kolmapäev, 6. oktoober 2021

VLRK 110: Infotöö tulemine raamatukokku

1970ndate lõpul tuli päevakorda uus töölõik – infotöö. Seda tööd hakkasid tegema infotöö bibliograaf Hillar Kattai ja vanembibliograaf Helle Valgus

Infopäev IV keskkoolis 7. aprillil 1981.
 Ülevaatega uudiskirjandusest esineb Helle Valgus
Kõrgemalt poolt tulnud juhtnööridest lähtudes tuli hakata tegelema info- ja spetsialistipäevadega ning asutuste juhtivatele töötajatele erialase info pakkumisega, mida nimetati valikteadistuseks. Selleks tuli hakata suurematest raamatukogudest, isegi Moskvast, kirjandust tellima, kuna rahvaraamatukogu fond jäi selle töö jaoks kesiseks. Mõningal määral kasutasid seda teenust teatrijuhid, õpetajad ja Hillar Kattai kohusetruu tegevuse tulemusel paar EKP Viljandi Rajoonikomitee juhtivat seltsimeest. Viimaste huvi ei kestnud aga eriti kaua, tekkis raskusi ka raamatute tagastamisega. Hillaril tuli tihti soovitatud raamatuid ise tagasi tuua. 

Asutustele info saatmisest päästis kirjalik küsitlus infovajaduse kohta. Enamus asutusi vastasid, et ei vaja info saatmist, kuna selleks on neil endil teised võimalused. Pärast sellist „tõestusmaterjali” ei olnud vajadust selle kunstlikult ülesseatud töölõiguga rohkem tegelda. Infopäevi tuli läbi viia küll haridus- ja põllumajandustöötajatele, õpilastele ning huvigruppidele. Kui viimastele oli nende korraldamine vastuvõetav, siis erialainimestele polnud küll midagi sellist pakkuda, mida nad ise paremini ei oleks teadnud. 

Helle Valgus infopäevast direktoritele ja õppealajuhatajatele: 

„Tallinnast Õpetajate Täiendusinstituudilt tellitud kirjandus osutus üsna aegunuks. Väga piinlik oli uudiskirjanduse pähe kolme-nelja aasta vanuseid raamatuid „tutvustada”, mis ilmselt juba iga koolidirektori lauasahtlis olemas olid”. 

Fotopäeva näitus kultuurimajas 25.10.1980
Vastukaaluks olid foto- ja aianduspäevad rajooni kultuurimajas ja Gagarini nim sovhoosi a/ü klubis. Looduskaitse seltsi poolt oli väljas suur kevadlillede ja lillekompositsioonide näitus. Koos olid tõelised asjahuvilised, kellele oli hea tutvustada kirjandust ja koostada raamatunäitust. Fotopäevale õnnestus lisaks oma kogu materjalidele saada bibliofiilidelt unikaalseid fotoraamatuid. 

Sageli käidi keskkoolides kirjandust soovitamas. Saalitäie õpilaste ees esinedes püüti tutvustada raamatuid, mis noori vähegi köita võisid. Ülevaateid täiendasid alati raamatunäitused ja vahel toimusid ka loengud. Õpilased käisid klasside kaupa raamatukogus teabepäevadel, kus neile tutvustati teatmeteoseid, kartoteeke, kirjandusnimestikke, kunstikirjandust, raamatukogu haruldasi trükiseid, heliplaate, uudiskirjandust.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar