kolmapäev, 17. märts 2021

VLRK 110: Viljandi Esimese Lugemisringi tegija AUGUST JUSS

Kes oli August Juss?
August Juss on põnev isik Viljandi Esimese Lugemisringi ajaloos mitte ainult seetõttu, et tema panus ringi raamatukogu igapäevategevustes oli suur, vaid ka seetõttu, et tema kohta on väga raske eluloolisi andmeid leida. 

Mida me siiski teame?

 • August Jussi nime võib leida 1908. aastal asutatud Viljandi Eesti Haridusseltsi esimeste liikmete seast täiendusega "viljandlane" (Allikas: Kõik on kokku koolilugu. Viljandi, 2008. Lk. 26). 
 • Samuti oli samanimeline mees tegev karskusselts "Vabadus" juures. (Nt: Revident 1906 Postimees (1906) 12. dets.; abiesimees Postimees (1912) 4. jaan. jne.)
 • 1915. aasta protokooliraamatusse kantud liikmete nimekiri avab August Jussi kohta enam - selgub, et mees töötas "Sakala" toimetuses ning vanade lehtede sirvimine kinnitab seda, sest mitmete uudiste ja teadete all leiab lakooniliselt autorina "Juss".
 • Raamatukogu ajalugu koondav 1975. aastal valminud käsikirjaline "Ajakillud: Töökogemustest ja kodukohast" sisaldab Aleksander Sibula mälestusi, kus ta ütleb: "Aastail 1913-1915 oli üheks abiliseks August Padjus." Kas 1910ndatel protokolliraamatus kajastuv August Juss võibki olla seesama Aleksander Sibula mälestuste August Padjus? Kui nii, siis oli tegu 1881. aastal sündinud Viljandi 1. jaoskonnakohtu sekretäriga, kes läks pensionile 55. aastaselt 1936. aastal. Kui tegu on sama mehega, siis muutis ta millalgi enne 1930ndaid oma nime või kasutas põhitöövälises tegevuses pseudonüümi "Juss". 
  • 17. oktoobri 1933. aasta "Päevalehest":  "Wiljandi linnas Tartu tän. 25 asetsewa Jüri Taari maja, mis oli müügile määratud 4000 kr. eest, ostis Wiljandi 1. jaoskonna rahukohtuniku sekretär August Padjus.";  
  • 5. juunil 1936. aasta "Sakalas": "Wiljandi 1. jaoskonnakohtu sekretär August Padjus, 55 aastat wana, on kaotanud oma tööjõust 60 protsenti ja lastakse pensionile."
 • Eesti Rahvusarhiivi Onomastika andmebaasis nimemuutjaid otsides, leiame, et nime "Juss" algkuju muudeti Viljandi linnas "Juusmaaks" 13. septembril 1938. Geni.com-is kajastuva August Juusmaa juures on eludaatumiteks 8. veebruar 1873 - 26. dets. 1952 ning täiendavaks märkmeks: "Viljandi linna perekonnaseisuameti otsusega 18. aug 1938 määrati August Juss-/ Juusmannile uueks perekonnanimeks ühes abikaasa Amalie-Melanie ja tütre Leiliga "Juusmaa"". August Juusmaa oli Viljandi käsitööliste abiandmise seltsi üks asutajaliikmeid (Uus Eesti 19. veebr. 1940)
 • Oma Maa 26. august 1938:

 • Vanades ajalehtedes veidi põhjalikumalt ringi vaadetes hakkab 1920 ja 1930ndatel silma ka napsulembene ja pidevalt pahandustesse sattuv Paistu valla August Juss, kuid loodetavasti pole sellel isikul ontliku ja haritud VEL aktivistiga rohkem ühist, kui nimi.

Teateid August Jussi kohta VEL protokolliraamatust:

 • Ta oli eestseisuse liikmete seas üks aktiivsemaid koosolekutel osalejaid aastani 1915. Ta oli paljude oluliste otsuste ning sündmuste planeerimise tuumgrupis. Kokku osales ta viie aasta jooksul 42 üld-, eestseisuse- ja seltside asemikkude koosolekul (protokolliraamatus kokku 92 koosoleku protokolli).
 • Juba esimeses meile kättesaadavas VEL protokolliraamatu 14. augusti 1911  kandest saame lugeda, et mees valiti üldkoosolekul koos neiu Dagmar Koovitiga abiraamatukoguhoidjaks - mõlemad 13 häälega. 
 • 1912. aastal oli hr. Juss nende usaldusväärsete liikmete hulgas, kelle kätte usaldati liikmekaardi raamat ning sellega ka liikmemaksu kogumise õigus. Sama aasta septembris lahkus Juss ajapuuduse pärast oma abiraamatukoguhoidja kohustustest ning tema asemele valiti hr. J. Vollmann.
 • 1913. aastal jätkas Juss VEL eestseisuse liikmekandidaadina ning lugemisringi korraldatud ettelugemistel (sisuliselt loengud, koolitused) raha vastuvõtjana.
 • 1914. aastal leiame August Jussi esimest korda ka protokolliraamatusse kantud liikmete nimekirjast, ent paraku on nime järele märgitud vaid "Viljandis". Samal aastal sai August Jussist VEL raamatukoguhoidja. Ta andis koos neiu Johanna Tattariga pühapäeviti kella 4-5 vahel ka raamatuid välja. Lisaks usaldatakse mehele raamatute väljaandmise jaoks uue laua tellimine ning terve hooaja ettelugemiste eest raha vastuvõtt.
 • 1915. aasta mais otsustatakse ringile uus lepapuust raamatukapp teha ning taaskord on kapi tellimine raamatukoghoidja hr. Jussi hooleks jäetud, usaldades talle ülesande täitmiseks 20 rubla krediiti. Augustist 1915 võtab Juss enda kanda ka raamatute väljaandmise neljapäeviti kell 8-9 ning lubas lahkesti endale ise abilise valida.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar