reede, 30. jaanuar 2009

Poliitika, majandus ja seadusandlus : 1/2009

Eesti õiguse ajalugu
Penikoorem, 2008


Sellesse valimikku on koondatud esimeste iseseisvusaastate maarahva soost õigusteadlaste Jüri Uluotsa, Leo Leesmendi ja Ilmat Arensi teoste taastrükid, milliseid juhatab sisse baltisaksa õigusajaloolase, Tartu Ülikooli professori Carl Wilhelm von Seeleri käsitlus. Oma aja hõngu on püütud lisada taastrükistest välja toimetamata jäetud käsitsi tehtud paranduste näol.

Kes? Mis? Kus? 2009 : aastaraamat
Tänapäev : Postimees, 2008

Ülevaade aasta sündmustest, persoonidest, faktidest, suurhetkedest ja skandaalidest Eestis ja maailmas.
Rahvarinne 1988 : (kakskümmend aastat hiljem)
Tallinna Linnavalitsus, 2008

Kogumikku on koondatud Edgar Savisaare viis poliitilist ettekannet Rahvarinde viielt kongressilt. Raamatu kaante vahelt leiab veel Rein Ruutsoo põhjaliku ülevaatekirjutise Rahvarinde, Eesti taasiseseisvustee ning Eestile mõju avaldanud maailmasündmuste kronoloogia näol.

Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020 : keskpikk prognoos ja muutused sektorites : refereeritud CEDEFOPi väljaannetest
Kutsehariduse Seirekeskus, 2008


Trükis annab ülevaate esimesest üleeuroopalisest tööjõuvajaduse uuringust aastani 2020, kus esmakordselt kasutatakse EL-25+ riikide võrreldavaid andmeid, mida töödeldi ühtse mudeli abil. Lisaks kirjeldatakse 6 sektoris vajaminevaid oskusi lähiaastail. Väljaanne tugineb Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse CEDEFOP võrgustiku Skillsnet materjalidele.
Trükis on elektrooniliselt kättesaadav SIIT

Jaan Sootak
Karistusõiguse kaasülesannete lahendamise metoodikast
Juura, 2008

Raamatukeses avaldatud materjal on mõeldud kasutamiseks eelkõige üliõpilastele karistusõiguse põhi- ja valikkursuste seminarides ning eksami- ja arvestuskaasuste lahendamisel, kuid loodetavasti leiavad sellest abi ka kõik need juristid, kes oma igapäevases praktilises töös puutuvad kokku vajadusega anda karistusõiguslik hinnang konkreetsele juhtumile – otsustada, kas isiku käitumises on karistatava teo tunnused.

Riigikogu Toimetised 18/2008

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. RiTo on ajakiri poliitikuile, teadlastele, kõrgkoolide õppejõududele, ametnikele, äri- ja mittetulundusühingute liikmeile ning kõigile poliitikahuvilistele. RiTo missioon on edendada dialoogi teadlaste ja riigitegelaste vahel.Uuringute ja arvamuste rubriigis avaldatakse ka eelretsenseeritud heatasemelisi teadusartikleid, mis käsitlevad nüüdisühiskonna, riigivalitsemise ja poliitika huvipakkuvaid probleeme. Eesmärk on sotsiaalteaduste originaalsete uurimistulemuste abil mõtestada teaduspõhiselt praktilist valitsemiskogemust. Oodatud on ka Eesti autorite välismaistes teadusajakirjades avaldatud artiklite eestindused.

Riigikogu Toimetisi saab lugeda SIIT

neljapäev, 15. jaanuar 2009

Isetegemine: 1/2009

Elo Lutsepp, Irina Tammis
Eesti sokikirjad
Tammerraamat, 2008

Ka sokid võivad kaunimustrilised ja silmatorkavad olla, hoolimata sellest, et neid saapa sees alati kõigile pole võimalik näidata. Kodus on mõnus kirjute sokkide sahinal ringi kõndida. Rahvarõivakomplektigi saab omakootud sokkide-sukkadega täiuslikumaks muuta.

Suurem osa selles raamatus avaldatud mustreid pärineb etnograafilistelt sukkadelt Eesti Vabaõhumuuseumi kogudest. Lisaks sorisid autorid ka oma sõprade kappides, leides sealt nii mõndagi huvitavat. Raamatus on rohkesti mustrikirju ning erinevaid sokikudumisõpetusi. Tulemuseks on asjatundlik ja sisukas raamat, mille järgi saab kududa ainukordseid sokke nii oma perele kui kingituseks või rahvarõivakomplektile n-ö viimaseks lihviandmiseks.

Ajalugu ja ajalooteadused : 1/2009


Vana Tallinn. XX (XXIV)
Estopol, 2009


Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi kaasväljaandena ilmunud ligi 300-leheküljeline „Vana Tallinna“ XX köide, mis sisaldab taas mitmeid otsesemalt või kaudsemalt Tallinna ajalooga seotud artikleid, jätkates aastaraamatusarja senist traditsiooni.

Juubeliköites on avaldatud neli uurimusartiklit: Tõnu Raid vaatleb Tallinna lõunasuunalise liiklustee ja Tallinna sarase kujunemislugu, Carsten Jahnke Taanist käsitleb Tallinna kaubanduse eripärasid hiliskeskajal ning Krzysztof Olendzki Poolast annab põhjaliku ülevaate sama perioodi kiriku ja vaimulike rendisetehingutest Kesk-Euroopas. Kaja Tiisel pakub huvitavat lugemist tallinlaste ja Tallina ümbruskonna talupoegade eluolust 18.–19. sajandi vahetusel.

Kogumikust leiab ka ülevaate keskaegse Riia arheoloogilisest uurimisest alates 1938. aastast, mille annab Läti tuntuim arheoloog Andris Caune. Eesti linnauurimise senistest arengutest ja edasistest suundumustest kirjutab Ants Viires. Eino Pillikse sulest pärineb ülevaade Tallinna esimestest elektrijaamadest ning Heino Gustavsonilt röntgenikiirte jõudmisest Eestimaale. Ürikute rubriigis on Tiina Kala analüüsinud Tallinna Mihkli kloostri palveid raehärrade eest 14. sajandil ning Raimo Pullat on ära toonud Tallinna Suurgildi vanema Gotthard Paulseni ja tema lese varaloendi 1769. aastast.Kroonika osas vaadeldakse Rakveres sündinud tuntud Poola ajaloolase Stanislaw Herbsti (1907–1973) elulugu ja teadustegevust, meenutatakse soome raamatuajaloo uurijat Henrik Grönroosi (1908–2007) ning tutvustatakse Eesti Rahvusraamatukokku jõudnud tähelepanuväärset kesk- ja varauusaegsete allikapublikatsioonide sarja „Elementa ad fontium editiones“. Seni vähetuntud fotodest tutvustatakse juubeliköites Harju tänaval asunud Tallinna kuulsaimaid hotelle “Kuld Lõvi” ning erinevaid 1860. aastate Tallinna fotograafide ülesvõtteid.

Värskes kogumikus avaldatakse ka 23 lähiaastatel ilmunud linnaajalugu puudutava teose retsensiooni. Linnaajalugu ja –kultuuri tutvustav aastaraamatute sari "Vana Tallinn" hakkas ilmuma sõjaeelses Eestis, siis jõuti trükkida neli raamatut. Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat taastas sarja üllitamise 1991. aastal. Tänaseks on „Vana Tallinna” sarjas ilmunud juba ligi 5000 lehekülge linnaajaloolist materjali, mis ajaliselt hõlmab perioodi Eesti linnade tekkimisest kuni Teise maailmasõjani.

Ex archivo civitatis : Tallinna Linnaarhiivi ajaloost
Tallinna Linnaarhiivi toimetised nr. 12
Tallinn, 2008

Tallinna Linnaarhiivi 125. aastapäevaks ilmunud kogumikus käsitletakse arhiivi ajaloo vähem tuntud aspekte ja ajajärke. Tiina Kala ja Juhan Kreemi artiklid otsivad vastust küsimusele, kuidas oli asjaajamine ja arhiivi töö korraldatud keskajal. Tallinna raearhiivi teadusliku avastamise loole ja linnaarhiivi kui asutuse algusele 19. sajandil heidavad valgust Tiina Kala kirjutis Friedrich Georg von Bungest ja Jüri Kivimäe artikkel Tallinna esimesest linnaarhivaarist Theodor Schiemannist. Tallinna Linnaarhiivi saatusest aastatel 1939-1944 kirjutab Lea Kõiv. Kogumiku lõpetavad Juhan Kreemi ülevaade välismaistest uurijatest linnaarhiivis nõukogude ajal ja Jorma Ahvenaise, esimese sõjajärgse välisuurija mälestused Tallinna-reisist 1960. aastal.

Sisukokkuvõte saksa keeles.

Brian Mooney
Ajaloo kujundajad antiikajast tänapäevani : 100 suurkuju
Valgus, 2008

Suured juhid kujundavad ajalugu. Oma ettenägelikkuse ja põhimõttekindluse, kirglikkuse ja visaduse, aga ka riskivalmiduse abil seavad nad kahtluse alla vanad uskumused ja muudavad inimeste elukäiku. Mõni neist sünnib võimupositsioonil, teistele sunnitakse see peale, aga neid kõiki ühendab võime haarata kinni võimalustest, kui need tekivad, ja karisma, mille abil nad veenavad teisi oma eeskuju järgima.

Raamat „Ajaloo kujundajad..“, mis kajastab mitut eluvaldkonda, vaatleb kõige kuulsamaid, kõige kurikuulsamaid ja ka mõnd kõige ebatõenäolisemat juhti. Trükis uurib kõigi nende oskusi ja juhivõimeid ning analüüsib mõju, mida nende elu ajaloole avaldas.

Mitte kõik sajast raamatus käsitletud juhist pole olnud elutargad, mitte kõik pole olnud vooruslikud ja mõned neist tegid tõsiseid vigu, aga nad kõik jätsid endast ajalukku jälje ja mõjutavad sedagi maailma, kus me tänase seisuga elame. Brian Mooney on auhinnatud ajakirjanik ja kirjanik, kes õpetas ajalugu ja kaasaegseid keeli Oxfordi Magdaleni kolledžis. Ta oli mitu aastat Reutersi büroo juht ja vanemkorrespodent, kes tegi reportaaže rohkem kui 50 maalt Euroopas, Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas ja Aafrikas. Mooney on kirjutanud ka raamatud «Breaking News», mis räägib sellest, kuidas asjad Reutersis tõsiselt viltu läksid, ja «Plain Indulgence», mis kirjeldab 1500 miili pikkust palverännakut Walsinghamist Norfolkis Santiago de Compostelasse Hispaanias. Alpinist ja avamerepurjetaja Mooney on ka Londoni linnanõukogu liige.

Esteetika ja kunst : 1/2009

Lilian Linnaks : klassikud : Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, 25.10.2008-11.01.2008 : [näituse kataloog] = Lilian Linnaks : classics : [exhibition catalog : Estonian Museum of Applied Art and Design, 25.10.2008-11.01.2009]
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, 2008


Lilian Linnaksit (s. 1929) tunneme eelkõige ehte- ja metallikunstnikuna, ent tema karjäär sai alguse hoopis lambidisainerina tehases "Estoplast", kus noore kunstniku kavandatud moodsaid valgusteid tootma hakati. Need piimklaasist kuplitega lambid, mis rippusid aastakümneid meie kodudes, on tänaseks saanud eesti disainiklassikaks. Samasugust sobitavuse teemat on kunstnik kasutanud mõnikord ka ehte puhul – näiteks kaksikehted omavahel sobivatest ripatsitest, neid passib kanda keti otsas koos või eraldi. Lilian Linnaks kasutab väga erinevaid materjale ja tehnikaid talle ainuomasel viisil ning see teeb tema loomingu kindlalt äratuntavaks. Märkimisväärne osa Lilian Linnaksi loomingus on seinaplaatidel, kuid ta on teinud ka küünlajalgu, vaase ja kausse. Siin on tema meelismaterjaliks alumiinium, mille pinda oskab kunstnik suurepäraselt toonida ja emailida. Lilian Linnaksi teosed on rännanud maailma eri paikades Peterburist Pekingini, igal pool laias ilmas, kus meie tarbekunsti on tutvustatud.

Factum mente et manu : Tallinna Tehnikaülikooli ehitised 1918-2008 = Buildings of Tallinn University of Technology 1918-2008
Aasta Raamat, 2008


Tallinn Tehnikaülikooli kasutada on 90 aasta jooksul olnud ligi sada ehitist, millest põhiosa on kajastatud raamatus. Välja on jäänud väga lühikest arga kasutusel olnud, praeguseks hävinenud või halvas seisukorras hooned. Lisaks lühike TTÜ ajalugu, üliõpilaslinnaku ehitamise kroonika, täideviimata ehitusprojektid ja -ideed. Fotodel lühikesed kommentaarid.

Haridus ja kasvatus : 1/2009

Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes : Uuringu aruanne
Eesti Noorsootöö Instituut, Urmo Reitav, Siim Krussel
Eesti Noorteühenduste Liit, 2008

Noorsootöö rahastamise uuring annab põhjaliku ülevaate mitte ainult noorsootöö rahastamisest, vaid ka noorsootöö hetkeseisust üldiselt Eesti omavalitsustes. Uuring valmis Eesti Noorteühenduste Liidu tellimusel noorte osaluskampaania raames ning selle läbiviimist rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu. Uuringu viis läbi Eesti Noorsoo Instituut. Uuringu koostajad on Urmo Reitav (UNICEF Eesti; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) ja Siim Krusell (Statistikaamet).

Trükis on elektrooniliselt kättesaadav SIIT

Psühholoogia klassiruumis : reflekteerivaks õpetajaks juhtumeid analüüsides
S. R. Mathews, E. Löfström, K. Pook-Valickis
Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008

Väljaanne on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, kutseaasta läbijatele ja kogenud õpetajatele, kes väärtustavad pidevat enesetäiendamist ja oma töö analüüsimist ning soovivad teada saada, kuidas võiks pedagoogiline psühholoogia neid koolitöös toetada. Ühelt poolt aitavad need artiklid mõista teoreetiliste teadmiste olulisust igapäevases koolipraktikas ning teiselt poolt toetavad õpetaja kui oma töö analüüsija oskusi ja teadlikkust, aidates näha koolis ettetulevaid probleeme eri vaatenurkadest, et leida neile parim lahendus.

Tallinna Tehnikaülikooli professorid läbi aegade
Tallinna Tehnikaülikooli kirjastus, 2008

Käesolevas väljaandes on ära toodud TTÜs algusaegadest kuni 2007. aastani ametisse kinnitatud, määratud, valitud professorite elulood. Valikust on välja jäetud aseprofessorid ja külalisprofessorid. Eraldi lisas on loetletud need 2007. aastal valitud professorid, kelle elulood pole raamatusse jõudnud. Raamatu algandmete aluseks on TTÜ raamatukogu bibliograafiaosakonnas koostatav andmebaas ISIK, mis kajastab ülikooli akadeemilise personali isikuandmeid hariduse, teenistuse, tunnustuse jms kohta TTÜ nõukogu otsuste, personalikäskkirjade, teatmeteoste jm publitseeritud materjalide põhjal.

Muusika. Kino. Teater. Sport. : 1/2009

Maren Ülevain
Ununenud lauluõpetaja : Ludmilla Hellat-Lemba
Talmar & Põhi, 2008


Raamat räägib Tallinna Konservatooriumi professorist Ludmilla Hellat-Lemba (1979-1945), kes oli ere ja omanäoline laulja ja pedagoog ning ühtlasi väga mitmekülgne isiksus.

Elve Aas
Laulumere lainetel : Regina & Mai
Põlva naiskoor "Mai", 2007

Põlvamaa laulumemm Regina Sokk oleks 18. septembril 2007 tähistanud oma 100. juubelit. Tema oli see, kes kutsus ellu ja aitas oma rajale Põlva naiskoori „Mai“. Juubeli puhul on tavaks heita pilk möödunule, st. panna kirja kogu oma lugu, et avaldada austust ja tunnustust neile, kes teed rajanud ja kaasas olnud. Selle raamatu kirjutamise põhjuseks ongi Põlva kultuurielule palju juurde loonud energilist Reginat. Naiskoori „Mai“ juubelipäeva künnisel ongi püüdnud laulja Elve Aas Regina ja Mai loo kirja panna. See lugu räägib lauljatest, dirigentidest ja koori koostööpartneritest ning on kokku seatud aastate jooksul koori kroonikasse talletatu, ajalehtedes kajastatu ja asjaosaliste mälestuste põhjal.

Loodusteadused ja geograafia : 1/2009

Eesti ilma riskid
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, 2008

Ei ole ilma ilma ilmata. Igal piirkonnal on eri ajal oma iseloomulik ilm, olenemata sellest, kas me tahame või ei. Milline võib Eestis olla äärmuslike ilmaolude tekitatav oht inimestele ja keskkonnale? Kas seda ohtu võib ka ette näha ja kui tihti seda esineb? Mida riskiolukorras ette võtta?

Raamat annab ülevaate ekstreemsetest ilmanähtustest, nende sagedusest ja territoriaalsest jaotumusest ning tutvustab asjakohaseid mõisteid.

Käesolev raamat on suureks abiks ilmaprotsesside mõistmisel ning nendega kaasneda võivate riskide hindamisel. Samuti annab raamat projekteerijatele ja planeerijatele vajalikku teavet põhilistest ilmariskidest, millele on oluline pöörata suurt tähelepanu.

Eesti keskkonnaseire 2004-2006
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008

„Eesti keskkonnaseire 2004-2006“ on koondülevaade riikliku keskkonnaseire tulemustest perioodil 2004-2006. Riikliku keskkonnaseire ülevaade annab informatsiooni Eesti keskkonnaseisundi ja selle muutuste kohta. Ülevaade põhineb riikliku keskkonnaseire aruandlusel ning seireprogrammi läbiviimise aastate jooksul kogutud andmetest kujunenud aegridadel. Kogumik sisaldab lisaks seiretulemuste lühiülevaadetele arvukalt jooniseid, teemakaarte ja fotosid.

Trükis on elektrooniliselt kättesaadav SIIT

Urmas Jürivete, Erki Õunap
Eesti liblikad : Kataloog = Estonian lepidoptera : Catalogue
Tallinn, 2008

Käesolev ülevaade Eesti liblikatest on oluliste täiendustega uus väljaanne 2000. aastal ilmunud kataloogist. Käesolevas kataloogis toodud täiendused Eesti liblikate nimestikus tuginevad pärast eelmise kataloogi ilmumist kirjandusesavaldatud informatsioonile. Täiendavate levikuandmete saamiseks on läbi töötatud Eesti arvestatavamad liblikakollektsioonid ja ELS-i liikmete püügipäevikud. Varasemalt kriitilisemalt on uues kataloogis suhtutud ka vanadesse, vaid kirjandusele põhinevatesse andmetesse ja paljudel juhtudel, kus mõne liigi esinemist Eestis ei ole õnnestunud faktiliselt tõestada, on liik meie liblikate nimestikust välja arvatud. Niisuguseid liike on peaaegu kolmkümmend ja nende Eesti liblikate nimestikust väljaarvamise põhjuseid on iga liigi puhul ka eraldi kommenteeritud.

Olaf Schmeidt
Harjumaa huvitavaid taimi. II
Harjumaa Keskkonnateenistus, 2006

Olaf Schmeidti koostatud ning autori ja Tiina Napi, Õie Jaagomäe ning Enno Väljali fotodega kaunid raamatud Harjumaal kasvavatest haruldastest ja kaitsealustest taimeliikidest.
Trükised on valminud Keskkonnaministeeriumi Harjumaa keskkonnateenistuse tellimisel ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel.

Kaugseire Eestis
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008

„Kaugseire Eestis“ on mahukas kaugseireteemaliste artiklite kogumik, mis on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Raamat tutvustab Eestis uuritud ja rakendust leidnud kaugseiremeetodeid erinevates valdkondades nagu näiteks õlireostuse- ja reostajate tuvastamine, linnuseire, linnastumine, metsa- ja lageraiepindala muutuste leidmine jt. Raamat on suunatud kõigile neile, kel kaugseire vastu põhjalikum huvi.

Trükis on elektrooniliselt kättesaadav SIIT

Kalle Suuroja
Kärdla meteoriidikraater : Eesti Loodusmonumendid
GeoTrail, 2008


Kalle Suuroja räägib raamautus põhjalikult meteoriidikraatritest, eesti meteoriidikraatritest ning põhjalikult kärdla meteoriidikraatrist, mis tekkis Ordoviitsiumi ajastul, ligi 455 miljonit aastat tagasi, tolleaegsesse madalmerre langenud hiidmeteoriidi plahvatusel. Tänapäeval võime tunnusmärke kraatri põhijoontest pinnamoes märgata vaid siis, kui me juba teame kraatri maa-alust ehitust. Hea säilivusega Kärdla struktuur on saanud maailmas üheks paremini puuritud ja uuritud meteoriidikraatri näiteks. Puurimisel avastati meteoriidikraatritele omane keskkerge. Kraatrit ümbritseb veel 12-15 km läbimõõduga omapärane ringmurrang, mille kulgu võib jälgida isegi kosmosefotodelt.

Keskkond arvudes : 2007 = Enviroment in Figures : 2007
Statistikaamet, 2008

Taskuteatmik pakub 2007. aasta statistikat keskkonnaseisundi, loodusvarade kasutamise, looduskaitse, keskkonnasurve ja keskkonnakulutuste kohta võrdluses varasemate aastatega.

Teistmoodi energia
REC Estonia, 2008


Raamat on välja antud rahvusvahelise keskkonnaharidusliku projekti „Kyoto Sinu kodus" raames. See on rahvusvaheline projekt, mis tutvustab üldsusele taastuvenergeetika kasutusvõimalusi. Projekti käigus valmis õppematerjal “Teistmoodi energia”, noortele ja lastele mõeldud tööjuhendite kogu ning abivahend õpetajatele energia teema käsitlemiseks koolis. Õpetajate juhendi on ette valmistanud Kesk- ja Ida-Euroopa Regionaalse Keskkonnakeskuse (REC) spetsialistid, järgides multidistsiplinaarse õppevahendi Green Pack metoodikat. Projektist võtab osa 16 partnerit 10 Euroopa riigist, Eestis koordineeris tegevusi REC Estonia. Toetasid EL Intelligent Energy Programme, Eesti Energia, Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Raamatuga on kaasas ka CD „Tööjuhendid õpilastele“, mida saab soovi korral küsida Viljandi Linnaraamatukogu üldlugemissaali letist.

Trükis on elektrooniliselt kättesaadav SIIT
CD-l olevale materjalile „Tööjuhendid õpilastele“ saab SIIT
Lisaks veel abimaterjal õpetajatele:
Taastuvenergia (PDF)
Energiasääst sinu kodus (PDF)
Kliimamuutused ja tarbimine (PDF)
Me ei saa ilma energiata (PDF)

Väike keskkonnateatmik
Keskkonnaministeeriumi Pärnumaa keskkonnateenistus, 2007

Lihtsas keeles koostatud raamatukene, mis aitab lugejal siseneda „rohelisse mõttemaailma“. Peatükid: ostuvaba päev, vesi, energia tootmine, prügi, liiklus, ökomärgistus.

Väljaandmist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.