kolmapäev, 20. mai 2020

Muljeid ja meeleolusid Viljandimaa noorte omaloominguvõistlusest


Teksti autor: Veronika Raudsepp Linnupuu

Mis saab olla veel toredam, kui see, et inimene oskab end selgelt, värvikalt ja imetabaselt väljendada? Ega me muidu oleks kirjutatud sõnast sõltuvuses. Lausa nii sõltuvuses, et kogume iga ilusamalt vormitud mõtte kokku ja püüame seda kaante vahele vangistada. Ja ilmaski ei saa küll, sest iga päev, iga hetk, iga unistus on unikaalne. 

Oskus unikaalset niimoodi tabada, et keegi seda veel aegu hiljem naudib, on väärtus. Aga kuidas neid sõnameistreid julgustada, ärgitada, üles leida? Kust tulevad uued Jaan Krossid, Salme Ekbaumid, Nikolai Baturinid ja Minni Nurmed, kui nende fantaasialendu kellelegi näidata ei saa?

Kunagi kahe õe, Minni Nurme ja Salme Ekbaumi mälestuseks algatatud võistlus on Viljandi Linnaraamatukogu eestvedamisel 23 aasta jooksul kohanenud ja elab edasi. Projekti eesmärk on algusest peale olnud julgustada noori ennast kirjandusliku omaloomingu kaudu julgemalt väljendama. Mõnigi võistlusel osalenu on hiljem seda oma arengus olulise osana välja toonud. See on julgustav tagasiside korraldajale. 

Olen omaloominguvõistluse korraldamise taga 2009. aastast alates. See on päris korralik aeg, et millessegi kiinduda ja järeldusi teha. Kui algusaegadel oli mõne teksti puhul tunda, et õpetaja on andnud klassi ees teema ning siis on käskinud parematel oma tööd võistlusele esitada, siis viimastel aastatel iga sõna siiras ja noore päris enda oma. Eks on aru saadud, et žürii koolikirjandeid antud kontekstis ära märkima ei hakka. Korraldajana mu postkasti saadetud töid lugedes veendun, et iga aasta on teemade poolest eristuv. On aastaid, mil on tunda rõhuvat angsti ja saab noore kirjutaja väljendatud tunnete emapatialaines pisaraid valada. On aastaid, kus on absurdi ja huumorit. On aastaid, kus on kohalolek ja realism. Noor täiskasvanu pole lihtne olla, see on selge. Kuid end väljendada oskavad võistlejad väga lugemisnauditavas vormis ja pakuvad minule isiklikult teraapilist võimalust omal ajal maha surutud noorpõlvetundmusi uue rakursi alt vaadata. 

Igal sügis algab minu jaoks vaikse ootuse ning projektitaotluste ankeetide täitmisega. Talve lõpuks saabuvad vastused, kas toetajad toetavad ja raha jätkub. Ning siis hakkame hoolega Viljandi maakonna 15-21-aastastelt noortelt luuletuste ja lugudega kirju ootama. 

Kuna nemad on kõik 2-8 aastat nooremad, kui võistlus ise, püüame nendeni jõuda plakatite, ajaleheartiklite ja sotsiaalmeedia vahendusel. Ja saame parimatest parimad ka õnge otsa. Tänavu laekus töid kolmeteistkümnelt noorelt neljateistkümne erineva pseudonüümi alt. Kaks võistlejat on noormehed. Kokku saadi viiskümmend seitse luuletust ja seitse proosateost.

23. Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse lõpetamine toimus erilisele kevadele kohaselt 14. mail (2020) veebikohtumisena, kus kõik liitunud said tagasisidet ning avalikustati laureaadid.
Eriline kevad nõuab erilisi lahendusi ning seekord said noored autorid tagasisidet keskkonnas 8x8

Kohtumine oli tavalisest harjumatum. Natuke jäi puudu võimalusest üksteist pilkude ja miimikaga toetada, kehakeeles julgustada ning paluda mõnel autoril oma luuletus ise ette lugeda. See viimane oli teoorias küll võimalik, kuid praktikas hakkas tehnika tõrkuma ja lugeja hääl kadus teadmata digiavarustesse. Teist korda me seda palvet ei julgenud esitada, kuigi muud jutud jõudsid kenasti kohale. Loodetavasti said aga kõik noored küsida ja kuulda seda, mis neid edasi looma julgustab. Kindlasti said nad teada, millised kirjanduslikud võtted žürii arvates toimisid ja mida oleks vaja arendada. Mõned märksõnad ja selgitused žürii seisukohtadest jõuavad ka raamatukogu kodulehele. Need võistlejad, kes olid mõne muu veebikohtumise tõttu eemal, said oma personaalse tagasiside hiljem meili teel. Ei ole ju võistluse peamine väärtus jagatavas auhinnarahas, vaid võimaluses end kuuldavaks teha ja vastust kuulda.

Ma loodan paljusid neist tuleval aastal uuesti kohata. Kuidagi armsaks saavad need kirjutajad ning väga hea meel on hiljem, kui nad on juba "suured" ja täiskasvanud, avastada, et neil läheb hästi ja nad on õnnelikud. 

Siinkohal kasutan võimalust ja tervitan meie võistluse "vilistlasi"! Olete imelised!


Palju õnne kõikidele osalejatele! Ootan Teid järgmisel aastal tagasi!

Noorte töid hindas kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid kultuuriajakirjanik Margus Haav, võistluse kunagine laureaat ja praegune lavastaja Laura Jaanhold ja Viljandi Linnaraamatukogu esindas raamatukogu teenindusjuht Rene Vahtra. Eelarvamusevaba hinnangu saamiseks esitati kirjutised žüriile lugemiseks pseudonüümidega autoriseeritult. Žüriiliikmete individuaalne hinnang võistlusele laekunud töödele saadeti korraldajale elektrooniliselt ning kummagi žanri pingerida kujunes arutelu tulemusel. Laureaate hinnati luules ja proosas eraldi.


Lisakuulamist, -lugemist:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar