laupäev, 25. september 2021

25. september - Heino Olev 95

Heino Olev
Sündinud 25.09.1926 Vaalamäe talu, Vastemõisa vald, Viljandimaa
Kodu-uurija, Vastemõisa raamatukogu juhataja 1940-1959, 1962-1988, 1989-1990

 

Raamatukoguhoidja Heino Olev sündis väikekohapidajate Mihkel ja Marie Olevi (sündinud Niider) perre. Õppis Kildu 7-klassilises koolis.

Detsembrist 1944 kuni 1945 juulini teenis Nõukogude armees, seejärel töötas mõned kuud Leningradi merekaubasadamas.

Heino Olevi elutööks sai töötamine Vastemõisa raamatukogus, mille juhatajaks ta sai 1. oktoobril 1949. a. Oli kehtestatud kord, et uued raamatukogudesse tööle asujad peavad läbi tegema kahenädalase praktika maakonna keskraamatukogus. Heino Olev meenutab praktikast järgmist: “Töö raamatukogus tundus mulle kõrvalt nähtuna lihtne ja kerge, olles aga praktikal Viljandi Keskraamatukogus, kogesin, et see töö on hoopis keerulisem ja raskem. Tuli õppida selgeks raamatute liigitamise ja kataloogimise reeglid ning nende praktilist kasutamist; tööplaanide, aruannete ja teiste vajalike dokumentide koostamist. Tänu suurte kogemustega ja heatahtlike raamatukogu töötajate juhendamisele, sain esialgsed teadmised kätte. Tuli osa võtta ka raamatute laenutamisest laenutusosakonnas. Koos juhendajatega raamatuid laenutades nägin, kui püüdlikult ja heatahtlikult aidatakse lugejale leida sobiv raamat ja kui head kirjanduse tundmist see nõuab.”

Heino Olev läks pensionile 1. augustil 1988. Uueks juhatajaks sai Viljandi Kultuurikooli raamatukogunduse eriala lõpetanud Kaaja Kippel, kes sai olla raamatukogu juhatada ainult mõnda aega, kuna ta läks varsti peale tööle asumist lapsepuhkusele. Tema puhkuse ajaks /1.06.1989-30.09.1990) kutsuti taas tööle Heino Olev.

Heino Olevi kodu-uurimuslik tegevus jääb ajavahemikku 1978-1992. Tõuke kodu-uurimisega tegeleda andis tollase Vastemõisa külanõukogu esimehe Leonhard Pruusi ja kodu-uurija Endel Rössleri algatatud kodu-uurimispäevad. Ta on koostanud kodulookartoteegi, väljapanekuid ajakirjanduses ilmunud artiklitest koduloopäevadel jne. Tema koostatud „Vastemõisa raamatukogu kroonika“ hõlmab aastaid 1909-1993.

Heino Olev koostas kaks kodulooliste materjalide kogumikku. Üks neist oli Vastemõisa valla omavalitsuse, koolide, seltskondlike ja majanduslike organisatsioonide, tööstuslike ettevõtete tekkimisest ja arenemisest ning neis tegutsenud isikute eluloolised andmed seisuga 1. aprill 1936. Ning teine Albert Kivikase seoseid Vastemõisa ja Kilduga.


Isiklikku

Abikaasa Meeta Olev (sündinud Päärmets), peres kaks last.

 

Tunnustused

  • Raamatukogutöötajate teenetemedal 1986
  • Vastemõisa valla tänukiri koduvalla ajaloo uurimise ja jäädvustamise eest

 

Allikad

  • Torim, Tiina. Vastemõisa raamatukogude ajalugu : lõputöö / juhendaja Ilmar Vaaro. – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakond Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala. – Viljandi, 2008. - SISSEJUHATUS (core.ac.uk)
  • Viljandimaa koduloolasi : teatmik. – Tartumaa Trükikoda, 2009. – Lk. 53-54

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar