Viljandimaa noorte omaloominguvõistlus

Viljandi Linnaraamatukogu eestvedamisel kuulutatakse igal aastal välja 15-21-aastaste Viljandimaa noorte omaloominguvõistlus


Võistluse ajalugu

Idee tähistada Mulgimaalt pärit õdedest kirjanike Salme Ekbaumi ja Minni Nurme sünniaastapäevi noorte omaloominguga sai alguse kirjanike sugulastelt. 1997. aasta sügisel möödus Minni Nurmel 80 aastat ja Salme Ekbaumil 85 aastat sünnist. 21. oktoobril sai teoks nende mälestuspäev, mida korraldas Viljandi Linnaraamatukogu koos koolidega. Üks osa mälestuspäeva tähistamisest oli Viljandimaa koolinoorte omaloominguvõistluse läbiviimine.

Esimestel aastatel hinnati töid eraldi nooremas (7.-9. klass) ja vanemas (10.-12. klass) vanuserühmas. Nüüdseks on kirjutama kutsutud noored vanuses 15-21, olgu nad siis põhi-, kesk- või ülikooli õpilased või tööl käivad töiskasvanud.

2021. aasta kevadel toimus võistlus juba 24. korda. Võistlustele on saatnud töid kõikide suuremate koolide õpilased. Laureaate hinnatakse luules ja proosas eraldi.

Viimase võistluse tulemustega saab end kurssi viia Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel.

 
Kogumik
Maakonna emakeeleõpetajate soovil hakati avaldama auhinnatud töid kogumikus. Esimene neist pandi kokku C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumis ja selles avaldati kolme aasta võidutööd. Järgmised samanimelised kogumikud koostas Viljandi Linnaraamatukogu. Iga kolme aasta tagant avaldatakse võidutööd kogumikus „Meie mõtted“. Ilmunud kogumikega on võimalik tutvuda Viljandi Linnaraamatukogu koduloo kogus.


Aastaid žürii eesotsas olnud Lauri Sommer kirjutas neljanda kogumiku eessõnas nõnda:

Kirjutamine on yks inimese viis endast ja maailmast aru saada ja ka seda teistele teada anda, ennast kuidagi maailmas kehtestada.

Igas eas on meie sõnad ise nägu, ja nad põhjustavad teistes väga erinevaid reaktsioone - monolooge, dialooge ja umbkõnesid on täis nii blogid, kommentaariumid kui jututoad. Vahel lipsab veel kellegi postkasti mõni paberkiri.

Sõna jõud pole virtualiseeruvas maailmas kuhugi kadunud. Vahel tundub ainult, et ta on valesti kasutatud, rakendatud mingi kasuteguri teenistusse ega räägi enam nii otse ja mõnuga, nagu kunagi.

Aga sellise otserääkija, keeleliselt andeka inimese syndimine siia Viljandimaale ongi suur lotovõit. Selles suhtes toimib ikka mingi jaotumus. Naljaga pooleks võib öelda, et Viljandimaale synnib sajandis yks Baturin, Adamson ja Roiu Minn, viiekymne aasta tagant yks Laipaik, Lättemäe ja Heinsaar, kahekymne viie tagant yks Nurme, Reinvald ja Pilv, ning neist allapoole ikka aina tihedamalt.

Meie neid ju ei synnita. Anne on neis enestes olemas ja murrab läbi - meie ainult loodame erisuguseid andeid ära tunda ja toetada. Meie soov on, et koolide õpilased igal aastal kirjutaksid endale, oma omavanustele ja meile, mis nad mõtlevad ja mida tunnevad. Selle kaudu saame yhe inimliku kogemuse võrra rikkamaks. Neid kogeumusi on terve spekter suurest ahaa-elamusest kuni tydimuseni: jälle seesama. Meie ytleme: rääkige, teil on selleks kõik vabadused. Väljendusoskust läheb elus nagunii vaja, et saada mõistetud mistahes kohas. Iga kirjutaja jätab meile oma sõnadest moodustatud päevapildid, kinni pyytud hetked.

Meieni jõudnult on nad juba tykike ajalugu, mis kirjutajate elude jätkudes muutub mälestuseks, yksildaseks teateks, kurioosumiks, kirjanduseks või veel millekski muuks.

Head yksteise tajumist.

Paljude otsustajate nimel
Lauri Sommer