laupäev, 10. juuli 2021

10. juuli - Olga Sööt 70

Sündinud Saar
10.07.1951 Kõosaare t, Turba k, Petserimaa
Raamatukoguhoidja

Sündis 10. juuli 1951 Peeter ja Maria (snd Kand) Saare perre. Kodutallu asutati sõja ajal lennuväli ja kolhoosi loomisel brigaadi keskus. Venestamine ja kodu saatus sundisid vanemaid uut kodu otsima. See leiti 1955. aastal Viljandimaal Mõnnaste külas Partsi suurtalu elumajas. 

Õppinud Mõnnaste algkoolis, Sürgavere 8-klassilises koolis ja lõpetanud 1969. aastal Adavere 8-klassilise kooli. Õpinguid jätkas Viljandi kultuurharidustöö koolis, mille lõpetas 1972. aastal vanemraamatukoguhoidja kutsega.

Kooli lõpetamise järel suunati Pärsti raamatukogu juhatajaks, kellena töötab tänini. 

Kogu elu ühele ametile ja paigale truuks jäänud raamatukoguhoidja käis kultuurikooli teisel kursusel õppides madisepäeval koos koolikaaslastega Pärsti koolis külas. Tollane direktor Adik Sepp kurtis, et nende raamatukoguhoidja jäi pensionile ja on tarvis uut.

«Kes siia poripõrgusse ikka tahab tulla,» ütles tütarlaps toona, ent valis pärast kooli lõpetamist siiski Pärsti, ehkki oli käinud vaatamas ka Viisu raamatukogu ja loobunud koguni võimalusest linna tööle jääda. (Allikas: Mölter, Kaie. Olga Sööt juhatab lugeja õige teose juurde // Sakala (2012) 19. veebr.)
Olga Söödi eestvedamisel on raamatukogus lavastatud näidendeid, peetud külapidusid, rahvakoosolekuid ja korraldatud palju muudki. Maaelu- ja olusid tundva inimesena on O. Sööt saavutanud tuntuse ka mitmes Viljandimaa ühenduses. Juba 1972. aastal asutas külade seltsi "Järvelill" jm. On olnud Pärsti vallavolikogu liige, Eesti Genealoogia Seltsi liige 1999-2002, Eesti Kodu-uurimise Seltsi kuulub 1999. aastast. Olnud Eesti Kodu-uurimise Seltsi Viljandimaa osakonna juhataja. 

Kodu-uurijana on kirja pannud Pärsti, Vanamõisa ja Kookla küla ajalugu. Koostanud Pärsti raamatukogu kroonika, rajanud koduloo toa.

Abikaasa, Kalev Sööt, peres üks laps.

Allikas: Viljandimaa Koduloolasi : teatmik. Tartumaa Trükikoda, 2009. LK. 83-84

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar