teisipäev, 24. august 2010

Eesti judo 40

Tiit Lääne
Eesti Judoliit, 2010See raamat on esimene katse talletada sõnas ja pildis Eesti judo ajalugu. Tõrjutu seisusest (mis tähendas, et vabariiklik spordikomitee ei pidanud vajalikuks ala rahastada ja riigitelevisioon tulemusi edastada) tõusis ühtäkki veepinnale ja Eesti taasiseseisvuse edukaimaks olümpiaprogrammis olevaks medalialaks.

Judo, maailma populaarseim kahevõitluse ala, jõudis eestisse võistlusspordina alles nelikümmend aastat tagasi. Judo arengust, medalivõitjatest, õpetajatest ja treeneritest – juubelijuttu meie võidukast alast – saabki järgnevatelt lehekülgedelt lugeda.

Kuldne karikas : Jalgpalli MM läbi aegade

Andres Must
Ilo, 2010


Valitud lehekülgi raamatust saab sirvida SIIT

Jalgpall on suurem kui elu, nagu ütlevad itaallased. Jalgpalli mängitakse kõikides maailma riikides ja viimased sada aastat ka Eestis. Sellel maailma populaarseimal spordialal selgitatakse maailmameistrit alates 1930. aastast.

„Kuldne karikas : Jalgpalli MM läbi aegade” võtab põhjalikult kokku kõik suurturniirid, räägib nende kangelastest, toob lugejateni põnevaid fakte ja dramaatilisi seiku ning jäädvustab maailmameistrid. See raamat on ka lahutamatuks kaaslaseks ja väärt abiliseks järgnevate MM-turniiride jälgimisel.

Raamatust leiate:
• haarava ülevaate 18-st toimunud MM-turniirist
• iga turniiri tähtsamate mängude kronoloogia
• 2010. aasta MM-i osavõtjate lühitutvustuse
• värvikate mängijate, treenerite ja kohtunike tutvustused
• iga finaali iseloomustuse koos kommentaaride ja järelkajadega
• kirevate sündmuste ja isikute kirjelduse
• huvitavad fotod ja mängude sümboolika
• täieliku statistika finaalturniiril peetud mängudest
• parimad väravalööjad, enim mänge pidanud mängijad jpm

Rohkelt illustreeritud ning ladusas keeles kirja pandud lugu annab edasi kõige olulisema jalgpalli maailmameistrivõistluste ajaloost. Suurvõistlusi kirjeldatakse peatükkide kaupa algusaastatest tänapäevani.

Kihnu Roosi käsitöökogu : Minu ajalugu

Kärt Summatavet
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus : Varrak, 2010


„Kihnu roosi käsitöö“ on eelkõige killuke Eesti lähiajaloost, kus ühe inimese elu ja saatust on mõjutanud nii omanäoline kohalik kultuuripärand kui ka 20. sajandil toimunud pöördumatud ja traagilised ajaloolised sündmused. Raamatus on üle 1300 foto ja joonise ning hulk katkendeid autorile saadetud erakirjavahetusest, mis pakuvad kindlasti huvitavat lugemist ja avastamisrõõmu nii uurijatele, üliõpilastele, käsitöö-, ajaloo- ja kultuurihuvilistele kui ka laiemale lugejate ringile.

Raamatu koostaja Kärt Summatavet on ehtekunstnik ja graafik. Ta on esinenud paljudel näitustel ja tema loomingut on tunnustatud mitmete rahvusvaheliste innovatsioonipreemiatega. Kakskümmend aastat on ta juhendanud Eesti Kunstiakadeemia üliõpilasi ning juhtinud mitmeid rahvusvaheliselt edukaid loome- ja tootearendusprojekte.Ingrid Rüütel:
„Kärt Summatavet käsitleb põhjalikult Roosi elulugu ja kujunemist silmapaistvaks käsitöömeistriks, tema kogumisharrastust ja Kihnu käsitöö tutvustamist laiemale üldsusele. Erilise tähelepanu all on Roosi emotsionaalne suhe oma käsitööga ning kunstnikust autorile pakub suurt huvi Kihnu käsitöökultuuri kirjelduste kaudu Roosi mõttemaailma ja elukogemuse tundmaõppimine. Väga detailselt on kirjeldatud ka käsitöömeistri loomingulist „köögipoolt“ – tema töövõtteid, esemeid, mustreid ja värve, nende tähendusi ning kasutamist. On selgesti tunda, et autor on ühtaegu nii kunstnik kui ka käsitööspetsialist ning see teeb teose põhjalikuks, väärtuslikuks ja äärmiselt omanäoliseks.“

neljapäev, 19. august 2010

Karistusõigus 2010 & Kommentaarid. Seisuga 1.05.2010

Andrus Lauren, Meelis Masso
Agitaator, 2010

Kommentaaride esimeses osas antakse lühiülevaade karistusõiguse olulisematest põhiprintsiipidest ja -mõistetest, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi PS) ja KarSi üldosa sätetest. Seejuures peatutakse pikemalt mõningatel olulisematel ja juba kohtupraktikas kajastamist leidnud karistusõiguse küsimustel. Kommentaaride teine osa annab ülevaate menetlusõiguse põhimõtetest. Käesoleva kommentaari koostamise aluseks on võetud KarSi ja KrMSi redaktsioonid seisuga 1. aprill 2010. a.

1. KARISTUSSEADUSTIK
2. KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK
3. VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIK
4. VANGISTUSSEADUS
5. ALAEALISE MÕJUTUSVAHENDITE SEADUS
6. POLITSEI JA PIIRIVALVE SEADUS
7. KRIMINAALHOOLDUSSEADUS
8. TÄITEMENETLUSE SEADUSTIK
9. TUNNISTAJAKAITSE SEADUS
10. OHVRIABI SEADUS
11. KARISTUSREGISTRI SEADUS
12. KARISTUSSEADUSTIKU RAKENDAMISE SEADUS
13. KARISTUSÕIGUS 2010 & KOMMENTAARID

Kriminaalmenetluse seadustik 2010

Seisuga 28.03.2010
Juura, 2010

Rass ja ajalugu. Rass ja kultuur

Claude Lévi-Strauss
Varrak, 2010Hiljuti lahkunud prantsuse antropoloog Claude Lévi-Strauss (1908–2009) pidas kahel korral, 1952. ja 1971. aastal, UNESCO kutsel avaliku ettekande rassismi ja etnotsentrismi kriitikast, mis ilmusid peatselt omaette väikeste raamatutena. Siinne väljaanne koondab need kaks kuulsat ettekannet eestikeelses tõlkes ühtede kaante vahele.

Selmet näha inimkonda ühe suure trepina, mille ülemiseks astmeks on Lääne kultuur, pakub Lévi-Strauss välja, et me võiksime võrrelda inimkonda suure ruletimänguna, kus iga kultuur võib mingis kombinatsioonis osutuda inimkonna võidukäigus võtmeliseks. Seega pole olemas tähtsamaid ega vähemtähtsamaid kultuure: kõik kultuurid on võrdselt olulised. Inimkond peab aga otsima pidevalt tasakaalu kahe vastandliku tõmbejõu vahel: me ei tohi ühest küljest kaotada kultuurilist mitmekesisust ühetaolisuse kasuks, kuid teisalt peame hoiduma kultuurilisest suletusest, mis võib sünnitada kokkupõrkeid. Selle tasakaalu leidmine ja hoidmine ongi Lévi-Straussi arvates inimkonna kõige suurem väljakutse.

Ruumipilt 2009

Eesti parimad interjöörid ja disain 2009 = Estonia's best interior design projects and products = Лучшие интерьеры и промышленный дизайн Эстонии
Eesti Sisearhitektide Liit, 2010

ESL aastapreemia 2009 nominenete tutvustav fotodega illustreeritud väljaanne. Ilmub 5-ndat aastat. Sisaldab Eestis eelmisel, 2009.aastal valminud paremaid interjööre tutvustavaid tekste ja fotosid.

Eesti tikand : 280 rahvuslikku mustrit

Varrak, 2010

Käesolevasse raamatusse on mustreid korjatud, lahti kirjutatud ja tõlgitud nii vanaema või mõne tuttava tikitud esemetelt kui ka varem välja antud trükistest, mis nüüd juba vaat et rariteediks muutunud ja hea õnne korral vaid raamatukogudest leitavad. Kõik kokku on Eestimaa usinate käte ja helgete peade looming. Lisaks ajaloolistele mustritele leiab raamatust erinevate kihelkondade motiividest kokku sobitatud uusi mustrikombinatsioone ning teose autori Irina Tammise originaalloomingut. Kokku on raamatus 220 ajaloolist ja 60 uut tikandimustrit 82 mustrilehel.

Irina Tammis on Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala lõpetanud disainer ning EKA õppejõud. Käsitöö on Irina Tammise elustiil – tikkimise, kudumise ja heegeldamisega on ta tegelenud terve elu, nii nagu ka tema ema, vanaema ja mitmed põlved enne neid. Tekstide autor Elo Lutsepp on Vabaõhumuuseumis töötav ajaloolane ja samuti elupõline käsitööhuviline.

Foto: Irina Tammis URL: http://disainistuudio.ee/blog/?p=156

Kaheaastaraamat 2007-2008

Saaremaa Muuseum, 2009

- Saaremaa muinassadamad
- Viikingite jäljed Saaremaa ajaloos
- Uut Püha kiriku ehitusloost
- Kuke küla Põhjasõjaaegne mündiaare
- Pastorite elust 18. sajandi teise poole Saaremaal
- Uut Kuressaare hõbeseppadest
- Kakssada aastat Vilsandi tuletorni
- Õigeusk Muhus
- Kuressaare Saksa gümnaasium
- Saaremaa metallitöökojad aastail 1920-40
- Saaremaa Merespordi Seltsi ajaloost
- Kuidas Sõrves 1944. aasta sügisel Rüütlirist välja teeniti

Aianduse entsüklopeedia

Briti Kuninglik Aiandusselts
Varrak, 2010


Briti Kuningliku Aiandusseltsi „Aianduse entsüklopeedia” on kõige mahukam ja põhjalikum aiandusentsüklopeedia, mis Eestis raamatulettidele on jõudnud: raamat võtab kokku Lääne-Euroopa ligi tuhandeaastase aianduskogemuse, mis on meie aiandusspetsialistide poolt Eesti kliimale ja oludele kohandatud.

Siit leiab nii algaja kui ka kogenum koduaia omanik juhtnööre aia rajamise, ümberkujundamise kui ka hooldamise kohta. Asjatundlikult käsitletakse kõiki iluaia osi, viljapuude ja marjapõõsaste, ürdiaia ja köögiviljade kasvatamise tehnikat, seletatakse lahti maheaianduse põhivõtted, õpetatakse ära tundma ja tõrjuma taimehaigusi ja -kahjureid.

· Kõige nüüdisaegsem ja asjatundlikum aianduse teatmeteos Euroopas
· Sobib nii harrastusaednikule kui ka õppematerjalina erialakoolides
· Spetsialistide nõuanded alates aia kavandamisest, viljapuude, köögiviljade
ning ilutaimede hooldamisest kuni tööriistade valiku ja abihoonete rajamiseni
· Üle 3000 eritellimusel tehtud foto ja 400 samm-sammult illustreeritud töövõtte
· Tänapäevased soovitused keskkonnasõbralikuks aiapidamiseks
· Eesti oludele kohandanud tuntud aianduse spetsialistid

Avatud ühiskond ja selle vaenlased I

Karl Popper
Eesti Keele Sihtasutus, 2010


„Platoni lummus” on esimene köide kaheköitelisest teosest „Avatud ühiskond ja selle vaenlased”, mis on üks 20. sajandi kõige kuulsamaid ja mõjukamaid raamatuid ühiskondliku mõtte vallas. Kirglikult ja sügavamõtteliselt demokraatiat ja avatud ühiskonda kaitstes, arvustab Karl Popper Platoni ja teiste antiikmõtlejate arusaamu heast riigist. Popper lammutab vaateviisi, nagu alluks ajalookäik üldkehtivatele seadustele. Jagades küll Platoni käsitlust ühiskonna muutumisest ja ühiskondlikust rahulolematusest, leiab Popper, et Platoni ideaalriik sarnaneb 20. sajandi totalitarismiga. Avatud ühiskonna algeid näeb ta seevastu Ateena demokraatias. „Avatud ühiskond ja selle vaenlased” valmis Teise maailmasõja ajal Uus-Meremaal, kus austria-inglise mõtleja ja teadusfilosoof Karl Popper (1902 – 1994) natside eest maapaos viibis.

kolmapäev, 18. august 2010

Okultismileksikon

Simon Cox ja Mark Foster
Koolibri, 2010

Okultism ehk salateadused on läbi aegade inimmeeli erutanud ja avaldanud väga suurt mõju ka tänapäeva Lääne kultuurile. Millised aga on õieti need valdkonnad, mida „päristeadus” pole suutnud ammendavalt käsitleda? Käesolev raamat annab tähestiku järjekorras ladusa ülevaate põhilistest okultismiga seotud teemadest alates alkeemiast ja lõpetades Yijingiga ning on väärt teabeallikas kõigile alternatiivajaloohuvilistele.

Simon Cox on kirjutanud rahvusvahelised bestsellerid „Da Vinci koodi lahtimurdmine” ning „Inglite ja deemonite illuminatsioon”. Tema põhiline uurimisvaldkond on muinasaja saladused ja alternatiiv ajalugu ning ta on teinud selle ala populariseerijana koostööd paljude juhtivate spetsialistidega. Simon Cox on sageli esinenud ka televisioonis ja raadios, sealhulgas BBC-s.

Mark Foster on kirjanik ja ajaloolane, kelle veebilehekülg rostau.com on pälvinud alternatiivajaloo vallas kriitikute tunnustuse. Ta on ka vabakutseline graafiline disainer ning teinud kaastööd mitmetele Briti ajakirjadele.

Eesti tuletornide lugu = The Story of Estonian Lighthouses

Kaido Haagen
Go Travel, 2010

Fotograaf Kaido Haagen on pildistanud peaaegu kõiki Eestimaa meremärke. Need fotod koos lühikeste eesti- ja inglise keelsete kommentaaridega annavad kunstipärase ülevaate meie merendusloost.

Raamatu kujundaja Anneliis Aunapuu raamatututvustus Eesti Ekspressis:

Vähemalt poolteist aastakümmet on Kaido Haagen käinud fotokaameraga mööda Eesti rannikut tuletorne portreteerimas ja saanud kokku võimsa fotokogu. Maailmarändur ja kirjastaja Tiit Pruuli leidis, et on aeg teha see kättesaadavaks ka teistele.

Teos portreteerib üht Eesti rahvuslikku aaret, tuletorni, koos tema väiksemate õdede-vendade – tulepaakide, päevamärkide ja kaituledega.

Tuletorn kui teejuht, elupäästja ja kohamärkija on filosoofiline sümbol, rääkimata tema arhitektuurilisest ja ajaloolisest väärtusest. Autor on pannud oma piltide kõrvale kirja põnevaid fakte, mida ta on aja jooksul tornide kohta teada saanud, lisaks mõned tähelepanekud ja mõttekillud. Näiteks on ta välja uurinud, et tuletorn oleks peaaegu tõstetud meie riigivapile, kolme lõvi kohale…

Kui peetaks tuletornide meistrivõistlusi, küll meile siis medaleid sajaks! Raamatu tõsisel kaanel olev Keri tuletorn üks ainulaadsemaid maailmas (miks, seda lugege raamatust). Muide, vitstega kokku tõmmatud torn vajab ruttu abi, sest on tõsises hävimisohus.

Raamat on teretulnud juhatajaks merel seilajale või maal elamuste otsijale, kuna piltide kõrval on täisnimetusele lisaks ka koordinaadid. Lisaks leiate kõik teoses portreteeritud meremärgid. Lisatud on ka kaart, kus tuletornid peal nii nimepidi kui ka raamatulehekülgede järgi.

Kuivõrd tekstid on paralleelselt kahes keeles (inglise keelde tõlkis need Reet Grosberg), siis on raamat suurepärane visiitkaart meie riigile, hea teejuht turistile, sobib ka suveniiriks kaugele sugulasele. Raamatu kujundas Anneliis Aunapuu.

teisipäev, 17. august 2010

101 eesti popmuusika albumit

Mart Juur
Varrak, 2010

Raamatu koostaja Mart Juur:
„Popmuusika puudutab meid kõiki. Popmuusikast räägitakse ja kirjutatakse, popmuusikat kuulatakse, kiidetakse ja kirutakse iga päev. Popmuusika ühendab, kuid ehitab ka seinu inimeste vahele. Praegu on popmuusikat rohkem kui kunagi varem ning mida kirevamaks muutub pilt, seda vähem teab ühe või teise muusikastiili austaja, mis toimub seina taga. Popmuusikast rääkides tuleb niisiis kõigepealt täpsustada, millest me üldse räägime.

See raamat räägib Eesti popmuusikast, tema minevikust ja tänapäevast, tutvustades albumeid, mis võiksid olemas olla igas kodus, arvutis või iPodis. Loomulikult ei piirdu Eesti popi rikkused 101 vinüülplaadi, kasseti ja CD-ga. Lisaks autori rangelt subjektiivsele valikule, mille alusel jõudsid raamatusse just need ja jäid välja mõned teised väärt albumid, peame arvestama asjaoluga, et paljud omaaegsed artistid ja ansamblid ei jõudnudki plaatide salvestamiseni. See kehtib kõigi 60ndatel tegutsenud kollektiivide kohta, kuid üpris lünklikult on plaadiriiulis esindatud ka 70-80ndate aastate Eesti popp ja rokk.“

Tutvu raamatuga SIIN

Loe ka Margus Haava arvustust "Mart Juure nimeline Eesti uuema popi ja roki instituut" (Sakala)

Kõlakoda kõrva taga : Kuidas muusika teeb tadust ja teadus teeb muusikat

Tiit Kändler
Tammerraamat, 2010

Muusika on kunstidest ehk enim teadusega seotud.
Muusika oskab arvutada parima matemaatikuna ja leida üles kõige keerulisemate mittelineaarsete diferentsiaalvõrrandite lahendid.
Muusika oskab korraldada füüsikakatseid ja tõestada ehedal kujul nii klassikalise akustika kui ka kvantmehaanika seadusi.
Muusika saab hakkama keemiaga, osates luua parimad keemilised ained, misläbi end veenvamalt kõlada lasta.
Muusika on osav bioloog, tehes meile selgeks loomariigi käitumise ja arengu viise ja vorme.
Muusika võib õpetada sedagi, kuidas kaosest ikka ja jälle kord luuakse.

Aasta linnud

Menu, 2010

Eesti on tuntud oma linnurikkuse poolest. Silmi ja kõrvu lahti hoides märkame, et iga päev tegutseb meie ümber suur hulk sulelisi, keda me sageli tähelegi ei pane. Eesti linnustiku nimekirjas on 375 linnuliiki. Need on liigid, keda meil on kohatud vähemalt ühel korral. Pidevalt pesitsevaid liike on Eestis ligikaudu 210, ülejäänud on ainult läbirändajad või talvitujad või juhuslikud eksikülalised.

Aasta lindu valib Eesti Ornitoloogiaühing alates 1995. aastast. Eesmärk on valitud liike laiemalt tutvustada. Sama eesmärk on sel raamatul, kus lisaks ornitoloogidele kirjutavad oma kohtumistest aasta lindudega tuntud loodusfotograafid Fred Jüssi, Ingmar Muusikus ja Remo Savisaar. Raamatu vahel on Fred Jüssi koostatud heliplaat linnuhäältega ja ära on toodud levikukaardid