kolmapäev, 4. aprill 2018

3. aprill - Peeter Kõpp 130

Põllumajandusteadlane ja loodusõpetaja
Peeter Kõpp
3.04.1888 Untiuse t, Kärstna v – 20.08.1960 Chicago, USA

Sündis 3. aprillil 1888 metsavahi perre. Õppis 1904–1907 Viljandi linnakoolis. Sooritas 1907 Peterburis linnakooli õpetaja kutseeksami. Omandas 1912 eksternina Moskvas keskkooli küpsustunnistuse.
 
Töötas 1908 Viljandis, 1909–1912 Nuustaku progümnaasiumi ja 1914–1919 Viljandimaal Kõos Eesti Aleksandri Alampõllutöökoolis õpetaja. 1919–1944 Tartu Ülikooli õppejõud. Omandas 1912 eksternina Moskvas keskkooli küpsustunnistuse.
 
Õppis 1912–1914 Königsbergi Ülikoolis põllumajanduse ökonoomikat. Õppetöö kõrvalt uuris kohaliku põllunduse tulukust, oli selle ala referent.
 
Tegutses ka Pilistvere Haridusseltsi esimehena.
 
Valiti 1919 Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna esimeseks dekaaniks. Aastani 1940 oli dekaan kolmel korral. 1919–1924 oli Tartu Ülikooli agraarökonoomika dotsent, aastast 1924 professor. Tegutses aastatel 1923–1940 ka ülikooli mõisate ülemvalitsejana. Uuris Tartu ülikoolis ja 1920 stipendiaadina Helsingi Ülikoolis peamiselt agraarökonoomika- ja poliitika probleeme. Kaitses 1926 Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja „Der Einfluss der Preis-, Intensitäts- und Produktiwitätsrelationsberschiebungen auf Rentabilität der Production der einzelnen landwivtschaftlichen Produkte mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsverhältnisse."
 
Põgenes 1944 Saksamaale, töötas 1945-1946 Geislingeni eesti gümnaasiumis õpetajana, oli samas Eesti Põllumeeste Seltsi ja Eesti Agronoomide Koondise esimees.
 
1950 siirdus USAsse, töötas Chicagos põllumajandusliku raamatupidamise alal. Oli Eesti Teaduliku Ühing Ameerikas liige.
 
Ühiskondlik tegevus
• Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi asutaja ja 1921-1940 esimees
• 1930-1940 Ühistegelise Liidu nõukogu esimees
• 1934-1940 Konjunktuuriinstituudi põllumajandussektsiooni esimees
• Põllutöökoja esimees
• 1935-1940 Agronoomide Koja liige ja distsiplinaarkohtu esimees
• 1935-1938 Riigi Majandusnõukogu liige
• Rooma Rahvusvahelise Põllumajandusinstituudi tegevliige
• Kuulus 1937 Viljandimaa esindajana Rahvuskogusse
 
Tunnustused
1940 Valgetähe III klassi teenetemärk
 
Väljaanded
Oli Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi väljaande „Põllumehe käsiraamat (I, Tartu, 1926) ning Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi kogumiku „ühistu probleeme ja uurimusi (I, Tartu, 1937) koostamise algataja ja toimetaja.
 
Tema organiseerimisel hakkas Akadeemiline Põllumajanduslik Selts välja andma ajakirja „Taluperenaine“.
 
Oli „Põllumajandusliku entsüklopeedia“ toimetuse liige ja Eesti Entsüklopeedia põllumajanduse osa toimetaja.
 
Allikad:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar