid nippe kasutades.

Raamat õpetab seda, mille kohta meie vanasõna ütleb lühidalt: „Igaüks on oma õnne sepp“. Sepaks olemine eeldab aga eesmärke, tegevust ja pingutamist, mitte asjatut ootust, et küll kõik kuidagi iseenesest sujub.

Sirvi raamatu esimesi lehekülgi SIIT

NO99 ajakiri

Sari NO99 ajakiri 2
Teater NO99, 2010


Teater NO 99 sünnipäeva raames ilmus ajakirja teine number. Esimene number ilmus kolm aastat tagasi. Kaante vahel Tuglas, Sillar, Malmsten, NO99 trupp, de Niro, Ojasoo-Semper, Kolk, Rois, Ole, Shapiro, Allik, Pacino, Tormis, Finzi, Raud, Spengler, Meyerhoff, Vautier, Ronald ja Riks, Viiding jt. Raamatu toimetas Eero Epner.

Kommunikatsioon ja folkloor

Dan Ben-Amose
Sari Sator nr 9
MTÜ Eesti Folkloori Instituut, 2009


Dan Ben-Amos on Pennsylvania ülikooli professor, maailma üks juhtivamaid ja tsiteeritumaid folkloriste. Klassikalisteks õppeartikliteks on kujunenud tema uuendatud folkloori definitsioon, esituskonteksti uurimused jm kirjutised.

Kogumikku on autor valinud artiklid, mis käsitlevad folklooriteooriat, juudi huumorit ja narratiive ning juudi kirjanike suhtumist folkloori. Lisaks on kogumikus ka artiklid aafrika folkloorist. See raamat peaks kindlasti kuuluma rahvaluule harrastajate ja õppijate lugemislauale, aga arvestades temaatika laia haaret pakub see kindlasti huvi ka laiemale üldsusele.

Raamatu valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Väljaanne on seotud sihtfinantseeritava teemaga SF0030181s08.

Eesti Vabariigi postmargid ja tervikasjad : kataloog 2010 = Catalogue of Republic of Estonia postage stamps and postal stationery 2010

Eesti Muinsuskaitse Selts, 2010

Kataloog hõlmab Eesti Vabariigis aastatel 1918–1940 ning 1991–2007 ilmunud postmarke ja tervikasju, samuti 1918. ja 1941.–1944.a Saksa okupatsiooni ajal Eestis kasutusel olnud postmarke ja tervikasju ning eri aegade kohalikke väljaandeid.

kolmapäev, 14. aprill 2010

Eesti murrete sõnaraamat : V. köide, 21. vihik (laulus-liivutama)

Anu Haak, Evi Juhkam, Ann Kask, Mari Must, Salme Nigol, Ellen Niit, Vilja Oja, Eevi Ross, Aldi Sepp, Aili Univere, Helmi Viires
Eesti Keele Sihtasutus, 2010

Pöörased aastad : Euroopa 1900-1914

Philip Blom
Varrak, 2010


Alustades tohutute lootustega, mida uue sajandi alguses kehastas 1900. aasta Pariisi maailmanäitus oma sära ja hiilgusega ning lõpetades Habsburgide ertshertsogi laineid löönud mõrvamisega Sarajevos 1914. aastal, toob ajaloolane Philipp Blom meie ette kõnealuse erakordse ajastu kroonika üksikute aastate kaupa. Alanud uue sajandi näitelaval astuvad vaheldumisi üles peaministrid ja talumehed, anarhistid ja näitlejad, teadlased ja psühhopaadid, kujundades kokku katastroofi äärel balansseeriva ebakindla ajastu koondportree.

Euroopat aastail 1900-1914 iseloomustavad kõikvõimalikud vastuolud ja olemuselt loovad uuendused. Peamised päevakorda tõusnud teemad olid terrorism, üleilmastumine, väljaränne, tarbijamentaliteet, moraaliväärtuste kadumine ja suurriikide rivaliteet. Kahekümnes sajand ei sündinud mitte Esimese maailmasõja ajal kaevikutes, vaid ikkagi sõjale eelnenud viieteistkümne peapöörituserohke aasta jooksul. Selle lühikese aja jooksul mõjutasid kogu maailma tööstusrevolutsiooniga kaasnevad kõikvõimalikud poliitilised ja isiklikku laadi vapustused. Linnad hakkasid kasvama kiiremini kui kunagi varem, üha rohkem inimesi põgenes maalt ja kaotas oma traditsioonilise identiteedi; teadus pakkus inimestele nii uusi võimalusi kui ka tekitas hämmingut; haridus muutis miljonite inimeste vaateid maailmale; massiliselt toodetud asjad tõid muutusi igapäevaellu; tööstustöölised hakkasid nõudma enesele osalust poliitilises võimus ja naised asusid üha energilisemalt nõudma enesele olulisemat rolli ühiskonnas, aga ka suuremat sõnaõigust seksuaalsuhete vallas.

Loe Eesti Ekspressis ilmunud Andrei Hvostovi raamatutuvustust SIIT

Loov probleemilahendus TRIZ

Anatol Hin, Alexander Kudryavtsev, Vladimir Bubentsov, Avraam Seredinski
Külim, 2010


Loova mõtte suunaja ning mõtlemise tõhustajana on viimastel aastakümnetel kogu maailmas levinud ja rohkesti kiitust pälvinud loov probleemilahendus TRIZ. Ehkki suhteliselt keerukas omandada, on see meetod tõhus. TRIZi kohta on ilmunud sadu raamatuid paljudes keeltes ning korraldatakse maailma- ja piirkondlikke konverentse. Viimastel ajal on eriti edukad rakendajad USA ja Lääne Euroopa kõrval Korea, Jaapani ja Austraalia ettevõtted. On tekkinud meetodi variandid TIPS, USIT jt. Selle teooria rajas insener Genrich Altshuller poolt möödund sajandi teisel poolel, et asendada intuitiivne ja juhuslik katse-eksituse meetodil põhinev loomeviis süstemaatilise mõtlemisstrateegiaga, mis lubab igal hea ettevalmistusega spetsialistil saada olulisi tulemusi loometöös ja loometööd oluliselt kiirendada.

Aluseks on süsteemide arenguseaduste tunnetamine, loomepsühholoogia ja ülemaailmne leiutamiskogemus. Esialgsest kitsamast eesmärgist – inseneriloomingu toetamisest – on jõutud selle loova mõtteviisi rakendamiseni pedagoogikas, teaduses, loomepsühholoogia uurimises eneses. Igaüks, kes on vaevunud pingutama, et selles teoorias koduneda, leiab, et ta on hakanud maailma vaatama hoopis uue pilguga.

Käesolev raamat on väiksemahuline, kuid annab aabitsatõed selle mõtlemisteooria aluste ja põhiliste tööriistade kohta. Toodud on selged näited ja ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks. Raamat sobib suurepäraselt esimeseks abimaterjaliks iseseisval õppimisel või kursustel kasutamiseks, kuna on kirjutatud maailmas tuntud TRIZi arendajate poolt, kes on koolitanud spetsialiste Venemaal, Koreas, Prantsusmaal ja Mehhikos.

Teosta end : Karjääriõpetus. Info. Nõuanded. Testid

Tiit Saksakulm
Ellervo, 2010

Edasiõppijatele, eeskätt pohikooli lõpetajatele ning gümnasistidele mõeldud raamat võtab kokku eriala elukutsevalikuks, edasise haridus- ja karjääritee valikuks vajalikud teadmised ja oskused.

I osa on sissejuhatav, töö ning karjääri mõisteid selgitav
II osa arendab oskust hinnata oma isiksuslikke eeldusi kutse- ja karjäärivalikute tegemiseks
III osa aitab mõtestada karjääritee eri variante
IV osa annab läbilõike eri majandussektoritega seostuvatest eriala valiku võimalustest eesti kutse- ja kõrgharidussüsteemis
V osa aitab mõista töömaailma siirdumist, selle nõuete ja tingimustega kohanemiseks vajalikke toimetulekuoskusi.

Raamat sisaldab infot, nõuandeid, kutsevaliku teste, mitmesuguseid ülesandeid ja küsimustikke. Enda antud vastuste kontrollimiseks on lisatud õiged vastused.

Spordipsühholoogia õpik

Aave Hannus, Andre Koka, Jorgen Matsi ja Lennart Raudsepp
Atlex, 2010

Spordipsühholoogia on viimase kolme kümnendi jooksul olnud liikumis- ja sporditeaduste kiiremini arenevaid distsipliine nii akadeemilises kui ka rakenduslikus mõttes. Oluliselt on laienenud ka teadlaste ring, kes spordipsühholoogia valdkonda uurivad või ülikoolipingis omandatud teadmisi sportlaste ja meeskondade spordipsühholoogilisel nõustamisel kasutavad.

Kahjuks peame tõdema, et Eesti spordipsühholoogid on lugejatele võlgu emakeelse ülevaate spordipsühholoogia olulisematest teemadest.

Käesoleva õpiku väljaandmisega püüame anda enda panuse selle tühimiku täitmisel. Tahtmata aga lugejaid kohe ära hirmutada, tuleb siiski märkida, et õpikus sisalduvaid teemasid on käsitletud teaduspõhiselt, palju on lisatud tulemusi uuemate teadusteooriate ja uuringute kohta.

Spordipsühholoogia kitsamas mõistes koondab oma tähelepanu organiseeritud ja võistlemisele keskendunud sporditegevusega seonduvatele psüühilistele nähtustele ja protsessidele, nagu näiteks sportlase toimetulekule võistluseelse ärevusega või meeskonna loomisega seotud probleemidele.

Spordi harrastamise psühholoogia seevastu püüab ennekõike mõista mittevõistlusliku kehalise tegevuse aluseks olevaid psüühilisi protsesse, keskendudes sagedamini kehalise tervise ja füüsilise vormi saavutamise ning säilitamise motivatsioonilistele aspektidele, spordiharrastuse tervisepsühholoogilistele külgedele ja sellele, mil moel spordi harrastamine mõjutab psühholoogilisi protsesse.

Kes kõlbab, seda kõneldakse : pühendusteos Mall Hiiemäele

Sari Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused
Eesti Kirjandusmuuseum, 2008


Käesolev artiklikogumik on austusavaldus silmapaistvale folkloristile, Eesti Rahvaluule Arhiivi kauaaegsele vanemteadurile ja arhiivi traditsioonide hoidjale Mall Hiiemäele.

Kong Fuzi tarkus

Lin Yutang
Tänapäev, 2010


«Kong Fuzi tarkus», mis ilmus esmakordselt 1938. aastal, annab ülevaate Vana-Hiina poliitiku ja filosoofi Kong Fuzi (551–479 eKr) eluteest ja õpetusest, mida nimetatakse konfutsianismiks ning mille tuumaks on tõe- ja inimesearmastus, õiglus ja õpihimu. Konfutsianismi põhitõdede kaudu kirjeldatakse teoses hiina iidseid kombeid ja kultuuri.

Lin Yutang (1895–1976) oli hiina kirjanik ja tõlkija, üks tuntumaid hiina keele ja kultuuri läände vahendajaid.

Hagerist Hellaseni

Pärtel Haliste
Sari Eesti mõttelugu
Ilmamaa, 2009


Käesolev raamat kujutab endast Pärtel Haliste, Tartu Ülikooli esimese eestlasest klassikalise filoloogia õppejõua ja professori, aktiivse kultuuri- ja haridustegelase (muuhulgas Kultuurkapitali komisjoni liige 1925–1931), valitud artikleid, neist kolm ilmuvad eesti keeles esmakordselt.

Haliste uurimistöö keskmes oli Platoni teos «Seadused». Erialasest teaduslikust toodangust olulisemgi tundus autorile olevat üldine kultuuri- ja haridusteoreetiline tegevus ja antiikkultuuri tutvustamine. Nii on raamatus tema ehk kuulsaim kirjutis – «Klassikaline haridus ja Eesti kultuuri arendamise probleeme», samuti populaarteaduslikke artikleid, antiikkultuuri väärtustavaid kirjutisi (näiteks papüüruskirju tutvustav artiklisari, lood antiikaja olümpiamängudest), raamatututvustusi, saatesõnu ja arvustusi, ühiskondlik-poliitilisi teemakäsitlusi. Samuti lugu Pärtel Haliste elutee kurvast lõpust teel pagendusse 1944. aastal.

Sirvi raamatuu esimesi lehekülgi SIIT

Vene revolutsioon

Anthony Wood
Sari Historica
Pegasus, 2010


«Vene revolutsioon» toob meie ette 20. sajandi alguse Venemaal toimunud revolutsioonid pisut harjumatu nurga all. See on pilk väljapoolt, eemalseisja vaatepunktist ja sellisena mõjub eesti lugejale vägagi värskendavalt.

Vene revolutsioonile eelnenud aastakümneil ja ka revolutsiooni ajal vaidlesid erinevad Vene vasakpoolsete rühmitused ennastunustavalt, millisel kujul see murranguline sündmus lõpuks peaks toimuma ja kuidas just peaksid sotsiaalfilosoofilised teooriad seostuma konkreetse valitud taktikaga. Autori uurib selle kummalise dialoogi käiku tsaarivõimu kukutamisele eelnenud aastaist, esimestest vene sotsialistidest kuni bolševike võimu kindlustumiseni välja. Ta toob välja, kuidas arusaamad poliitilisest filosoofiast kohandati praktiliste eesmärkidega ja vajadusega võita enda poole avalik arvamus. Samuti esitab ta küsimused nagu «kas vene revolutsioon oli vältimatu?», «miks ei suutnud liberaalid kindlustada oma algset võitu?» ning «kuidas õnnestus Leninil ja tema vähestel pühendunud bolševikest kaaslastel tippu jõuda?». Tegemist on uudse, põneva ja selge sissejuhatusega selle keerulise, kuid ülimalt tähtsa perioodi ajalukku.

Hiiumaa kohanimed

Marja Kallasmaa
Eesti Keele Sihtasutus, 2010

Raamatus on avaldatud Eesti Keele Instituudi kohanimekogu Hiiumaa materjal. Töö koosneb nimeartiklitest, kus märknimele lisaks on esitatud kohanimede ligikaudne häälduskuju, asukoht enamasti küla täpsusega, varaseimaid kirjapanekuid ja võimalik(ud) etümoloogia(d). Siit peaks huviline leidma vahekokkuvõtte sellest, mida Hiiumaa kohanimede uurimisel seni tehtud, aga ka midagi uut.

Eesti raudteeveeremi ajalugu. Esimene osa, Vene impeeriumi ajajärk : 1870-1918

Väravamäng, 2009

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Raudteekultuuri Sihtasutus.

Aastaid kestnud uurimistöö tulemusena on Jüri Loogil valminud esimene osa triloogiast «Eesti raudteeveeremi ajalugu», mis keskendub Vene impeeriumi ajajärgule (1870-1918). Rikkaliku fotomaterjali ja joonistega täiendatud raamat annab hea ülevaate Eesti rööbasteedel liikunud veeremi ajaloost.

Arhitektuuri konserveerimise ajalugu

Jukka Jokilehto
Eesti Kunstiakadeemia, 2010

Jokilehto põhjalik uurimus käsitleb ehituspärandi hoidmist, kaitsmist ja säilitamist rohkem kui kahe aastatuhande jooksul. Raamatus on vaatluse all nii konserveerimisalase mõtte areng, seadusandluse kujunemine kui ka praktiline restaureerimistegevus Euroopas ja paljudes teistes maailma piirkondades.

See ladusalt kirja pandud sisukas käsitlus muinsuskaitse ja arhitektuuri restaureerimise ajaloost ning teooriast on asendamatu õppematerjal arhitektuuriajaloo ja muinsuskaitse tudengeile, ent küllap pakub uusi vaatenurki ka arhitektuuripärandi kaitse ja uurimisega tegelevatele spetsialistidele, olles seejuures ka kaasahaarav lugemine kõigile ajaloost ja ehituspärandist huvitatuile.

Jukka Jokilehto on pärit Soomest, ta on töötanud üle kolmekümne aasta ICCROMis (Kultuurivarade Säilitamise ja Restaureerimise Uurimise Rahvusvahelises Keskuses) Roomas ja missioonidel üle maailma. Ta on Nova Gorica Ülikooli professor ning UNESCO ja ICOMOSi konsultant.

Äriseadustik (seisuga 1. veebruar 2010) : Märksõnaline sisujuht


Juura, 2010

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. veebruar 2010

Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987 : Dokumentide kogumik

Arvo Pesti
Rahvusarhiiv, 2009

Dokumentide kogumik annab ülevaate dissidentlikust liikumisest Nõukogude Liidus ja Eestis, poliitvangide olukorrast nõukogude õigussüsteemis. On avaldatud dissidentide avalikud pöördumised ja kirjad. Samuti on avaldatud dissidentide kriminaalasjade materjalid. Avaldatakse Juskevitši, Kiirendi, Mätiku, Soldatovi, Varato, Kreegi, Kuke, Nikluse, Niitsoo, Kalepi, Toru, Ahoneni, Pareki, Pesti, Tarto, Lina, Kõrbi ja Mõtsniku kriminaalasjad. Kogumik sisaldab isikunimede registrit.

Литература в таблицах и схемах

Марина Мещерякова
Серия Домашний репетитор
Айрис-Пресс, 2009


Справочное пособие содержит таблицы и схемы, представляющие историю развития литературы в России (от Древней Руси до начала XX века), отражающие основные теоретические понятия литературоведения (роды, виды и жанры; школы и направления; содержание и форма литературного произведения; науки о литературе). Краткий словарь литературоведческих терминов охватывает около 180 современных понятий.

Пособие адресовано школьникам общеобразовательных учебных заведений, школ и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля, абитуриентам гуманитарных вузов.

esmaspäev, 12. aprill 2010

Geniaalsuse ja täieliku kirjaoskamatuse vahel : Eesti animatsiooni lugu

Chris J. Robinson
Varrak, 2010

Chris J. Robinson annab ülevaate Eesti animafilmi loost ajaloolises kontekstis, keskendudes sellele, kuidas muutuv ideoloogia on mõjutanud iga filmitegija individuaalset käekirja. Eesti ainulaadne asukoht ida ja lääne kultuuride kokkupuutepunktis on alati soodustanud uudse kunstilise mõtlemise teket ning Priit Pärna, Mati Küti, Rein Raamatu ja Elbert Tuganovi juhtimisel iseloomustab Eesti animafilmi omalaadne mõistuspärasuse ja absurdi kombinatsioon.

Erinevalt paljudest teistest endistest nõukogude liiduvabariikidest elas animatsioon Eestis üle ka raudse eesriide langemise ning tänaselgi päeval, kui ühtlustavalt steriilne ja homogeenne korporatiivkultuur tõrjub omalaadsed kultuurid üle kogu maailma kõrvale, saavutavad Eesti animafilmid tänu isikupärasele, uuendusmeelsele ja omanäolisele lähenemisele rahvusvahelistel festivalidel märkimisväärset edu. Chris J. Robinson on Ottawa rahvusvahelise animafestivali kunstiline juht ja kaks korda aastas ilmuva ajakirja ASIFA toimetaja. Robinson on olnud filmiprogrammide kuraator ja žüriiliige festivalidel üle kogu maailma ja ta kirjutab kolumne mitmetele erialastele väljaannetele.

Loe ka Tiit Tuumalu "Teos geniaalsuse ja kirjaoskamatuse vahelt" (Postimees 7. 03. 2010)

Autospordi aastaraamat 2009 : Kalender. Tulemused. Reeglid


Eesti Autospordi Liit, 2009

Enam kui 300-leheküljelisest reegliraamatust leiab auto- ja kardispordi reegleid, juhendeid ja muud tarvilikku infot.

Raamatut saab lugeda ka veebis.
Link e-raamatule (võimalus dokument ka alla laadida)
Lisaks on avaldatud ka parandused, mis peamiselt puudutavad autoralli võistlusmäärustikku.

SOS hädaabi lapsevanematele : Praktiline käsiraamat tavapäraste käitumisprobleemide lahendamiseks

Lynn Clark, Ph.D
Ersen, 2010

Kodus vaidleb laps teile vastu, kaubamajas nõuab röökides maiustusi, koolis laseb käiku rusikad – kas tuleb tuttav ette?

“SOS hädaabi lapsevanematele” jagab praktilisi nõuandeid, kuidas aidata lastel oma käitumist parandada, kasutades selleks erinevaid kasvatusmeetodeid nagu “Aeg maha!”, punktisüsteemi, žetoonide ja lepingute kasutamine ning peegeldav kuulamine.

Nende meetodite õigesti rakendamine aitab lapsel muuta oma käitumist paremaks ning sellega vähendada stressi ka teie pereelus.

teisipäev, 6. aprill 2010

Laste ravimine looduslike vahenditega : Lapsevanema teejuht ravimtaimede ning levinud haiguste ja vigastuste puhul kasutatavate loodusravimite juurde

David Andrusia ja Andrea Candee
Ersen, 2009


Võimaldage oma lapsel terveneda looduslike ravimeetodite abil.

Kui teie laps on haige või saanud viga, soovite, et tal hakkaks parem – kiiresti. Kuigi mõnel juhul ei ole meditsiiniabile võimalik asendust leida, ei ole retseptiravimid alati kõige parem lahendus. Paljud lapsevanemad leiavad, et looduslikud, tervist hoidvad ravimtaimed on sageli nii ohutumad kui ka tõhusamad. Nüüd jagab üle kahekümne viie aasta pikkuse erialakogemusega ravimtaimespetsialist, kes on muuseas ka kahe lapse ema, oma nõuandeid, kuidas tervist looduslikult turgutada.
Raamatust leiate holistilisi ravimeetodeid tavaliste lapsepõlvevigastuste ja -haiguste raviks ning saate teada:
- kuidas banaaniga pinde eemaldada
- millised ravimtaimed alandavad palavikku
- kuidas sibulaga ravida nii sinikaid kui kõrvavalu
- miks on küüslauk looduslik antibiootikum
- kuidas takistab rosmariini juuksevesi täidega nakatumist
- miks piparmünditee leevendab nii pea- kui kõhuvalu.

Ja mis kõige parem, need väärtuslikud nõuanded rõhutavad lähenemist, mis aitab teil õpetada oma lastele peale haiguste ravimise ka nende ennetamist.

Heida raamatusse pilk SIIT

Konfliktidest ja suhtlemisoskustest õpetamisel ning juhtimisel

Heiki Krips
Atlex, 2010


Me suhtleme, et tunda suhetest rõõmu, et saavutada enesele olulist, et täita tööülesandeid. Juhtub, et kõik ei lähe nii nagu tarvis. Inimesed ei mõista meid või meie neid. Kokkuleppeid ei saavutata või saadakse selline kokkulepe, millega ei olda rahul. Vastuolud tunduvad ületamatud. Mõtted seoses kõige sellega toovad kaasa kurbust, viha, pettumust. Tundub, nagu ei saaks me midagi muuta. Ometi saab õppida konflikte kui vastuolusid käsitlema selliselt, et nendega paremini toime tulla.

Selles raamatus räägitakse konfliktide kui vastuolude olemusest ja nende liigitusest. Räägitakse sellest, et meie mõtlemise viisidest sõltub suuresti see, kuidas me oma eluga toime tuleme. Me võime elada rõõmsat elu, milles on ka ebaõnnestumisi, kuid need ei domineeri meie üle. Samas võime elada ka sellist elu, milles iga päev on raske ja vaevaline “võitlus” ning tulevik tundub tume.

Raamatus antakse ülevaade suhtlemistehnikatest ning nende kasutusviisidest. Kirjeldatakse vestluse juhtimise tehnikaid. Räägitakse kehtestamisest ja läbirääkimistest. Käsitletakse gruppide juhtimise problemaatikat.

Aiaviljad pisipinnal : Kottides, pottides, ämbrites, kastides ja kaussides

Maalehe Raamat, 2010

Siit saad teada, kuidas kasvatada ise endale toiupoolist isegi siis, kui ruumiga priisata pole. Raamatus on hulgaliselt nõuandeid alates sellest, millist konteinerit vastavalt taime omapärale valida, milliseid taimi kahjurite eemal hoidmiseks koos kasvatada, millal saaki korjata, väetada ja kasta kuni selleni, kuidas võidelda enamlevinud haigustega keemilisi vahendeid kasutamata.

Kointeinerkasvatuseks sobilike söögitaimede valik on üllatavalt lai. Lisaks maitsetaimedele võid kasvatada ube, herneid, varajast kartulit ja juurvilja, paprikat ja tðillit, marjapõõsaid ja suve läbi saaki andvat lehtköögivilja. Proovi kasvatada ka amplitomatit, mustikapõõsaid või isegi viinapuud – selline taim ehib uhkelt ka sinu pisikest hoovi või terrassi. «Aiaviljad pisipinnal» innustab aiapidamisega alustajaid näppe mullaseks tegema ning kogenumaid looduslähedasemalt kasvatama, et rõõmu tunda nii oma kaunist tarbeaiast kui ka tervislikust heast-paremast toidulaual.

Poksi lugu : Maailma lugu 1719-2000 : Eesti lugu 1910-2000

Rein Pajur
2009


Poks on ürgvana kõrgeltarenenud kunst. Osavust löökide eest põikamises on
hinnatus kõrgemaks brutaalsest löögijõust. On õpitud kasutama poksitehnika
kaug- ja lähivõitluse peensusi.

Raamat jaotatud kahte ossa:
1.maailmaajalugu(1719-2000)
2. eesti poks (1910-2000)

128 leheküljele on paigutatud 400 must-valget fotot

Eesti klassikaline maalikunst Enn Kunila kollektsioonis

Eero Epner
Sperare, 2010


Mahukas kunstiraamat «Eesti klassikaline maalikunst Enn Kunila kollektsioonis« pakub 150 aastase ülevaate eesti klassikalisest maalikunstist alates Kölerist ja lõpetades Subbiga. Saatetekstid Enn Kunila kogust valitud 85 maalile on kirjutanud kunstiteadlane Eero Epner, raamatu on kujundanud Tiit Jürna. Ligi 200-leheküljelises raamatus on iga autori ja maali kohta tutvustav tekst.

Lisaks on raamatus mõned kunstiajaloolised ülevaated olulisematest perioodidest ja autoritest. Raamatu saatesõnad on kunstiteadlastelt Harry Liivrannalt ja Eero Epnerilt ning kollektsiooni loojalt Enn Kunilalt.

Aasia toidud

Epp Mihkels
Sari 100 rooga
Ajakirjade Kirjastus, 2010


Kauge ja eksootiline Aasia on paelunud oma kultuuri, traditsioonide ja toiduga alati ka Eesti inimesi. Järjest enam valitakse reisisihtpunktiks Aasia maad. Ning järjest laiemaks on muutunud eksootiliste toidukaupade ja -kohtade valik Eestis, tehes uued maitsenaudingud kättesaadavamaks ka kodumaal.

Raamatust leiad retsepte ja toiduvalmistamisjuhiseid, mille autor on kokku kogunud nii enda kui lähikondsete reisidelt ja maitserännakutelt. Põhirõhk on Kagu-Aasia maadel, nagu Jaapan, Vietnam, Kambodža ja Tai, mille toidukultuur on eriti põnev.

Nutikas toitumine : murranguline meetod, mis aitab toidust rohkem kasu saada

Ian Maber
Pegasus, 2010

Nutikas toitumine on tänapäeval väga populaarse toitumisteema murranguline käsitlus, mis võimaldab saada söödavast toidust maksimaalset kasu. Ian Marberi kogemused toidudoktorina (The Food Doctor) panid ta kahtlema üksiku toitaine toimes, kui samal ajal jäeti tähelepanuta toitainete koostoime.Ta on kaua tõrjunud nn ühe sammu meetodit toitumises – näiteks «kui muretsed luude tervise pärast, söö rohkem kaltsiumi» –, sest tegeikult on selleks, et lisakaltsiumist kasu saada, vaja tarbida õiges koguses magneesiumi.

Ta aitab lugejal mõista nutika toitumise põhimõtteid, süvenedes eraldi igasse toitainesse ja tuues välja, millised teised toitained selle toitaine mõju võimendavad või vähendavad; ta rakendab nutika toitumise põhimõtteid konkreetsetes valdkondades ning uurib paljusid toiduaineid, et leida, milliste teiste toiduainetega tuleks neid optimaalse toime saamiseks kombineerida. Iga toitaine juures pakub ta välja päeva näidismenüü, mis peaks andma juhtnöörid õigete valikute tegemisel. Omanda nutika toitumise harjumus ja su toitumine muutub alatiseks!

IAN MARBER, Optimaalse Toitumise Instituudi diplomiga Briti toitumisteraapia assotsiatsiooni liige, on Londoni The Food Doctori kliini peanõustaja. Ta viib läbi individuaalkonsultatsioone, andes klientidele nõu kõigi toitumise aspektide kohta ja mõjude kohta, mis võivad valel toiduvalikul olla füüsilisele tervisele ning heaolule. Ta kirjutab paljudes juhtivates ajakirjades ja ajalehtedes, kaasa arvatud Men´s Health, Harper´s Bazaar, Easy Living, Evening Standard ja Daily Telegraph. Peale selle on Ian nõustaja ja kaaskolumnist kolmes Briti mõjukaimas terviseajakirjas Healthy, Zest ja Top Sante. Ta on ka viljakas kirjanik ning kõik tema raamatud on saavutanud ülemaailmse kuulsuse. The Food Doctor Healing Foods for the Mind and Body avaldati 1999. aasta septembris, sellele järgnes The Food Doctor in the City ning mitmed teised. Ian on ka nõutud külaline riigitelevisioonis ja -raadios, ta esineb regulaarselt Richardi ja Judy jutusaates.

Perekonnaseadus : seisuga 18. november 2009

Juura, 2010