teisipäev, 27. märts 2018

16. märts - Julius Hink 115

Julius Hink
16.03.1903 - 14.06.1942
Kooliõpetaja
 
Sündinud 16. märtsil 1903 Turva külas Aidu vallas Viljandimaal väikekohapidaja ja puusepp Jaan Hingi perre. Ema Kadri Hink, sündinud Kitsing.
 
Õppis Aidu vallas Tölli vallakoolis. Lõpetas Paistu kihelkonnakooli 1918, Viljandi kommertsgümnaasiumi 1923, kuulas Tartu ülikoolis mandusteaduskonna loenguid 1923-1925 ja lõpetas eksternina Tartu Õpetajate Seminari 1924.
 
 Oli Eesti Panga Viljandi osakonna ametnik 1923-1924, Uue-Vändra valla Juurikaru algkooli õpetaja 1924-1925, Vana-Kariste valla Maru algkooli juhataja 1925-1932, Vana-Kariste 6-klassilise algkooli juhataja 1932. aastast.

Koolis peale otsese õppe- ja kasvatustöö arendanud noorte isetegevust ja levitanud ühistegevuse ideid koolikooperatiivi loomise ja juhtimise kaudu. Pannud aluse õpilaste raamatukogule ja kandnud erilist hoolt koolimaja ümbruse korrastamise ja kaunistamise eest. Organiseerinud koolile õppevahendite muretsemise ja raamatukogu täiendamise summade saamiseks pidude korraldamist.
Abiellus 1926. aastal Marie Jaanussoniga.


Maru algkool. Keskel koolijuhataja Julius Hink.
Vana-Kariste kool, grupp, sh koolijuht J.Hink u 1935 (VM VMF 500:64 F 9309); Viljandi Muuseum
Allikas: Halliste kihelkond (Facebooki leht)


Ühiskondlik tegevus:
  • Kuulus Vana-Kariste Haridusseltsi aktiivi 1928. aastast (vaheldamisi juhatuse liige, esimees ja abiesimees).
  • Asutas 1930. aastal laulukoori, ühtlasi juhtiv tegelane näitemängu arendamisel ja seltsimaja ehituse algataja.
  • Isamaaliidu Vana-Kariste osakonna asutaja ja juhatuse liige 1935. aastast.
  • Kamali Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu revisjonikomisjoni esimees
  • Kamali Piimaühingu raamatupidaja 1930. aastast.
  • Saapaküla Piimaühingu juhatuse liige 1933. aastast.


Järva Teataja (1926-1944), nr. 113, 27 september 1930
"
Sost tapmise järelkajad wiiwad Joonase jälle kinni.
1928. aastal 29. detsembril ilmus sotsialistide häälekandjas „Rahwa Sõnas" kirjutus pealkirja all: „Kelle kätel leiame Sosi wereplekke", milles kahtlustati Wana-Kariste walla Maru algkooli juhatajat Julius Hinki, nagu oleks tema selle weretööga kuidagi seotud. Selle kirjutuse ilmumise järele astus J. Hink samme „Rahwa Sõna" waswtawa toimetaja Erich Joonase wastutusele wõtmiseks. Wiljandi-Pärnu rahukogu, kus afi grutusel oli, mõistis E. Joonasele 3 kuud üksikwangistust ehk 4 kuud üldwangistust, ja peale selle weel 58b kr. rahatrahwi. Sama otsuse kinnitas ka kohtupalat ning Möödunud kolmapäewal riigikohus."

Allikad:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar