kolmapäev, 31. märts 2021

VLRK 110: Viljandi Esimese Lugemisringi tegija ANNA MAREND (KAALEP, MEINER)


Anna Marend

Kuni 1921 Kaalep, 1921-1938 Meiner
28.01.1893 - 19.09.1981

Esimene palgaline raamatukoguhoidja Viljandis, Viljandi Rahvaülikoolide Seltsi Raamatukogu esimene juhataja, Viljandi Keskraamatukogu juhataja

1916. aasta Viljandi Esimese Lugemisringi liikmeks registreerimise kande juures on Anna Kaalepi nime juures täpsustus "Lossi uul N17". 

  • Sama aasta aprillis otsustati eestseisuse koosolekul, et neiu A. Kaalep asub koos A. Karroga pühapäeviti raamatuid välja andma. Kuni Viljandi Esimese Lugemisringi raamatukogu lõpuni tehti mitmel korral ettepanek raamatute väljaandjatele väikest tasu maksta, kuid rahaliste võimaluste vähesuse tõttu „jäigi asi sinnapaika”.
  • 25. mail 1919 valiti A. Kaalep peakoosoleku poolt eestseisuse liikmeks, ent juba septembris olid preilid Meiner ja Kaalep elukoha muutumise pärast eestseisuse liikmete "hulgast lahkunud".
Viljandi Esimese Lugemisringi raamatukogu anti 5. jaanuaril 1920 kasutada värskeltloodud Rahvaülikoolide Seltsi raamatukogule.

RÜSi juhatus, revisjonikomisjon ja raamatukogu töötajad 15. novembril 1939. 
Esimeses reas keskel juhatuse esimees Hans Ruubel, temast paremal raamatukoguhoidja Anna Marend ja vasakul teenija Marie Pokk

Viljandi Rahvaülikoolide Seltsi põhikiri registreeriti 12. novembril 1919 Viljandi-Pärnu Rahukogu poolt. 14. detsembril 1919 peeti Viljandi Linna Kõrgema Algkooli ruumides seltsi asutamiskoosolek, kus valiti juhatusse Eduard Schönberg, Johannes Lepp, Johan Animägi, Peeter Adamson, Mihkel Varrik ja Jaan Vollmann. 

Rahvaülikoolide Selts nagu eelnev lugemisringki hakkas arendama mitmekülgset hariduslik-kultuurilist tegevust. Võrreldes lugemisringi tegevusega, oli seltsi tegevuskava laiahaardelisem ja temaatikalt mitmekesisem. Keskenduti rahvaülikooli tegevuse korraldamisele ja raamatukogu organiseerimisele. Raamatukogu korraldajaks valiti E. Schönberg, lugemislaua sisseseadmise eest vastutajaks A. Karro. Ettelugemistega, nagu tookord nimetati loenguid, hakkas tegelema M. Varrik. 

Raamatukogu organiseerimisega oli seltsil rohkesti probleeme. Oli vaja sobivaid ruume ning raha raamatute ja mööbli soetamiseks. Seltsi juhatus mõistis, et täiesti uut raamatukogu luua pole majanduslikult võimalik. 

Pöörduti Viljandi Esimese Lugemisringi eestseisuse poole ettepanekuga anda lugemisringi raamatukogu seltsile kasutada. 5. jaanuaril 1920 sõlmitud kokkuleppe kohaselt sai loodav raamatukogu enda kasutusse ligi 2000 teost koos kappidega. Kokkulepe sündis tingimusel, et rahvaülikoolide selts vastutab talle tarvitada antud vara eest, lugemisringi liikmetele jäävad senised õigused ning seltsi muretsetud raamatud tähistatakse erimärgistusega, et lepingu võimaliku lõpetamise korral saaks need tagastada.

Juba Rahvaülikoolide Seltsi juhatuse esimesel koosolekul otsustati ametisse võtta palgaline raamatukoguhoidja-asjaajaja. Juba lugemisringis tööd alustanud Anna Kaalep (hiljem Meiner, Marend) kandideeris 1920. aastal Rahvaülikoolide Seltsi raamatukoguhoidja-asjaajaja kohale. Valituks osutus Nadežda Nirk, aga tema tagasiastumisel sai koha Anna Kaalep. Ta töötas raamatukogus 1921. aasta septembrini, siis lahkus töölt perekondlikel põhjustel. Uueks raamatukoguhoidjaks-asjaajajaks valiti Berta Ott, kes töötas raamatukogus ligi neli aastat. Ta suri 12. juulil 1925. 26 kandidaadi hulgast valiti raamatukoguhoidja kohale taas Anna Marend, kes töötas sellel ja hiljem raamatukogu juhataja ametikohal kuni Rahvaülikoolide Seltsi likvideerimiseni ning mõnda aega ka veel Viljandi Keskraamatukogus. 

Anna Marendi (Kaalep, Meiner) ametid Viljandi linnaraamatukogus:

  • 1916 Viljandi Esimese Lugemisringi liige ja raamatute väljaandja
  • 1919 Viljandi Esimese Lugemisringi eestseisuse liige
  • 1920-1921 Rahvaülikoolide Seltsi Raamatukogu esimene juhataja
  • 1925-1940 Uuesti Rahvaülikoolide Seltsi Raamatukogu juhataja
  • 1941-1947 Viljandi Keskraamatukogu juhataja. Võimuvahetuse tõttu nimetati neljakümnendatel aastatel raamatukogu erinevalt: Viljandi Keskraamatukogu, Viljandi Maakonna Keskraamatukogu, Viljandi Linna Keskraamatukogu, Viljandimaa Keskraamatukogu, Viljandi Rahvaraamatukogu

Ta oli ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige.


Isiklikku

Anna Marend (Kaalep; Meiner) abiellus 1921. aastal Jüri Marendiga (Meiner). Neil sündis 1923. aastal poeg Harri.


Allikad:

  • Viljandi Esimese Lugemisringi protokolliraamat 14.08.1911 – 29.10.1922
  • Viljandi Linnaraamatukogu 100. - Viljandi, 2011. - 37 lk.
  • Geni.com

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar