kolmapäev, 21. november 2012

Viktoriini Kultuurikonks oktoobrikuu vastused

Kogu maakonda hõlmava viktoriini esimene voor on lõppenud. Selles osales 56 inimest, kellest kümme olid üle 21 aasta vanad. Enamik vastuseid tuli gümnasistidelt ja neist suur osa vastas vaid ühele küsimusele. Mängu avavoorust võttis osa kultuurihuvilisi mängureid ka teistest maakondadest.
 
Esimese vahekokkuvõtte parimatena võitsid kaks pääset pärimusmuusika aida kontsertile ja "Kultuurikonksu" logoga tassi Ada Liber Adaverest, kaks pääset aida kontsertile Marna Krabbi ning Viljandi postkaartide komplekti ja "kultuurikonksu" logoga tassi Kaie Väljak. Tassi saavad loosi tahtel ka Anneli Ustav ja Marili Markus.
 
Kuuekuulise võistlusperioodi jooksul enim punkte kogunud mängijatele on auhinnad välja pannud Ugala teater, Eesti pärimusmuusika keskus ja kontserdikorraldaja Aivar Trallmann. Männimäe külalistemaja premeerib kinkekaardiga, spordikeskus jõusaali kasutamise pääsme ja paadisõiduga ning "Sakala" ajalehe kuutellimusega. Raamatukogu paneb peaauhinnana välja vabalt valitud kultuuriväljaande aastatellimuse ning auhindu jagub veelgi.
 
1)     Küsimus: Millal saatis pagulasena Soomes viibiv Johan Pitka president Risto Rytile märgukirja ettepanekuga luua Eesti-Soome liitriik? Kuidas vastati admirali ettepanekule? (5 punkti)
Vastus: Kiri saadeti 29. novembril 1941. Ei saanud kunagi ametlikku vastust, kuigi Soome ja Saksa võimud teemat omavahel arutasid, mis kajastub ka artikli lõppu lisatud kirjavahetusse
 
Allikas: Hilpus, Arti. Eesti iseseisvuse taastamise küsimusest Soome ja Saksamaa suhetes 1942-1943 // Tuna (2012) nr. 2, lk. lk. 103-110
Hindamine: Kaheosaline küsimus, millest kumbki osa moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.  Need, kes vastasid, et Soome ei toetanud ettepanekut ja toovad välja põhjused, mis kajastusid ka artikli lõppu lisatud kirjavahetusest, saavad siiski teise küsimuse osa eest 1 punkti.
 
2)     Küsimus: Friedebert Tuglase „Popi ja Huhuu“ sarnaneb motiivide ja süžee pooles väga palju varem ajakirjas „Meelejahutaja“ ilmunud ajaviitejutule. Mis on selle pealkiri? Kui tõenäoline on, et Tuglas oli juttu lugenud? (5 punkti)
Vastus: „Ahvi armastus ja kättemaksmine“. See on artikli autori hinnangul väga tõenäoline
Allikad:
1)     Larm, Pille-Riin. “Popi ja Huhuu” ning tema eelkäija eesti kirjanduses //  Keel ja Kirjandus (2012) nr. 10, lk. 734-754;
3)     Larm, Pille-Riin. Suvekool 2011. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool.
Hindamine: Kaheosaline küsimus, millest kumbki osa moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
3)     Küsimus: Näidend „Sajand“ tuleb Ugala teatris rahva ette järgmisel aastal. Kuidas vastas autor Tõnu Õnnepalu kultuuriajakirjas avaldatud intervjuus küsimusele, kas ta jäi selle näidendiga ise rahule? (3 punkti)
Vastus: „Jaa, sellega jäin ma rahule küll. Ma tunnen, et see tuli väga iseenesest, need stseenid olid kohe silme ees ja kõik tuli kuidagi väga loomulikult. Suure hooga.“
Allikas: Õnnepalu, Tõnu. Early morning ja every day / interv. Hedi Rosma // Looming (2012) nr. 9, lk. 1307
Hindamine: Õige vastus moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
4)     Küsimus: Kellele otsustas Viljandi volikogu kinkida Männimäel tüki võsa? (3 punkti)
Vastus: Kaspar Taimsoole
Allikas:
1)     Linn kinkis Euroopa meistrile maad // Sakala (2012) 27. sept., lk. 4 : foto + samuti ajalehe veebiversioonis URL: http://www.sakala.ajaleht.ee/987052/linn-kinkis-euroopa-meistrile-maad/
2)     Nädala foto. Taimsoo mõisavalitsejaks? // Sakala (2012) 29. sept., lk. 2 : foto
Hindamine: Õige vastus moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
5)     Küsimus: Milline ansambel on esinenud kõigil Viljandi pärimusmuusika festivalidel ja mis oli selle ansambli esialgne nimi? (3 punkti)
Vastus: Untsakad, esialgse nimega Rahvastepall
Allikas:
1) Haav, Margus. Eesti kroonid tulid ja läksid, Untsakad jäid // Muusika (2012) nr. 10, lk. 22-23
2) Haav, Margus. Untsakad naasis rohujuurte juurde // Sakala (2011) 28. juuli, lk. 5
3) Untsakad on korra ka striptiisitarile saatemuusikat mänginud // Linnaleht veebiväljaandes avaldatud 14. sept. 2012, URL: http://www.linnaleht.ee/3807 ,
Hindamine: Kaheosaline lihtsam küsimus, millest kumbki osa moodustab 1 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
6)     Küsimus: Mis seos on Riia palsamil ja Punsli õlil? (5 punkti)
Vastus: Riia palsamid, nende seas Punsli õli on välja kasvanud Kunze poolt kasutusele võetud haavaravimist.
Allikas:
1)     Raal, Ain. Punsli õli // Akadeemia (2012) nr. 10, lk. lk. 1792-1814(1813)
2)     Akadeemia nr 10 – poeetikast Punsli õlini. – Eesti Päevaleht Online URL: http://www.epl.ee/news/kultuur/akadeemia-nr-10-poeetikast-punsli-olini.d?id=65080326
3)     "Suvest" tuntud punsli õli valmistamiseks kulub kolm päeva. – Eesti Rashvusringhäälingu uudistepirtaal URL: http://uudised.err.ee/index.php?06264796
Hindamine: Õige vastus moodustab 4 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
7)     Küsimus: Kes ja millal asutas formaadina luguteatri? (4 punkti)
Vastus: Jonathan Fox 1975. aastal
Allikas:
1)     Heinsalu, Rein. Kohtumine – luguteater, Moreno ja spontaansus // Teater. Muusika. Kino (2012) nr.10, lk. 38-43
2)     Playback teatri ehk Luguteatri ajaluguHYPERLINK  \l "typ-back-to-top". - Luguteatri koduleht URL: http://www.luguteater.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=45
Hindamine: Õige nimi annab 2 punkti, aastaarv 1 punkti. Viide lisab 1 punkti.
Kommentaar: Paljud said küsimusest valesti aru ning nimetasid asutajana A. Simmermanni, kes hakkas luguteatriga Eestis 2006. aastal tegelema. Siiski - ta polnud  formaadi asutaja, vaid võttis juba olemasoleva teatrivormi kasutusele.
 
8)     Küsimus: Kuidas suhtus Hiie Tammani „Värskes Rõhus“ ilmunud loos lastesse Elo? (3 punkti)
Vastus: Ta ei sallinud lapsi
Allikas: Varske Rõhk II/2012, lk. 59
Hindamine: Õige vastus moodustab 3 punkti, kuna viide on küsimuses juba toodud
9)     Küsimus: Kuidas on Veiko Märka arvates seotud küsilausete hulk ning unelmate seriaali tegemine? (3 punkti)
Vastus: Mida rohkem küsilauseid, seda pikema ja segasema (st kvaliteetsema) sarja saab
Allikas: Märka, Veiko. Kuidas teha unelmate seriaali? // Sirp (2012) 12. okt., lk, 19
Hindamine: Õige vastus moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
10)  Küsimus: Millised kaks Balti proosakirjanikku on ootamatult sattunud Vene kriitikute huviorbiiti? Milliseid Vene kirjandusauhindu on need kirjanikud saanud? (5 punkti)
Vastus:
·        Lena Eltangi Leedust - Vene rahvusliku bestselleri ja Andrei Belõi auhinnad. Kirjandusauhind Nina (Нос)
·        Andrei Ivanov Eestist - Aldanovi ja Dolgoruki nim. kirjandusauhind, Vene Bookeri shortlist, Vene Auhinna nominent
Allikas: Laukkonen, Taisija. Baltivene kirjandus – kirjutisi eikusagilt? // Vikerkaar (2012) nr. 9, lk. 39-44
Hindamine: Kaheosaline küsimus, millest kumbki osa moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.
 
11)  Küsimus: Kes või mis on AILA? (2 punkti)
Vastusevariandid koos võimalike allikatega:
1) Akadeemiline Rakenduslingvistika Ühing ehk Association Internationale de Linguistique Appliquee. - Allikas: Keel ja Kirjandus (2012) nr. 8-9 + Eesti rakenduslingvistika koduleht URL: http://www.rakenduslingvistika.ee/
2) Aila Näpustuudio. – Allikas: Rahvakultuuri Keskuse koduleht URL: http://www.rahvakultuur.ee/?&v=183&o=579 
3) Abshire-Inamori Leadership Academy. – URL: http://csis.org/program/abshire-inamori-leadership-academy
5) Alianca International do Animal. – URL: http://www.aila.org.br/
6) Australian Institute of Landscape Architects (AILA). – URL: www.aila.org.au/ 
7) Australian Insurance Law Association. – URL: www.aila.com.au/
8) Aila on küla Harjumaal. – Üldteada fakt, ei vaja viidet
jne.
 
Hindamine: Küsimus on koostatud küll kultuuriajakirja „Keel ja Kirjandus“ käesoleva aasta lingvistika erinumbri (nr 8-9) põhjal, kuid kuna seda oktoobrikuu küsimustelehe allikate loetelus polnud ning lühend/nimi ise võimaldab palju erinevaid vastuseid on tegemist viktoriini käesoleva vooru nn „musta hobusega“. Iga relevantne vastusevariant  (piiramatu hulk) annab 1 punkti ja viide allikale lisab veel 1 punkti.
 
12)  Küsimus: Mitu marki kleebiti Viljandi postkontoris maksikirjale? (3 punkti)
Vastus: 35 marki
Allikas: Aotäht, Aivar. Postitöötaja kleepis ümbriku marke täis // Sakala (2012) 28. sept., lk. 4 : foto + ajalehe veebiväljaanne URL: http://www.sakala.ajaleht.ee/992734/postitootaja-kleepis-umbriku-marke-tais/
Hindamine: Õige vastus moodustab 2 punkti. Viide lisab 1 punkti.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar