reede, 17. juuli 2020

17. juuli - Jaan Depman 135

URL: http://arhmus.tlu.ee/cgi-bin/epam?oid=79035
Jaan Depman

17.07.1885 Õmbleja talu, Uue-Suislepa, Tarvastu kihelkond – 26.07.1970 Leningrad
Matemaatik ning teadus- ja kultuuriloolane

 

Sündis põllutöölise perekonnas. Alghariduse sai Ämmuste valla- ja Tarvastu kihelkonnakoolis. Hiljem õppis Tartu Õpetajate Seminaris, mis oli tol ajal venekeelne. Temaga koos õppis Jaan Anvelt.

Pärast seminari lõpetamist 1904. aastal asus tööle Virumaale Toilasse ja Iisakule. Toilas tuli tal lisaks koolmeistritööle ka laulukoori juhatada. Kooliõpetajana oli ajalehe „postimees“ kirjasaatja.

1906. aastal sooritas koduõpetaja eksamid Narva Gümnaasiumi juures ja sai õpetaja koha Peterburis endise seminaristi A. Jansoni reaalkoolis. Seal õiendas ta 1907. aastal Peterburi II Gümnaasiumi juures küpsuseksamid ja astus Peterburi Ülikooli matemaatikat õppima, mille lõpetas 1912. aastal. cand math. Kooli lõpetamise järel asus tööle Jamburgi kommertskooli (1915-1917).  Õppejõud Smolenski pedagoogilises instituudis (1917-1918).

Oma kandidaaditöö kaitses ta 25. augustil 1917. aastal. Aastatel 1918-1919 tegutses esimese õpetajana Petrogradi eesti koolides, seejärel 1919-1924 Vjatka Pedagoogilises instituudis. 1922. aastal kinnitas Kõrgem Atestaadikomisjon Jaan Depmanile professori kutse.

1924. aastal sai tema töökohaks Herzeni nimeline/Pokrovski nimeline Pedagoogiline Instituut, hiljem tötöötas paralleelselt ja teistes Leingradi kõrgkoolides. Jaan Depman elas viimastel eluaastatel Leningradis ning töötas Leningradi Keemia- ja Tehnoloogiainstituudi matemaatikaprofessorina.

Ülikooliaastatel sai alguse Jaan Depmani ühiskondlik ja kirjanduslik tegevus. Ta oli Peterburi Eesti Üliõpilaste Seltsi aktiivne liige. 1917. aasta revolutsioonile eelnenud ajal tegutses koos bolševistliku suunitlusega sotsiaaldemokraatidega, avaldas Juhan Lilienbachi kirjastuse vahendusel proletaarset kirjandust. Aastatel 1912–1914 oli ta bolševistliku Narva ajalehe „Kiir“ kaastööline. Oma elu jooksul avaldanud ligi 200 matemaatikaalast tööd.  

1960. aastast Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige.

Jaan Depman suri 26. juulil 1970. aastal Leningradis, kus oli elanud ja töötanud ligi 45 aastat.

Jaan Depmani mälestuseks annab Viljandi vald välja temanimelist stipendiumi reaal- ja loodusainete üliõpilasele ning Tarvastu Gümnaasiumi eestvedamisel toimuvad J. Depmani nimelised maakondlikud nuputamisvõistlused.

 

Allikad

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar