laupäev, 9. veebruar 2013

Viljandimaa looduskaitseobjektid

Koostaja: Reet Vaiksalu
Tekst: Hille Lapp, Reet Vaiksalu
[Tallinn] : Keskkonnaamet, 2012
44 lk. : ill.
 
Loodusväärtuste hoidmiseks on Viljandimaale loodud 26 kaitseala, 4 hoiuala ja 84 püsielupaika. Kaitse alla on võetud 14 parki, millele lisandub 5 parki kaitsealade koosseisus. Kaitstava looduse üksikobjektidena on Viljandimaal kaitse all 27 põlispuud, 11 puudegruppi, 24 rahnu, rändrahnu ja kivi ning 11 koobast, paljandit ja allikat.

Trükis annab ülevaate maakonna kaitstavatest loodusobjektidest, nende asukohast, väärtustest, külastamisvõimalustest ning kuuluvusest üle-euroopalise Natura 2000 alade võrgustikku. Kaardile on kantud kaitsealad, hoiualad, üksikobjektid, kaitsealused pargid ning õppe- ja matkaradade alguspunktid.
 
Trükis eesti keeles EST
 
 
In order to protect the values of nature, 26 protected areas, 4 limited-conservation areas and 84 species’ protection sites have been established in Viljandimaa. 14 parks have been placed under protection, added by five parks within the protected areas. 27 primeval trees, 11 groups of trees, 24 rocks, erratic boulders and stones, and 11 caves, outcrops and springs have been registered as individual protected natural objects.
The brochure gives a survey of the county’s protected natural objects, their locations, values, visiting conditions, and statuses as a part of the Natura 2000 network. The map shows the protected areas, limited-conservation areas, protected natural objects monuments and parks as well as the starting points of the study and hiking trails.
 
The brochure "Protected Natural Objects in VILJANDI COUNTY" in english ENG
 
 
Для сохранения ценных природных объектов на территории Вильяндиского уезда образованы 26 заповедников, 4 заказника и 84 места постоянного обитания охраняемых видов. Под защиту взято 14 парка, к которым добавляется 5 парков в составе заповедников. Из отдельных охраняемых природных объектов, а также объектов в составе заповедников в Вильяндиском уезде взяты под охрану 27 вековых деревьев, 11 групп деревьев, 24 валуна, ледниковых валуна и камня, а также 11 пещер, обнажений и источников.
Данное издание предоставляет обзор охраняемых природных объектов Вильяндиского уезда, их местоположения, природной ценности, возможностей посещения, а также принадлежности к европейской экологической сети Natura 2000. На карту нанесены заповедники, заказники, отдельные охраняемые объекты, охраняемые парки, а также стартовые точки учебных и походных троп.
 
 Брошюра "Охраняемые природные объекты ВИЛЬЯНДИCКОГО УЕЗДА" на русском языке RUSKommentaare ei ole:

Postita kommentaar