pühapäev, 1. jaanuar 2023

16. august - raamatukoguhoidja ja kodu-uurija Linda Sarapuu

Viljandi Linnaraamatukogu pikaaegne peaspetsialist
Linda Sarapuu
Snd Mitt
16.08.1942 Kõssa k, Kõpu khk, Viljandimaa - 29.10.2022 Viljandi 

Linda Sarapuu (s Mitt) sündis Kõpu kihelkonnas Kõssa (praegu Kiini) külas. Peres kasvas kolm last: tütar ja kaks poega. Oma kahe venna, Juhani ja Arvoga oli Lindal väga lähedane suhe.

Kooliteed alustas Linda Kõpu 7-klassilises koolis, jätkas õpinguid Viljandi II keskkoolis ja Viljandi kultuurharidustöökoolis raamatukogunduse erialal. Pärast kooli lõpetamist suunati ta tööle Kangilaski külaraamatukokku, jätkates kaugõppes õpinguid Tallinna pedagoogilise instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia erialal. 1967. aastal asus Linda tööle Viljandi keskraamatukokku laenutajana ja hiljem teenindusosakonna juhataja, direktori asetäitja ja alates 1994. aastast peaspetsialistina. Ta on korraldanud arvukalt väga sisukaid ja huvitavaid teema- ja kirjandusõhtuid, raamatunäitusi ning koolitusi. Ta oskas end panna raamatukogu külastaja rolli ja üllatada kolleege üha uute ideedega. Oma tegemistes oli Linda hästi pühendunud, sihikindel ja andis endast alati parima.

Seitsmekümnendatel aastatel hakati Linda algatusel ostma antikvariaatidest raamatukokku kunsti- ja väärtkirjandust. Nii õnnestus hankida kunstialbumite sarju, mis tutvustavad suuri maalikunstnikke, maailma kunstimuuseume ja galeriisid. Sellega pandi alus kunstiraamatute kogule, mida täiendati, tutvustati. Need raamatud on kättesaadavad lugejatele tänaseni.

Lindale oli eriti südamelähedane kodulootöö. Ta kandis hoolt, et raamatukogus oleksid kõik Viljandimaa eluolu ja inimesi kajastavad ning siin ilmunud trükised. Eesti raamatu aastal (2000) valmis Viljandi seisukohalt oluline väljaanne „Viljandi trükikojad ja trükised 1875−1944“, mille koostamist kureeris Linda Sarapuu. Ta oli infolehe „Raamatu aasta Viljandimaal“ üks koostajaist.

Kodu-uurijana kirjutas ta artikleid mitmetest siinsetest kultuuritegelastest. Viljandi muuseumi aastaraamatus on 2007. aastal ilmunud pikem uurimus Viljandi raamatukaupmehest, kirjastajast ja bibliofiilist Hans Leokesest. Oma tegevusega on Linda innustanud uurimistööle ka maakonna raamatukogude kolleege.

1991. aastal said Viljandis alguse rahvusvahelised vanaraamatupäevad. Linda oli selle ettevõtmise üks tulihingelistest eestvedajatest. Kaasatud olid Eesti bibliofiilianõukogu, Tallinna bibliofiilide klubi, Viljandi raamatuklubi ja raamatukogu. Peeti teaduskonverentse ning toimusid oksjonid, näitused ja kohtumised külalistega.

Kui aastast 1990 hakkas taas ilmuma „Sakala kalender“, kuulus Lindagi pikka aega selle loomingulisse kollektiivi, kuni 2008. aastani.

Aastail 1978−1987 oli Linda Sarapuu praktikust õppejõud Viljandi kultuurikolledžis, valmistades ette noori raamatukogutööks.

Raamatukogu peaspetsialistina koordineeris Linda Viljandimaa raamatukogude tööd ja korraldas töötajate täiendusõpet, organiseeris õppe- ja kultuurireise. Linda eestvedamisel koostati 2011. aastal raamat „Viljandi Linnaraamatukogu 100“ ja 2013. aastal kogumik “Viljandimaa raamatukogud“.

Linda Sarapuu jäi pensionile 2013. aastal.

Allikas: 

In memoriam Linda Sarapuu 16. VIII 1942 - 29. X 2022 // Sakala (2022) 4. nov., lk. 7. URL: https://dea.digar.ee/article/sakala/2022/11/04/15

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar