teisipäev, 6. aprill 2021

VLRK 110: Viljandi Esimese Lugemisringi tegija ALEKSANDER KARRO

Aleksander Karro

27.09.1896 Tartu – 4.06.1929
Eesti ajakirjanik, Viljandi Esimese Lugemisringi eetsisuse liige, raamatukoguhoidja ja kirjatoimetaja

 

VEL liikmeks registreerimise kanne protokolliraamatus aastast 1916. Esineb ka 1917-1920. aasta protokollides. 1916. aasta kande juures täpsustus „Sak. Toim.“.

  • Hakkas pühapäeviti raamatute väljaandjaks neiu Dagmar Kooviti asemel aprillist 1916. Raamatuid väljastas koos neiu A. Kaalepiga.
  • Valiti märtsis 1917 raamatukoguhoidjaks ning jätkas pühapäeviti raamatute väljaandmist koos Hugo Raudsepaga. Lisaks valiti ta koos Hugo Raudsepa ja Jaan Kärneriga Lugemisringi kirjanduse komisjoni.
  • Osales 1918. ja 1919. aasta koosolekutel ning juhatas 25. mail 1919 peetud koosolekut, mille päevakorrast „jäetakse välja palgalise raamatukogu hoidja küsimus. Herra Karro kandis ette 1917 ja 1918 a. aruanded seltsi tegevusest, mis peakoosoleku poolt hääletamisel vastu võeti.“ Samal kuupäeval peetud peakoosolekul valiti ta koos Ed. Schönbergi, J. Vollmanni, M. Rootsi, pr. Luige, E. Ohtla, prl. Jürissoni, A. Kaalepi, A. Pikardi, prl. Tomsoni, prl. Meineri ja M. Vichmanniga seltsi eestseisusesse. Eestseisuse liikmena võttis enda peale septembris peetud koosoleku protokolli järgi kirjatoimetaja ameti.  
  • 6. oktoobril 1919 teavitas esimees E. Schönberg eestseisust, et Vana-Võidu raamatukogu vajab abi ning ta volitas kaasapidaja abi A. Pikartit ja kirjatoimetaja A. Karrot kohapeal vajalikke samme astuma.

Vana Võidu raamatukogu juhatus on teatanud, et kohalised tegelased kõik lahkunud on ja neil kedagi ette panna ei ole raamatukogu korraldajaks ja vastutajaks, siis paluvad nad meie seisukohta ses küsimuses teada. Esimees on volitanud kassapidaja abi A. Pikartit ja kirjatoimetaja A. Karrot koha pääl tarvilisi samme astuma ja paneb eestseisusele ette: kas tunnistab see ta tegevusi õigeks või mitte. Koosolejad tunnistavad tegevuse teguviisi õigeks. A. Karro annab aru tegevustest: raamatukogu on koha peal Kaugelaskja talu omaniku J. Kohlapi hoole ja vastutuse all, kes sellekohasele tõestusele alla kirjutas. Kassa võttis üle A. Pikart. Igale dokumendile kirjutasid mõlemate poolte esitajad alla. Vana Võidu raamatukogu kassas olnud raha otsustatakse panna jooksvale arvele Viljandi Krediitühisuse V. I. Lugemiseringi Vana Võidu osakonna nime peale. (VEL protokolliraamatu lk. 72-1).

 

 
Aleksander Karro sündis ja õ
ppis Tartus.

Aastal 1915 töötas ta “Tartu Päevalehe“ toimetuses. Aastatel 1916–1919 töötas ta ajalehe „Sakala“ toimetuses, oli lühemat aega ka ajalehe tegevtoimetaja. Toimetas ka vahepeal ilmunud ajalehte "Viljandi Teataja" (1.1918, ilmus 7 nr). Seejärel töötas ta 1920. aastal Viljandi haridus- ja kooliseltsi asjaajajana ja oli Viljandi lugemisringi juhatuse liige, saates Viljandi elu-olu kohta uudiseid „Päevalehele“.

Aastal 1921 kutsuti ta „Päevalehe“ toimetusse, kus ta töötas päevauudiste ja kohalike teadete osakonnas, mis ametil töötas 1929. aastani. Selle kõrvalt tegutses Tuletõrjeseltside kuukirja „Tuletõrje Teated“ tegevtoimetaja ning raamatukoguhoidjate ühingu ajakirja „Raamatukogu“ vastutava ja tegevtoimetajana 1923. aastal (toimetas esimese nr).

Ta oli Eesti Ajakirjanike Liidu liige aastatel 1921-1929 ja ta kuulus pikemat aega selle revisjonikomisjoni. Lisaks kuulus ta Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatusse.

Aastal 1929 asus ta ajalehe bibliografeerimisele ja hoidis korras toimetuse raamatukogu.

Aleksander Karro oli abielus Alma Karroga (neiuna Laipman, Bernhard Laipmani tütar), neil oli kaks poega ja tütar. Tütar Imbi oli keraamik ja kunstipedagoog.

Aleksander Karro suri kõhutüüfusesse 4. juunil 1929 ja maeti 8. juunil 1929 Hiiu-Rahu kalmistule.

 

Allikad:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar