neljapäev, 20. mai 2010

Silmakirjad 2 : Tõlketekste visuaalkultuurist, nüüdiskunstist ja fotograafiast


Sari Tartu Kõrgema Kunstikooli toimetised
Tartu Kõrgem Kunstikool, 2010

Barokk : Arhitektuur. Skulptuur. Maalikunst

Koolibri, 2008

Rikkalikult illustreeritud põhjalik käsitlus tutvustab baroki arengut ja ajalugu erinevates piirkondades, tuues näiteid arhitektuurist, maalikunstist ja skulptuurist. Raamatu väärtust tõstavad sõnastik, arhitektide ja kunstnike biograafiad ning kirjanduse nimekirjad.

Klassikaline modernism : Läti maalikunst 20. sajandi alguses

Dace Lamberga
Eesti Kunstimuuseum, 2010


Läti ühe silmapaistvama kunstiteadlase Dr Dace Lamberga põhjalikus uurimuses käsitletakse Läti kunstiloo üht säravamat peatükki: 20. sajandi alguse klassikalist modernismi. Autor analüüsib Läti kunsti arenguid maailma kunstiloo taustal, tuues peatükkide kaupa välja erinevate kunstivoolude kajastumise Läti kunstis. Omaette peatükis vaadeldakse jõuliselt avangardismi esindava kosmopoliitse hoiakuga Riia Kunstnike Grupi tegevust ja selle ümber koondunud noori kunstnikke, kel olid tihedad isiklikud ning loomingulised sidemed ka Eesti kunstnikega ja mõneti inspireeriv osa meie avangardse kunsti olulisima ühenduse – Eesti Kunstnikkude Rühma – kujunemisel.

Põhjalikult tutvustab Dace Lamberga modernismivooludega suhestunud Läti autoreid nagu Jâzeps Grosvalds, Jçkabs Kazaks, Romans Suta, Konrâds Ubâns, Niklâvs Strunke, Oto ja Uga Skulme, Valdemârs Tone, Aleksandra Beïcova, Kârlis Zâle, Gustavs Klucis ja mitmed teised. Nende loomingust annavad hea ülevaate ka arvukad teoste reproduktsioonid. Ajastut ja toonase Riia õhustikku avavad dokumentaalsed fotod.

Nõukogude naine eesti kunstis

Näitus: Nõukogude naine eesti kunstis
Aeg: 8. aprill – 26. september 2010
Koht: Kumu kunstimuuseumi 4. korruse B-tiivas


Näitusega kaasneb 96-leheküljeline, fotode ja kunstiteoste reproduktsioonidega illustreeritud lühikäsitlus "Nõukogude naine eesti kunstis". Autorid: Katrin Kivimaa, Kädi Talvoja. Kujundaja: Külli Kaats.

Lisainfo:

Näitus toob vaatajate ette põnevad leiud ja juba tuntud teosed varasest nõukogude eesti kunstist, keskendudes tollases ideoloogias ja kultuuris olulist rolli mänginud uut tüüpi naisekujule. Nõukogude naise nimetamisel tuleb enamasti silme ette suhteliselt piiratud ikonograafia: töölisnaised, naistraktoristid, parteitegelased, võib-olla ka punalippu kandvad rahumarssijad. Aga võiks küsida, et miks mitte nõukogude intelligendi portree? Või Stalini ordeniga premeeritud kultuuritöötaja? Või punapõsksed triibuseelikutes eesti naised nõukogudeaegsel laulupeol? Näitusel esitatud teoste valik kinnitabki, et nõukogude naise kujutamine kunstis oli palju mitmekesisem ning et tüüpiliste nõukogude naiselikkuse tähistajate – töölis- ja kolhoosinaiste – kõrvale mahub terve hulk teistsuguseid kujutisi.

Ajaliselt hõlmab ekspositsioon nõukogude eesti kunsti ühe põlvkonna jagu, alates Teise maailmasõja lõpust kuni 1960. aastate keskpaigani. Seda perioodi, mille sisse mahub nii sotsrealism kui ka sõjajärgse kunsti moderniseerumisprotsessid, võikski vaadelda nõukogude naiste kujutamise kuldajana meie kunstis. Näitusel annavad tooni töötemaatika ning naiste kujutamine nende ühiskondlikus rollis. Töökangelannade kõrval armastati portreteerida kultuuritegelasi: kunstnikke, kirjanikke, luuletajaid – ning naiste puhul eriti näitlejaid ja tantsijaid. Üldrahvalikku "sisult sotsialistlikku, vormilt rahvuslikku" kultuuri esindavad näitusel rahvarõivastes laulupeolised või rahvatantsijad. Nõukogude naise kuju annab tooni ka haridusteemalistel teostel. Kui siia lisada veel sport ja ühiskondlik aktivism ning naised kodutoimetusi tegemas, siis ongi peamised teemad üles loetud.

Teemaga suhestusid ühel või teisel viisil suur osa tolleaegsest kunstnike eliidist, kellest näitusel on esindatud Aino Bach, Eduard Einmann, Leili Muuga, Luulik Kokamägi, Valerian Loik, Voldemar Väli, Nikolai Kormašov, Kalju Reitel jt.

Näitusel on väljas tööd järgmistest muuseumidest ja kollektsioonidest: Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum, galerii Vaal, galerii Rios ja erakogud. Kroonikafilmid pärinevad Eesti Filmiarhiivist.

Näituse kuraatorid: Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituut) ja Kädi Talvoja (Kumu kunstimuuseum)
Näituse kujundaja: Eva-Maria Gramakovski

Täname: Eesti Kultuurkapital

Näituse raames linastuvad Kumu auditooriumis 28. aprillil ning 5. ja 12. mail filmid ning septembris toimub seminar. Jälgi reklaami!

Näitus on avatud 26. septembrini 2010.

Asta Vender, Olev Soans. Naiskolhoosnikud, omandage põllumajanduse mehhanisaatori austav eriala! 1953. Eesti Kunstimuuseum

Pinge : Unter Spannung

Saksa ekspressionism Eesti Kunstimuuseumi kogust : Näituse kataloog = Deutscher Expressionismus aus der Sammlung des Estnischen Kunstmuseums : Ausstellungskatalog
Eesti Kunstimuuseum, 2010


Eesti Kunstimuuseumi filiaalis (Kadrioru kunstimuuseum – Mikkeli muuseum) toimuva näitusega (03.04.–31.10.2010) kaasnev kataloog.

Ükski teine 20. sajandi modernismi vooludest ei ole Eestis sedavõrd hästi ja rahvusvaheliselt mainekalt esindatud kui saksa ekspressionism. Pehmed kaaned, õmmeldud liimköide. Rikkalikult illustreeritud.

Tallinna mõisad ja mõisnikud

Alo Särg
Argo, 2010

Kui esmapilgul tundub, et Tallinna linnal ei tohiks mõisatega suurt midagi tegemist olla, siis nii see tegelikult pole. Tallinn peidab endas silmale märkamatuks jäävat mõisate ja mõisakultuuriga seonduvat, mille avastamine sarnaneb paljuski peidetud aarde leidmisega.

Sõja ja rahu vahel : Esimene punane aasta II

S-Keskus, 2010

See on teine raamat kümneköitelisest koguteosest. "Sõja ja rahu vahel", mis käsitseb eesti rahva, Eesti riikluse ja eesti meeste saatust Teises maailmasõjas ja seejärel kuni 1956. aastani.
Käesolev käide jutustab, mis juhtus Eestiga 1940. aasta juunist 1941. aasta juunini, kuidas käivitati Eesti riik, selle riigikaitse (sõjavägi, politsei, Kaitseliit, piirivalve), omavalitsusüsteem, õiguskaitsesüsteem ja mis sai Eesti inimestest.
Raamatus on arutatud, mis toimus eestlaste hingeelus, on antud rahvusvahelise õiguse põhjal hinnang Baltimaades toimunule. Käistlus on esitatud avaras maailmaajaloolises kontekstis, ühtlasi on näidatud rahvusvahelist reaktsiooni Baltimaade sündmustele. Teos tugineb suurelt osalt esmakordselt avaldatud arhiivimaterjalile ning annab olulist täiendust senistele teadmistele. Teos on ohtralt illustreeritud ning suures osas uudse fotomaterjaliga, on varustatud dokumente sisaldavate lisadega ning skeemidega.

Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses : II

Tõnu Tannberg ja Bradley Woodworth
18. raamat sarjast Eesti Ajalooarhiivi toimetised
Eesti Ajalooarhiiv, 2010


Ajalooarhiivi järjekordsed toimetised on 2009. aastal ilmunud artiklikogumiku «Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses» teine köide, kus jätkatakse paljurahvuselise Vene impeeriumi äärealade poliitika tutvustamist. Seekord on rõhuasetus kitsamatel originaaluurimistel, kuid ei puudu ka mõned tõlkeartiklid.

kolmapäev, 19. mai 2010

Kuidas korraldada kultuuri? : II = Managing the Arts : II

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2010

Kogumik annab ülevaate kultuurikorralduse valdkonnast, vaadates seda innovatsiooni kui kasuliku töövahendi ning edu alustala võtmes. Mõeldes erineva taustsüsteemiga lugejatele oleme siinsete kaante vahele koondanud nii tõsised uurimustööd kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengite poolt läbi viidud intervjuud kultuurivaldkonna ekspertidega

Õnnelikest ja õnnetuist aegadest : Valik publitsistikat

Anton Hansen Tammsaare
Kunst, 2010


Kogumikku on koondatud valik eesti kirjandusklassiku publitsistikat. Tammsaare läbinägelik pilk kirjeldab ja analüüsib elunähtusi avara lugemuse ja suurte teadmiste pinnalt.

Tema vaimukaid artikleid lugedes tabab tänapäeva inimest hämming - Tammsaare kirjeldaks nagu meie ühiskonda. Võib ainult imetleda, kui sügavale inimhinge oskas Tammsaare vaadata, et tema hinnangud ühiskonnas toimuva kohta ei ole aktuaalsust kaotanud ka pool sajandit hiljem.

Armastus seaduslikus abielus

Ott Ojamaa
Sari Eesti mõttelugu
Ilmamaa, 2010


Ott Ojamaa oli tõlkija, kirjandusteadlane ja õppejõud, kelle kaalukas panus eesti kirjanduslukku jääb peaaegu tervenisti nõukogude perioodi. Suurem osa tema pärandist on kvaliteetsed tõlked (peamiselt prantsuse, kuid ka hispaania, inglise ja vene keelest) ja neile lisatud asjatundlikud kommentaarid.

Ojamaa kirjutas ka ees- ja järelsõnasid, tõlkekirjanduse aastakokkuvõtteid ning kirjandus- ja kultuuriloolisi ülevaateid.

Lisaks fikseerimata pärand - loengud, autoriseerimata entsüklopeedia-artiklid, erudeeritud vestlused. Ojamaad ümbritses eluajal dissidentlik aura ühelt poolt kosmopoliitse huvikeskme, teisalt jäikusest vaba, kõnekeelsusse kalduva stiili pärast.

Karistusseadustik : Karistusseadustiku rakendamise seadust : märksõnaline teejuht

Juura, 2010

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 28. märts 2010

Südamehaigused

Medicina, 2010

Südamehaiguste raamat sisaldab üldisi seisukohti südame- ja veresoonkonnahaiguste kohta. Raamatust leiab teadmisi nende haiguste tekkepõhjuste, ennetamise ja ravivõimaluste kohta igas vanuses.

Südamehaigused tutvustab meditsiinitudengitele ja -töötajatele ka tänapäevaseid üldiseid ravipõhimõtteid ja -tulemusi. Põetajatele ja arstiteaduse tudengitele on südameraamat õpikuks, arstidele rohkem abiliseks patsiendi juhendamisel.

Võit lapsepõlvetraumade üle : Kognitiivkäitumisteraapia

Helen Kennerley
Tänapäev, 2010


Lapsepõlvetraumadest on võimalik täielikult taastuda – seda tõestavad uuringud kui ka lapsepõlve traumadest paranenud inimeste kogemused. Käesolev raamat annab ülevaate probleemidest, mille juured on lapsepõlves, uurib, kuidas on võimalik luua terveid ja täisväärtuslikke suhteid täiskasvanuna ning loob samm-sammulise eneseabiprogrammi.

Dr Helen Kennerley on psühholoog, kes on spetsialiseerunud lapsepõlvehirmudele ja -traumadele. 2002. aastal nimetati ta mõjukaimaks kognitiiv-käitumisteraapia terapeudiks Suurbritannias.

Loovustehnikad : 77 viisi ideede leidmiseks

Elina Tolmats
Äripäev, 2009

Kui mõte on kinni jooksnud ja kusagilt ei paista ühtegi värsket ideed, võtke kätte Elina Tolmatsi raamat „Loovustehnikad. 77 viisi ideede leidmiseks“.

Tartu Ülikooli doktorant ja Enics Eesti Asi personalijuht on koondanud kaante vahele 77 erinevat tehnikat, mille abil stimuleerida mõtlemist ja ärgitada inimesi loovaid lahendusi pakkuma.

Autor on rakendanud loovustehnikaid erinevatel koolitustel, seminaridel, loengutel, koosolekutel, mis muutis materjali edasi andmise ja tegevuste kavandamise põnevaks seikluseks. Loovustehnikad pakkusid paljudele huvi ja sageli küsiti, kust oleks võimalik nende kohta rohkem teavet saada. Autor oli koostanud aastate jooksul loovustehnikate kogu ja sealt tekkis tal mõte need kaante vahel avalda ja muuta kätte saadavaks suuremale hulgale huvilistele.

Loovustehnikate rakendamine on tema sõnul hoopis teistsugune elamus jõudmaks soovitud tulemuseni – see on lõbus, emotsionaalne ja sünergiline protsess. Sobib ettevõtjale, juhile, disainerile, õpetajale, tudengile ehk kõikidele, kes soovivad läheneda probleemi lahendamisele uudsel moel hetkeks unustades piirangud ja taotledes hoopiski enamat.

Aktiivõppe meetodid III

T. Salumaa, M. Talvik
Merlecons ja Ko, 2010

Raamat Aktiivõppe meetodid III on järg raamatutele Aktiivõppe meetodid (trükitud 2004. ja 2006. aastal) ja Aktiivõppe meetodid II (trükitud 2006. aastal). Kõigi kolme raamatu puhul on tegemist kogumikuga, milles kirjeldatakse erinevate funktsionaalsete oskuste omandamiseks suunatud kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid. Raamat on kõigile, kes soovivad saada ülevaadet erinevatest aktiivset õppimist soodustavatest meetoditest ning soovivad neid kasutada ainetundides või ka täiskasvanute koolituses.

Tagasiside õpetajatelt, kes on aktiivselt õppeprotsessis kasutanud kahes eelmises raamatus sisalduvaid aktivõppe meetodeid, on olnud positiivne kahes mõttes. Esiteks, on see muutnud õpetajate jaoks õppeprotsessi huvitavamaks, dünaamilisemaks ja tulemuslikumaks. Teiseks, on suurenenud õpilaste motivatsioon käsitletavate teemadega sisuliselt tegeleda ja õppeprotsessis aktiivselt osaleda.

Käesoleva raamatu autorid on koondanud ühtsete kaante vahele erineva suunitlusega 72 aktiivõppe meetodit. Autorite praktilisest kogemusest tulenevalt võib väita, et need võivad olla läbimõeldud kasutamise korral õppimisprotsessis väga tõhusad. Raamatu autorid on veendunud, et raamat Aktiivõppe meetodid III, kui ka raamatud Aktiivõppe meetodid II ja Aktiivõppe meetodid, aitavad õpetajal mitmekesistada igapäevast õppeprotsessi ning kujundada õpilastes sotsiaalset pädevust, kui ka väärtus-, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust.

Andekusest ja andekatest lastest

Viire Lepp
Atlex, 2010


Lapsevanematele ja pedagoogidele mõeldud käsiraamatus püütakse aidata leida vastust küsimusele - kuidas saaksime kaasa aidata, et meie andekast lapsest kasvaks õnnelik täiskasvanu. Raamatus on antud ülevaade andekuse kaasaegsetest teooriatest. Suunatakse täiskasvanuid tähele panema märke, mis võivad viidata lapse erilisele vaimsele võimekusele juba tema väga varases eas. Käsitlemist leiavad andekate laste isiksuslikud eripärad ning nende kognitiivseid, sotsiaalsed ja emotsionaalsed vajadused. Osutatakse võimalustele andekate laste arengu toetamiseks nii kodus, lasteaias kui koolis. Käsiraamatus on toodud ära rohkesti kasulikke viiteid ja abimaterjale, mis aitavad vanemal-õpetajal oma küsimustele vastuseid leida, oma andeka lapse arenguvõimalusi avardada või probleemide korral abi nõutada.

Harjutusi lapse lugemisoskuse edendamiseks


Loone Ots
Sari Kuidas last kooliks ette valmistada
Menu, 2010


See raamat on mõeldud lastele, kel ees eelkool või esimene klass, ja täiskasvanuile, kes tahavad nende lastega tegeleda. Järjest rohkem kurdetakse, et laps õpib küll kiiresti lugema, kuid ei saa loetud tekstist aru, ei oska lugeda funktsionaalselt. Raamat pakub laia valiku harjutusi, mis õpetavad last vaatama teksti kui teabeallikat, nägema seda mitme nurga alt ja loetut reaalse eluga siduma. Tekstide juures on küsimused ja ülesanded. Kõik harjutused õpetavad eri tekste omavahel seostama, teavet üldistama. Osa harjutusi on dialoogi vormis, arendamaks lapse empaatiavõimet ja ilmekat lugemist. Lugude sisu keskendub suuresti loodusele, kodukohale ja inimsuhetele. Enamikku tekste saab kasutada ka etteütlustena. Palju on kirjutamisülesandeid. Lisatud on tähe- ja sõnamänge ning ristsõnu.


LOONE OTS (1965) on filosoofiadoktor pedagoogika erialal, Tartu ülikooli õppejõud ja koolitaja. Varem on temalt ilmunud tekstipõhine ülesandekogu „Koera-aabits“ (2007) ja alushariduse raamõppekava teemasid käsitlev "Kuidas last kooliks ette valmistada : 200 head harjutust koolieelikule" (2009)

Õpiraskused : Kelle probleem? Kust otsida lahendusi?

Marianne Martinson
Koolibri, 2010


Miks ja millal õpitahtmine kaob – see mure puudutab lähedalt peale õpilase enda ka õpetajat ja lastevanemaid ning võib-olla peaks seda küsima neiltki, kes hariduselu korraldavad. Siinses raamatus analüüsitakse õpiraskuste tekke põhjusi ja pakutakse konkreetsete probleemide ületamise võimalusi. Vaatluse all on ka õpitingimused ja raskuste ennetamise võimalused.

Marianne Martinson on Jüri Gümnaasiumi logopeed ja aastaid töötanud Tallinna Ülikooli lektorina. Ta on pikka aega tegelnud õpiraskuste teemaga ning ka käesolev raamat on välja kasvanud tema selleteemalisest teaduslikust uurimistööst.

Teadlik turundus

Tartu Ülikooli Majandusteaduskond
Raamatu autorid: Andres Kuusik, Kristina Virk, Kaire Aarna, Liisi Sepp, Marge Seppo, Tanel Mehine, Ingrid Prinsthal

Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010


TÜ majandusteaduskonna õppejõudude ja doktorandide koostatud käsiraamat on esimene taolise komplekssusega turundusalane õpik, mida võib võrrelda Philip Kotleri turundusõpikutega. Kogu turundusvaldkonna temaatikat hõlmav, lugejasõbralikult struktureeritud ja rohkete praktiliste näidetega raamat on kasulikuks abivahendiks igale müügiga tegelevale inimesele, rääkimata tema asjakohasusest turundusinimestele, juhtidele ja firmaomanikele.

Tutvu sisuga SIIT

Too oma meeskond ühte paati : Sisekommunikatsioon ettevõtetes ja organisatsioonides

Aune Past
Sari Äripäeva Raamatuklubi
Äripäev, 2009


Suure osa ärkvelolekuajast veedame oma kolleegidega. Kui saad teha tööd, mis sulle meeldib, oled eluga rahul. Aga kui see, mida teed, meeldib, kuid keskkond, kus oma tööajal viibid, käib närvidele ja suhted kolleegidega on konfliktsed, siis kaob kogu rõõm. Sisekommunikatsioon on iga organisatsiooni puhul oluline suhete looja ja hoidja, ütles raamatu autor Aune Past.

Sisekommunikatsioon on iga organisatsiooni puhul oluline suhete looja ja hoidja. Minu praktikas on olnud ettevõtteid ja liitusid, erakondi ja meeskondi, kus konsultandi suhe algab mainekujundusest ja pärast esmast uuringut selgub, et kõige suurem mainekahjustaja on sisesuhete konarlikkus. Samas on organisatsiooni sisemised suhted vähemalt samavõrd delikaatne teema kui peresuhted.

Selle raamatu kirjutamine ei oleks olnud võimalik ilma oma ala tippude abita. Kaasautorite hulgas on sellised tuntud nimed nagu Ruth Alas, Kaja Tampere, Riina Varts ja Harri Taliga, aga ka akadeemilise hindamiskomisjoni käest hea hinde pälvinud ülikooli vilistlasi, kes oma teemaga paar aastat süvitsi tegelnud ja uuringuid läbi viinud.

Raamatus käsitletakse iga organisatsiooni jaoks olulisi sisekommunikatsiooni teemasid. Enam keskendutakse küll ettevõtetele, kuid Minu Eesti näide kirjeldab uue meedia võimalusi võrgustiku toimimisel. Suhted organisatsioonis pole eesmärk omaette, kui tegu pole just suhetele orienteeritud kultuuriga. Enamasti lähtuvadki suhted organisatsioonikultuurist. Raamatus antakse lühike ülevaade organisatsioonikultuurist, identiteedist, mainest ja kuvandist. Teoreetilist osa ilmestavad konkreetsed näited.

Aune Pasti lemmik Richard Branson, kes oma ettevõtja tegevusega kujundab ettevõtluse mainet, kasutab nii plaaditööstuses kui kindlustuses sama sloganit: “Oleme sinuga ühes paadis”. Meeskonna ühte paati saamine peaks olema iga juhi ja mainekujundaja olulisim ülesanne. Raamatust “Too meeskond ühte paati” on abi nii algajale kui kogenule.

Näidislehekülhed PDF kujul SIIT

Organisatsioon ja üksikisik

Raoul Üksvärav
TEA Kirjastus, 2010


Emeriitprofessor Raoul Üksvärava raamat on teejuhiseks, mis aitab igaühel teha õigeid valikuid. Organisatsioon ja üksikisik on ühise sihipärase tegevuse kaks poolt, kelle elu kulgeb mitmepalgelises mõju- ja seostemustris. Üks vajab teist, toetub teisele, et saavutada oma eesmärgid põhitegevuses või enesearengus. Kummalgi on teise poole suhtes omad ootused ning nõuded. Huvid põimuvad kord sujuvalt ja tulemusrikkalt, kord tõrgete ja tagasilöökidega.
  • Kuidas organisatsioon ja üksikisikud tõhusalt eraldi ja koos tegutsema panna?
  • Kuidas leida tasakaal isiklike ja ühishuvide vahel?
  • Kuidas sulatada organisatsioon ja üksikisikud otstarbekalt toimivaks tervikjõuks?

Autori tähelepanu keskmes on neli maailma – organisatsioonide, toimepanijate, toimingute ja eluigade maailm. Nende eduteede ja komistuskivide ulatusliku käsitluse kaudu avab ta organisatsiooni ja üksikisiku keerulised seosed. Raamat igaühele: täideviijast juhini, alluvast ülemuseni, üliõpilasest õppejõuni.

Organisatsioonide arendamine

Ruth Alas ja Ülle Übius
Külim, 2010


Organisatsioonides toimuv mõjutab meie elu rohkem, kui me võib-olla sooviksime. Enamiku oma ärkveloleku ajast veedame tööl või tööülesannetele mõeldes. Meieni jõuavad ka meie lähedaste ja sõprade tööst tulenevad pinged ja probleemid. Enamik inimesi ei suhtu oma juhtidesse eriti hästi. Seega on, millele mõelda.

Käesolev raamat on mõeldud kõigile, kes organisatsioonides töötavad.Nii juhtidele kui ka neile,kes juhid ei ole,kuid töötavad juhtide alluvuses.

Raamat koosneb kahest osast,mis on kasutatavad eraldi raamatutena,ja lisast.

Esimene osa algab sissejuhatusega organisatsiooniteooriasse ja organisatsioonide kujundamisse,andes ülevaate organisatsiooni-ja juhtimisteooriate ajaloolisest arengust ning esitades organisatsiooni definitsiooni,samuti organisatsiooni elementide ja suhete analüüsi.Peale selle tuuakse välja kaasaegse organisatsiooni eripära ja uued organisatsioonivormid.Põhjalikumat käsitlemist leiavad kontroll ja tasustamispoliitika.

Teine osa on pühendatud organisatsioonide arendamisele ja muudatuste läbiviimisele organisatsioonides.Selles osas on ära toodud Eesti organisatsioonides tehtud uuringute tulemused ja nende uuringute põhjal loodud mudelid.

Lisas on esitatud metatasandi vaade organisatsioonide käsitlemisele teoorias ning organisatsiooniteooria tulevikuperspektiivid.

Töötaja vallandamine

Sari Äripäeva raamat : Taskumentor nr. 5
Äripäev, 2010

Ehkki kellelegi ei meeldi halbu uudiseid edastada, peavad juhid mõnikord vallandama töötajaid, kelle töötulemusi ei ole võimalik parandada. See võib olla juhile kõige raskem ja valusam ülesanne. Tõtt-öelda võivad töötaja vallandamisega seotud raskused olla nii keerulised ja rõhuvad, et paljud juhid lihtsalt väldivad neist rääkimist. Paraku on töötajate vallandamine organisatsioonilise elu osa.

Juhid, kes ei taha õppida vallandama, lahendavad säärase olukorra tõenäoliselt valesti. Ebaõige vallandamine võib püsivalt kahjustada juhi mainet ja ametialast eneseaustust. Samuti rikub see ettevõtte mainet, nii et edaspidi on keeruline andekaid töötajaid ligi meelitada ja enda juures hoida. Sageli viib see hagini või hävitab organisatsioonis usalduse ja töömoraali. Mis kõige hullem – valesti tehtud vallandamine ärgitab tipptegijaid, kes teavad oma väärtust, firmast lahkuma. «Töötaja vallandamine» õpetab võtteid, kuidas õigesti vallandada, kaitstes ettevõtte mainet ning võimaldades meeskonnal raskest olukorrast hoolimata edasi minna, samuti saab ettevõte hoiduda juriidilistest probleemidest.

Arenguvestlus

Sari Äripäeva raamat : Taskumentor nr. 8
Äripäev, 2010


Juhil on pidevalt vaja oma töötajate töötulemusi hinnata. Seda tehes aitad suurepäraseid tulemusi saavutada ja kehva tulemust parandada. See lisab ettevõttele olulist väärtust, sest tootlikkus kasvab ja meeskonna töömoraal paraneb. Arenguvestlused on sulle ja su töötajatele hea võimalus koos maha istuda ning eesmärkidele ja probleemidele mõelda. Juhina peaksid sa vestlusprotsessi suhtuma kui partnerluslepingusse oma alluvaga.

Oluline on kaasata töötaja arenguvestluse kõikidesse etappidesse, et mõlema osalise seisukoht oleks teada. See tähendab ka, et sinu töötaja peab ennast ise hindama. Enesehinnangu käigus hindab töötaja oma töö tulemusi, võrreldes neid teatud ajavahemikuks kindlaks määratud eesmärkidega. Inimene paneb kirja ka need tegurid, mis takistasid või soodustasid tema tööd. Võib-olla ei suutnud inimene uut eesmärki saavutada seetõttu, et ei saanud vastavat koolitust, või aitas meeskonnaliikmete koostöö tal saavutada tähtsat eesmärki.

Arenguvestlust ei ole lihtne pidada. Paljud juhid ei oska mitterahuldava töötulemusega alluvale õiget tagasisidet anda. «Arenguvestlus» on raamat, mis aitab sul tõhusalt arenguvestlusi pidada − alates valmistumisest kuni räägitu dokumenteerimise ja järelkontrollini.

Töötaja palkamine

Sari Äripäeva raamat : Taskumentor nr. 6
Äripäev, 2010


Oled sa kunagi palganud vale inimese? Kui nii, siis mäletad sa seda hästi. Tõenäoliselt mäletad ka seda, mis see sulle ja su meeskonnale maksma läks. Halvad palkamisotsused on kulukad ja neid on raske muuta. Targad palkamisotsused annavad su firmale olulist lisaväärtust andeka töötaja näol, keda firma vajab, et konkurentidest ees püsida. Sinu töö juhina, aga ka sinu meeskonna ja kogu firma töö on tihedalt seotud oskusega teha tarku palkamisotsuseid. Seega on panused palkamisprotsessi alustades heidutavalt kõrged.

Raamatus «Töötaja palkamine» on kirjas nõuanded ja meetodid, kuidas palkamisprotsessi etappidega toime tulla. Need etapid on tööülesannete piiritlemine, võimalike kandidaatide leidmine, töövestlused, kandidaatide hindamine ning viimaks otsuse ja huvitava tööpakkumise tegemine. Õige inimese palkamine on alati olnud juhtidele üks keerulisemaid ülesandeid. Ent kasutades selle raamatu ideid, on sul suurem tõenäosus panna kokku tugev osakond või meeskond, mis sinu firma – ja sinu enda – edule otseselt kaasa aitab.

Tagasiside andmine

Sari Äripäeva raamat : Taskumentor nr.. 7
Äripäev, 2010


Organisatsioonides, kus antakse tihti avatud tagasisidet, nii positiivset kui ka konstruktiivset, tunnevad töötajad end väärtuslikumana. Organisatsioonides, kus tagasisidet ei anta või on see ainult kriitiline, on töötajad tihti kahtlustavad, hoiavad oma ideed endale, ei panusta töösse kogu energiat ja on ülemuste suhtes küünilised.

Tagasiside vajadus on kõikide juhtimise, arendamise ja organisatsiooniliste väljakutsete taga. Tagasiside andmise ja vastuvõtmise oskuste täiustamine ja enda avamine tagasiside vastuvõtmiseks on juhtide edu tähtsamaid tegureid.

Ometi peetakse tagasiside andmist sageli raskeks ning seda välditakse või lükatakse edasi, kuni võimalus tagasisidet anda teiste sündmuste keerisesse kaob. Nii nagu paljude inimestevaheliste suhete puhul, on ka tagasiside andmist ja saamist puudutavad probleemid põhjustatud enamasti teadmiste, oskuste ja kogemuste puudumisest.

Töölepingu seadus praktikas : Esimene raamat

Töölepingu sõlmimine, töötajate vastutus, tähtajaline tööleping
Heli Raidve, Mari Rask
Sari Äripäeva Raamatuklubi
Äripäev, 2010


Praeguses majandussurutises on töösuhted tõusnud tähelepanu keskpunkti: ettevõtted muutuvad, struktuurid uuenevad, töökohad kaovad ja tekivad. Töövaidluskomisjoni ja kohtusse pöördujate arv on märgatavalt suurenenud. Sellistes kriitilistes ja keerulistes oludes tuleb töösuhetega seotud otsuste tegemisel korrektselt seadust järgida, et vältida hilisemaid probleeme.

Uut töölepingu seadust on kohaldatud peaaegu kolmveerand aastat ning seaduse sätete tõlgendamisel on kerkinud palju selgitust vajavaid asjaolusid ja esitatud erinevaid seisukohti. Raamatu autorid Heli Raidve ja Mari Rask puutuvad tööõiguse praktikutena probleemidega pidevalt kokku.

2010. aastal ilmuvas tööõigussarjas püüavad autorid iga seaduse sätte selgitamisel pöörata tähelepanu nende kohaldamisel tekkinud küsimustele. Selle kohta on andnud selgitusi sotsiaalministeerium, tööinspektsioon ja tööõiguse spetsialistid. Seejuures ei lange nende seisukohad alati kokku.

Raamatus on välja toodud kõik autoritele teadaolevad erinevad tõlgendused.
Kuna Riigikohus ei ole veel uue töölepingu seaduse alusel ühtegi lahendit teinud, pole nende õiguskindlus tagatud. Sätete kohaldamise kohta antud selgitused aitavad kaasa ühtse praktika kujundamisele.

Kolmeosalise sarja esimeses osas leiavad käsitlemist töölepingu seaduse üldsätted, töölepingu sõlmimine ja töötajate vastutusega seotud küsimused. Raamatus on ka põhjalik ülevaade alaealiste töötajatega töölepingu sõlmimise regulatsioonist ning tähtajalise töölepingu sõlmimise ja lõpetamise erisustest.


Näidisleheküljed PDF kujul SIIT

Töökindel töövõtuleping

Olavi Kärsna
Sari Äripäeva Raamatuklubi
Äripäev, 2009


Ebakindlal ajal eelistavad paljud tellijad sõlmida töö või teenuse saamiseks ühekordse töövõtulepingu. Ettevõtluskonsultant ja mitmete õigusraamatute autor Olavi Kärsna analüüsib raamatus „Töökindel töövõtuleping“, milliseid vigu tuleks vältida töövõtulepingu vormi puhul ning toob ohtralt näiteid teemaga seotud kohtulahenditest.

Kõige enam leiab töövõtulepingu vorm kasutamist ehitustööde ja asjade valmistamisele või muutmisele suunatud tööde puhul, samuti tõlke-, konsultatsiooni- või muude tulemuse saavutamisele suunatud teenuste osutamisel.

Olavi Kärsna raamat „Töökindel töövõtuleping" keskendub lepingute sõlmimisel ja täitmisel tehtud vigadele. Autor annab ülevaate enimlevinud probleemidest, tuginedes praktika põhjal tehtud üldistustele ja lepingute üle peetud kohtuvaidlustele. Seejuures annab autor palju praktilisi juhiseid, mida lepinguid sõlmivad ja täitvad isikud peaksid arvestama. Jesse hinnangul on tähelepanuvääriv Olavi Kärsna poolt läbitöötatud kohtupraktika maht, et näidata, kuidas on kohtud asjaolusid hinnanud ning kuidas tuleks pooltel oma huvide kahjustamist vältida.
PDF kujul näidisleheküljed SIIT

Täitemenetluse seadustik : tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus : märksõnaline sisujuht

Juura, 2010

Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 25. aprill 2010

esmaspäev, 10. mai 2010

Mulgimaa turism

MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut, 2010

Teatmiku ja veebiraamatu kokkupanemisel osalesid Aksel Tiideberg, Kalle Gaston, Piret Kask, Kristel Habakukk ja Alli Laande

Kaardid trükistesse ja veebiraamatusse pani kokku AS REGIO.

Projekti rahastas Leader meetme raames MTÜ Mulgimaa Arenduskoda ja MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut.

Mulgimaaks nimetatud piirkond oli XIX sajandi lõpuni mulgi keele alusel selgelt eristatav etnograafiline ja lingvistiline ala, Muinas-Sakala maakonna järeltulija. Selle kunagine sõjakas elanikkond sai ülemöödunud sajandil teise hingamise. Selle põhjus on rahva jõukus.

Tänapäeval märgistab ja määrab Mulgimaa viit kihelkonda (Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu) paraku vaid teatud rahvarõivaste tüüp ja vanemate inimeste seas ka mulgi ehk Lõuna-Eesti keele läänemurde leviala.

Erinevalt paljude inimeste eksiarvamusest ei ole praegune Viljandimaa Mulgimaa. Viljandimaalased väljaspool viit kihelkonda pole mulgid ning Mulgimaa pealinn ei ole Viljandi, pigem on seda Abja-Paluoja.

Projekti käigus pandi kokku kultuurilooline kogumik Mulgimaa vaatamisväärsustest, tuntud inimestest ja olulistest faktidest. Sellest kogumikust kasvas välja kompaktne, lühendatud turismiteatmik, mida hea reisil kasutada.

Palju põhjalikum, inforikkam ning pidevalt täienev on allpool viidatud veebilehekülg, kus huvilised saavad tutvuda Mulgimaaga ning mulgimaalased enda teadmisi täiendada. Siia lehele saab pidevalt midagi juurde lisada ja vananenud infot eemaldada. Esialgu ongi see veebiraamat testimiseks, kõik ettepanekud on teretulnud aadressil turism@mulgikultuur.ee

Teaviku koduleht SIIT

Ülo Mallene. Viljandi Tarbijate Ühistu 100

Toimetaja Heiki Raudla
Keeletoimetaja Alli Lunter
Viljandi, 2010

Juubelikogumik

Viljandimaa kirjasõnas 2009: Edmund Valtmani nimeline IX Viljandi karikatuurivõistlus : [brožüür parimatest töödest]

Seekordse võistluse teema oli "Meeletu sõnatukstegev maailm". Kokku saatsid karikatuure 23 autorit ja pilte oli ligi 100.

Edmund Valtmani IX karikatuurivõistluse võitjad:I peapreemia: Hiie Ivanova (illustreeriv pilt*)
II peapreemia: Marko Pikkat
III peapreemia: Tarmo Vaarmets
I eripreemia: Heiki Maiberg
II eripreemia: Antu Ott
III eripreemia: Aare Martinson
I ergutuspreemia: Urmas Nemvalts
II ergutuspreemia: Hugo Hiibus
III ergutuspreemia: Kaljo Apri

Žürii: humorist Jüri Paet, karikaturist Viljar Ansko, ettevõtja Matti Looga, karikaturist Heiki Raudla, kunstnik Lembit Küüts.

Võistluse korraldajad: Teet Lindma, MTÜ Viljandi Kunstiklubi president, Viljandi kultuurimaja.

The Low Countries : Arts and Society in Flanders and the Netherlands. Volume 18

The eighteenth edition of the yearbook The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands has arrived.

In this yearbook, for nearly two decades now, the Flemish-Netherlands Association ‘Ons Erfdeel vzw’ has been presenting the culture and society of the Dutch language-area to the world.

South Africa Revisited

This edition brings together a number of articles under the title ‘South Africa Revisited’ (table of contents here; free article here). In 2010 it is exactly 100 years since the creation of the Union of South Africa, which later became an independent state within the British Commonwealth. A hundred years on, in 2010, South Africa is hosting the Football World Cup. For many people the World Cup symbolises the spirit of reconciliation that should characterise the new South Africa. And it must also demonstrate that the country is a fully-fledged nation.

South Africa and The Low Countries

In this yearbook we are talking about South Africa and the Low Countries: how do they view each other nowadays? Phillippa Yaa de Villiers, a South African writer, rides her bike through the flat Flemish countryside and notes down what she sees and what happens to her. A Flemish (Tom Lanoye) and a Dutch writer (Adriaan van Dis) who know and love South Africa give their candid opinion. You can read Van Dis’ article by following this link. Enjoy your reading!

We think about Common Cultural Heritage that is not always ‘shared’. South African strip-cartoonists are inspired by the clear lines of Tintin. The painter Marlene Dumas has long belonged to the world, but South Africa is still very much alive within her.

Language and poetry

And then there is Afrikaans, one of South Africa’s eleven official languages. This sister-tongue to Dutch is trying to maintain itself in the Babel that is the Cape. Not for a long time has it been a language exclusive to white Africans – and in fact it never was.

The poet Elizabeth Eybers, who moved to the Netherlands in 1961, has written superlatively well about the nostalgia of the emigrant who never arrives anywhere. The verses she wrote in Afrikaans on life as a refugee she has herself later recreated in English.

And also...

But there is more to the yearbook than South Africa alone. In this issue, you will also find the usual mix of writers, visual artists, theatre people, musicians, intellectuals and architects from the Low Countries. This delta country has known Islam for centuries, Belgium continues to tinker with itself and in 2010 Congo, the one genuine colony the country it ever had, will mark half a century of independence. South Africa and Congo: the continent where mankind was born still resonates in the Low Countries.

Kaotatud kodud : Eesti omandireformi sundüürnike lugu 1989-2009

Jaak Õmblus
Eesti Üürnike Liit, 2009

Omandireform ja sellega kaasnenud sammud on olnud iseseisvunud Eesti üheks kõige tähtsamaks arenguetapiks üldse, kuid samas ka valdkond, mille puhul on võimulolijad soovinud hoiduda tõe rääkimisest ja faktide laiemale üldsusele avaldamisest nii palju kui võimalik. See raamat avab jõudumööda tõde omandireformist, avalikustades tõsiasju ja selgitades nüansse, püüdes anda tervikpilti omandisuhete ümberkujundamisest Eestis. Raamat kirjeldab, kuidas omandireform sündis, kujunes, mis vigu tehti ja kuidas üks või teine pool sündinud reaalsust nägi.

Õpirände varalaegas

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2010

Õpirände varalaegas on mõeldud kõigile, kes vahendavad infot välismaale siirdumise, seal viibimise või sealt naasmise kohta.

Õpiränne (i.k learning mobility) on õppimise eesmärgil ühest riigist teise siirdumine, kusjuures õppimine ei pea tingimata toimuma koolipingis ega kindla õppekava alusel. Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu on seisukohal, et igal noorel peaks olema võimalus osaleda õpirändes – kas siis oma õpingute ajal, praktika raames või vabatahtlikuna.

Käesoleva varalaeka eesmärk on toetada karjäärispetsialisti õpirändajate nõustamises ja neile info andmises. Õpirände varalaegas koondab infot õpirände eri võimaluste kohta välismaal – alates rahvusvaheliselt tunnustatud õppeprogrammis osalemisest kuni eraviisiliste ettevõtmisteni.

Varalaegas juhatab kasutaja sammhaaval läbi kõikide info vahendamise ja nõustamisprotsessi faaside. Siin käsitletakse nii õpirändele eelnevat, selle aegset kui ka sellele järgnevat info vahendamist ja nõustamist. Tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga, sest järjest rohkem inimesi pöördub õpirändega seotud küsimustega karjäärispetsialisti poole.

Kuna õpirände teema on alles uus ning ei ole veel leitud vastuseid kõikidele küsimustele ega lahendusi erinevate sihtgruppide jaoks ootame täiendusettepanekuid, küsimusi ja kommentaare e-posti aadressil rajaleidja@innove.ee.

Rajaleidja Õpirände varalaeka osa on trükise Õpirände varalaegas (pdf) veebivariant.

Aktiivne kaasamine : Kärjäärinõustamine: olemine ja tegemine

Norman E. Amundson, PhD
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2010


Norman Edmund Amundson (Briti Columbia Ülikool, Kanada) – nõustamispsühholoogia professor, kes on üle 25 aasta koolitanud nõustajaid nii kodus kui välismaal. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid nii karjäärinõustajatele kui neile, kes soovivad mõtiskleda oma karjäärivalikute üle. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase ja koolitajaga ning ühe enim tsiteeritud autoriga karjäärinõustamisalases kirjanduses.

Mare Väli SA Innove karjääriteenuste arenduskeskusest ütleb raamatu tagakaanel järgmist: ""Aktiivne kaasamine" on ühtaegu proffessionaalselt koostatud käsiraamat ja samas kaunilt kirja pandud karjäärinõustamise lugu, mis kutsub nõustajat tähelepanelikult "kuulama", paneb oma rolli üle mõtisklema, annab uusi ideid ja inspireerib tegutsema."

Karjäärinõustamine : Nõustaja käsiraamat

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2009

Trükis on eelkõige abiks algajale karjäärinõustajale, pakkudes samas teada-tuntud äratundmisrõõmu ja värskeid ideid ka kogenud nõustajale. Käsiraamat annab ülevaate nõustamise teooriast ja praktikast.

Käsiraamat PDF-formaadis SIIT

Roheline majandus : Mis, miks ja kuidas?

Kutsehariduse seirekeskus, 2010


Rohelisele mõtteviisile üleminekut on peetud suurimaks ühiskondlikuks muutuseks pärast tööstusrevolutsiooni. Käesolev trükis püüabki tutvustada seda Euroopas üha enam populaarsust koguvat reaalsust ning selgitada selle olemust. Suures osas põhineb trükis kahel mahukamal üleeuroopalisel raportil rohelisest majandusest. Põhjalikumalt keskendutakse rohelise majanduse ühiskondlikule poolele, sealhulgas tööhõivele, töökohtadele ja vajatavatele oskustele. Ülevaade antakse ka rohelise majanduse suunalistest tegevustest nii Eestis kui Euroopas. Ülevaate koostajad usuvad, et rohelise majanduse ning roheliste oskuste olulisuse mõistmine on arengu ning konkurentsivõime tagamise seisukohalt äärmiselt oluline kodanikule, ettevõtjale, riigile, Euroopale ja kogu maailmale.

Teavik PDF-formaadis SIIT

Biogaasi tootmine ja kasutamine : käsiraamat

Eesti Põllumeeste Keskliit, 2009
Originaali tiitel: Handreichung. Biogasgewinnung und -nutzung. 3., überarbeitete Auflage, Gülzow, 2006

Käsiraamat on lühendatud versioon originaalist


Käsiraamatu tõlkimist eesti keelde toetas Maaelu Edendamise Sihtasutus Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007−2013 raames.

Käsiraamat PDF-formaadis SIIT

Hea praktika näiteis töökoha terviseedenduses

Tervise Arengu Instituut, 2010

Sellesse kogumikku on koondatud mitmete Eesti organisatsioonide ja ettevõtete häid kogemusi
tervise edendamisest töökohtadel.
Siit leiad huvitavat lugemist liikumise, tervisliku toitumise, stressi maandava töömiljöö ja töökeskkonna tervislikumaks muutmise kohta. Leiad ideid, mida oma organisatsioonis rakendada, et koos tervemad olla ja oma tervise heaks midagi ära teha, ning mõtteid selle kohta, milliseid võimalusi saab pakkuda tööandja, et inimesed oma tervise eest hoolt kanda võiksid. Hea praktika näiteid on Eestis kogutud ja uuritud 2007. aastast alates.

Koostajad tänavad näiteid esitanud organisatsioonide töötajaid, tervisest hoolivaid häid inimesi,
kes nõustusid jagama enda ja oma firma kogemusi tervise hoidmise ja väärtustamise vallas.

Käesolevasse raamatusse ei mahtunud kõigi organisatsioonide head kogemused. Täiendavaid
tekste ning lisa kogumikule saad lugeda portaalis www.terviseinfo.ee.

Kogumiku koostamist nõustasid:
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008–2009”
tervist edendavate töökohtade hea praktika näidete töörühma liikmed Marge Eelmaa, Taimi Elenurm, Ingrid Käo, Age Tamm ja Heidi Vilu.
Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008–2009”
tervist edendavate töökohtade mentorite töörühma liikmed Anu Harjo, Eve Levand, Külli Luuk,
Tiia Pertel ja Heli Voogla.


Teavik PDF-formaadis SIIT

Viljandimaa kirjasõnas 2009 : Erna Kupperkukk. Sütelkõnd : teine kogu värsse

Illustreerinud Monika Järvekülg
Kujundanud ja toimetanud Ülo Alo Võsar
Küljendanud Piret Holtsmann

Viljandi, 2009


Põletage mind nagu ketserit,
aga mitte elusalt.

Igaüks, kelle tundekeeled nende salmide puudutust tajuvad, võib end minu inspiratsiooniallikaks pidada.