kolmapäev, 7. aprill 2021

VLRK 110: Hugo Raudsepp: "Jumal seda teab, kuidas ses möllus ja lärmis võimaldus ka veel lehte kirjutada!"

 

Kirjanik ja Viljandi Esimese Lugemisringi esimees aastail 1916-1917 Hugo Raudsepp (1883-1952) meenutas 1928. aastal ilmunud "Sakala" juubelinumbris, et toimetuses käis tema toimetajaks olemise ajal tänu Viljandi Esimesele Lugemisringile suur seltsielu - mehed mängisid malet, inimesed lugesid lehti, noored said kokku ja arutasid maailma asju:

„Sakala” ruumides oli Lugemisringi raamatukogu ja asjatalitus. Ja „Sakala” toimetajad olid ühtlasi ka ringi juhatajad ja tegelased. Pääle eelpool mainitud läbikäimise lähendas see toimetusele linna kirjandushuvilisi inimesi ja õppivat noorsugu. Ja kõik kokku võttes viis sellele, et „Sakala” toimetus osutus äärmiselt käidavaks avalikuks asutiseks. Nii elavat ja rahvarikast liikumist ei ole ma enne ega pärast näinud üheski toimetuses. See oli kui miski päevane klubi, kus lehti loeti, malet mängiti ja suhtlemisega aega veedeti. Revolutsiooni esimestel nädalatel oli see juba rohkem kui klubi, see võttis miski avaliku elu „turuplatsi” ilme, kus hommikust õhtuni tallas inimesi, alates „kõrgemate” kihtidega ja lõpetades linavabriku tüdrukutega.
    Jumal seda teab, kuidas ses möllus ja lärmis võimaldus ka veel lehte kirjutada!
    Ja nüüd on sest juba möödas tosin aastaid…
Hugo Raudsepp

Hugo Raudsepp hakkas Lugemisringi liikmeks juba 13. detsembril 1913. aastal, elades Uues tänavas Leisneri majas. Uusti liitus ta Lugemisringiga  13. veebruaril 1915. aastal.

Fotokollaažil on Hugo Raudsepp tagumises reas paremalt teine.

Põhipildi originaal FOTISes. 
Fotol olevad noored daamid on Viljandi Eesti Haridusseltsi gümnaasiumi õpetajad (viide origiaalile), vasakul esimeses reas olev noormees on FOTISe arhiivis kirjeldatud kui "Poliitilise politsei Tallinna jaoskonna poolt tagaotsitavad või vahtistatud isikud. Aleksander Sibul" (viide). Malet mängivad härrad on lõigatud Edward Winteri fotolt "New York, 1915: A Chess Photograph" (viide)


Allikas: Raudsepp, Hugo. Sõja ja rewolutsiooni "Sakala" : Mälestusi ajult, mil „Sakala" politilise sisu eest wastutas sõjatsensor ja erawahekordi lahendasid Wiljandi kolm nimekamat adwokaati // Sakala (1928) 23. märts

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar