esmaspäev, 26. september 2011

Ootame maakonna gümnaasiumiealistelt noortelt töid omaloominguvõistlusele

Pilt: Eve Tihane
 
Konkursist osavõtjad on oodatud väljendama oma mõtteid ilukirjanduslikus vormis. Loovtöö vorm on vaba - luuletus, haiku, jutustus, näidend, novell jm. Illustratsioonid käivad asja juurde.

Laureaate hinnatakse luules ja proosas eraldi. Kolmeliikmelise žürii eesotsas on kirjanik Lauri Sommer. Žürii hindab võistlustöödes originaalsust, head kujundiloomet, sisukust, isikliku emotsiooni olemasolu, ainestiku tabamist ja head keeletaju.

Eelarvamustevaba hinnangu saamiseks edastatakse noorte looming žüriile lugemiseks ning hindamiseks pseudonüümi või märgusõnaga allkirjastatult.

Vabalt valitud teemal ning žanris kirjutatud võistlustööd palume saata 30. oktoobriks e-postile veronika.linnupuu@raamatukogu.viljandi.ee. Osalejatel palume koos oma loominguga edastada meile ka oma nimi, kool, klass, telefoninumber ning pseudonüüm.

Tulemuste avalikustamine toimub 18. novembril 2011. aastal ning auhindadeks on raamatupoe kinkekaardid.

Auhinnatud töödest koostatakse 2012. aastal viimase kolme aasta parimatest töödest kogumik, mida jagatakse tasuta koolidele ja raamatukogudele. Žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid.

Käesoleval sügisel tähistame omaloominguvõistlusega juba 15. korda Mulgimaalt pärit kirjanikest õdede Salme Ekbaumi ja Minni Nurme sünniaastapäeva. Võistlus on osa Viljandi Linnaraamatukogu 100. juubelile pühendatud sündmuste sarjast. Varasemate kogumikega on võimalik tutvuda Viljandi Linnaraamatukogus ning koolide raamatukogudes. Eelmise aasta võidutöid on võimalik lugeda linnaraamatukogu kodulehel (http://www.raamatukogu.viljandi.ee/)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar