neljapäev, 10. november 2011

Acta Semiotica Estica VIII

Eesti Semiootika Selts
Koostajad ja toimetajad Elin Sütiste, Silvi Salupere
Kaanekujundus: Rauno Thomas Moss
Kaanefoto: Timo Maran
Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
260 lk.

Eesti Semiootika Seltsi sari koondab eestikeelseid semiootilisi ja kultuurianalüütilisi uurimusi. Väljaande kaheksas number keskendub tõlkimise semiootikale ja võimusuhetele kultuuris sisaldades Daniele Monticelli, Andreas Ventseli, Ott Puumeistri, Vilmos Voigti, Terje Looguse, Maarja Läänesaare, Margus Tamme, Kristin Vaigu ning Maria-Kristiina, Mihhail ja Rebekka Lotmani artikleid. Rubriigis Märkamisi kirjutavad Rein Veidemann ja Silvi Salupere semiootika ajaloost Eestis, Igor Gräzin tõlgendab postmodernismi. Tõlketekstina ilmub Juri Levini artikkel vale semiootikast. Kroonika annab ülevaate semiootikute suurematest ettevõtmistest 2010. aastal.

Aksi - mereriik Tallinna külje all

Harald Aksberg, Helmut Aksberg, Uno Aksberg ... jt.
Koostaja Külvi Kuusk
Inglise keel: Tiina Peil
Joonised: Tiina Peil, Harald Aksberg, Helmut Aksberg
Kujundus: Anneliis Aunapuu
Fotod: Jaanus Lember, Urve Ratas
[Pringi (Harjumaa)] : Rannarahva Muuseum, 2011
239, [1] lk. : ill., kaart., portr.

Terve raamat ühest väiksest saarest? Kus see Aksi asub ja miks kokku panna raamat? Aksi saare maailm oli täiesti eriline, samas Eesti väikesaartele iseloomulik, Tallinna lähedal ja ometi nii kaugel. Pool sajandit tagasi unustuse hõlma vajutatuna on siiski nii saar ise kui ka saarlased - Aksbergidesuguvõsa ja nende ettevõtmised - kindlasti väärt jäädvustamist ja kaante vahele paigutamist. Nii pääseb lugejateni killuke teadmisi eesti randlasteja saarte maailmast. Raamat on eriline, kuna selles on suur osa endistel aksilastel ja nende järeltulijatel: ehedad mälestused ja arvukad fotod on kõrvu analüüsivate kirjeldustega. Koos aitavad need maalida värvika pildiomapärasest maailmast, mis on inspireerinud kõiki, kes sellega seni kokku puutunud. Loodame, et seda teeb ka see raamat!

Behind the Zines

Self-Publishing Culture
Robert Klanten, Adeline Mollard, Matthias Hübner
Berlin : Gestalten, 2011
239 lk. : ill.

Twenty-volume folios will never make a revolution. It’s the little pocket pamphlets that are to be feared.
—Voltaire

Behind the Zines introduces a cutting-edge selection of international zines and examines their role as a catalyst in the evolution of media and graphic design today. The book presents the broad range of existing zines that combine thought-provoking content with compelling design: from project-oriented portfolios and (pseudo) scientific treatises to playrooms where creatives can run riot and publications in which the printing process significantly influences aesthetics. It not only describes the key factors that distinguish various zines, but—through interviews with people involved in their production and distribution—also sheds light on various strategies for this evolving media form.

Eesti kooliteater

30 aastat festivale
Autor-koostaja Rait Avestik
Toimetaja Kiti Põld
Kujundajad Carl-Robert Kagge, Kerli Virk
Tallinn : Eesti Harrastusteatrite Liit, 2011
317 lk., [16] lk. ill. : ill.

Mahukas kogumik vaatleb Eesti kooliteatrit läbi viimasel 30 aastal toimunud festivalide ja läbi vestluste 33 kooliteatriga lähedalt seotud inimesega. 30 aastat tagasi, 1982. aastal Rakveres toimunud kooliteatrite festivalil võetigi ametlikult ja avalikult kasutusse sõnaühend „kooliteatrite festival“. Ühe mõttelise osa ehk raamatu ajalise telje moodustavad 30 aasta jooksul ajakirjanduses ilmunud kooliteatrite festivale kajastavad kirjutised. Need üsnagi nime- ja faktirohked ning küllaltki emotsionaalsed reportaa˛id-arvustused näitavad kujukalt, kes, kus, mida ja kuidas on kooliteatris korda saatnud. 33 intervjueeritavate hulgas, kes mõtestavad kooliteatrit üldisemalt, on nii festivalitraditsiooni alustaja Valdur Liiv, Maret Oomer; kooliteatriasjatundjatest näitlejad-lavastajad Toomas Lõhmuste, Andrus Vaarik, Lembit Peterson, Uku Uusberg jt; kooliteatrijuhendajad Ave Alavainu, Lianne Saage-Vahur, Rita Ilves, Tiina Rumm, Rain Mikser jt; kriitikud-vaatlejad Jaak Allik, Gerda Kordemets ning paljud teised tublid endised, praegused ning tulevased teatriasjatundjad.

Autor-koostaja kirjutab raamatu eessõnas: „Teatrikunsti on keeruline jäädvustada. Kooliteatris toimuvat veel keerulisem, kuna see sünnib nii tavavaataja kui teatriloolase jaoks üsna salaja ja kaob veel kiiremini kui tavapärane teatriakt tavapärases teatrimajas. Sestap olgu see raamat eelkõige andmekandja, katse jäädvustada oluline Eesti kooliteatriliikumises. Peale jäädvustusliku funktsiooni ja võib-olla uute mõtete tekitamisel kooliteatrirahva hulgas võiks see kogumik kasulik olla veel ühes olulises aspektis. Raamatus sõna saavaid inimesi ärgitasin rääkima draamaõpetusest ning tõdesime, et selle õppeaine lisamine koolide õppekavva on oluline. Katseid draamaõpetuse sisseviimisest riiklikusse õppekavva on tehtud mitmeid. Vahest viib käesolev raamat otsustajaid olulistele mõtetele ning tegijaid uutele katsetele.“

German fashion design (1946 - 2012)

Hrsg. von Nadine Barth.
Übers. Jeremy Gaines ...
Köln : Distanz, 2011
320 lk. : ill.

In the mid-1980s, people began to speak about German fashion designers. At this time, fashion shows with plenty of press hype and international flair took place at the Dusseldorf Fair. The old labels no longer exist; Wolfgang Joop now does Wunderkind, the Igedo fair is called CPD, and instead of traveling to the Munich Fashion Week, you go to the Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. But the scene s self-confidence grew. Full of verve, its aim was to advance awareness for the history of fashion made in Germany, which had begun around 1900 with the studios near Berlin s Hausvogteiplatz and reached a glamorous zenith with the post-war designers Heinz Oestergaard and Uli Richter. Today, the annual sales volume of the German textile and clothing industry is about 20 billion euros, with exports ranging near 40 percent. Labels like Hugo Boss have stores all over the world. How did this all come about? When was which fair first launched, what is the story behind Willy Bogner and the James Bond movies, who is the Indian woman Megha Mittel who saved Escada from bankruptcy, and how will it all continue in Berlin? This book is a reader about the background of German fashion, its developments, trends, and its prospects. Featured in the book: Bogner, Boss, Caren Pfleger, Daniela Bechtolf, Escada, Firma, Heinz Oestergaard, Iris von Arnim, Jil Sander, Joop!, Kaviar Gauche, Kilian Kerner, Kostas Murkudis, Manfred Schneider, Michalsky, Rena Lange, Schumacher, Strenesse, Uli Richter, and Wunderkind.

Irratsionaalne inimene

Dan Ariely
Kuidas me teeme oma igapäevaseid otsuseid
Tõlkinud Kristjan Teder ja Tõnis Arro
Tartu : Hermes, 2011
255, [1] lk. : ill.

Käesoleva raamatu teemaks on teekond meie irratsionaalsuse mõistmiseni. Selle teemaga mängimist võimaldava teadusharu nimi on käitumisökonoomika, teise nimega otsustamisteadus. Käitumisökonoomika on suhteliselt uus teadus, mis ühendab endas psühholoogiat ja majandusteadust. See on võimaldanud uurida igasuguseid asju alates sellest, miks meil on raske pensionieaks sääste koguda, kuni võimetuseni seksuaalse erutuse ajal selgelt mõelda - mõista mitte ainult käitumist, vaid ka otsustusprotsesse, mis on teie, minu ja ükskõik kelle käitumise taga. Mis on käitumisökonoomika ja kuidas see erineb tavapärasest majandusteadusest?

Kalevipoeg

Friedrich Reinhold Kreutzwald
The Estonian national epic = Eesti rahvuseepos
Translator Triinu Kartus
Artistic vision: Gunnar Neeme
Editor-in-chief and foreword: Marin Laak
Afterwords: Toomas Hendrik Ilves, Jüri Talvet, Ülo Valk
Design: Mart Anderson, Andres Rõhu
[Eestik. 20. tr.]
Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum ; Tallinn : Kunst, 2011
535 lk. : ill.

„Kalevipoja“ esmatrüki 150. aastapäevaks on Eesti Kirjandusmuuseum koos kirjastusega Kunst välja andnud eepose ingliskeelse uustõlke „Kalevipoeg: the Estonian national Epic, Eesti rahvuseepos“. Raamat on mõeldud lugejale nii Eestis kui kaugemal, „Kalevipoja“ ingliskeelne tõlge ja saatesõnad on kõrvuti eesti keelse tekstiga. Rikkalikult illustreeritud teose pildid pärinevad Austraalia eesti kunstnikult Gunnar Neemelt, endiselt pallaslaselt. Uustõlge on varustatud põhjalike järelsõnadega EV presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt, TÜ maailmakirjanduse professorilt Jüri Talvetilt ja võrdleva folkloristika professor Ülo Valgult.

Trükitud Viljandi trükikojas Print Best

Kuidas rääkida lastega nii, et nad õpiksid kodus ja koolis


Adele Faber, Elaine Mazlish, Lisa Nyberg, Rosalyn Anstine Templeton
Inglise keelest tõlkinud Jana Linnart
Tallinn : Ersen, 2011
253, [1] lk.

Laste ja vanemate vahelise suhtluse juhtivad eksperdid näitavad vanematele ja õpetajatele, kuidas motiveerida lapsi õppima ja koolis edu saavutama. Mitmemiljonilise tiraažiga bestselleri „Kuidas rääkida lastega nii, et nad kuulaksid ja kuulata lapsi nii, et nad räägiksid” autorid Adele Faber ja Elaine Mazlish näitavad ainulaadseid suhtlusstrateegiaid, igapäevaseid dialooge ning tuntud koomikseid, mille abil saavad lapsevanemad ja õpetajad aidata lastel tulla toime õppimist takistavate igapäevaprobleemidega. See läbimurdeline raamat näitab, kuidas lapsevanemad ja õpetajad saavad jõudu ühendades aidata lastel muutuda iseseisvaks, distsiplineerituks ja õppimise imede suhtes vastuvõtlikuks.

Luhtatulek : ekslemisi Mehis Heinsaare tihnikutes

Koostaja Sven Vabar
Toimetaja Mari Laaniste
Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm
Kujundaja Piia Ruber
Tallinn ; Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2011
192 lk., [4] lk. ill. : ill.
Sari Etüüde nüüdiskultuurist, 3
Bibliograafia artiklite lõpus
Mehis Heinsaare valikbibliograafia lk. 184-192.

Raamat sisaldab kriitilisi artikleid eesti ühe tuntuma uueaegse kirjaniku Mehis Heinsaare kohta. Mõned neist on ilmunud kümne aasta jooksul ajakirjanduses, mõned on uued, seni ilmumata artiklid.

Autoriteks on hulk tuntud eesti kirjanikke ja kriitikuid nagu näiteks Hasso Krull, Lauri Sommer, Andres Ehin, Tõnu Õnnepalu, Mart Velsker jpt. Mitmel puhul saab sõna ka Heinsaar ise, kes kirjeldab seda aega ja ruumi, kus ta kirjanikuks arenes, ning peegeldab oma vaateid loomingule. Samuti on kogumik illustreeritud Heinsaare joonistustega ning sisaldab fotosid kirjanikust.

Loe ka:
Arno Oja ajalehes Sirp ilmunud artiklit "Luhtatulek härra Pauliga"
Kõigepealt laseb kirjanik Mehis Heinsaar ühel unesegasel „miskil” ennast senikaua näpistada, kuni „miskist” saab härra Paul, kes hakatuseks õpib emakeeles vaikima ja valdab täiuslikult asjade kaotamise kunsti. Viieaastasena asutab mehike (deminutiiv pärisnimest Mehis?) iseenda sees Teadmatuse Akadeemia, kus elutu mateeria õpetab talle olemise suuri saladusi. Alles 37selt on härra Paul oma lubaduse täitnud ning võib iseeneses peituva puu tagant välja astuda. Ta on saanud selleks, kes ta on. Ja jätkab oma kroonikate ülestähendamist. Kuid kes härra Paul siis õigupoolest on? Loe edasi

Naine ja mees

Anton Hansen Tammsaare
Inimene ja tahtmine : mõtted
Koostanud Laine Randjärv
Illustreerinud Merike Läte
Tallinn : SE&JS, 2011
165, [1] lk. : ill.

Selle Tammsaare tsitaatide ja artiklite kogumiku on koostanud naine.
Tammsaare mõtete valik naise silmade läbi vaadatuna.
Naise tundega tuntud.
Naise elukogemusele toetudes.

Ja ometi on see kõik sündinud ju ühe mehe mõtteid kasutades. Ühe tundliku ja kriitilise meeskirjaniku tundemaailma läbi, kes mõnigi kord öeldes „ei” on mõelnud „jaa” (milline hoiak on tihtilugu just naisele omane), kes on pidanud palju naisest, tema mõtetest ja tegemistest.

Mehe, kes on pidanud naist alguste alguseks.

Selle Tammsaare tsitaatide ja artiklite kogumiku on illustreerinud naine.
Naine, kes 30-aastase kolme lapse emana avastas ootamatult, nagu poleks ta iial varem mõistnud armastuse ja elu vahelist seost, seda tõde ja õigust, mis valitseb südametes. Vähemalt arvatakse, et see peaks seal kusagil olema... elu ja selle seos armastusega, see on kui tabamata ime!

Selle Tammsaare tsitaatide ja artiklite kogumiku on kirjastanud naine.
Naine, kes teab, et lugeja saab taas kohtuda Tammsaare kui tänapäevalgi moodsa kirjaniku, peene psühholoogi ja eriliselt tundliku ajaloonärviga eesti klassikuga.

A.H.Tammsaare raamat „Naine ja Mees. Inimene ja Tahtmine” sisaldab kirjaniku mõtteid läbi kõigi tema teoste. Et Tammsaare raamatutest teab uue põlvkonna inimene enamasti vaid üksikuid tsitaate, on raamatu autorid silmas pidanud eesmärki, et lugeja saaks võimaluse tutvuda tuntud Tammsaarega tundmatu nurga alt.

Navitrolla neljas raamat

Graafika
Toimetajad: Kadri Kaljurand, Mari Albert
Kujundaja Mari Albert
Eessõna: Kivisildnik
Tallinn : Grenader, 2011
269 lk. : ill.

Navitrolla kunst on ime, eelkõige sellepärast, et ta on kunst. Maailmas on lugematul arvul kunstnikke ja galeriisid, kunst on aga pigem mütoloogiline ilming, sellest räägitakse, seda otsitakse nagu püha kaussi või kopsikut ja ongi kõik.

Autotehasest tulevad autod, õlletehasest õlu, tapamajast tuleb surm aga kunstnike ateljeedest kunsti ei tule ja kui tuleb siis on see ime, midagi niisama ootamatut ja jalustrabavat, kui autotehasest väljavoolav kosutav õlu. Kuidas sellised imed juhtuvad, sellest räägib antud raamat Navitrolla graafika näitel.“
(:)kivisildnik

Pilates

Cathleen Murakami
9 programmi igale tasemele
Inglise keelest tõlkinud Silja Soone
Toimetanud Jana Kuremägi
Tallinn : Ersen, 2011
255, [1] lk. : ill.

Pilatese treening igahommikuse ajakava osaks! Küllap tead juba, et hommik on parim aeg regulaarselt trenni teha, kehakaalu kontrollida ja päevaks energiat koguda. „Pilates. 9 programmi igale tasemele” suurendab hommikuse treeningu kasutegurit, ükskõik, milline on sinu energiatase ning kui palju või vähe aega sul on.

Üheksa treeningprogrammi hulgas on kerged, keskmise raskusega ja intensiivsed treeningukavad, mis kestavad 20, 40 või 60 minutit. Arvukad asendid, soojendusvõimalused ja hingamistehnikad võimaldavad sul vähendada stressi ja suurendada painduvust.

Toitumissoovituste ja nõuannetega treeningukeskkonna parandamiseks pakub „Pilates. 9 programmi igale tasemele” kõike, mida hommikuseks trenniks vajad.

Pilguheit õigeusku

Stefanus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit
Prantsuse keelest tõlkinud Margus Ott, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Triinu Tamm
Toimetajad Madis Kolk, Mattias Palli
Sarja kujundus: Inga Heamägi
Tallinna Püha Platoni Õigeusu Teoloogia Seminar
Tallinn : Tallinna Püha Platoni Õigeusu Teoloogia Seminar, 2011
240 lk.
Sari Ajalugu ja teoloogia, nr. 3

Tallinna ja kogu Eesti Metropoliit Stefanuse raamat on süsteemne käsitlus õigeusu kiriku põhialustest ja ajaloost, suhetest teiste kirikute ja ühiskonnaelu avaldustega.

Varasemate põlvkondade konservatiivne ja traditsioone järgiv kogemus ei aita meie päevil enam käivitada noortes, üdini tänapäeva lääne kultuuri lõimunud õigeusulistes vaimse uuenemise protsessi, mis peab võrsuma nende «kultuurikoosluse» šokist. Erinevalt eelkäijatest kerkib meie süümes nüüd esile põhjapanev kiriklik valik: kas elada edasi passiivselt suletuna käesolevas olukorras, mis on ennast aja jooksul tõestanud, kuid ähvardab pikas perspektiivis kaotada tõekuulutamise jõu, või «desorientaliseerida» ajaloolist õigeusku, sest kuidas muidu suudaksime olla ühtaegu truud minevikupärimusele ja vastata olevikule; kuidas me saaksime end mitte avada vältimatule ajaloolisele protsessile, mis toimub lääne ühiskonnas?
Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Ready to Print

Kristina Nickel
Handbook for Media Designers
Berlin : Gestalten, 2011
288 lk. : ill.

A user-friendly handbook that helps designers to prepare their files for optimal printing.

These days, designers must be proficient in creating final artwork and be familiar with pre-print and production processes. Ready to Print helps designers prepare their data and materials so that the best-possible result can be achieved with an optimal print run. Detailed descriptions of each step also ensure that designers can accurately plan their workflow and budget in these areas.

Ready to Print imparts the fundamentals of how printing functions and points out options and hurdles along the way to creating an outstanding print product. The chapters Paper, Printing Techniques, Typography, Trapping, Color, Image Editing, and PDF make the comprehensive book a clearly-structured companion for navigating through pre-print and production. All of the content from the traits of various types of paper to the recommended settings when exporting data into a print-ready PDF are explained thoroughly in plain language and with the help of numerous illustrations and graphics.

Suur spordi mälumäng

Lembitu Kuuse
1000 küsimust ja vastust spordist
Tallinn : Cum Laude, 2011
240 lk.

Kuidagimoodi ei tahaks siin hakata lugejaid ja nuputajaid vanusegruppidesse lahterdama. Loodan, et see raamat ja need tuhat küsimust spordist pakuvad mõnusat ajaviidet nii asjatundjatele kui spordist ehk veidi kaugemal olijaile, nii lastele kui nende emadele-isadele ning miks mitte vanaemadele-vanaisadelegi.

Nende tuhande küsimusega pidasin aga väga oluliseks ka teadasaamist – vastuses on reeglina püütud anda lisaks taustainfot ning üht-teist olulist lahti seletada.

Kõige toredam oleks hoopis, kui seegi küsimuste raamat huvi spordi vastu süvendaks.

Mõtelda on mõnus – nagu sportigi teha!

Lembitu Kuuse

T nagu Tallinn

Mall Pesti
Õpetajaraamat [30 testi; 32 töölehte]
Keeletoimetaja Helen Korol
Retsenseerinud Viivi Läll ja Virve Mäemets
Kaanekujundus ja makett Katrin Kaev
Tallinn : Kiri-Mari Kirjastus, 2011
136 lk.

Eesti keele õpik neile, kes on õppinud eesti keelt õpiku E nagu Eesti järgi. Õpikus on 20 õppetükki (Mina ja minu nimi; Mina ja numbrid; Mina ja kool; Mina ja kodu; Mina ja asjad; Auto ja jalgratas; Töö ja palk; Raha ja rikkus; Võim ja vägi; Info ja levi; Kuulus ja kummaline; Võit ja kaotus; Keha ja vaim; Kand ja varvas; Häda ja abi; Mina ja teised; Mehed ja naised; Loodus ja varad; Tallinn ja aeg; Eesti ja eestlased)

Igas õppetükis on harjutusi kõigi nelja osaoskuse (kuulamine, rääkimine, kirjutamine, lugemine) arendamiseks ning grammatika ja sõnavara õppimiseks (kokku 285 harjutust). Grammatikaosad on välja toodud pealkirja „Keeletark” all. Iga viie peatüki järel on nn kordav peatükk eri rubriikidega (ABC- test; „Keeletark küsib”jm), mis võtab kokku nende peatükkide jooksul õpitu ja võimaldab õppijal õpitut kontrollida.

Õpiku lõpus on veaohtlike nimi- ja omadussõnade tabel, kus on antud sõnade nimetav, omastav ja ainsuse ja mitmuse osastav kääne ja veaohtlike tegusõnade tabel, kus on ära toodud ma- ja da-infinitiiv, ainsuse kolmas pööre olevikus, käskiva kõneviisi mitmus ja umbisikulise tegumoe olevikuvorm. Lisaks sellele on õpikus harjutuste õiged vastused, kuulamistekstid ja sõnastik vene, inglise, saksa ja soome keeles.

Õpik on läbivalt eestikeelne ning sobib kasutamiseks nii õpetaja juhendamisel kui iseseisvalt.

Õpik moodustab ühtse terviku koos sinna juurde kuuluva CD-plaadiga.

Teksti vastuvõtt ja tekstiloome

Epp Priimägi, Anne Kivimäe
Harjutusvihik gümnaasiumile
Toimetaja Piret Järvela
Kujundus Heiko Unt
Tallinn : Maurus, 2011
112 lk.

Kirjaoskus on sotsiaalne oskus tulla tekstidega toime nii isiklikus, avalikus, tööelus kui ka edasi õppides. Kirjaoskus ei tähenda kitsalt vaid sõna- ja grammatikatundmist, vaid nõuab teadmisi selle kohta, kuidas kasutatakse keelt tema suulises või kirjalikus vormis tekstide loomiseks või sidumiseks. Harjutusvihikust saab lugeda tekste erinevatest žanritest, neid mõtestada, lahendada lugemisülesandeid ning nende tegevuste kaudu arendada tekstist arusaamise oskust.

Harjutusvihik sobib gümnaasiumiklassidele, eriti 11. ja 12. klassi õpilastele töövihikuks, emakeeleõpetajale tugimaterjaliks eesti keele eksamiks valmistumisel.

The Dedalus book of Estonian literature

Edited by Jan Kaus
Translated by Eric Dickens
Cover design by Marie Lane
Cover illustration by Jüri Arrak
Sawtry : Dedalus, 2011
303 lk.
Sari Dedalus European anthologies

 
The Dedalus Book of Estonian Literature offers a wide-ranging selection of fiction from the end of the nineteenth century until the present day, including work by Estonia’s classic and most important contemporary authors. This is the most important selection of Estonian fiction to have appeared in English and will be essential reading for anyone wanting to gain an idea of Estonian Literature and for the many British visitors to Estonia.

 
Estonia is one of the smallest and least populated countries in the European Union. It has a population of about 1.4 million. For most of its history it has been part of its larger neighbours, Sweden and Russia. It regained its independence from the Soviet Union in 1991.It is really in the nineteenth- century that Estonian Literature develops and a prose tradition established. This anthology features work by significant authors in this period such as Eduard Vilde and Juhan Liiv and extends to the modern day with contributions from leading contemporary authors such as Peeter Sauter and Eeva Park. Estonia’s most famous and widely-translated author is Jaan Kross, who could become the first Estonian author to win the Nobel Prize for Literature. He is represented in the anthology by Uncle (1990).

 
Contents

 •  Upheavals in the Borderlands: Jan Kaus
 • Maiden of the North: August Gailit
 • Flash Photography: Karl August Hindrey
 • Bread: Eduard Vilde
 • On Lake Peipsi: Juhan Liiv
 • Bird Cherry Petals: Friedebert Tuglas
 • Grandfather’s Death: Anton Hansen Tammsaare
 • Night of Souls: Karl Ristikivi
 • Eight Japanese Ladies: Arvo Valton
 • Uncle: Jaan Kross
 • An Empty Beach: Mati Unt
 • The Collector: Rein Saluri
 • The Rococo Lady: Maimu Berg
 • Chance Encounter: Eeva Park
 • Stomach Ache: Peeter Sauter
 • Nuuma Aljla: Madis Ktiv
 • Aspendal the Rainmaker: Mehis Heinsaar
 • Afterword

 
Press review for The Dedalus Book of Estonian Literature

"Since 1983, Dedalus has been publishing books, many of them frankly on the fringes, but most of which wouldn’t make it into English if it weren’t for this tiny company with two employees. Their ambitiously esoteric list boasts a number of minor European classics, originally written in Finnish or Flemish or French, quite a few described in their catalogue as ‘decadent’ or ’grotesque’. They operate on the margins and struggle for funding but the world would be a poorer place without them. This anthology of 16 pieces is a case in point. Fiction from Estonia – one of the smallest countries of the European Union – is never going to compete for sales with the life and druggie times of Amy Winehouse. But it’s a significant contribution to our literary culture and a reason to cherish a press such as Dedalus."
Keith Richmond in Tribune

 
"This chunky book gathers together fiction by Estonian authors dating from the 19th century to today. With a range of prose and discourse styles, it features strong pieces including a semi-autobiographical work by Jaan Kross about a student in World War 11, Eeva Park’s startling account of relationship troubles and extracts from a diary by Mati Unt that challenges readers with its lack of punctuation. It’s a neat bundle for anyone for anyone wanting to dive into the creative depths of Estonia. "
AP in Buzz Magazine

The making of modern Lithuania

Tomas Balkelis
London ; New York : Routledge, 2009
xxvii, 176 lk.
Sari BASEES/Routledge series on Russian and East European studies ; 56

This book argues that – contrary to contemporary Lithuanian nationalist rhetoric – Lithuanian nationalism was modern and socially constructed in the period from the emergence of the Lithuanian national movement in the late nineteenth century to the birth of an independent state in 1918. The book brings into sharp focus those aspects of the history of Lithuania that earlier commentators had not systematically explored: it shows how, in this period, the nascent political elite fashioned its own and the emerging nation’s identity. Moreover, factors such as the elite’s social isolation, educational experience, marital strategies and narrowly based, fragmented and uncoordinated political activities were crucial factors in shaping identity and nation-building. It demonstrates how the elite was often in conflict with the peasantry, the religious establishment and other ethnic groups, and how critical considerations such as class, religion, displacement and ethnicity – rather than national ideology – were. The book’s conclusion that Lithuanian nationalism is a construct emerging from modern social forces is highly significant for understanding nationalism and contemporary political developments in Eastern Europe more generally.

Virolaisen kirjan tarina

Mare Lott, Aile Möldre
Suomentanut Hannu Oittinen
Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2011
106, [4] lk. : ill.

Soomekeelne väljaanne tutvustab eesti raamatu lugu alates esimestest teadetest 1525. aastal tänapäevani. Kuna teksti illustreerib rohkelt värvilisi fotosid eesti raamatust läbi aegade, sobib raamat nii õppematerjaliks, silmaringi laiendamiseks kui kinkimiseks. Samuti pakub väljaanne lugejaile vanade lemmikute äratundmisrõõmu, et nendega aastate möödudes uuesti kohtuda.

Võrumaa mõisad ja mõisnikud

Alo Särg
Toimetas Andres Adamson
Kujundas Marge Pent
Fotod: Alo Särg
[Tallinn] : Argo, c2011
102 lk. : ill., portr.

Rikkalikult illustreeritud ülevaade kõikide teadaolevate Võrumaa territooriumil asunud rüütlimõisate ajaloost ja tänapäevast alates nende esmamainimisest. Raamatus räägitakse ka käsitletava piirkonna mõisatega seotud tuntumatest baltisaksa aadlikest. Lisaks rüütlimõisate register kihelkonniti ja isikunimede register.

Eesti arhitektuur 2010

Kultuurkapitali arhitektuuripreemiate nominendid
Rööppealkiri Estonian architecture 2010 : nominees of the Cultural Endowment architecture awards
Toimetaja ja tekstide autor Margit Mutso
Tallinn : Solnessi Arhitektuurikirjastus, 2011
159 lk. : ill.

Solnessi Arhitektuurikirjastus on Eesti arhitektuuriaasta kogumikku välja andnud aastast 2002. Käesolev raamat on sarja üheksas köide ning siia on kogutud 2010. aastal valminud parimad majad, interjöörid ja maastikuarhitektuuri objektid.

2010. aastal valmis varasemast oluliselt vähem büroohooneid ja elamuid, küll aga esitati Eesti Kultuurkapitali (KULKA) arhitektuuripreemia kandidaadiks tavatult suur hulk eramaju. Selles kogumikus näeb eramutest siiski vaid ühte, kuna enamikku neist on kajastatud juba 2009. aasta Veneetsia biennaali näituse kataloogis „100 maja”.

Seekordse raamatu tekstid on esitatud intervjuu vormis, mis tundus mulle kõige ehedam ja ausam. Raamatu eesmärk on tutvustada 2010. aasta parimaid arhitektuuriobjekte, rääkida nende konspetsioonidest ja pisut ka tagamaadest. Kes suudaks seda paremini teha kui objekti looja? Algatuseks aga annavad oma hinnangu raamatus kajastatud objektidele neli KULKA ˛üriiliiget: Epp Lankots, Laila Põdra, Eva Hirvesoo ja Tiit Sild.

Margit Mutso Toimetaja

Eesti ikoonikunst

Näitus Kadrioru Kunstimuuseumis, Tallinn : 7. mai - 2. oktoober 2011 : Kataloog
Rööppealkirjad Искусство иконы Эстонии : каталог = Estonian icon painting : catalogue
Koostaja Aleksandra Murre
Tõlge eesti keelde: Orest Kormašov, Aleksandra Murre, Urve Tõnnov
Kujundaja Andrei Kormašov
Fotod: Stanislav Stepaško ... jt.
Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2011
175, [1] lk. : ill., portr.
Bibliograafia joonealustes märkustes ja artiklite lõpus
Artiklitel venekeelne rööptekst, eessõna ja pildiallkirjad ka vene ning inglise keeles

Näituse kataloogis „Eesti ikoonikunst” (Kadrioru kunstimuuseum 07.5.–02.10.2011) on esitatud haruldased näited Eestis asuvatest õigeusu pühapiltidest, mis on loodud ajavahemikul 16.–20. sajand. Koostöös kunstniku ja ikooniuurija Nikolai Kormašoviga valminud väljapanek ja kataloog tutvustavad kohalikke ikoonimaali traditsioone, koolkondi ja meistreid, samuti Eesti kirikute jaoks mujal loodud ikoone.

Каталог выставки «Искусство иконы Эстонии» (Кадриоргский художественный музей 07.5.–02.10.2011) впервые представляет уникальные произведения иконописного искусства XVI–XX вв. из собраний и храмов Эстонии. Автором выставки является художник и знаток иконописи Николай Иванович Кормашов, которым были подобраны образцы, представляющие как иконописные традиции Эстонии, так и наиболее интересные памятники, созданные вне Эстонии для местных храмов.

The exhibition catalogue “Estonian Icon Painting” (Kadriorg Art Museum 07.5.–02.10.2011) introduces rare examples of orthodox icons from the 16th to 20th centuries that are located in Estonia. In co-operation with the artist and icon researcher Nikolai Kormashov, the exhibition and its catalogue introduce local icon painting traditions, schools and masters and represents icons that have been created elsewhere for Estonian churches.

Fotograafi pilk

Michael Freeman
Digitaalsete fotode kompositsiooni ja kujunduse parendamine
Toimetaja Aivar Pihelgas
Tõlkija Virgo Siil
Tallinn : Tänapäev, 2011
192 lk. : ill.

Esimene raamat, mis käsitleb digifotograafia kompositsiooni ja kujunduse teemat. Tegeleb nii traditsioonilise kaameraga komponeerimise kui ka digitaalse pilditöötluse pakutavate foto kujundamise võimalustega. Näitab, kuidas hinnata olukordi ja asukohti leidmaks parimad pildistamisvõimalused. Kasutab lihtsaid päriselu fotoülesannete näiteid koos skemaatiliste illustratsioonidega, mis selgitavad, kuidas ja miks pildid mõjuvad. Raamatu tõlke konsultant on Aivar Pihelgas.

Hendrik Adamson. Kuldsel elukoidikul

Koostanud Hando Runnel
Tartu : Ilmamaa, 2011
480 lk.

Hendrik Adamson (1891–1946) tuli eesti luulesse klassikaks saanud raamatuga “Mulgimaa” (1919), tema mahukaim luulekogu ilmus 2008 – “Ommaid maailman tuhandit”. Nüüd on paras aeg tutvustada lugejale Adamsoni proosat, osaliselt varem ilmunud, osalt veel käsikirja jäänud.

“Kuldsel elukoidikul” kätkeb endas üheksat juttu, kirjutatud ajavahemikul 1919–1930, kuus esimest ammustest ja haruldusiks saanud raamatuist, kolm viimast Kirjandusmuuseumi käsikirjade hoidlast. Lood pole kanoonilised, vaid viivad lugeja tunnetuslikult luule ja proosa piirimaile, müstilise elamuse lähedale. On ka kriminaalkirjanduse jäljendusi, pooleldi fantastikat, näitemängu taolist dialoogi. Adamsoni proosat iseloomustab keeleline rikkus ja virtuooslikkus, huumorimeel ja kannatustest kiusatud erootiline tundepinge.

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Kultuuriministeeriumi Mulgimaa kultuuriprogramm.

Meteoroloogia

Milvi Jürissaar
2., täiend. ja kaasajastatud tr.
Tartu : Eesti Lennuakadeemia, 2011
245, [2] lk. : ill.

„Meteoroloogia“ autor on staažikas meteoroloog Milvi Jürissaar, kellelt on sellealased teadmised saanud valdav osa viimaste põlvkondade piloote, lennujuhte ja lennundustöötajaid. Äsja ilmunud raamat on täiendatud ja parandatud trükk 1998.a. ilmunud samanimelisele raamatule. Kuigi uus raamat on koostatud peamiselt õppematerjaliks, on see hõlpsasti loetav, mahuka fotomaterjaliga huvitav raamat kõigile ilmastiku- ja loodussõpradele.

Muhu mustrid ristpistes

Leida Kirst
Lille- ja maasikamustrid ristpistetehnikas
Tekst ja joonised: Tiia Artla
Keeletoimetaja Urve Tinnuri
Kujundaja Siim Saidla
Fotod: Tiia Artla ja tootjad
[Tallinn] : Fookus Meedia, 2011
64 lk. : ill.

Kauaaegne tikkija ja Muhu mustrite looja Leida Kirst on käsitöösõprade seas populaarse kogumiku «Muhu tikand» autor. Muhu kadakastelt karjamaadelt pärit lihtsatest põllulilledest koostatud värviküllased kompositsioonid täidavad ka selle raamatu lehekülgi, kuid esmakordselt on siin kasutusel ristpistetehnika.

Tallinna Ülikooli käsitöölektor Tiia Artla on Leida Kirstu tikandite põhjal siia kaante vahele valmistanud kümneid ristpistejooniseid ja koostanud ristpiste ABC, mis muudab trükise sobivaks ka täiesti esmakordsele katsetajale. Samas leiab siit mustreid tõeliste suurteoste loomiseks, mis ka meistritele pinget ja inspiratsiooni pakuvad.

reede, 4. november 2011

Mängumudel

Aaron Dignan
Mängude kasutamine edustrateegiana
Tõlkija Liis Kängsepp
Toimetaja Mari-Epp Tirkkonen
Kujundaja Maire Pukk
Kaanefoto: Randolf Pukk
Tallinn : Äripäev, 2011
220, [2] lk. : ill.
Sari Äripäeva raamat

Mängude kasutamine edustrateegiana

Noored filoloogid

Kirjanduse ja keele piirimail
Koostanud ja toimetanud Ave Mattheus ja Anastassia Zabrodskaja
Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2011
396 lk. : ill.
Sari Eesti Filoloogia Teadusliku Üliõpilasseltsi toimetised, 3

Käesolev kogumik jätkab EFTÜ traditsiooni publitseerida parim osa noorte uurijate teadusartikleid. Kindlasti on käesolevas ja sellele eelnenud kogumikes avaldamine autoritele üheks esimeseks sammuks oma teadustööde publitseerimisel. Olles tutvunud kogumiku artiklites esitatud uuringute tulemustega julgen kinnitada, et tegemist on heatasemelise humanitaarteadusega, mis kõigil juhtudel lisab uut teadmist olemasolevale. Enamik kogumikku koondatud töid võiks olla avaldatud ka Vikerkaares, Akadeemias või Rakenduslingvistika Aastaraamatus. Päris kindlasti võib eeldada, et kogumikus avaldatud artiklitest mõned leiavad viitamist ka teiste uurijate poolt. Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professori Martin Ehala retsensioonist kogumikule Eesti Filoloogia Teaduslik Üliõpilasselts (EFTÜ) on Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis tegutsev selts, mis ühendab instituudi üliõpilasi ja õppejõude. Seltsi eesmärk on pakkuda teadustööst huvitatud üliõpilastele erialast suhtlemist ja anda neile teadustegevuse kogemus. EFTÜ üks tähtsamaid väljundeid on igal aastal emakeelepäeval korraldatav üliõpilaskonverents, peetud ettekannete põhjal on valminud mitmed siinse kogumiku artiklid.

Punktimassaaž ja päästikpunktiteraapia imikutele ja lastele

Donna Finando
Vanema tervendav puudutus
Inglise keelest tõlkinud Kerli Hurt
Toimetanud Ulve Määrits
Kaane kujundanud Reet Helm
[Tallinn] : Ersen, 2011
270, [1] lk.

Puudutus on imikute ja laste arengu seisukohalt ülioluline. See muudab nad teadlikuks iseendast ning oma ühendatusest terve maailmaga. Puudutus aitab ka taastada tervist, kui ilmneb mõni haigus. Vanemad ja teised lähedased võivad sagedasi lapsepõlvehaigusi mitmete lihtsate viiside abil leevendada või isegi ravida, kasutades selleks puudutuse väge.

Päästikpunktiteraapia vabastab pinges lihased ning punktimassaaž võimaldab energial vabalt voolata, aktiveerides keha enda tervendamisvõimed. Akupunkti- ja päästikpunktiteraapia abil on võimalik leevendada külmetust, kurguvalu, kõrvapõletikku, kõhukinnisust ja –lahtisust, oksendamist ja isegi astmat.

Iga tervisehäda kohta leiate üksikasjaliku teabe selle põhjuste, sobivate toitumisharjumuste ning vajalike käitumuslike muudatuste ja massaažiprogrammide kohta, et pakkuda leevendust, ning saate teada, millal otsida arstiabi. Selle tervenduskunsti aluseks olevad hellad puudutused lähendavad ja avardavad ka vanema ja lapse vahelist suhet, õpetades ka lugejat oma laste eest tõhusamalt hoolitsema.

Sirvi raamatut SIIT

neljapäev, 3. november 2011

Religioossed motiivid minu loomingus

Jaan Tooming
Toimetanud Luule Epner
Kujundus: Kersti Tormis
Tallinn : Eesti Teatriliit, 2011
269, [1] lk. : ill.

Raamatus on Jaan Toominga tagasivaade oma teatriteele ning valik tema artikleid, intervjuusid ja lühinäidendeid. Lisana avaldatakse Rabindranath Tagore näidend “Pimeda toa Kuningas”.

“Teater on mööduv nähtus, mis tegeleb igaveste nähtustega. Oletan, et teater saab taas kunstiks, kui vaimsus saab peamiseks, kui psühholoogitsemine asendub arenenud ja sügava isiksuse psühholoogiaga, kelle maailm ei piirdu inimestevaheliste suhetega. [---] Kirgastav elamus on seeme, millest võrsub kunsti lõhnav õis.” “Kuid teatri eesmärk pole hoida peeglit elu ees ja seda siis “tõetruult” kujutada “nii nagu elus endas”. See on kõige igavam, seda ei saa kunstiks nimetada. See on tüütumast tüütum. [---] Teatri eesmärk peaks olema luua uus ainukordne ja huvitav maailm; ta ei sõltu selle maailma argipäevast (Uku Masing on öelnud, et kes upub argipäeva, see hullub lõpuks) ning püüab vastata tõelistele probleemidele.” Jaan Tooming

Sotsialistliku revolutsiooni käsiraamat

Liivi Uuet, Erich Kaup
Dokumentide kogumik Eesti okupeerimisest 1940. aastal
Kujundanud Villu Tammer
Eessõna: Heino Arumäe
Tallinn : Tammerraamat, 2011
456 lk.

Dokumentide kogumik Eesti okupeerimisest 1940. aastal

1940. aasta suvel okupeeris Punaarmee Eesti Vabariigi. Seaduslik valitsus kukutati ja Eesti liideti NSV Liidu koosseisu. Okupatsiooniaastatel hakati neid murrangulisi sündmusi nimetama sotsialistlikuks revolutsiooniks.

Mis aga tegelikult oli sõnapaari „sotsialistlik revolutsioon” taga?

Käesolev dokumendikogumik algab NSV Liidu noodiga 28. märtsist 1939, milles diplomaatiliselt, kuid ähvardavas toonis teeb suurriik teatavaks oma erihuvid Eestis, ja lõpeb 16 kuud hiljem „töötava rahva vennalikku perre” vastu võetud Eesti NSV konstitutsiooniga 25. augustist 1940.

Dokumendid viitavad aga üsna vähe sellisele sotsialistlikule revolutsioonile, mis vastavalt marksistlikule-leninlikule õpetusele kasvab välja laiade rahvahulkade vääramatust tahtest. Tõeline sotsialistlik revolutsioon oli ähvarduste, välisjõu ja sõjalise okupatsiooniga alustatud ja valedega lõpule viidud poliitiline vägivald.

Sümbolite uus salakeel

David Fontana
Illustreeritud teejuht sümbolite maailma sügavustesse
Tõlkijad: Tiina Kanarbik, Virgo Siil, Vahur Lokk
Tallinn : TEA, 2011
192 lk. : ill.

Rohkete illustratsioonidega varustatud raamat heidab pilgu sümbolite ja sümbolisüsteemide maailma, keskendudes erinevates kultuurides enim kasutatud kujundeile, mille sisu avamine paljastab nende sügavamaid tähendusi. Sissejuhatus heidab valgust sümbolite kultuurilistele ja psühholoogilistele selgitustele – sealhulgas Jungi kollektiivse alateadvuse ideele. Sellele järgneb raamatu põhiosa, milles rohkem kui 500 sümbolit – elemetaarsest kosmilisest sümbolismist inimkätega loodud objektide ja struktuurideni – leiavad teemade kaupa käsitlemist. Sümbolite kaudu tutvustatakse lugejale maailma kõige ilusamaid ja intrigeerivamaid kunstilisi, artefaktilisi ja arhitektuurilisi mõtteviise.​

TEA entsüklopeedia 7. köide, Faial - Haamer

Peatoimetaja Toomas Schvak
Tõlkijad: Ivika Arumäe ... jt.
Joonised: Jüri J. Dubov ... jt.
Tallinn : TEA Kirjastus, 2011
394, [22] lk. : ill., portr., kaart.

Kõik uue köite artiklid, pildid ja multimeediaprogrammid on raamatust veelgi suuremas mahus loetavad ja lehitsetavad e-Entsüklopeedia veebileheküljel http://www.ents.ee/

Teistpidi töö

Jason Fried, David Heinemeier Hansson
Tõlkija Lea Noorma
Toimetaja Triin Olvet
Kujundus: Indrek Köster
Tallinn : Äripäev, 2011
150 lk. : ill.
Sari Äripäeva raamat

Värskendav, teravmeelne, aus ja samas vastupandamatult haarav raamat sunnib tööd vaatama sootuks teistpidi pilguga ja näitab uusi võimalusi seal, kust neid varem otsida ei osatud – või ei tulnud see lihtsalt meelde. Jason Fried ja David Heinemeier Hansson keeravad harjumuspärase ärimaailma pea peale, soovitades jäljendada narkodiilereid ja tippkokki, unustada planeerimine, laenud ja laienemine; saata kriitikud põrgusse ja teha seda, mis teile endale meeldib ja mida teil vaja on.

Tiibeti traditsioonilise meditsiini põhitõed

Thinley Gyatso, Chris Hakim
Inglise keelest tõlkinud Tiia Rinne
Toimetanud Evi Laido
[Tallinn] : Ersen, 2011
374 lk. : ill.

Üks laiaulatuslikumaid alternatiivseid teraapiaid, mis on suunatud keha, meele ja vaimu ravimisele. Praktikute ja edasijõudnute tarvis kirjutatud õpetus toob tiibeti tervendamistraditsiooni läänemaailma.

Raamat algab kokkuvõttega tiibeti meditsiini põhiteooriast ja diagnoosimismeetoditest. Teine osa esitab põhikontseptsioonid tuulest, sapist, limast, tumedast limast, epideemilisest palavikust, kuumusest ja külmast ‒ seda koos vastavate haiguspiltide, diferentseerivate diagnostikate ja ravimeetoditega. Kolmas osa käsitleb terapeutikat, pearõhuga ravimitel ‒ nüüdisaegse praktika põhitoel. Peatükk ravistrateegiatest arutab ebaselge diagnoosi, lisandunud tervisehäirete ja muude keeruliste kliiniliste situatsioonide üle. Teised peatükid uurivad eluviisi ja toitumise tähtsaid komponente.

Igaühele 175 taimsest, mineraalsest või loomsest ainest, mida tavaliselt tiibeti meditsiinis raviks kasutatakse, on pühendatud omaette lehekülg, millel lugeja leiab tiibetikeelse, tavalise ja botaanilise nime, taime või mineraali tähtsamad omadused ja kliinilise kasutamise ning teadaolevad farmakoloogilised omadused, lisaks on käsitsi joonistatud illustratsioon.

Selle kasuliku käsiraamatu lõpetavad ligi 60 retsepti sageli kasutatud taimesegudest ja kirjeldused abiteraapiatest.

Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest

Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond
Koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires
Toimetanud Anneli Kõvamees
Kujundus Kersti Tormis
Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011
183 lk.

Artiklikogumikus "Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest" vaadeldakse 1940. aastaid kogu radikaalsete muutumiste spektri ulatuses: alates Nõukogude okupatsioonist 1940. aastal, sellele järgnenud Saksa okupatsioonist, uuest Nõukogude okupatsioonist 1944. aastal, 1940. aastate teise poole nn järel-eesti ajast kuni murrangulise 1949. ja 1950. aastani.

Ülo Alo, pseud. Anarhia ananassiga

Luuletused
Illustreerinud Monika Järvekülg
Viljandi : Talisman, 2011
46, [2] lk. : ill.


Ülo Alo luulekogu "Anarhia ananassiga" sisaldab paari viimase aasta värsse: huumorit ja satiiri, ajalaule ja lüürikat, tõsielupilte ja fantaasiahetki. Ühesõnaga täielik anarhia nagu terves ilmaski. Midagi on selles, mis meenutab "Sõnade simmani" pila ja pinget. Ja ometi jääb üle kõige kõlama mure Eestimaa ja tema inimeste pärast.

Liiklusseadus 2011 ; Käibemaks 2011

Liiklusseadus 2011
Tallinn : Teataja Kirjastus, 2011
112 lk.
Eesti Majanduse Teataja, 2011/[7/8] kaasanne

1.juulist hakkas kehtima uus Liiklusseadus. Eesti Majanduse Teataja 2011. aasta teisest kaasandest leiab seaduse teksti ja eraldi ülevaate sellest, mis liiklust korraldavates õigusaktides varasemaga võrreldes muutus.

Materjalid uue liiklusseaduse muudatustest Maanteeameti koduleheküljel

Käibemaks 2011
Tallinn : Teataja Kirjastus, 2011
205 lk.
Eesti Majanduse Teataja, 2011/[4] kaasanne

Eesti Majanduse Teataja 4/2011 kaasväljaanne, millest leiate:

 • kehtiva Käibemaksuseaduse,
 • Euroopa Nõukogu Käibemaksudirektiivi,
 • Maksu- ja Tolliameti kommentaarid viimastele Käibemaksuseaduse muudatustele ning
 • ettevõtluskonsultant Olavi Kärsna kommentaari kassapõhise käibemaksuarvestuse ning kuust pikema käibemaksu arvestusperioodi rakendamise kohta.

Nikolai Baturin : Bibliograafia

Koostaja Veronika Raudsepp Linnupuu
Viljandi : Viljandi Linnaraamatukogu, 2011
75 ühepoolset lehte : ill.

Kirjanik Nikolai Baturini 75. sünnipäeva puhul koostatud bibliograafianimestik peegeldab eesti ühe väljapaistvaima kirjaniku loomingut enam kui neljakümne aasta jooksul.

Käesolev biblioraafia esitab Nikolai Baturini trükis ilmunud töid. Eraldi ilmunud teoste kõrval leiab nimestikust ka perioodikas ilmunud luulet, proosat ning muid kirjaniku loodud ja temaga seotud artikleid, intervjuusid, mõttekilde.

Nimestik hõlmab kõiki Viljandi linnaraamatukogu kartoteegis, 1986. aastal linnaraamatukogus koostatud soovitusnimestikus, Eesti artiklite ja retsensioonide kroonikates, Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite bibliograafilises andmebaasis ISE ning Eesti suuremate raamatukogude e-kataloogis ESTER 1. juuli 2011 seisuga leiduvad kirjed.

Kirjete järjestuspõhimõteteks on kronoloogia ning alfabeet. Alfabeetilisel süstematiseerimisel on lähtutud põhimõttest, et alguses on kirjed ladina, seejärel slaavi tähestikus.

Alajaotuses „Ilukirjanduslikud teosed ja nende retsensioonid“ on teosed nimestikku järjestatud kronoloogiliselt ilmumise järgi. Teoste kordustrükid on nimestikus paigutatud vahetult esmatrüki juurde. Teose all välja toodud retsensioonid on väljaspool ühtset numeratsiooni autorite alfabeedis, kuid korduvad viimases osas ning on registrites kajastuvad.

Alajaotustes „Laulusõnad“ ning „Artiklid, mõtisklused, intervjuud“ on Nikolai Baturini autorsusega kirjed kronoloogiliselt.

Osa „Artiklid Nikolai Baturini ja tema loomingu kohta“ on aastakäikude siseselt alfabeetiliselt grupeeritud.

Koosataja ei pretendeeri nimestiku täielikkusele, kuna viiteid Nikolai Baturini nimele, töödele ning katkendeid tema töödest võib leida väga ootamatutes kohtades. Loodetavasti annab töö aimu Eesti tänapäeva väärtkirjaniku loomingust.

Koostaja

Nikolai Baturini kohta põhjalikumalt postituses "5. august - Nikolai Baturin 75"

Ilmar Soomere. Paleokontakt

Viljandi : [Ilmar Soomere], 2011
133 lk.

Raamatus käsitletakse fakte, mis näitavad, et planeet Maa tsivilisatsioon ja religioonid on olulisel määral saanud mõjutusi maaväliste tulnukate muistsest tegevusest. Detailsemalt on vaadeldud Sumeri,Induse, Kreeka, Ameerika, Iirimaa, Iisraeli, Kreeka ja Soome-ugri vaimset ning materiaalset pärandit.On esitatud andmeid antiiksete kosmoselaevade vaatlustest kirjaoskuse-eelsetest aegadest tänapäevani. On püütud süstematiseerida kosmosesõidukite ja tulnukate iseärasusi. Analüüsimist leiab ka mitte ainult soomeugrilastel, vaid ka maailmas laiemalt tuntud jumal Taara päritolu. Juttu tuleb ka aatomisõdadest enne meie ajaarvamist ning meie keskel elavate inimeste mälestustest elust teistel planeetidel. Käesolev ülevaade põhineb 73-l kirjanduslikul ja interneti allikal, kaasa arvatud piibel ja apokrüüfid.

Ilmar Soomere
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetanud ja Jämejala psühhoneuroloogia haiglas psühhiaatriana töötanud Soomere onparapsühholoogiat süstemaatiliselt uurinud juba 1963. aastast. Ta on kirjutanudkümmekond raamatut, näiteks "UFO-kontaktid ja usk", "800 parajuhtumit Eestis","Tähendusunenäod, ended ja prohvetlus", "Unenägude sümboolika", "Karma jataassünd", "Teateid bardo eeskojast", "Väike eesti seksiraamat", "VaimuelustEestis", lisaks neurokirurgia- ja meditsiiniajalooalaseid raamatuid, arvukalt artikleidning tõlkinud Holger Kersteni raamatu "Jeesus elas Indias". Parapsühholoogia onkonventsionaalse psühholoogia piiride taha jääv uurimisvaldkond, mis hõlmabparanormaalseid nähtusi ehk siis kõike seda, mis näib olevat vastuolusfüüsikaseaduste ja üldtunnustatud teadusliku maailmapildiga.
Allikas: HALLO, KOSMOS! Ilmar Soomere. (ERR Audioarhiiv http://194.36.162.160/vaata/32509)