pühapäev, 30. detsember 2012

Viktoriini Kultuurikonks detsembri küsimused


Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi gümnaasiumi ja „Sakala“ viktoriini „Kultuurikonks“ detsembrikuu küsimused:
 1. Kui mitu korda annetati Viljandis taaraautomaatide abil? Mitu last on ettevõtmisest saadud annetustega käinud Ugalas? (3 punkti)
 2. Tänavu novembris suri maailma ilmselt vanim helilooja Elliott Carter. Kui vanalt ta suri? (2 punkti)
 3. Eestis haridus-ja teadusministeeriumi käskkirjaga nr 298 on teaduskirjastustused jagatud headeks ja tavapärasteks. Mitu Eesti kirjastust on selles käskkirjas nimetatud indikaatorraamatukogude valguses laialdase levikuga ja seega kuuluvad „heade kirjastuste“ nimekirja? (5 punkti)
 4. Mikael Laidre käsitleb oma artiklis nelja ilmingut, mida tänapäev üritab alates Prantsuse revolutsioonist enda omaks kuulutada. Mis need on? (5 punkti)
 5. Mis oli esimene Eesti suurem keskus, kus NSV Liidu režiim Saksa rinde ees kokku varises? (3 punkti)
 6. Millised on märgatavad sarnasused Igor Stravinski teose „Kevadpühitsus“ ja NO99 lavastuse „Püha kevad“ vahel Kaia Otstaki arvates? (3 punkti)
 7. USA-s välja antud antoloogia Best European Fiction 2013 sisaldab muuhulgas üht Kristiina Ehini juttu. Mis on selle jutu pealkiri ja kes on tõlkija? (5 punkti)
 8. Kes oli Evald Saag? Milliseid teadusi ja valdkondi on E. Saag oma elu jooksul õppinud? (2 punkti + 1 punkt iga õige valdkonna eest)
 9. Lugemist naudib PISA küsitluse järgi 61% Eesti noortest. Kui suur osakaal 15-aastastest õpilastest loeb Helin Puksandi väitel meelsasti ilukirjandust? (2 punkti)
 10. Millisest tööd soovib Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tudeng Vallo Kirs pärast kooli lõpetamist teha? (3 punkti)
 11. Karl Kello artiklis leiab väite, et ülikoolides on tehtud palju muudatusi. Mis on samas artiklis avaldatud Ülo Vooglaiu arvamuse kohaselt olnud nende muudatuste eesmärk? (5 punkti)
 12. Valle-Sten Maiste hinnangul jäi Ugalas etenduva lavastus „Ladu“ oma rollivalikutes ja –lahendustes Mäkelä filmile alla. Kelle teatrilaval mängitud osatäitmisi teatrikriitik hindas? (4 punkti)
 
 
Vastused saata 16. jaanuariks e-posti aadressil kultuurikonks@gmail.com või Viljandi Linnaraamatukokku. Lisada nimi, vanus ja kontaktandmed. Viktoriini võitjaid selgitades lähtutakse vastuste eest saadud punktidest. Iga küsimuse eest on võimalik saada 1-5(+) punkti, kusjuures õige viide allikale tagab ühe punkti. Parimaid tunnustatakse iga kuu ning kõigi osalejate vahel loositakse samuti välja auhind. Auhinnafondi kuuluvad põnevad meened ning kohalike kultuuri- ja spordiasutuste priipääsmed.
 
 
Küsimused on koostatud ajalehe „Sakala“ ja kultuuriväljaannete „Akadeemia“, „Hea Laps“, „Keel ja Kirjandus“, „KesKus“, „Kunst“, „Looming“, „Muusika“, „Sirp“, „Teater. Muusika. Kino“, „Täheke“, „Tuna“, „Vikerkaar“ ja „Värske Rõhk“ numbrite põhjal.
 
 
Osalemise statuut on linnaraamatukogu stendil ja blogis.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar