teisipäev, 19. veebruar 2013

Kärstna kool 245

Eessõna: Irma Tooming
[Kärstna : Kärstna Põhikool], 2012
167, [1] lk. : ill.

Kevadiselt roheliste kaante vahelt leiab lugeja nii praeguste õpilaste kui ka vilistlaste jut­te, luuletusi, meenutusi; fotosid kunstitöödest ja meisterdustest, imekaunist mõisapargist ja kooli­majast. Mahukas raamatus on ka juttu lasteaia tegemistest, kooli traditsioonidest, vahvatest välja­sõitudest, lõpetajate (alates 1924. aastast), endiste ja praeguste õpe­tajate ning kooli teenindava per­sonali nimekirjad.

Õpetaja Irma Tooming, kelle eestvedamisel raamatu ilmu­mine teoks sai, ütles tänusõnad abilistele ja vallavalitsusele, kel­leta üllitis ilmunud ei oleks. Ta rõhutas, et see on ajalooraamat, mis on osa meie Tarvastu valla, killuke Viljandimaa ja meie Ees­ti haridus- ja kultuurilugu. See raamatuke on jätkuks viie aasta eest ilmunule. Väga oluline on jäädvustada imelisi hetki tule­vastele põlvedele Kärstna mõisa härrastemajas tegutsenud rik­kalike traditsioonidega tegusa kooli elust, koolile ja piirkonnale olulistest inimestest - endistest ja praegustest õpetajatest, koolijuh­tidest ja töötajatest, endistest ja praegustest õpilastest.
 
Raamatu ilmumist toetas Eesti Kultuurka­pitali Viljandimaa ekspertgrupp ja põhirahastaja oli Tarvastu Val­lavalitsus.

Kärner, Siim. Umasuudu


V vihik mulgi murden
Toimetanud Malle Allese
Kujundanud Monika Hint
Viljandi : M. Allese, 2012
56 lk. : ill.

Siim Kärneri viimane teos, V vihik mulgi murden, sisaldab 44 mulgimurdelist luuletust, mõtiskledes ajast siin ja sealpool elu joont. Raamatus on ka sõnaseletused, loetelu autori varem ilmunud teostest ning omistatud tunnustustest.

Kõik on kokku aja lugu : 1908-2012 [DVD]

Viljandi C.R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium
[Viljandi] : CRJG, 2012
1 DVD : [pildifailid]

Plaadile on kokku kogutud Carl Robert Jakobsoni gümnaasiumi fotod läbi aja.Pildid on pärit kooli fotoarhiivist ja erakogudest ning Viljandi muuseumist.

Arhiivijuht IV

Isikud, perekonnad ja mõisad
Ajalooarhiiv ; koostanud Lea Teedema
Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2012
511, [1] lk.

1980. aastate lõpus kavatses Eesti NSV Arhiivide Peavalitsus välja anda Eesti arhiivides ja muuseumides säilitatavate isikufondide üldteatmiku. RAKA (Ajalooarhiiv) fonde käsitlev käsikiri valmis 1987. aastal. Kuna teiste mäluasutuste osa jäi valmimata, siis teatmik trükis ei ilmunud.

Arhiivijuhi neljas osa on toona alustatud töö loogiline jätk ja põhineb osaliselt omaaegsel käsikirjal. Teatmik sisaldab 197 isiku- või perekonnafondi ja 117 mõisafondi ning mõisadokumentide kollektsiooni kirjeldust.

Arvo Pärt in conversation

Enzo Restagno, Leopold Brauneiss, Saale Kareda, Arvo Pärt
Translated by Robert Crow.
London [etc.] : Dalkey Archive Press, 2012
182 lk., 8 l. ill. : ill.

Tegemist on esseede ja intervjuude kogumikuga, mis on väikeste erinevustega ilmunud juba saksa, itaalia ja eesti keeles.
 
Kohal oli rohkem kui sada fänni, kes soovisid klassikalise muusika elavat legendi oma silmaga näha.
Arvo Pärt nägi raamatut samuti nagu fännid esmakordselt alles esitlusel, sest esimesed eksemplarid pääsesid trükipressi alt kirjastaja kätte kõigest mõned päevad tagasi.
 
Dalkey Archive Pressi juht John O’Brien rääkis, et Pärdi raamatu tiraaž on nende jaoks suur - 7500 eksemplari -, millest suurem osa müüakse USAs ning lisaks ka Suurbritannias, Aasias ja Austraalias.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakond 2009-2011

Mööbel + ruum
Rööppealkiri Estonian Academy of Arts Departement of Interior Architecture and Furniture Design
Koostanud Toivo Raidmets, Karin Paulus
Toimetanud Karin Paulus, Kadri Tonto
Tõlkinud Jaan Rand
Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2012
126 lk.: ill.

Aastaraamat-almanahh käsitleb sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna tegemisi aastatel 2009–2011 ning on järjelt juba neljas. Teos annab kena ülevaate põnevamatest projektidest (uue kunsti keskus, maakool, linnamööbel) ja õnnestunumatest töödest alates toolidest ning lõpetades maalidega. Põhjalikumalt on tutvustatud magistritöid, mille seas on näiteks Reet Sepa Nõukogude-aegse tüüplasteaia rekonstrueerimisprojekt ja Liisa Põime Eesti Pekingi saatkonna mööbel. Lennukate tudengiprojektide kõrval antakse ülevaade õppejõudude huvipakkuvamatest uudisteostest ja loomingut kannustavatest ideedest. «Teeme oma tööd rahuliku meele ja selge peaga – kõik, mis on materjalipärane, on tavaliselt ka ilus,» leiab professor Toivo Raidmets tegemisi kokku võttes.

Eesti mõistatused

Aenigmata Estonica III : 1, Kogujate register
Koostanud R. Saukas ja A. Krikmann
Toimetanud A. Krikmann ja R. Saukas
Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012
384 lk., [32] lk. ill.
Sari Monumenta Estoniae antiquae, IV

Eesti mõistatuste akadeemiline, kõiki käsikirjalisi ja trükitud tekste hõlmav publikatsioon sisaldab materjali aastaist 1660–1996, kokku on tüpoloogilises väljaandes tsiteeritud u. 32 090 teksti.

2800 tüübiartiklit esitavad kõige olulisemad variandid koos topograafia, koguja nime ja teksti üleskirjutamise aastaga, geograafilise leviku, trükiallikad, võrdlused lähedaste tüüpide ja teiste rahvaluuleliikidega jne.

Monograafilistes uurimustes vaadeldakse eesti mõistatusi mitmesugustest aspektidest: sisu, kujundid, süntaktiline struktuur, tüpoloogiaprobleemid, kogumis- ja avaldamislugu; tuuakse paralleelid naaberrahvaste materjaliga ning viited laiemale rahvus­vahelisele paralleelainesele.

Väljaande juurde kuulub CD-ROM eesti mõistatuste täieliku andmebaasi ja kasutajaliidesega.

Eesti uuema rahvalaulu kujunemine

Ingrid Rüütel
Toimetaja Kanni Labi, muusikatoimetaja Tiiu Otsus
Kujundus: Pille Niin, noodigraafika: Edna Tuvi
[Tartu] : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012
648 lk. : ill., portr., noot.

Käesolev teos on pühendatud ühele huvitavale, aga ühtlasi ka väga mitmetahulisele,keerukale ning seni peaaegu uurimata nähtusele eesti rahvalaulu ajaloos - üleminekule vanalt regivärsiliselt laulult uuele, nn lõppriimilisele rahvalaulule. Uuema rahvalaulu võidulepääs XIX saj.2.poolel ei tähendanud hoopiski üksnes rahvalaulu vormi muutumist. Me võime kõnelda murrangust kogu laulutraditsioonis, mis saatis murrangulisi sündmusi ajaloos ning sellega seotud muutusi rahva vaimses palges.

Raamat tutvustab uuemate rahvalaulude varasemat kihistust, mida tuntakse seni väga vähe.

Ettevõtlikkusest ettevõtluseni

Raul Eamets, Raigo Ernits, Heili Haabu ... jt.
Gümnaasiumiõpik
Illustratsioonid: Karel Korp
Tallinn : Teadlik Valik, 2012
224 lk. : ill.

Õpik on abiliseks ettevõtlikele inimestele, kes otsivad uusi väljakutseid, soovivad leida oma sõltumatu tee elus ning ennast teostada. Seega Sinule, kes sa tahad homme elada paremini, huvitavamalt ja sisukamalt kui täna. Kuigi tegemist on gümnaasiumiõpikuga, sobib see väga hästi ka iseseisvalt ettevõtlusalaste teadmiste omandamiseks.

„Ettevõtlikkusest ettevõtluseni” on kirjutanud pikaajalise ettevõtja- ja õppejõu kogemusega spetsialistid, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud ja ettevõtluses igapäevaselt osalevad praktikud.

Geomeetriline inimene

Eesti Kunstnikkude Rühm ja 1920.–1930. aastate kunstiuuendus
Koostaja Liis Pählapuu
Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2012
255 lk.

Raamat kaasneb samanimelise näitusega Kumu kunstimuuseumis (31.08.2012?06.01.2013) ja annab ülevaate Eesti avangardkunsti esimese ja ühe olulisema rühmituse Eesti Kunstnikkude Rühma ajaloost. Raamatus vaadeldakse rühmitusse kuulunud kunstnike loomingut, pakkudes sissevaateid selle olulisemate autorite kujunemisesse. Reprodutseeritud on ligi kolmekümne kunstniku teosed, nende hulgas rühma tugevaima teoreetiku Märt Laarmani ning liikumises olulist rolli mänginud Arnold Akbergi, Jaan Vahtra, Eduard Ole, Henrik Olvi jt tööd, samuti Rühmale ideeliselt lähedaste, Lätis loodud Riia Kunstnike Grupi kunstnike looming. Näituse kuraator Liis Pählapuu, kirjandusteadlane Tiit Hennoste ja kunstiajaloo professor Vojtěch Lahoda (Tšehhi) kirjeldavad uuendusmeelse kultuuripildi jõudmist Eestisse ja heidavad pilgu ka laiemale Ida-Euroopa kontekstile, analüüsides paljusid teemaga seotud tahke.

Juhised laevajuhile - kaptenitele ja vahiohvitseridele, lootsidele ja puksiiride kaptenitele

R. W. Rowe
Tõlkija: Rein Raudsalu
Toimetaja Helje Heinoja
Eessõnad: Rein Raudsalu, Peedu Kass
Eesti Mereakadeemia, laevandusteaduskond
Tallinn : Eesti Mereakadeemia, 2012
174 lk. : ill.

Laeva käsitsemise juhend. Sisukord:
 • Üldist, tutvumist pöördepoolusega
 • Juhitavuse kontrollimine väikesel kiirusel
 • Põiksurve
 • Pöörete sooritamine (tsirkulatsioon)
 • Tuule mõju
 • Lohistatava ankru kasutamine
 • Vasastikmõju (interaktsioon)
 • Hoovuse mõju
 • Vööripõtkuri töö
 • Spetsiaalsed sõukruvid ja roolid
 • Töö kahe sõukruviga
 • Puksiiride kasutamine laeva käsitsemisel
 • Soovitusi täiendavaks lugemiseks

Kevadnäitus

EKL 12. aastanäitus
Rööppealkiri Spring Exhibition : 12th Annual Exhibition of EAA
Koostaja-toimetaja Elin Kard
Tallinn : Eesti Kunstnike Liit, 2012
94, [1] lk. : ill.

EKL 12. aastanäituse kataloog sisaldab näituse idee autori Ants Juske ja EKL presidendi Jaan Elkeni saatetekste, EKL aastanäituste kronoloogilist nimekirja ja aastanäitusel eksponeeritud teoste reproduktsioone. 96-leheküljeline kataloog on värvitrükis ning eesti- ja inglise keelne. Raamatu koostaja ja toimetaja on Elin Kard, kujundaja Maris Lindoja. Kataloogi tõlked Maris Karjatse, trükitud trükikojas Printon.
Kataloogi on võimalik osta Kunstnike Liidu kontorist ja hästivarustatud raamatukauplustest. Näituseprojektis osalenud kunstnikel palume kataloogidele järele tulla EKL kontorisse Vabaduse väljak 6.
Kataloogi väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Kuhu läheb tütarlaps oma tarkusega?

Aimur Joandi
Laane (Tartumaa) : Jänesmäe, 2012
71, [1] lk. : ill.

Talunik ja põllumajandusloolane Aimur Joandi on arhiivi ja kirjandusallikate ning ajakirjanduses ilmunud artiklite põhjal kokku seadnud raamatu «Kuhu läheb tütarlaps oma tarkusega».

Leo Villand: kultuurile pühendatud elu

Artikleid ja bibliograafia
Koostanud Viivi Maanso
Toimetanud, ees- ja järelsõna: Krista Kerge
Kujundanud Maria Must
Tallinn : Tallinna Ülikooli EKKI Emakeeleõpetuse Infokeskus, 2012
247 lk. : ill., portr.
Sari Eesti keele ruum : Emakeeleõpetuse Infokeskuse toimetised, 7

Raamat sisaldab artikleid ja bibliograafiat tunnustatud pedagoogikateadlase, "kirjandiõpetuse isaks" tituleeritud Leo Villandist (1928-2010). Mälestusi jagavad raamatus tema kolleegid, õpilased ja lähikondsed.

Lisaks erialatööle, korraldas Leo Villand rohkelt kultuuriloolisi reise. Omapäraselt jagas ta ekskursioonid kaheks: on ameerika meetod ja jaapani meetod. Jaapani meetod on tulle bussis välja, kõndida ja jalgu sirutada. Ameerika meetod on sõita bussiga kohale, visata pilk läbi bussiakna välja, öelda ahah ja edasi sõita...

Let's meet in the library!

Estonian libraries
Translated by Tiina Tarik
Edited by Kristina Pai, Anneli Sepp
Foreword Toomas Hendrik Ilves
Tallinn : Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, 2012
[32] lk. : ill.

Mereastronoomia

Ilmar Noor
Toimetanud Helje Heinoja
Kujundus: Marju Veermäe, kaanekujundus: Mariann Einmaa
Eesti Mereakadeemia
[Tallinn] : Eesti Mereakadeemia, 2012
249, [7] lk. : ill.

Käesolev raamat ei ole õpik selle sõna traditsioonilises tähenduses, kuid seda võib kasutada õpikuna igasugusel tasemel. Meremehe seisukohalt kirjutatuna on stiil ja keelekasutus õpikustiilist mõnevõrra erinev, ka võib ajuti tunnetada ülemäärast emotsionaalsust.

Minu esimene jahiraamat

Per Gabrielsson, Egon Grubbström, Christer Holmgren ... jt.
Rootsi keelest tõlkinud Lea Vaher
Toimetanud Eesti töörühm: Peeter Hussar ... jt.
Kunstnik Svante Morgan, Eesti illustratsioonid: Rein Kuresoo
Kujundus: Anu Maarand
Tallinn : Eesti Jahimeeste Selts, 2012
144 lk. : ill.

Raamat on tõlgitud rootsi keelest ja peamiseks sihtrühmaks on noored, kes tunnevad huvi jahinduse vastu ja soovivad saada tulevikus jahimeheks. Raamat on ilmunud ka soome keeles ja osutunud väga populaarseks.

Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus

Heiki Lindpere
Kinnipeetud välismaa laevade ja laevaperede viivitamatu vabastamise menetlus
Rööppealkir International Tribunal for the Law of the Sea
Toimetanud Helje Heinoja
Kaane kujundanud Mariann Einmaa
Eesti Mereakadeemia
Tallinn : Eesti Mereakadeemia, 2012
111 lk. : ill.

Sisukord:
 • Rahvusvaheliste mereõiguse alaste vaidluste lahendamisest
 • Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus
 • Kinnipeetud välismaa laevade ja laevaperede viivitamatuvabastamise menetlus kui eriline diplomaatiline kaitse osutamise võimalus lipuriigi poolt
 • Lühiülevaated senisest RMÕK kohtupraktikast

Vana Tallinn XXIII(XXVII)

Tallinn 2012
400 lk.

Ilmunud on järjekordne aastaraamatu Vana Tallinn köide, mis tutvustab mitmeid Eesti ja teiste Läänemeremaade linnade kultuuri-, majandus- ja sotsiaalajaloolisi teemasid. Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi direktor ja arheoloog dr Erki Russow annab põhjaliku ülevaate Eesti linnaarheoloogiast alates 1920. aastatest kuni tänapäevani juhtides tähelepanu mitmetele kitsaskohtadele. Läti Ajaloo Instituudi endine direktor dr Andris Caune tutvustab saksakeelses artiklis arheoloogilisi uuringuid Läti keskaegsetes väikelinnades. Ajaloomuuseumi teadurid dr Ivar Leimus ja Krista Sarv analüüsivad haruldast leidu Tallinna lahest – 13. sajandist pärinevat kaupmehekirstu, mis sisaldas mitmeid münte ja nahkesemeid. Tallinna Ülikooli kirjandusteadlane dr Aigi Heero vaatleb 17. sajandil Tallinnas toimunud kirjandusreformi, mille käigus ilmalik ladinakeelne luule asendus saksakeelsega. Mitmed ilmunud huvipakkuvad artiklid on pühendatud 18. sajandi Tallinna eluolu uurimisele. Lauri Suurmaa annab ülevaate erinevate käsitööalade viljelejate paiknemisest Tallinna all-linnas valgustussajandil. Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, Eesti tuntumaid linnaajaloolasi Raimo Pullat analüüsib varandusinventaridele tuginedes seda, millisel tasemel oli 18. sajandil linna heakord ja tervishoid, milliseid mööbliesemeid võis kohata tollaste linlaste kodudes ning kuivõrd peegeldus linnapildis elulaadi agraarsus. Tallinna Linnamuuseumi teadur Risto Paju käsitleb selle sajandi Tallinna aiakultuuri olemust ning Tallinna Tehnikaülikooli prof Enn Velmre tutvustab Tallinnas sündinud 19. sajandi baltisaksa füüsikaklassiku Thomas Johann Seebecki elukäiku.

Arhiiviallikatest tutvustab Tallinna Linnarhiivi teadur dr Tiina Kala ühe 16. sajandi Tallinna lihunikusulase testamenti ning Tallinna Ülikooli professor Tiiu Reimo 17. sajandi Tallinna Beckeri raamatupoe raamatuvalikut. Dr Rein Loodus toob lugejateni 19. sajandi Saksa perekonnalehtedes ilmunud Tallinna vaateid. Kroonikarubriigis tutvustatakse möödunud aastal Tšehhis ja Poolas toimunud linnaajaloolist konverentsi ning baltisaksa ajaloolase Otto Freymuthi saatust Teise maailmasõja päevil. Ilmunud aastaraamatust leiab huviline ka arvukalt hiljuti ilmunud linnaajalooliste raamatute ja artiklite retsensioone ja annotatsioone. Mahukas – 400 leheküljeline aastaraamat pakub sisukat ja mitmekülgset lugemist kõigile ajaloo ja kultuurihuvilistele.

Sarja väljaandja ja vastutav toimetaja on prof Raimo Pullat.

Wetland settlements of the Baltic

A prehistoric perspective
Edited by Elena Pranckėnaitė
Vilnius : Center of Underwater Archaeology, 2011
183 lk. : ill., kaart.

This is the first publication to provide an overview of the archaeological investigatins of wetland sites throughout the entire Baltic region. The book aims to provide a thorough historiography of its subject by presenting the specifics of this region through a discussion of ongoing and already completed incestigations.

Прогулки с музой

Хрестоматия
Rööppealkiri Jalutuskäigud muusaga
Cоставитель, литературный редактор Людмила Глушковская
Пролог: Рейн Вейдеманн ; редактор-оформитель Олег Костанди, обложка и оформление Веры Станишевской
[Таллинн] : Eesti Kultuurikeskus Vene Entsüklopeedia, 2012
291, [5] lk. : ill.
Sari Мир перевода - мир диалога

Вышла в свет антология «Прогулки с музой», в которую включены переводы на русский язык стихов и прозы тридцати трех эстонских авторов, пишет еженедельник «День за Днем».
Этой книгой, выпущенной в качестве приложения к журналу «Вышгород», таллиннское издательство «Русская энциклопедия» сделала прекрасный подарок не только учащимся средней школы и гимназистам, которым антология адресована напрямую, но и всем тем, кто интересуется эстонской литературой. Кажется, после восстановления независимости столь полных и разнообразных сборников эстонских художественных текстов на русском не было. Литература Эстонии представлена широко прежде всего хронологически – от безусловных классиков, таких, как Фридрих Рейнгольд Крейцвальд и Лидия Койдула, до популярных современных (весьма современных!) прозаиков вроде Андруса Кивиряхка и Марта Кивастика.
Замечателен при этом дисбаланс в пользу нового времени: больше двух третей книги занимают тексты авторов, которые прославились во второй половине ХХ века. Среди них – Юри и Юло Туулик, Арво Валтон, Матс Траат, Ян Каплинский, Майму Берг, Рейн Пыдер, Леэло Тунгал, Дорис Карева, Вийви Луйк, Рейн Салури... Ряд писателей представлен отрывками из романов, например, Карл Ристикиви («Навья ночь»), Николай Батурин («Кентавр»), «Прощай, мистер Шекспир» (Тээт Каллас).
Подробнее об этой книжной новинке читайте в свежем выпуске еженедельника «День за Днем».
Allikas: Прогулки с эстонской музой. - Postimees.ru http://rus.postimees.ee/996466/progulki-s-jestonskoj-muzoj/

Ibipaio [CD]


Vihmakõnõ


Kago, pseud.
Esitab Kago
[Tallinn] : Õunaviks, 2012
1 CD (48'1'')

1. Magellani raadio kutsung
2. Puhas puulpäiv
3. Mallega
4. Ehitage uus maja
5. Vahekord
6. Kindakirjad
7. Lätsi läbi Vömmoroski
8. Mets
9. Vari
10. Helian 2
11. Sairon mairon
12. Noorekuu
13. Igal suvel
14. Tetermats
15. Meis on see viimne laul
16. Mõttetaust
17. Lõpetuse ingel
18. Vesi voolab
19. Liidiga yleval


Kago kassiepopöa jätkub

Neli aastat pärast “Mopskassi maja” on saanud valmis Kago neljas album, samuti kassiainelise nimega “Ibipaio”.

“Ibipaiol” kajastuvad ka elus toimunud muudatused: seni maa ja linna vahel pendeldanud Kago kolis 2009. aastal lõplikult oma vanavanemate Räestu tallu Võrumaal ning seal on valminud ka suurem osa albumi lugudest.

Paiksusele vaatamata on sellest kujunenud Kago kõige koostöörohkem plaat. Kõlapildi rikastamiseks toob ta loos “Ehitage uus maa” Võrumaa helimaastikele külla Barcelonas elava argentiina muusiku Fernando Moresi, loos “Vesi voolab” teeb kaasa tuntumaid soome jouhikkomängijaid Pekko Käppi, vokaaliga on samas loos esindatud Iduvigik. Lisaks on lugudes kuulda kassIivulat ja Mõhkjõge Kitse küla kandis.

Nelja aasta jooksul kogunenud materjalist aitasid albumi koostada lisaks Õunaviksi põhikoosseisule UK plaadifirma FatCat Recordsi eestvedaja Dave Howell ja Eesti muusik Juhan Vihterpal.

“Ibipaio” kõige omapärasemateks joonteks peab Kago ise kodust (mitte lo-fi) saundi ning tähenduseta sõnadest koostatud vanade lastelaulude, millel on võimalikke varasemaid seoseid loitsudega, viisistamist. See on ka kõige vanamuusikakõlalisem plaat, kus esindatud mh harmoonium ning kaevuvinna ja tulisele pliidile visatud veesahmaka sämplingud.

[..]

Plaadiga tutvumiseks on saadaval lood “Vari” ja “Vesi voolab”. Lisaks ilmub siin plaadilt välja jäänud 5 looga boonus EP. Plaadi puhul valmisid Zbanski Kinoolt ka videod lugudele “Vari” ning “Öiste vestluste vari”.

* LUGUSID LUGUDEST

Kago mõnest “Ibipaio” loost
 
Mul on tunne, et iga laul sellel plaadil on kujutis mõnest inimesest, nähtusest või ajast. Kirjutan paari sõnaga sellest, kuidas muusika praegusel ajal ka tekkida võib.

“Magellani raadio kutsung”. Mulle on alati saadete alguses olnud kutsungid meeldinud, eriti sellised vaiksemad, mis vana raadio eetrikahinas kõlasid ysna nagu kirikukellad. See lugu siin on seotud mu proosaga, temast on põgusalt juttu “Hilistes lemmelehtedes” ja pikemalt jutus “Kui avaneb raadio” (Sirp 9.08.2012).

“Ehitage uus maa” algas sellest, et sain Belgias Hasseltis Fat Cati festivalil tuttavaks argentiinlase Fernando Moresiga, kes oli seal koos mingi natuke kahtlase ameerika postrocki bändiga, vist kuidagi netitutvuse kaudu. Ta oli klassikaline latiino – tume, väike, liikuv ja tal oli kaasas imeilus girlfriend Marta, kes oskas väga huvitavalt oma maa kirjandusest rääkida. Nad kohtusid Fernandoga nii, et M. hakkas F. juures viiulit õppima. Aga pill jäi kähku kõrvale ja asemele tuli midagi muud. Väga soojad ja elavad kujud. Ja mina olin nende jaoks vist mingi põhja viiking, sest kui hiljem meilisime, siis imestas Fernando siinse miinus kahekymne kraadi kohta, et “how can human body survive such a temperature”? Niiet maailma eri otsade kohtumine. Tegime õhtul ja hommikul natuke proovi ja järgmisel päeval mängis Fer mulle kahes loos viiulit ja yhes loos mingit kõri peale asetatavat muundurit kaasa. Hiljem hakkasime netis lugusid vahetama. Ta mängis mu “Vigikatele” väga laheda viiuli peale ja saatis oma asju. Aga need olid enamuses sellised täiesti teise kultuuri asjandused, elava biidiga. Võtsin siis yhest loost esimese osa (pärast läks seal ka kargamiseks, mandoliin lendas sisse jne), tegin oma sõnad peale ja selline saigi. Mänguruumi oli vähe, sest mul oli terviklik fail, mida sai ainult lõikuda venitada või osasid sagedusi ära kustutada. Aga viiul on väga hea kõlaga pill, kahju, et Fer viimasel ajal ainult kitarret mängib.

Teine netikoostöö tuli sel suvel. Kui me Liskaga paari aasta eest siia maale elama kolisime, siis oli see esimene lugu, mis sai tehtud. Mul oli tänu Aare Pilvele kaasas yks umbes sajandi vanune ja järelromantiliselt nukrameelne antoloogia “Eesti luuleilm” ja sygise syvenedes sai seda loetud. Ja yhel õhtul pliidi ees hakkas Liska mu tykkaega kordund kidrakäigu peale sealt yhte teksti laulma. Pärast leidsime, et see on Lydia Koidula. Muidu oli nagu allergia selle liiga õhkava luule vastu, aga näe, millise kirjutas – “seda paika tundsime”. Suve lõpuks oli “Vesi voolab” plaadi viimase loona sisse mängitud ja Liska oli ka kyynis vokaalid sinna peale laulnud ja tundnud, et pimedast nagu vaatab keegi, kui ta laulab. Vaatab ja toetab. Aga lugu ise tundus ikka natuke tyhi. Yhel hetkel poolunes tuli pähe, et see puuduv osa on Soomes. Et peaks yles otsima Pekko Käppi ja tema selle maa hiiukandle sugulase jouhikko. Nägin tema laivi kusagil Turus vist viie aasta eest, kui Pastaca “koosseisus” veel trumme sai mängitud. Pekko oli väga hea, kirglik ja tehniline. Ega ta asjata mööda maailma ei tuurita, sest sel pillil on omad vasted olemas Tuvas ja Kesk-Aasiaski. Aga kalevala värsi õudusi ja ilu laulab sinna peale nii sõgedalt ikka ainult soomlane. Paari aasta eest Moostes hakkasime pikemalt juttu ajama ja selgus, et Pekkol oli kunagi olnud mingi “Kago periood”, kus ta mu muusikat kuulas. Ta oli kohe nõus koostööd tegema, lugu meeldis (“beautiful and scary”) ja õnnestus talle inglise keele kaudu isegi selgeks teha, mida heliliselt proovida võiks. Ta on väga paindlik mängija ja tabas loo meeleolu lennult. Lõppmiksis kasutasin lõike neljast lindistusest. Kidra ja jouhikko ehk ei olegi kunagi niiviisi koos mänginud.
 
Unest on ka vahel mõni viis tulnud. Yks oli “Noorekuu”. Ja teine oli kuidagi kadunud Vanaisaga seotud, unes lauldi seda vene keeles, mingi suur hulk mehi nagu tammus sõnnikus või ma ei mäleta. Igal juhul seal see laul aitas millestki raskest välja. Tykiks ajaks jäigi ta ainult diktoka peale, kuhu ta öösel laulsin, sest polnud teksti. Ja siis leidsin, et yks sellise natuke totaka ja kappava viisiga tekst“Lätsi läbi Võmmorski”, mida Liinatsurade raudvara Vahelaane Paali oli vist juba 40ndatel poisina kuulnud, on sisult hea, aga vääriks viisi poolest enamat. Mulle väga meeldivad koha- ja isikunimed rahvalauludes ja muidugi ka see reaalsus, millest tekst räägib. Eks võtsin suuremast ja esitustes muutuvast tekstist ainult oma lemmikvärsid, sest “takast paistu Vinne viir, taha veeti riigipiir” või “püksinöpse nöörätäüs, kaadsapaiku pangitäüs” polnud une viisi meeleoluga kooskõlas. Ja kuna meil oli mõne aja eest valminud uus vinnaga kaevupealis, siis sai seda taustaks vändatud, mp3-mängija klappidega peas, et rytmi hoida. Niiske ilmaga see vinn just nii kääksubki, aga kaev võiks muidugi olla sygavam. Saaks pange kauem yles vändata. Mõni aeg peale loo tegemist ilmus Postimehes artikkel, kus räägiti, et Võmmorski ja Matsuri piirikordonites on ärev olukord. Keegi tahtis sealt läbi marssida, aga tema mitukymmend kometit Eesti riigile ei meeldinud.
 
“Sairon Mairon”. Mõne aja eest sai hästi palju Juhan Jaigiga tegeldud. Leidsin yhest ta näidendist seto rõikamängu sõnad, mida ytleb väike Hööd’o (nii oli ka mu Vanaisa nimi). Selline glossolaalia, vene ja seto sõnad ära käänatud nii, et nad enam midagi selget ei tähenda, aga hoolimata sellest, et see on laste loetus, mõjusid need kuidagi maagiliselt. Viisi muidugi ei olnud, viis tuli siis, kui diktofon käes kassi söötsin. Meil on kõik suure nurruga kassid, hakkavad väga lihtsalt ja igalyhel on oma stiil. Iivula on siin praegu kõige vanem, ka kolme väikse ema. See pisike kass suutis lähedalt päris suure nurru tekitada ja sellest sai omakorda loop. Mõne aja pärast ilmus Siberi setode laulude plaat ja seal loeb sealne suurlaulik Semmeni Olli selle teksti lyhemat versiooni – see suulise traditsiooni tykike oli seal kaugel veel säilinud ja sai minu käes sellise kuju.
 
“Liidiga yleval”. Kaheksa kuu eest syndis meil tytar. Hetke tähendus on selline, et esialgu saab sellest rääkida ainult muusikas. Imiku elu juurde käib ka yleval valvamine, vahetused, mõne tunni tagant toidu andmine, temaga ringi jalutamine, et peale sööki krogik välja tuleks, liigutused ja pilgud, väsimus, lootus ja öö akna taga. Selles loos on madalamalt mängitud osa vanema ja kõrgemalt mängitud osa lapse oma. Liska ytles, et seal oleks isegi nagu need Liidi siputused sees.
Allikas: Sänna Kultuurimõis http://www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/muugil-lauri-sommeri-uus-cd-ibipaio/

Nimed marmortahvlil [DVD]

Režissöör Elmo Nüganen
Stsenaristid: Elmo Nüganen ja Kristian Taska
Operaator Sergei Astahhov
Helilooja Margo Kõlar
Produtsent Kristjan Taska
Tallinn : Eesti Päevaleht : Hea Lugu : Eesti Ajalehed [levitaja], 2012
1 DVD (1 tund ja 30 min) : värv.
Sari Eesti filmiklassika ; 30

Aastal 1918 tekkis Euroopa kaardile uus riik – Eesti Vabariik. Filmi keskmes on tavalised koolipoisid, kes ei pidanud paljuks minna oma riigi iseseisvuse eest võitlema. Peaosaline Henn Ahas, kes alguses küll kahtleb koos kaaslastega sõdima minekus, otsustab siiski oma klassivendi ja riiki aidata. Koolipoistel tuleb lüüa raskeid lahinguid mitmel pool Eestis. Kas saadakse tasuks armastus, isamaa või jäävad neist poistest mälestuseks vaid nimed marmortahvlil?
 
Elmo Nüganeni vändatud film on iseseisvuse taastanud Eesti seni kõige suurejoonelisem linateos, mille tugev eepiline alatoon on võlunud väga paljusid vaatajaid. „Nimed marmortahvlil“ esilinastus Eesti kinodes 1. novembril 2002. aastal ja osutus äärmiselt populaarseks. Kokku kogus film kinodes 167 000 vaatajat, mis hoiab enda käes Eesti viimaste aegade kinokülastuse rekordit.
 
Skandinaavia suurima filmitootja Nordisk Film kaudu on film jõudnud välja ka Jaapani rahvustelevisiooni.

Peo- ja sünnipäevalaulud [CD]

Tallinn : Estonian Artist Agency, 2009
3 CD-d (58'4'', 65'17'', 62'24'') + 1 voldik
Sari Eesti kuld ja eesti süda ; [3]

Laule esitavad: Üllar Jörberg, Parvepoisid, Heldur Jõgioja, Toivo Nikopensius, Lembit Majas, Aivar Teppo, Harald Lutterus, Toomas Anni, Vello Orumets, Sulev Mägi

CD 1:
1. Õnne sünnipäevaks / trad. ; sõn.: H. Jõgioja ; esit. Ü. Jörberg.
2. Pole sul tarvis teada mida ma teen / rahvalik ; sõn.: H. Käo ; esit. Parvepoisid.
3. Romansero / trad. ; esit. H. Jõgioja.
4. Kaks lauljat / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Nikopensius.
5. Sigaretid ja viinad / T. Spencer ; sõn.: H. Käo ; esit. Parvepoisid.
6. Roosiaias / muusika ja sõn.: trad. ; esit. L. Majas.
7. Postipoiss / A. Marcs ; sõn.: J. Pori ; esit. Parvepoisid.
8. Valged roosid / P. Fiegel [p.o. F. Spielman] ; sõn.: V. Ojavere ; esit. Ü. Jörberg.
9. Labajala valss / rahvalik ; esit. A. Teppo.
10. Puuriidalaul / A. Oit ; sõn.: H. [p.o. K.] Kass ; esit. Parvepoisid.
11. Kord elas mölder / muusika ja sõn.: trad. ; esit. H. Lutterus.
12. Heeringas / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
13. Ma tahaksin kodus olla / muusika ja sõn.: trad. ; esit. T. Anni.
14. Ainult sinule, Ann / rahvalik ; esit. S. Mägi.
15. Tüdruk / muusika ja sõn.: A. Uustulnd ; esit. Parvepoisid.
16. Rosamunde / trad. ; sõn.: H. Jõgioja ; esit. T. Anni.
17. Õllepruulija / K. S. Richter, W. Gabriel, Reiter ; esit. Parvepoisid.
18. Mets mühiseb / rahvalik ; esit. E. Kasesalu.

CD 2:
1. Kui kallist kodust läksin / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
2. Soovin sulle õnne / K. Stolz ; sõn.: H. Jõgioja ; esit. T. Anni.
3. Saaremaa valss / R. Valgre ; sõn.: D. Vaarandi ; esit. V. Orumets.
4. Reilenderipopurrii / rahvalik ; esit. A. Teppo.
5. Mats alati on tubli mees / muusika ja sõn.: trad. ; esit. H. Lutterus.
6. Las mööduvad aastad / muusika ja sõn.: Träss ; esit. T. Anni.
7. Asuniku polka / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Nikopensius.
8. Süda see ihaldab laineid / rahvalik ; esit. S. Mägi.
9. Metsa läksid sa / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
10. Täna öösel / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Anni.
11. Oh sa poiss! / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Nikopensius.
12. Vana valss / H. Jõgioja ; esit. H. Jõgioja.
13. Laulge poisid, laulge peiud / rahvalik ; sõn.: A. Thompson ; esit. Parvepoisid.
14. Hulkuri valss / A. Tanner ; esit. Ü. Jörberg.
15. Ainuke vara / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Nikopensius.
16. Viljandi paadimees / [A. Vinters] ; sõn.: J. Pori ; esit. T. Anni.
17. Videviku tango / H. Jõgioja ; esit. H. Jõgioja.
18. Viina joo! / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Anni.
19. On silmi siniseid / muusika ja sõn.: A. Uustulnd ; esit. Parvepoisid.

CD 3:
1. Las käia, kulla peremees / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
2. Mulgimaale / muusika ja sõn.: trad. ; esit. T. Anni.
3. Kui tuled sa / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. T. Nikopensius.
4. Pulmavalss / rahvalik ; esit. A. Teppo.
5. Sauna taga / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
6. Kes võib noorust keelata / muusika ja sõn.: trad. ; esit. T. Anni.
7. Õrn ööbik / trad. ; sõn.: G. Wulf-Õis ; esit. T. Nikopensius.
8. Väike kambrike / trad ; esit. H. Jõgioja.
9. Kui Kungla rahvas / K. A. Hermann ; sõn.: F. Kuhlbars ; esit. Parvepoisid.
10. Ämmamoori maja / muusika ja sõn.: trad. ; esit. T. Anni.
11. Joo, sõber, joo / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
12. Jambolaya / Williams ; sõn.: Arder ; esit. T. Anni.
13. Kevad südames / rahvalik ; esit. S. Mägi.
14. Ütle meri, mu meri / muusika ja sõn.: rahvalikud ; esit. Parvepoisid.
15. Ütle millal? (Quando) / Renis ; sõn.: Karmo ; esit. T. Anni.
16. Ei takista vallid / muusika ja sõn.: V. Köster ; esit. Parvepoisid.
17. Oi noorus! / muusika ja sõn.: trad. ; esit. T. Nikopensius.
18. Läksin mina... / trad. ; esit. A. Teppo.
19. Kaugel, kaugel, kus on minu kodu / ameerika rhvv. ; esit. Parvepoisid

80 aastat Tõlliste küla asundustalusid aastatest 1920-2000

Aini Oberst (sünd. Piir)
Uurimus kodukülast mis enne 1920-ndat kuulus Tartumaa Sangaste kihelkonda
Kaane kujundus: Tiia Pärnik
[Tsirguliina (Valgamaa)] : A. Oberst, 2011
308 lk. : ill., portr.

Tõlliste küla asundustalude 80-aasta kirjeldused koos dokumentaalsete andmetega

Hoia ja aita selga 2. osa

Rahvalikud võtted seljavalu ja radikuliidi vastu
Koostaja Kadi Sarendik
[Viljandi] : Sünnimaa, 2012
142, [1] lk. : ill.

RAHVALIKUD VÕTTED SELJAVALU JA RADIKULIIDI VASTU. Kui teeb muret väike seljavaluhoog, pole vaja kohe arsti juurde minna, sageli piisab loodustohtrite ja eneseravijate asjatundlikest nõuannetest. Tasub endale selgeks teha, kus asub terviseketi kõige nõrgem lüli. Sünnimaa seljavaluraamatu teine osa sisaldab ajaproovi edukalt läbinud ravivõtteid igasuguste seljahädade vastu. Siin on külamemmede radikuliidirohud ja koduaia eliksiirid, salvid ja soojendused ristluuvalu raviks, kompressid nimmelihasepõletiku leevenduseks, rohuõlidega määrimised ja kompressid valutavale kehaosale. Raamatust leiame konkreetseid juhiseid, kuidas maarohtudest efektiivseid tinktuure ja ekstrakte valmistada, kuidas saavutada parimat tervendavat efekti koduste ravivannide tegemisel, kuidas puhastada organismi ja kasutada kõigile jõukohaseid taastusravivõtteid. Tähtsal kohal on lihtsad igapäevased soovitused – selgroosõbralikud liikumisasendid, luustikku tugevdav toitumine, selgroogu abistav võimlemine ja valuhooge

Isamaa tagatuba

Kalle Muuli
Mart Laari valitsus 1992-1994
Toimetaja Karin Kastehein
Kujundaja Jan Garshnek
Tallinn : Tulimuld, 2012
323, [1] lk.

See on lugu Mart Laari esimese valitsuse tõusust ja langusest. Põnev ja paeluv nagu kogu too uskumatult dramaatiline ja värvikas ajastu.

Kalle Muuli alustas tööd Postimehe esimese Tallinna korrespondendina aastal 1989. Ta on ajakirjanikuna kajastanud laulvat revolutsiooni ja Eesti riigi taassündi, kõiki neid murrangulisi sündmusi, kus maa ja rahva saatus rippus sageli juuksekarva otsas.

Nüüd, 20 aastat hiljem kirjutab ta üliharuldastele dokumentidele ja poliitikute avameelsetele meenutustele tuginedes kaasahaarava loo sellest, mis tookord kirjutama jäi. Raamat heidab kirka valgusvihu Isamaa tagatuppa, Laari valitsuse poliitika keerdkäikudele ja skandaalidele. See on justkui järg autori omaaegsetele reportaazhidele, mis pakkusid kõneainet tervele Eestile.  

Karl Ristikivi teekonnad

Kaheksakümmend kuus postkaarti reisidelt 1946-1976
Kommenteerinud ja koostanud Janika Kronberg
Toimetanud Brita Melts
Kujundanud Endla Toots
Tallinn : Go Group, 2012
208 lk. : ill.
Sari GO reisiraamat

Eesti kirjanduse suurkuju Karl Ristikivi (1912–1977) loomingut läbib Eesti Euroopasse kuuluvuse mõtestamine ja usk humanistlikesse põhiväärtustesse. Rohkesti eriti Vahemeremaades reisinud kirjaniku sajandaks sünniaastapäevaks ilmunud raamat annab üksikasjaliku ülevaate nii kirjaniku reisidest kui ka tema lähemast sõpruskonnast. Ristikivi postkaarditekstid ja nende kommentaarid aitavad meil paremini mõista Ristikivi ajalooainelist loomingut, aga lähendavad meile ka inimest ennast. Täieliku ülevaate tõttu kirjaniku reisidest võime seda raamatut käsitleda kui illustratiivset monograafiat, mis sobib nii taustamaterjaliks kirjaniku loomingu juurde kui ka iseseisvaks lugemiseks või reisilektüüriks.

Kui pikk on ühe maja elu?

Eesti ekspeditsioon XIII Rahvusvahelisel Arhitektuuribiennaalil la Biennale di Venezia
Rööppealkiri How long is the life of a building? : Estonian National Exhibition at the XIII International Architecture Exhibition la Biennale di Venezia
Koostaja ja toimetaja: Tüüne-Kristin Vaikla
Tõlge inglise keelde: Peeter Alan Tammisto, Kristopher Rikken
Tallinn : Eesti Arhitektuurikeskus, 2012
240 lk. : ill.
 
Intrigeerivate fotode ning esseedega kataloog „HOW LONG IS THE LIFE OF A BUILDING?“ teeb põhjaliku sissevaate Eesti modernistliku arhitektuuri lukku ning andis autoritele võimaluse arutleda nii aktuaalsetel kui tulevikku suunatud teemadel. Kataloogis saavad teiste seas sõna kultuuriminister Rein Lang, kirjanik Tõnu Õnnepalu, kunstiteadlane Andres Kurg ning japanoloog Alari Allik. Kataloogi rikkalik pildivalik sisaldab unikaalseid arhiivifotosid ning värskeid jäädvustusi Eestis paiknevatest väärtarhitektuuriga hoonetest, mis praeguseks lagunemas või varjusurmas.

Esseede kõrval on kataloogis ära trükitud arhitektuurivaldkonna spetsialistide emotsionaalne arutelu, mis toimus 1. juunil 2012 Tallinna linnahalli suurel laval. Vestluse käigus räägiti nii linnahalli kui teiste sama ajastu hoonete käekäigust ning võimalikest tulevikustsenaariumitest. Samuti sisaldab kataloog tudengitele korraldatud Tallinna linnahalli teemalise töötoa dokumentatsiooni tekstide, joonistuste ja fotode näol.

Inglise- ja eestikeelsena ilmunud trükise koostajaks on Eesti ekspositsiooni kuraator Tüüne-Kristin Vaikla ning kujundajaks Aadam Kaarma.

Seitse tervendavat puud

Ain Raal
Kadakas, tamm, kask, pihlakas, mänd, pärn ja paju
Fotod: Ain Raal
Toimetajad Anu Nõulik ja Anu Sillaots
Kujundaja Anu Ristmets
Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012
407 lk. : ill.

Etnoloogilis-farmatseutilise sisuga raamat on sõnas ja pildis pühendatud seitsmele puuliigile (kadakas, tamm, kask, pihlakas, mänd, pärn, paju), eriti nende tervendavatele omadustele.

Sissejuhatavas osas käsitletakse metsa hingede asupaigana, inimeste ja puude maailma sarnasusi, puid kui sümboleid ja müütide kandjaid, puudega seotud uskumusi ja kombeid, meie pühapuid ja hiisi ning nende osa tervendamisel, Eesti tähelepanuväärsemaid puid ja palju muud.

Puuliikide juures on toodud bioloogiline iseloomustus, nendega seotud sümbolid, müüdid, uskumused ja kombed, tähelepanuväärsemad esindajad, kasutamine astroloogias, maagias, õieteraapias, antiikmeditsiinis, aasia meditsiinis, homöopaatias, aroomteraapias, saunas, rahvameditsiinis, meie algupärases kirjasõnas ning kõige põhjalikumalt teaduslikus meditsiinis.

Teksti ja fotode autor Ain Raal

Sild sinna ja tagasi

Peeter Laurits
Rööppealkiri Bridge to beyond and back
 Koostajad Peeter Laurits & Eero Epner
Tõlkija Peeter Tammisto
Tallinn : Tunnetamise Osaühing, 2012
159 lk.

Peeter Lauritsa kokkuvõtlik album ta viimase 15 aasta kunstiloomingust.

Sissejuhatav essee ja intervjuu autoriga Eero Epnerilt. Paralleeltekst inglise keeles.

Varjus ja valguses

Vello Jaska
[Tõrva] : V. Jaska, 2011
133, [2] lk. : ill.

Näidendite raamatus "Varjus ja valguses" on 3 algupärast täispikka näidendit. Sobivad lavastamiseks nii vabaõhuetendustel kui ka teatrisaalides.

Tuulte pesa [DVD]

Režissöör Olav Neuland
Stsenaristid Grigorijus Kanovicius ja Izakas Fridbergas
Operaator Arvo Iho
Helilooja Lepo Sumera
Tallinn : Eesti Päevaleht : Hea Lugu : Eesti Ajalehed [levitaja], 2012
1 DVD (1 tund ja 35 min) : värv.
Sari Eesti filmiklassika ; 29

Filmi tegevus toimub ühes Eesti külas II maailmasõja järgsetel murrangulistel aastatel. Ühelt poolt rõhus talumehi nõukogude võim, teiselt poolt metsavennad, kes uue võimuga koostöö tegijaid karistasid. Selles olukorras oli raske leida veretut keskteed.
 
Olav Neulandi esimest täispikka mängufilmi „Tuulte pesa“ peetakse Eesti filmikunsti uue laine üheks märkimisväärseks tähiseks. Film võitis Nõukogude Eesti I filmifestivali grand prix’ ja parima režissööri auhinna. Filmile muusika kirjutanud Lepo Sumera tunnistati samas filmide „Tuulte pesa” ja „Kõrboja peremees” muusika eest parimaks filmiheliloojaks ja Tõnu Kark parimaks meesnäitlejaks.

kolmapäev, 13. veebruar 2013

100 aastat raamatukogu Rakveres

Koostaja: Aili Höövelsoo
Toimetaja: Ilmar Vaaro
Tõlge inglise keelde: Kaili Õunapuu-Seidelberg
Rakvere : VR Kirjastus, 2012
192 lk. : ill.

Raamat ilmus 2012. aasta oktoobris tähistamaks raamatukogu 100. juubelit.

Eesti punktkirja käsiraamat

Tartu Emajõe Kool
Koostajad: Anneli Nellis, Ilona Tars, Kadri Kutsar, Monica Lõvi, Julia Trofimova, Vello Vart
Kaane kujundanud Merle Moorlat
Tartu ; [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2012
174 lk.

Punktkiri ehk braikiri on reljeefsetest punktidest koosnev sõrmedega loetav kiri pimedatele. Tänapäeval kasutatava 6-punktilise kirjasüsteemi töötas pime prantslane Louis Braille välja aastatel 1825–1829. Eestis võeti punktkiri ametlikult kasutusele aastal 1883 Tallinna pimedate koolis. Braille kirjasüsteem võimaldab pimedatel lugeda ja kirjutada, tagades seega parema juurdepääsu informatsioonile.

Punktkiri on rahvusvaheline kiri. Põhitähestik on paljudes keeltes ühine; sellele lisanduvad igale keelele spetsiifilised märgid (nt eesti keeles täpitähed) ja erisümbolid.

174-leheküljeline suures formaadis „Eesti punktkirja käsiraamat“ on esimene seda tüüpi trükis Eestis. Käsiraamatus on esitatud eesti, inglise, prantsuse, saksa ja vene keele, samuti matemaatika, füüsika ja keemia ning noodikirja punktkirjamärgid. Lisaks märkidele on käsiraamatus ära toodud punktkirja kirjutamise reeglid, rohkelt on näiteid. Lühiülevaade antakse ka tavatekstide teisendamisest elektroonilisse vormi ning 8-punktilisest punktkirjasüsteemist, mis võimaldab kasutada koolis elektroonilisi õppematerjale.

Tänapäeval kasutavad pimedad lugemiseks helisalvestisi, ekraanilugemise programmidega arvuteid jm, ent siiski on ka punktkiri äärmiselt oluline. Eriti tähtis on punktkiri koolis, sest ainult punktkirja abil saavad pimedad täpse ülevaate sõnade ja lausete kirjapildist. Punktkiri võimaldab nägemispuudega inimesel ka märgistada talle vajalikke esemeid: heliraamatuid, muusikasalvestisi jm. Punktkirja olulisust ilmestab muu hulgas tõsiasi, et Euroopa Liidus kehtiva direktiivi järgi peavad farmaatsiafirmad esitama ravimiinfo pakenditel ka punktkirjas.

Punktkiri on aluseks pimedate haridusele. Äärmiselt tähtis on nägemispuudega õpilastele vajalike õppematerjalide kättesaadavus punktkirjas. Loodetavasti aitab käesolev käsiraamat kaasa punktkirja jätkuvale arengule Eestis – ühel kogukonnal aga aitab ühiskonnas paremini hakkama saada.

Teavikuga PDF vormingus saab tutvuda SIIT


laupäev, 9. veebruar 2013

Viljandimaa looduskaitseobjektid

Koostaja: Reet Vaiksalu
Tekst: Hille Lapp, Reet Vaiksalu
[Tallinn] : Keskkonnaamet, 2012
44 lk. : ill.
 
Loodusväärtuste hoidmiseks on Viljandimaale loodud 26 kaitseala, 4 hoiuala ja 84 püsielupaika. Kaitse alla on võetud 14 parki, millele lisandub 5 parki kaitsealade koosseisus. Kaitstava looduse üksikobjektidena on Viljandimaal kaitse all 27 põlispuud, 11 puudegruppi, 24 rahnu, rändrahnu ja kivi ning 11 koobast, paljandit ja allikat.

Trükis annab ülevaate maakonna kaitstavatest loodusobjektidest, nende asukohast, väärtustest, külastamisvõimalustest ning kuuluvusest üle-euroopalise Natura 2000 alade võrgustikku. Kaardile on kantud kaitsealad, hoiualad, üksikobjektid, kaitsealused pargid ning õppe- ja matkaradade alguspunktid.
 
Trükis eesti keeles EST
 
 
In order to protect the values of nature, 26 protected areas, 4 limited-conservation areas and 84 species’ protection sites have been established in Viljandimaa. 14 parks have been placed under protection, added by five parks within the protected areas. 27 primeval trees, 11 groups of trees, 24 rocks, erratic boulders and stones, and 11 caves, outcrops and springs have been registered as individual protected natural objects.
The brochure gives a survey of the county’s protected natural objects, their locations, values, visiting conditions, and statuses as a part of the Natura 2000 network. The map shows the protected areas, limited-conservation areas, protected natural objects monuments and parks as well as the starting points of the study and hiking trails.
 
The brochure "Protected Natural Objects in VILJANDI COUNTY" in english ENG
 
 
Для сохранения ценных природных объектов на территории Вильяндиского уезда образованы 26 заповедников, 4 заказника и 84 места постоянного обитания охраняемых видов. Под защиту взято 14 парка, к которым добавляется 5 парков в составе заповедников. Из отдельных охраняемых природных объектов, а также объектов в составе заповедников в Вильяндиском уезде взяты под охрану 27 вековых деревьев, 11 групп деревьев, 24 валуна, ледниковых валуна и камня, а также 11 пещер, обнажений и источников.
Данное издание предоставляет обзор охраняемых природных объектов Вильяндиского уезда, их местоположения, природной ценности, возможностей посещения, а также принадлежности к европейской экологической сети Natura 2000. На карту нанесены заповедники, заказники, отдельные охраняемые объекты, охраняемые парки, а также стартовые точки учебных и походных троп.
 
 Брошюра "Охраняемые природные объекты ВИЛЬЯНДИCКОГО УЕЗДА" на русском языке RUSVäikevorm mõisamaastikus

Kreeta Sipelgas, Valdeko Lukken, Juhan Maiste
Rööppealkiri Decorative elements in Estonian manor parks
Tõlkija Anett Raup
Toimetaja: Inge Kiisler, Kreeta Sipelgas
Tallinn : Keskkonnaamet, 2012
431, [1] lk. : ill.

Ajaloolised väikevormid moodustavad ühe väga keerulise ja mitmetahulise osa Eesti mõisamaastike kujundusest. See on üks väärtuslikest mälukihtidest, kus iga väikevormi võib vaadelda kui eraldi kunstiteost. Läbi sajandite on mõisatesse lisatud mitmesuguse kuju ja stiiliga paviljone, sildasid, treppe, purskkaevusid, piirdeid jmt. Igal väikevormil on olnud maastikus oma eesmärk, funktsioon. Üks peamisi ülesandeid oli vormi- ja stiilikeele kaudu maastikku rikastada, kaunistada.

Tähendused, mida ajaloolised väikevormid endas kannavad, kõnelevad meile avatusest, piiratusest,
olemise väärtustest, aga eelkõige inimesest endast. Igal väikevormil pargis on meile kõigile rääkida
oma lugu.
 
Eestis on viimaste aastakümnete jooksul ilmunud mitmeid mõisaparkidega seotud trükiseid. Käsitlemist on leidnud mõisaparkide temaatika eri tahud, kuid üksnes ajaloolistes parkides leiduvatele väikevormidele seni keskendutud ei ole. Käesolev raamat loob ühe võimaliku teesihi alguse väikevormide mitmetähenduslikku maailma. Tegemist on kokkuvõtliku sissejuhatusega teemasse, kus tekstide ja illustratiivse materjali kaudu luuakse ülevaatlik pilt ajaloolistest väikevormidest. Tutvustatud on huvitavaid näiteid erinevatest Eesti paikadest. Tohutust piltide hulgast valikut teha oli väga raske. Väikevormidest kõnelev materjal on mõeldud kõigile, kes on huvitatud ajaloolistest parkidest.
 
Lisaks sellele raamatule on edaspidi koostajatel plaanis välja anda väikevormide tüüpe tutvustavad trükised, kus keskendutakse Eesti mõisaparkides olnud ja säilinud väikevormide detailsemale alüüsile.
 
Raamatu koostajad tänavad lahkeid ja vastutulelikke arhiivi- ja muuseumitöötajaid, ametnikke ning erakogude omanikke, kes on olnud suureks abiks trükise valmimisel. Kaasamõtlemise ja abi eest täname Juhan Maistet, Sulev Nurmet, Ants Heina, Marica-Maris Paju, Inge Kiislerit, Nele Nutti, Iris Mäemetsa, Liisi Preedinit ja Eigo Tarkinit.
 
Kreeta Sipelgas, Valdeko Lukken

Elav gastronoomia

Mirja von Knorring
Soome keelest tõlkinud Vesta Reest
Toimetaja: Velve Saar
Kujundus: Einike Soosaar
Toidufotod: Kristjan Lepp
[Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, c2008
191 lk. : ill., portr.
Sari: "Oma Maitse" raamat

Mirja von Knorring Mirja von Knorring on gastronoom ja kosmopoliit, Cordon Bleu diplomiga kokk, kes viib lugeja retkele gastronoomia ajalukku ja tänapäeva. Raamatus peatub ta pidude ja pidustuste ajalool, toitude kujunemislugudel ning vaatleb põhjalikult mõjutusi, mis on kujundanud tänase toidukultuuri. Eraldi peatükk on toiduvalmistamisest innustunud kunstnikest, nende kunstist ja hõrgutistest.

Igal hetkel on uued värvid

Artur Runge [pildid]
Helle Paldra tekstid
Tallinn : Eesti Luuleliit, 2012
[60] lk. : ill.

Kaunis Eestimaa looduspiltidega kinkeraamat.
Helle Põldra tekstid. 

Keskaja sild Padise ja Vantaa vahel

Rööppealkiri Keskiajan silta Padisen ja Vantaan välillä
Toimetaja Erki Russow
Eessõnad: Leemet Vaikmaa, Jutta Kuitunen, Heli Nurger
Kujundaja Kersti Siitan
Padise [Harjumaa] : Padise Vallavalitsus, 2012
351, [1] lk. : ill., kaart.

Padise ja Vantaa piirkonna ajaloolised kontaktid ulatuvad tagasi keskaega, mil 14. sajandi 70 aasta vältel olid Padise kloostril valdused tänapäevase Vantaa, Porvoo ja Sipoo aladel. Ühine ajalugu andis hea ja loogilise aluse koostööks.
 
Padise kloostrikompleksi ei olnud süstemaatiliselt ja teaduslikult aastaid uuritud ja Vantaa piirkonna ajaloouurimises oli just keskaja osas tühimik. Nii Eestis kui Soomes paralleelselt toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel osalesid tudengid mõlema riigi ülikoolidest. Arhiiviuuringutes osalesid oma ala asjatundjad mõlemast riigist. Publitseeritud trükis on esimene soomekeelne põhjalik ülevaade Padise kloostri ajaloost ja seostest Vantaa piirkonnaga, millest Soome medievistid seni on puudust tundnud.
 
Raamat annab põhjaliku ülevaate tsistertsluse ajaloost Eestis, Padise kloostri uurimis- ja ehitusloost, tsistertslaste kunstipärandist Harju-Risti krutsifiksi näitel, Padise foogtide säilinud arveraamatutest Rootsi Riigiarhiivis, Padise kloostrivaremete tulevikuplaanidest, uusimaalaste kontaktidest Tallinnaga keskajal, talupoegade elust keskaja Vantaa piirkonnas, rauakäsitlemisest keskaja Uusimaal, taimematerjalist Vantaa piirkonna leidude hulgas ning keraamikaleidudest Padisel ja Vantaas.
 
Raamatu koostamisele eelnesid põhjalikud uuringud Eesti, Soome, Rootsi, Saksamaa ja Poola arhiivides ning arheoloogilised väljakaevamised Padisel Eestis ja Vantaa piirkonnas Soomes kahe aasta jooksul.

Külakogukond läbi kooli silmade


Silvi Saar
Kaaned kujundas Eevi Hulkko
Kaarli (Viljandimaa) : Kaarli Naisselts, 2012
116 lk.


Trükist on ilmunud ajalooraamat, mis heidab pilgu Kaarli-Ülemõisa külakogukonna tekkele läbi kohaliku kooli silmade.

Elupõlise omaaegse Ülemõisa kooli õpetaja ja juhataja Silvi Saare koostatud raamat annab mitmete skeemide ja arvukate fotode kaudu ülevaate selle Mulgimaa paikkonna asustuse tekkest, ajanduslikust arengust ja hariduselust möödunud sajandil.

Teiste seas on eraldi peatükis välja toodud kooli juhid alates Liisa Kuusist, õpetajad ja omaaegse looduskaitse rinnamärgi saajad, kes kujundasid Ülemõisa kooli näo. Endised õpilased on vaheldusena kirja pannud omaaegseid lõbusaid seiku koolielust.
 
Pehmekaanelise 116-leheküljelise raamatu toimetasid Silvi Saar ja Piret Holtsmann. Sisuka ja paljutähendusliku kaanekujunduse on teinud Halliste kooli õpetaja Evi Hulkko. Pildimaterjali annetasid lahkesti endised õpetajad ja õpilased, Kaarli naisselts, Halliste vald jt.

Kaarli Naisseltsi projektina välja antud raamatu valmimist toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm Ja Halliste vallavalitsus. Projekti kirjutas ja juhtis naisseltsi esinaine Kai Kannistu.
 
Pooletuhandelise trükiarvuga raamatut „Külakogukond läbi kooli silmade“ jagavad soovijaile Tiina Kuusik Kaarli rahvamajas ja Virve Kivja Õisu raamatukogus tasuta, kuid igalt raamatu saajalt oodatakse annetust Ülemõisa kooli mälestustahvli valmistamise heaks.
 
Allikas: Meelis Sõerd. Valmis raamat Kaarli-Ülemõisa külakogukonna ja kooli tekkest //
Lõuna-Mulgimaa (2012) nr. 5, lk. 3