esmaspäev, 3. mai 2021

3. mai - arhitekt Artur Perna 140

Artur Perna
3.05.1881 Abja - 28. 04.1940 Tallinn
Eesimene kutseline Eesti arhitekt. Sõjaväelane

 
Sündinud 3. mail 1881 Abja mõisas Pärnumaal kõrtsi- ja hiljem talupidajate Jaan Perna ja Berta Pauline Perna (Berner) perre. 

Õppis eraalgkoolis Viljandis 1889/90, elementaarkoolis 1890-1893, Bormann-Heine` progümnaasiumis, Tartu reaalkoolis 1900-1902.

Oktoobrist 1902 kuni augustini 1903 teenis vabatahtlikuna 89. Belomorski polgus Tallinnas, läbides õppekursuse. Septembris 1903 ülendati tagavaraväelipnikuks. 

Õppis Riia polütehnikumis 1903-1910, mil lõpetas selle insener-arhitekti diplomiga. 

Arvatakse, et A. Perna projekteeris Viljandi visiitkaardiks peetava
tuletikuvabrikant E. Pohlile kuulunud maja, mis valmis 1909. aastal 
Lossi ja Tartu tänava nurgal. Hoone arhitektina on mainitud 
Artur Perna autorsuse tõendamiseks pole kirjalikku allikat 
seni leitud, kuid jooni Perna käekirjast võib hoonel leida mitmeid.

Hoone arhitektuurist saab lugeda lähemalt:
Töötas 1910-1912 Peterburi arhitekruuribüroos „F. Mieritz & I. Gerassimov“. 

Abiellus Salme Mägiga 20. oktoobril 1912. aastal Sankt Peterburgis. 1915. aastal sündis neil poeg Artur.

1913.  aastal kodumaale naasnuna asutas koos K. Burman vanemaga arhitektuuribüroo Tallinnas, mis tegutses I maailmasõjani. Büroo oli edukas. Edu sai alguse, mil nad koos K. Burmaniga võitsid 1913. aastal esikoha  ülevenemaalisel konkursil  N. Gruschetski villa projekteerimisega Kellomäkis. Sama edukas  oli ka Peterburi rahapaja tööliste elamu projekt 1914. aastal. 

Võttis I maailmasõjast ja Vabadussõjast osa 

Esimeses maailmasõjas teenis 1914. a augustist 11. sapööripataljoni telegraafiroodu nooremohvitseri, jaoskonna- ning rooduülemana. Ülendati alamleitnandiks novembris 1915. Osales lahingutegevuses Saksa, Austria-Ungari ja Rumeenia vägede vastu. Alates veebruarist 1917 teenis Tallinnas Peeter Suure Merekindluse raudteepataljoni roodu- ja pataljoniülema ning merekindluse raudteeülemana. Oktoobris 1917 omistati talle sõjaväe insener-arhitekti nimetus. Veebruarist maini 1918 oli Eesti Inseneriroodu nooremohvitser. Pälvis Stanislavi 3. ja 2. järgu, Anna 4., 3. ja 2. järgu ordenid.

Vabadussõja algul, 15. detsembril 1918 määrati sõjavägede liikumise jaoskonna ülemaks, kuid juba 28. detsembril 1918 sai temast Operatiivstaabi maakuulamise jaoskonna ülem. Mais 1919 ülendati leitnandiks ning juunis 1919 alamkapteniks. Nimetati 21. juunil 1919 Kindralstaabi Valitsuse maakuulamise osakonna ülemaks alates 1. aprillist 1919. Oktoobris 1919 ülendati kapteniks. Kuulus novembrist 1919 Vabadussõja Mälestusmärkide kavandite läbivaatamise ja hindamise komisjoni. Detsembris 1919 läkitati Sõjaväe Varustusvalitsuse ülema käsutusse ja nimetati jaanuaris 1920 Sõjaväe Korterivalitsuse ülemaks. Veebruaris 1920 ülendati alampolkovnikuks. Juulist 1920 kuni sõjaväeteenistusest lahkumiseni veebruaris 1921 Sõjaväe Varustusvalitsuse ehituse- ja korteriosakonna ülem. Senine auaste nimetati novembris 1922 ümber kolonelleitnandiks.


Naasmine arhitektitöö juurde

Jätkas pärast sõda tööd arhitektina. Projekteeris arvukalt hilisjuugendliku plastilise fassaadikäsitluse ja klassitsistlike detailidega elamuid ning esindusliku fassaadiga monumentaalseid ühiskondlikke hooneid Tallinnas ja mujal Eestis. 

Oli Tallinna Tehnikumi rajajaid ning õppejõud 1918–1919 ja 1919–1936, samuti Eesti Tehnika Seltsi erikursuste lektor. Osales Tallinna Linnavolikogu töös ning oli Tallinna abilinnapea 1921–1922.

Olnud Põhja Kinnitus-Seltsi nõukogu esimees ja Kristliku Rahvaerakonna liige. 

Artur Perna oli patriarhaalne kuju, eriti tolle aja haritlasringkonnas. Artur Perna oli esimene kutseline arhitekt Eestis.

Arthur Perna suri 28. aprillil 1940 Tallinnas Greiffenhageni haiglas ajurabandusse. Maetud Tallinna Rahumäe kalmistule. Poeg Artur Pärna mobiliseeriti 1941. aastal Punaarmeesse ning hukkus kinnitamata andmeil 1942. aastal Nõukogude Liidus ohvitseride muldonni põlengus.

Raua tn. kool
Projekteeris 1920ndate aastate esimesel poolel, oma loomingu kõrgajal hilisjuugendlikke avalikke hooneid, sh. koolimaja Tallinna Raua tn. 6 (1922-1924) ja Haapsalus F. J. Wiedemanni t. 35 (1927), Nõmme lastehaigla (1925) ning joonia stiilis pilastritega suurejoonelise maja Tallinna Suur-Karja t. 18 (1923). Projekteerind rohkesti eramuid ja väiksemaid üürimaju, põhiliselt Haapsalus ja Viljandis. 


Tunnustus

Sõjaliste teenete eest saanud I liigi II järgu Vabaduseristi, Vene, Läti ja muid aumärke.

 

Allikad:Pilt "Eesti kunsti ajaloo" 2. köitest - 1931. aastal Tallinna Tehnikumi arhitektuuriosakonnas. Keskel istub õppejõud Artur Perna, Abjast pärit ja Riias õppinud mees, üks esimesi kutselisi eesti rahvusest arhitekte, kelle kavandatud maju on Tallinna kesklinnas omajagu (tuntuim ehk see hiigelmaja Sõpruse kõrval, kus asub muu hulgas ka Valli baar, aga ka nt Raua tänava kool, Haapsalu Wiedemanni gümnaasium). Eesti Vabariigi ajal ta enam uute suundadega eriti kaasa ei läinud, jäi pisut kinni sõjaeelse juugendimaitselise laadi juurde, nii et mõjus mõnevõrra vanamoodsana. 

3 mail 1881.a. sündis Artur Perna (fotol esireas paremalt esimene, oma lemmikpoosis). Halliste kihelkonnas sündinud talupoja pojast sirgus meie alma materi üks rajajaid, arhitektuuriosakonna juhataja ja õppejõud a-il 1918, 1920-36 ning tuntud arhitekt-projekteerija ja ehitusettevõtja. A.Perna oli Vabadusrist kavaler, Tallinna linnanõunik ja korp!Vironia vilistlane. 1920.aastail kavandas koos J. Ostratiga Toompea lossi valge saali ja peaministeri kabineti interjööri. Avalikke hooneid, pereelamuid ja üürimaju projekteerinud A.Perna suri 28.aprillil 1940.a.
Allikas: Imbi Kaasik, Tallinna Tehnikaülikool

Tallinnas Tina tänav 26 asuv elamu
Elavalt liigendatud põhiplaaniga kahekorruseline krohvitud juugendi ja heimat-stiili sugemetega villa on projekteeritud 1913. aastal arhitektuuribüroos Burman & Perna. Selle hoone puhul on arhitektuuriajaloolase Leo Gensi stiilikriitilise omistuse järgi tegemist eelkõige Artur Perna loominguga. Hoone pisiasjadeni stiilipuhtad interjöörid on hästi säilinud. Elamu sisemine ruumijaotus on Eesti kontekstis väga harukordne. Maja jaguneb keskteljel pooleks, kummaski majapooles asus algselt üks suur, läbi kahe korruse ulatuv esinduskorter. On säilinud esialgsed aknad, välis- ning siseuksed ja uksesulused, trepid, osa uhkeid küttekoldeid, sealhulgas esinduslik juugendkamin.
Allikas: Eesti Arhitektide Liit

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar