reede, 30. aprill 2021

30. aprill - koolijuht Heino Einer 90

Allikas: Geni.com

Heino Einer

30.04.1931
Koolijuht
 
Koolijuht Heino Einer on sündinud Tallinnas, kooliteed alustas Westholmi koolis. Kui tema isa sõjakeerises surma sai, läks pere elama Tõrva kanti Jõgevestesse isatallu. 

Tartu Ülikoolis õppimise ajal oli tarvis hakata raha teenima: teisel kursusel läks Heino Einer poole kohaga tööle Aia tänava kooli. 

Ülikooli ajal tutvus ta oma tulevase abikaasa Sinaidaga. Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1954. aastal suunati 23-aastane noor pedagoog kolmeks kohustuslikuks aastaks Abja kooli direktoriks ja keemiaõpetajaks, ent ta jäi sinna kolmekümneks aastaks.

Toona paiknes kool kahes majas: uues, 1940. aastal valminud hoones ja nn kõrtsihoones. Õppetöö käis kahes vahetuses viiesaja õpilasega.

Esimesed kümme aastat töötati selle nimel, et õppeasutusel tekiksid traditsioonid. Vilistlased kinkisid koolile lipu, hakati tegema lõpumärke ja seati sisse auraamat. Aastate jooksul kujunesidki Abja keskkoolile omased traditsioonid: almanahh, viktoriinid, osalemine noorte tantsu- ja laulupeol, võistlused, ringide töö, matkad, ekskursioonid, sõprussidemed koolidega Eestist, Lätist ja Leedust, teatrite ühiskülastused.

Kuuekümnendate aastate keskel sai Abja kool juurdeehitused. Uude majatiiba lisandus kolm korrust klassiruume, võimla, aula ja garderoob. Laienes koolipark, suurenes puude liigirikkus ning iga kooli lõpetanud lend istutas parki oma puu. Kujundati ümber kooliaed, korrastati staadion ja ehitati mängude väljak. Direktori jaoks olid väga olulised õppetöö tulemuslikkus, kooli sisekliima ja kooli maine. Suurt tähelepanu pööras ta kooli ümbrusele ja siseruumide kujundamisele. Avaraid koridore hakkasid kaunistama arvukad Eesti tunnustatud kunstnike maalid.

Heino Eineri töötamise ajal Abja keskkooli direktorina pälvis kool rohkelt tunnustusi õppetöö, spordi, kooliümbruse ning looduskaitsealase tegevuse eest. Heino Einerile on omistatud teenelise õpetaja aunimetus.

Temast rääkides iseloomustavad õpilased teda eelkõige sõnaga väärikas.

Ta on Abja-Paluoja, Abja valla ja seega ka Mulgi valla aukodanik aastast 2005.

Otsuse Abjast lahkuda tegi Einer 1984. aastal, kui poja pere asus elama Tallinna. Tema uueks elu- ja tööpaigaks sai Viimsi. Viimsi keskkoolis oli ta direktorina ametis üheksa aastat, kuni saabus pensioniiga ja täitus 40 aastat direktoristaaži. Koolist kõrvale mees siiski ei jäänud: seitse aastat andis ta veel tunde.

Heino Einer peab oma pensionipõlve Rohuneemes suvilas ja aiamaal.

Allikad:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar