pühapäev, 22. november 2009

Sodiaak : luulekogumik CD-l

Nikolai Baturin
Koostanud Reet Post
Muusika Jan Viileberg
Loevad Indrek Sammul ja Karmela Tennemaa
2009

Luulepõimikus kasutatud Nikolai Batuurini luule kõrval ka Urmas Sisaski, Tõnis Kaumani ja Timo Steineri tekste

CD väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Viljandi Muusikakool, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandi Linnavalitsus ja Viljandi Linnaraamatukogu

laupäev, 14. november 2009

Ihu, hinge ja tervise heaks : 11/09

Ille Grün-Ots
Kui toit teeb lapse haigeks : Lapse allergia, ülekilode ja meelehaiguste seos söögiga
Pegasus, 2009


Raamatust leiab vastused küsimustele, mis puudutavad allergia, ülekilode ja meelehaiguste seost söögiga. Esimene osa pühendub allergiale: kas lapse allergiariske annab vähendada, kui ema jälgib raseduse ajal toitumist? Allergiline laps esimesel eluaastal – millised on esmased abinõud allergiate vähendamisel? Millised on peamised ohuallikad? Kuidas lahendada väljaspool kodu söömisega seotud probleeme? Teine osa pühendub laste ülekaalule: kuidas hoida ära ülekaalulisust? Millised on rasvumisega kaasnevad riskid? Soovituslikud nädalamenüüd ja toitumisõpetus. Kolmas osa räägib toiduga seotud meelehaigustest (anoreksia, buliimia, ortoreksia) ja annab nõu, kuidas märgata ohtu ja mida ette võtta.

Väljavõtteid raamatust:
* Eestis on igal viiendal koolilapsel ülitundlikkus mõne toiduaine või sissehingatava allergeeni suhtes. Kuidas toituda nii, et poleks allergiahirmu?
* Kui laps piima ja muna süüa ei saa, aga kooki tahaks ikka, pange piima asemel taignasse vett ja muna asemel banaani!
* Kui mõlemad vanemad on paksud, siis jääb nende lastel ainult 10 % ulatuses lootust püsida normaalkaalulisena. Kuidas sellest nõiaringist välja pääseda?
* Viimaste uuringute järgi söövad pea pooled Tallinna lapsed iga päev kiirtoitu ja joovad magusaid karastusjooke. Just viimastest said alguse jänkide rasvumismured.
* Kui toit muutub kinnisideeks, siis võib sellest kujuneda tõsine haigus, mis toob kaasa raskeid tervisekahjustusi ja lõppeb mõningatel juhtudel ka surmaga. Kuidas kulgeb tee dieedist psüühikahäireni? Kuidas last toiduga seotud meelehaigusest välja aidata?

Isetegemine : 11/09

Lihula lilltikand ja meistrid
Lihula Rahvaülikool, 2009


Raamat räägib Lihula lilltikandi ajaloost 19. sajandi lõpust kuni II maailmasõjani. Tekkide tikkimise kunst jõuab lugejateni läbi inimeste mälestuste tikkijatest ja tikkimisviisidest. Meenutatakse elukutselisi meistreid ja kodukäsitöö tegijaid. Räägitakse sellest, kuidas sündisid Lihula punased rahvarõivaseelikud.Rõõmsa uudisena saab teada, et noored naised on Lihulas taas võtnud ette tekkide tikkimise.

Raamatut illustreerivad rohked värvilised fotod lilltikandis ajaloolistest tekkidest ja vanad fotod, mis näitavad lilltikandi kasutamist.Materjalide kogumise, pildistamise, uurimise ja toimetamisega tegelesid kakskümmend vabatahtlikku inimest, kaasates uurimistöösse omakorda paljusid Lihula ja ümberkaudsete külade elanikke.Raamatut jagati ja kingitakse raamatukogudele, koolidele, muuseumidele, käsitööseltsidele ja ajaloo- ning käsitööhuvilistele õppijatele.Projekti toetas Vabaühenduste Fond, mida koordineerib Avatud Eesti Fond.

Sirvi pilte Lihula kunstikoolis toimunud raamatuesitlusest

Uus aiapidaja entsüklopeedia : Praktiline ja asendamatu illustreeritud käsiraamat
Maalehe Raamat, 2009

Valik tarkusi kogu eluks. Toetudes Briti Kuningliku Aiandusseltsi rikkalikele kogemustele ning eesmärkidele, ühendab «Aiapidaja entsüklopeedia» nii traditsioonilisi, kui ka uusimaid aianduslikke töövõtteid. Tulemuseks on ajakohane suhtumine, kus puu- ja köögiviljade ning maitsetaimede kasvatamine, samuti aiapidamine koos lastega, kas siis kodus või koolis, pole mööduv moehullus, vaid 21. sajandi aiapidajale iseloomulik mõtteviis. Kuna see teos on kokku pandud tuginedes Briti Kuningliku Aiandusseltsi nõukaimate ja targimate aednike ja teadlaste kogemustele, on tegu igati autoriteetse kokkuvõttega aiatöövõtetest. Tänu lihtsale tekstile ja enam kui kahele tuhandele kaunile ja praktilisele pildile leiab siit asjakohast teavet ja innustust iga taseme aednik. Teemade valik on lai. Alates ilu- ja tarbeaiataimede kasvatamisest avamaal või kasvuhoones kuni veesilma rajamiseni, paljundusviisidest kuni lõikamistehnikate ning taimehaiguste ja -kahjurite tõrjeni. See entsüklopeedia on kavandatud aiandusraamatute nurgakiviks - usaldusväärseks teoseks, mis peaks leiduma iga aiapidaja raamaturiiulis ning püsima seal ka tulevaste põlvkondade tarbeks.

Raamatu siututvustust saab näha siit: http://www.mlraamat.ee/Raamatu_popup.php?book_id=562

Kultuur : 11/09

Varamu lummuses : Eesti rahvuslik arhiivraamatukogu 100 Eesti Kirjandusmuuseum, 2009

ma vajan ühte päris vana lehte
sest mul on vaja teada
miks ei pekstud kolmekümne neljandamal aastal
Miku talus rehte…
Selliste värsiridadega alustab Contra oma avaluuletust “Päästev KMAR”.

14. aprillil 2009. a. möödub 100 aastat Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti rahvusliku arhiivraamatukogu sünnist. Ajaloo keerdkäikude tõttu ei ole praeguse ERM-i koosseisus enam arhiivraamatukogu ega ülejäänud kolme osakonda, neist on saanud Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivid. Kindlasti on sellega võitnud Eesti kultuuripärand, sest nn. Eesti aja vaimsus püsis edasi mitmes asutuses. Arhiivraamatukogu on eriline raamatukogu, nii tõdeb avaartiklis Krista Aru. Milles seisneb raamatukogu erilisus? Miks on arhiivraamatukogu külastajad ja endised töötajad varamu lummuses? Miks ollakse Lilla Daami valduste üle nii uhked? Milline on arhiivraamatukogu kuvand? Nendele küsimustele võib leida vastuseid alljärgnevatest kirjutistest. Siinne kogumik on pühendatud rohkem nõukogude aja käsitlustele ja meenutustele kui varasemale ajaloole. Juubelikogumikus käsitletakse põhjalikult eesti raamatuteaduse problemaatikat ning analüüsitakse arhiivraamatukogu poolt korraldatud konverentse. Esmakordselt avaldatakse väljavõtteid August Palmi päevikutest. Kõneldakse ka välisvahetuse algaastatest. Meenutatakse raamatukogumisretki 1950. ja 1960. aastatel. Artiklites puudutatakse ka lähiaastate temaatikat: raamatukogu võlu ja valu, uurija ja praktikandi vaatenurki ning kogemusi. Pikemalt kirjeldatakse arhiivraamatukogu fondide kujunemislugu ja koostist. Antakse ülevaade mikrofilmimisest ja säilitusalasest tööst ning digiteerimisalasest tegevusest. Tutvustatakse bibliograafiaosakonna ajalugu ja mitmeid andmebaase, tuuakse ära raamatukogu kroonika ja bibliograafia.
Maare Kümniku arvustust „Kuldne raamat kuldse sisuga“ saab lugeda ajakirjast „Raamatukogu“ 2009 nr. 4 : "Arvustus Eesti Kirjandusmuuseumi 100. juubelile pühendatud väljaandele “Varamu lummuses” (2009). Arvustaja kirjutab, et raamatus on “populaarses laadis, lihtsas ja selges eesti keeles esitatu arhiivraamatukogu ajaloo, tema pühendunud inimeste töö ja tegevuse ning seal talletatava vaimuvara kohta”.“

Teenuse kvaliteet - raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja = Service Quality-Library Perfomance Indicator
Sari Eesti Rahvusraamatukogu toimetised (eesti ja inglise keeles) : Informatsioon ja ühiskond 1 = Information and Society 1

Eesti Rahvusraamatukogu, 2009

Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste allseeria «Informatsioon ja ühiskond» eelretsenseeritud väljaanne «Teenuse kvaliteet - raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja» koondab Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõudude ning Eesti teadusraamatukogude spetsialistide teenuste kvaliteeti ja raamatukogutöö efektiivsust, nende mõõtmist ja hindamist kajastavaid artikleid.

Ülevaate Soome kolleegide tööst selles valdkonnas annab oma artiklis Päivi Kytomäki, kes tutvustab Oulu Ülikooli raamatukogu uuringut ning ühisuuringut, kuhu olid kaasatud eri tüüpi raamatukogud kogu Soomest.

Teeninduskultuuri olemust ning raamatukogude rolli teeninduskultuuri väärtuste looja ja kandjana käsitleb Heli Tooman.

Aira Lepik analüüsib teenuse kvaliteedi osa raamatukogu kui terviku hindamise kontekstis.
Tiit Valneri artikkel kirjeldab üliõpilaste ootuste ja hinnangute väljaselgitamiseks korraldatud kvaliteediuuringut Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus.

Olga Einasto artiklis esiletakse Tartu Ülikooli Raamatukogu teenuse kvaliteedi monitooringu jaoks koostatud hindamismudelit.

Anne Veinbergi artikkel käsitleb teenuse kvaliteedi mõõtmist ja analüüsimist Eesti Rahvusraamatukogus.

Margit Jõgi ja Kate-Riin Kont käsitlevad ühisartiklis võimalusi hinnata raamatukogutöö tulemuslikkust ja tõsta kvaliteeti, ühendades statistilised andmed ja lugejaküsitluse tulemused.

Konrad Kikase ja Peep Miidla ühisartikkel annab ülevaate Eesti keskraamatukogude efektiivsuse mõõtmisest ning tutvustab uuringus kasutatud andmete hõlmamise meetodit.


Järvamaa (3. osa) : Loodus. Aeg. Inimene.
Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2009

Koguteose JÄRVAMAA III osas käsitletakse kohalike riigiasutuste kujunemist ja kohalikku omavalitsust, organisatsioone ja seltsitegevust, majandust, tervishoidu ja sotsiaalhoolekannet. Raamat on valminud Järva maavalitsuse, Eesti Entsüklopeediakirjastuse, Järvamaa omavalitsuste ja veel mitme ametkonna ja asutuse koostöös. Autorite hulgas on nii akadeemikuid, professoreid, õppejõude aga ka ametnikke. Kolmeköitelise koguteose valmimisse oli vähemal või suuremal määral kaasatud ligi 200 inimest: autorid, toimetajad, nõustajad, kujundajad jt. Kolmes köites on kokku 134 artiklit ja 1066 illustratsiooni.

Robert Ziegler
Kuulsad muusikud
Sari Silmaring
Koolibri, 2009


Kuulsad muusikud on muusikamaailma pilkupüüdev teejuht, mis tutvustab muusikaajalugu teinud heliloojaid ja esinejaid alates vanadest aegadest kuni nüüdisklassikani.

Raamatuga kaasas olnud CD-d võib küsida üldlugemissaali letist.


Jacqueline Fortey
Kuulsad teadlased
Sari Silmaring
Koolibri, 2009


«Silmaringi» sarja raamat maailma suurimatest teadlastest, nende elust, tegevusest ja saavutustest ning mõjust meie nüüdisaegsele elule. Raamatuga on kaasas ka ülevaatlik seinaplakat, mis on abiks teadusloo põhijoonte omandamisel.

Ajalugu ja ajalooteadused : 11/09


Setomaa 2 : Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani
Eesti Rahva Muuseum, 2009


Raamat on populaarse iseloomuga teadusväljaanne, mille eesmärgiks on anda lugejale – nii kohalikele Setomaa inimestele kui ka Eestis laiemalt – igakülgne ülevaade sellest omapärasest maanurgast. Raamat püüab anda tervikpildi erinevatest eluvaldkondadest ja nende arengust, samuti Setomaa kohast ajaloolises ja kultuurilises raamistuses läbi aegade. Peamine käsitletav ala on omaaegne Petseri maakond (Petserimaa), tänapäeval seega siis Setomaa Eesti osa ning Venemaa Pihkva oblasti Petseri rajoon. Raamatu põhitekstid on eesti keeles, iga peatüki kokkuvõtted ka inglise, vene- ja setokeelsed. Koostamisel on Setomaa koguteose järgmised köited, mis käsitlevad loodust, usundit, rahvakultuuri jpm.
Loe ka:
Raimu Hanson „
Esmalt tuli teine köide (Tatu Postimees Online 17.09.2009)

Viieköiteliseks kavandatud koguteose «Setomaa» esimesena trükist ilmunud köide kannab numbrit kaks. Raamatuga käib kaasa CD vene keelde tõlgitud artiklitega.
foto: Margus Ansu


Гайдук А. A., Лапшин, Р. В.
Военно-Морские силы Прибалтийских государств 1918-1940гг
Санкт-Петербург : Галея-Принт, 2009

В данной книге впервые расмотрен широкий комплекс вопросов связанных с созданием, существованием, развитием и боевой деятельностью военно морских флотов Прибалтийских республик. В книге собраны справки на более чем 500 (пятьсот) кораблей,судов, и иных плавсредств входящих в состав боевых флотов, подразделений погранстражи, таможни, полиции а также морских военизированных молодежных организаций Эстонии, Латвии и Литвы. В илюстрациях использованно более 250 фотографий. Могу с большой степенью уверенности констатировать тот факт что в наших многолетних розысках мы собрали уникальный материал по истории создания, становления и службе этих кораблей. Издание снабжено уникальными зачастую впервые публикуемыми фотографиями и схемами из частных коллекций. Книга адресована широкому кругу читателей - специалистам и просто любителям военно-морской истории России и стран ближнего зарубежья. Хотелось бы поблагодарить людей, которые активно и бескорыстно помогали авторам в работе над книгой. Андреас фон Мах (Германия), Пеетер Аувик(Пярну), Александрас (Каунас), Андрей Гончаров (Запорожье – Одесса), Кирилл Васильев (Свердловск), Леонид Кирилаш (Запорожье), Эдуард Журавлев, Максим Приданников, Сергей Харитонов, Юрий Дмитриев(Санкт Петербург), Виктор Яровой(Новокузнецк), Станислав Гордеев (Москва). Весьма признательны флотским коллекционерам Борису Лемачко (Конаково – Москва), Владимиру Верзунову (Таллинн) и Дмитрию Дмитриеву (Рига) за помощь в подборе фотографий для этой книги. Особая благодарность и наилучшие пожелания Пееду Саммалсоо (Таллинн), благодаря материалам из личного архива которого, удалось максимально полно осветить вопросы истории и жизнедеятельности эстонского флота.

Esteetika ja kunst : 11/09

Alo Särg
Valgamaa mõisad ja mõisnikud
Argo, 2009

Rikkalikult illustreeritud ülevaade kõikide teadaolevate Valgamaa territooriumil asunud rüütlimõisate ajaloost ja tänapäevast alates nende esmamainimisest. Raamatus räägitakse ka käsitletava piirkonna mõisatega seotud tuntumatest baltisaksa aadlikest. Lisaks rüütlimõisate register kihelkonniti ja isikunimede register.

Andy Warhol
Andy Warholi filosoofia
Kunst, 2009


Andy Warhol – Ameerika kunstnik, filmilooja, kirjastaja, näitleja ja popkunsti iidol – oli mitmes mõttes kuulus. Siin, oma „filosoofias”, õieti autobiograafias, paljastab ta oma saladusi ja mõtteid armastusest, seksist, toidust, ilust, kuulsusest, tööst, rahast, edust, New Yorgist ja Ameerikast ning selle kohast maailmas. Mõtisklused iseendast, lapsepõlvest Pennsylvanias ja elust staarina staaride keskel, alates koostööst Elizabeth Tayloriga kuni pidutsemiseni Rollingutega, lubavad vaadata „pildi taha”, kahekümnenda sajandi kõige suurema kultuuriikooni ja väga vastuolulise vaimu tagamaadele.

Loe ka:
Ants JuskeAndy Warhol on elus (EPL 24.10.2009)
Andy Warhol Wikipedias

Васильченко Андрей Вячеславович
Арийский реализм : Изобразительное искусство в Третьем рейхе
Москва : Вече, 2009

Пресса опубликовала очередную сенсацию: на аукционе продают акварели Гитлера. Сенсационным является не сам факт их продажи, а цена, за которую они были проданы, - она вдвое превысила ожидания аукционистов. Торговцы предметами искусства настороженно говорят о возвращении нацистской живопис. Тенденция пугающая, однако она заставляет тем более пристально изучать этот феномен. Книга показывает, как национал-социалистическое искусство использовалось для ослепления и "соблазнения" народа, выступая как один из инструментов манипуляции массами.

Haridus ja kasvatus : 11/09

Tartu Ülikooli Kirjastuse ainesõnastikud gümnaasiumile
2009


Käesoleva mõistete sõnastike eesmärgiks on aidata aru saada aine-alastest tekstidest. Aine õppimiseks on tarvis teada palju mõisteid ja termineid, millega neid tähistatakse. Nendest sõnastikest saab järele vaadata terminite tähenduse, käänamise eesti keeles ja terminite tõlke vene keelde. Iga sõnastiku lõpus on vene-eesti terminite loend. Mõistete valiku aluseks on riikliku ainekava gümnaasiumiastme õpikud.
Sõnastikud on koostatud gümnaasiumiastme õpilastele ja on kasulik eelkõige vene õppekeelega koolidele:
- õpilased leiavad siit terminite selgitusi ja näiteid nende kohta
- õpetajad leiavad kiiresti termini tõlke eesti keelde
- kooli lõpetanud, kes jätkavad õpinguid, saavad siit järele vaadatas – ta nii venekeelse termini - tõlke kui termini selgituse eesti keeles
Eestikeelsete koolide õpilased leiavad sõnastikust kiiresti terminite tähendusi.


Terje Hallik
Ajaloo mõisted gümnaasiumile

Tutvu sisuga: http://www.tyk.ee/bin/documents/ajalugu_sonastik_www.pdf

Mart Viikmaa, Maie Toom, Margit Teller
Bioloogia mõisted gümnaasiumile

Tutvu sisuga: http://www.tyk.ee/bin/documents/bioloogia_sonastik_www.pdf

Uudo Pragi, Helle-Mai Pedastsaar, Tiia Pedastsaar
Geograafia mõisted gümnaasiumile

Tutvu sisuga: http://www.tyk.ee/bin/documents/geograafia_sonastik_www.pdf

Lembi Tamm, Tarmo Tamm, Ants Tuulemets
Keemia mõisted gümnaasiumile
http://www.tyk.ee/bin/documents/keemia_sonastik_www.pdf

Ene Kangron, Kadri Leppoja
Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile

Tutvu sisuga: http://www.tyk.ee/bin/documents/muusika_sonastik_www.pdf

Ilje Piir
Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile
Tutvu sisuga:
http://www.tyk.ee/bin/documents/yhiskonnaopetus_sonastik_www.pdf


«See oli juba ammugi, kui sõbrad koolist lahkusid...» : Narva II Keskkool 1945-1965
2009

Igal koolil on oma nägu. See kujuneb välja erinevate asjaolude, isikute teinekord ka ajaloosündmuste kokkulangemisel. Narva Gümnaasiumi, vana nimega Narva II Keskkooli on ajaloosündmused mõjutanud rohkem kui koole tavaliselt. Asudes Narvas, võib pidada mingil määral seaduspäraseks, et ajalugu sinust lainetena üle rullub. Nii on alati olnud ja arvatavasti saab ka olema tulevikus kõigi piirilinnadega.

Raamatu kinkis Viljandi Linnaraamatukogu lugemissaalile teose toimetaja Ülo Alo Võsar.

Muusika. Kino. Teater. Sport : 11/09


Hulkuja Miina : Miina Härma - kirju ja mälestusi
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2009


Selles väikeses raamatus on avaldatud Miina Härma kirjad Aino Tammele ning tema mälestused lapsepõlvest. Sõna saavad Miina Härma kaasaegsed ja tänapäeva kultuuritegelased, kellel kõigil on midagi huvitavat ja värvikat lisada Miina Härma ja tema tegevuse kohta. Raamatus on avaldatud ka fotod ja käsikirjalised materjalid Miina Härma kogust Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis.

Ants Järv
Väliseesti teater : Väliseesti seltsi- ja teatritegevuse põhijooni
Vanemuise Selts, 2009

Raamat käsitleb väliseestlaste teatritegevust lähimaades, Saksamaal, Inglismaal, Rootsis, Austraalias, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Lõuna-Ameerikas. Isikunimede registris on üle 800 eri nime.

Raimu Hanson Poole sajandi töö ilus kaante vahel (Tartu Postimees Online 18.06.2009)

Ville Sonn
Rudolf Põder : Eesti spordimehe saatus
2009


Spordibiograafiline-spordiajalooline raamat. Raamatu kangelane Rudolf Põder (sündinud 21.12.1921) on iseloomulikult reljeefne tüüp selles mõttes, et ta kujutab endast eredates joontes ühte Eesti Vabariigi kodanikku, eesti rahvuslikku spordimeest, kes sündis ja sai kasvatuse esimese Eesti Vabariigi iseseisvuse ajal, läbis teise Maailmasõja koledused, kuid säilitas ustavalt oma põhimõtted ja oma spordiarmastuse kogu oma pika elu jooksul. On aktiivne spordiveteran veel tänagi. Rudolf Põder on ka erakordne isiksus. Ta sai lapsena Hellenurmes oma suguvõsa Värvade ja vanaonu Peeter Värva poolt suurepärase eetilis-moraalse-intellektuaalse kasvatuse. Rudolf Põder on kogu elu olnud väga korralik töömees, seaduskuulekas ja aus inimene ning vankumatult põhimõttekindel. Kui ta 1945 Siberi vangilaagris poolsurnuks peksti, ei alistunud see visa eesti spordimees, vaid asus üliraskeid asjaolusid raudse tahtejõuga ületama. Ta ravis ennast spordi abil täiesti terveks ja töövõimeliseks!Rudolf Põder on ka silmapaistvalt andekas. Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuriteaduskonna, tegutses kehalise kasvatuse ning muusika ja laulmise õpetajana, töötas ajakirjanikuna ning tegeles süvenenult eesti spordiajaloo uurimisega. Käesoleva raamatu teine pool kujutabki ühte tema sisukamat tööd (1988), mis kajastab Elva ümbruskonna spordiajalugu aastatel 1913-1940. Seal leidub nii mõndagi huvitavat Elva, Hellenurme, Rõngu, Valgjärve, aga ka Palupera ja Laguja varasemast spordiliikumisest. Raamat peaks huvi pakkuma peamiselt nimetatud piirkondade spordi- ja kultuurihuvilisele lugejale.

Jaan Loko


Sporditreeningu juhtimine : Metoodilisi juhiseid treeneritele ja sportlastele
Atlex, 2009


Teadusuuringud on üksikasjalikult selgitanud treenituse tekke mehhanisme. Treener saab soovitada sportlasele uusi metoodikaid, tehnilisi uuendusi jt, kuid sportlane annab neile hinnangu katsetamise teel. Ainult praktilise soorituse kaudu saame teada, kuidas üks või teine tegevus sportlase organismile mõjub. Sporditreeningu teooria on üldistanud praktikas kasutatud treeningurežiimide parameetreid ja andnud soovitatavaid kvantitatiivseid parameetreid ettevalmistuse eri etappides ja eri spordimeisterlikkuse tasemega sportlaste tarbeks. Selles raamatus käsitletakse tänapäeva spordipraktikas kasutatavaid treeninguprotsessi juhtimise viise: sporditreeningu periodiseerimine, treeninguvahendite kasutuse iseärasused eri etappidel, koormuse mahu ja intensiivsuse dünaamika, puhkepauside mõju treenituse arengule jt.

Loodusteadused ja geograafia : 11/09

Mart Siilivask, Tõnis Kimmel
Jalutaja teejuht : Tartu I. Südalinn ja Toometagune
Arhitektuurikirjastus Solness, 2009


Tartul on palju nägusid, mis eksisteerivad samaaegselt, teineteisest sõltumatult: on akadeemiline Tartu, range ja klassitsistlik, on pisut provintslik Tartu, mis õhtuti boheemlikuks ja ülevoolavaks muutub – sellisena tahab linn ennast näidata. Kuid võib juhtuda, et juba esimesest kokkupuutest näeme hoopis midagi muud.Esimene Tartut käsitlev raamat sarjast „Jalutaja teejuht“ tutvustab Emajõe ja raudteejaama vahele jäävat südalinna ala. See on jagatud erinevateks jalutuskäikudeks: rajad kulgevad kohati läbi tagahoovide, kohati fassaadide vahel põigeldes – nende majade vahelt on läbi voolanud suurem osa sellest, mida nimetame Eesti kultuuriks.
Sarja "Jalutaja teejuht" eesmärk on ühelt poolt populaarses vormis panna inimesi huvituma oma kodukandist, teisalt muuta ümbritsev miljöö "kõnekaks" ja seikluslikuks ka võõrale.Kasutatud on ohtralt fotosid; käsitletavad piirkonnad ja hooned on kaardistatud - soovi korral võib lugeja lisatud kaartide abiga kogu tutvustatava ala läbi jalutada.
Raamatu väljaandmist toetasid: Tartu Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital, SA Tartumaa Turism, SA Tartu Kultuurkapital.

Poliitika, majandus ja seadusandlus : 11/09

Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises : Teaduskonverents professor Kalle Meruski 60. juubeli auks
Juura, 2009

Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse professoril Kalle Meruskil täitus 11. septembril 60. eluaasta. Õigusteaduskond korraldas kauaaegse dekaani juubeli tähistamiseks reedel, 11. septembril 2009 Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis teaduskonverentsi teemal «Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises».