reede, 9. aprill 2021

VLRK 110: Viljandi Esimese Lugemisringi tegija EUGEN KUIV

fotonegatiiv, pere
Eugen-Otto, Marie ja Erich-Voldemar Kuiv,
1916 a. foto J.Riet 
Allikas: EUROPEANA 
Eugen-Otto Kuiv

27.02.1880 – 7.01.1944
Kirjastaja, Viljandi Esimese Lugemisringi raamatuköitja

Viljandi Esimese Lugemisringi protokolliraamatus on liikmeks registreeritud Eugen Kuiva koduseks aadressiks 1915. aastal märgitud „Kauba uul, Ilvese m.“. 

Sama aasta 19. veebruaril kinnitati protokolliga raamatuköitja teenuse tingimused ja hinnad:

Raamatuköitja hra E. Kuivaga lepiti kokku, et tema raamatud, mis temale köita antakse, ühe nädala jooksul kätteandmise päevast walmis teeb. Köited on kolmesugused, millise hinnad järgmised on: kartoneeritud köide à 08 kop., poolkalinguri köide väikeses kaustas à 25 kop. ja "Linda" suuruses poolnahkköites à 50 kop.

 

*** 

Eugen-Otto Kuiv oli abielus Olustverest pärit Marie Sarkiga (sünd. 1891). Peresse sündis kaks last: Erich-Voldemar Kuiv (1914-1991) ja Leida Elise Kuiv (1913-?).

Erich-Otto Kuiv pidas säilinud templite põhjal otsustades Viljandis raamatuköitmise äri, Rahakotitööstust ja trüki- ja köitekoda. 

Vanades lehtedes sobrades leiab teada, et Eugen Kuiv on 1924. aastal saanud elukorterite ehitajatele ja kogukondlikku ehituseks mõeldud laenu 360 000 marka ning 1925. aastal I auhinna koos diplomiga suure hõberaha peale peenraga tööde eest.

Tema kirjastus andis 1921. aastal välja naljakate ettekannete, kupleede ja laulude kogu „Naljanina“. Trükise kaanel seisab: „Ettekandmise loa eest iseäralist tasu ei nõuta, kui noodid väljaandja käest tellitakse. Adr.: E. Kuiv, Viljandis“. Brožüüri-mõõtu trükisega saab tutvuda Viljandi Linnaraamatukogu kodulookogus (3. korrus, 4. saal).

Samuti on teada fakt, et suurem osa kirjamees Reinhold Winkleri (1907-1942) väljaannetest ilmus Viljandis Eugen Kuiva kirjastuselt "Tervishoid" ning käsitles nii või teisiti tervishoiuga seotud küsimusi. Winkler oli üks neid väheseid kirjamehi, kelle raamatud sattusid Pätsi aja "hiiliva" tsensuuri ohvriks. 1934. aastal keelustati tollase sisekaitse ülema Johan Laidoneri korraldusega Reinhold Winkleri raamat "Aare I. Algupärane rahvalik arstiteaduse õppelugemik" ja kaks aastat hiljem siseminister Kaarel Eenpalu otsusega veel teinegi tema raamat "Juukseravi". Mõlema raamatu tiraaž otsustati kokku korjata ning hävitada. Pole teada, mida Reinhold Winkler oma raamatute keelustamisest mõtles või mida ta tundis, sest raamatute keelustamise puhul suhtles politseivõimudega hoopis kirjastaja Eugen Kuiv.

Eugen Kuiv suri 7. jaanuaril 1944, ta maeti Viljandi Vanale kalmistule.


Allikad:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar