Esmaspäev, 25. jaanuar 2021

25. jaanuar - Herman Jaakson 130

Herman Jaakson

25.01.1891 Viidika talu, Uue-Võidu vald - 28.08.1964 Kiidjärve
Matemaatik

Hermann Jaani p. Jaakson sündis 25. jaanuaril 1891. a. Viljandi lähedal endises Uue-Võidu vallas Viidika talus. Alghariduse sai ta oma sünnikoha naabruses asuvas Saarepeedi vallakoolis, keskhariduse aga Riias, kus elas tema onu. Riia Aleksandri gümnaasiumis õppides tärkas Hermann Jaaksonis üha kasvav huvi matemaatika vastu.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist 1909. a. astus Hermann Jaakson Tartu ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonda, mille ta lõpetas 1913. a. kandidaadi kraadiga. Alates 1915. aastast töötas matemaatikaõpetajana Tartu Kommertsgümnaasiumis. 

Seoses eestikeelse ülikooli organiseerimisega Tartus määrati Hermann Jaaksan 1919. a. Tartu ülikooli juurde dotsendi kohale. Alates 1921. aastast täitis Hermann Jaaksan ülikooli sekretäri ülesandeid. 1923/24. õppeaastal õnnestus tal vabaneda administratiivsest tööst ja saada teadusliku komandeeringu Pariisi. 1925. aastal kaitses Jaakson doktoriväitekirja "Sur certains types de systèmes d'équations linéaires à une infinité d'inconnues sur l'interpolation" (eesti keeles: "Lõpmata paljude tundmatutega lineaarsete võrrandisüsteemide mõningatest tüüpidest. Interpolatsioonist")Hermann Jaakson oli esimene eestlasest kõrgeima teaduskraadiga matemaatik. 

Alates 1926. aastast töötas Hermann Jaakson professorina matemaatilise analüüsi alal. Juba kolm nädalat enne doktoriväitekirja kaitsmist valiti ta matemaatika-loodusteaduskonna dekaaniks, 1927. aastast alates aga kolm korda järjest - kuni 1936. aastani - ülikooli majandusprorektoriks, hiljem üliõpilaskonna kuraatoriks. 

Aastatel 1944-1959 töötasmatemaatilise analüüsi kateedri juhatajana, hiljem (kuni 1961. a.) sama kateedri professorina. Aastatel 1947-1947 täitis ühtlasi matemaatika-loodusteaduskonna prodekaani kohuseid.

  • 1995. aastal püstitati Kokaviidika külla Hermann Jaaksonile ja tema lellele Jüri Jaaksonile mälestuskivi.
  • Professor H. Jaaksoni auks on Saarepeedi põhikool korraldanud traditsioonilist matemaatikapäeva.

Allikad: 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar